Tag: praca dyplomowa analiza finansowa

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją

Wstęp………4 Rozdział 1 Kompleksowy wymiar komunikacji 1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6 1.2 Formy komunikowania ………11 1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20 1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24 Rozdział 2 Komunikacja w organizacji 2.1 Istota i znaczenie komunikacji w organizacji ………28 2.2 Formalne sieci transmisji danych ………32 2.3 Nieformalne sieci transmisji danych……… 38…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie procesami w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Wstęp……….2 Rozdzial I Ewolucyjne podejscie do zarządzania potencjalem ludzkim. 1.1. Cele i zadania zwiazane z zarzadzaniem zasobami ludzkimi……….4 1.2. Rozwój i ewolucja koncepcji……….11 1.3. Wspólczesne tendencje i trendy w zarzadzaniu……….13 Rozdzial II Kapital ludzki jako strategiczny element zarządzania. 2.1. Pojecie i rozwój kapitału ludzkiego……….18 2.2. Budowanie struktury organizacji……….21 2.3. Kultura organizacji……….27 Rozdzial III Podstawowe modele…
Przeczytaj więcej

Systemy motywacyjne w Auto Center Szic oraz Autosalon Sizc.

Wstęp………..4 Rozdzial I Motywowanie pracowników jako element zarządzania przedsiebiorstwem 1. Znaczenie kapitału ludzkiego w wybranych szkolach zarządzania………..6 2. Definicja motywacji i motywowania oraz jej cele i funkcje………..8 3. Teorie motywacji………..12 3.1 Teoria tresci ………..12 3.2 Teoria procesu ………..16 4. Narzedzia motywacji……….. 20 4.1. Finansowe narzedzia motywowania pracowników ………..20 4.2 Systemowe narzedzia motywowania pracowników……….. 21 4.3…
Przeczytaj więcej

Ocena gospodarowania przychodami i wydatkami Funduszu Ubezpieczen Spolecznych w Polsce w latach 2008-2012

Streszczenie………..5 Wstęp……….. 7 Rozdzial 1. Przeglad pismiennictwa 1.1. Podstawowe zagadnienia z zakresu Funduszu Ubezpieczen Spolecznych……….. 8 1.2. Źródła finansowania działalności FUS ………..22 1.3. Prawne możliwości rozdysponowania środków finansowych z FUS……….. 26 Rozdzial 2. Zalozenia metodyczne badan 2.1. Cel, hipoteza, pytania badawcze……….. 29 2.2. Zakres badan i źródła informacji……….. 29 2.3. Metody i techniki badawcze……….. 30…
Przeczytaj więcej

Ryzyko jakosciowo- ilosciowe w hotelarstwie (na przykładzie hotelu ‚Zacisze’)

Wprowadzenie Rozdzial 1. Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie hotelarskim 1.1. Istota ryzyka i niepewnosci w działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego 1.2. Źródła ryzyka w działalności gospodarczej przedsiebiorstw hotelarskich 1.3. Klasyfikacja ryzyka przedsiebiorstw hotelarskich 1.4. Pomiar ryzyka w przedsiębiorstwie hotelarskim Rozdzial 2. Ryzyko jakosciowe w hotelu ‚Zacisze’ 2.1. Zalozenia metodologiczne prowadzonych badan 2.2. Ogólna charakterystyka badanego hotelu ‚Zacisze’ 2.3.…
Przeczytaj więcej

Wynagrodzenia w Urzedzie Miejskim

Wstęp…………2 Rozdzial I Istota wynagrodzeń za prace 1. Pojecie wynagrodzeń i ich funkcje…………4 2. Cechy i zasady wynagrodzenia za prace…………7 3. Skladniki wynagrodzenia…………11 4. Formy plac…………13 Rozdzial II Charakterystyka składników, systemów i strategii wynagrodzen 1. Pojecie wynagrodzenia calkowitego…………18 2. Analiza strategii wynagrodzen…………18 3. Systemy wynagradzania za efekty pracy…………21 4. Teorie motywacji a wynagradzanie za efekty…………28…
Przeczytaj więcej

Analiza wykorzystania środków z funduszy unijnych na inwestycje w gminie miejsko – wiejskiej XYZ.

Wstęp………5 Rozdział I. Gmina i jej zadania w strukturze samorządu terytorialnego 1.1. Pojęcie i charakterystyka samorządu terytorialnego ………7 1.2. Zadania samorządu terytorialnego………11 1.3. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego………15 1.4. Zadania gminy ………18 Rozdział II. Gmina miejsko wiejska XYZ jako obiekt badan- charakterystyka spoleczno gospodarcza 2.1. Położenie geograficzne i podział administracyjny………21 2.2. Charakterystyka demograficzna………23 2.3.…
Przeczytaj więcej

Fundusze unijne a rozwój infrastruktury technicznej w Polsce.

<strong <br Wstęp 4<br <brRozdzial I <brFundusze strukturalne Unii Europejskiej <br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Charakterystyka środków finansowych Unii Europejskiej ………6<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Metody pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej ……… 18<br &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Narodowa Strategia Spójnosci, jako polski plan pozyskiwania srodków finansowych Unii Europejskiej ………23<br <br<strongRozdzial II <brAnaliza polskiej infrastruktury technicznej <br</strong &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1 Wprowadzenie do terminologii infrastruktury technicznej ………26<br…
Przeczytaj więcej

Fundusze jako instrumenty finansowe polityki strukturalnej i ich znaczenia dla polskiej gospodarki

Wstęp……… 3 Rozdzial I Istota, zasady i instrumenty polityki strukturalnej unii europejskiej. 1.1. Istota i geneza funduszy strukturalnych Unii Europejskiej……… 6 1.2. Cele i zasady działania funduszy strukturalnych……… 10 1.3. Fundusze jako instrumenty finansowe realizacji celów polityki strukturalnej……… 17 1.4. Rozmiary i struktura środków w perspektywie finansowej z lat 2000-2006, a priorytety Nowej Perspektywy Finansowej…
Przeczytaj więcej

Ocena wykorzystania środków finansowych Unii Europejskiej w gminie na przykładzie miasta/gminy XYZ

Wstęp………… 4 Rozdzial I Fundusze Unii Europejskiej 1. Narodowy Plan Rozwoju podstawa wykorzystania unijnych środków pomocowych………… 6 2. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej………… 7 3. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania………… 10 4. Charakterystyka Funduszy Strukturalnych …………13 5. Dostepnosc funduszy pomocowych dla jednostek samorządu gminnego………… 17 Rozdzial II Samorzad gminny 1. Gmina podstawowa…
Przeczytaj więcej

Fundusze Unii Europejskiej i ich wpływ na rozwój gminy XYZ.

Wstęp………. 9 Rozdzial I Pojecie samorządu lokalnego 1.1. Definicja samorządu lokalnego ……….11 1.2. Istota samorządu terytorialnego………. 12 1.3. Role i zadania gminy ……….14 1.4. Budżet podstawa gospodarki finansowej samorządu terytorialnego………. 18 Rozdzial II Fundusze strukturalne i programy operacyjne unii europejskiej dla Polski na lata 2007-2013 2.1. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej dla Polski na lata 2007-2013…
Przeczytaj więcej

Pozyskiwanie środków unijnych na finansowanie zadan gminy

Wstęp Rozdzial I.Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego 1.Budżet jednostki samorządu terytorialnego 2.Proces tworzenia i realizacji budżetu gminy 3.Źródła dochodów gminy 4.Glówne kierunki wydawania srodków Rozdzial II.Fundusze Unii Europejskiej dla finansowania zadan gminy 1.Cele Unii i srodki ich realizacji 2.Fundusze unijne dla samorzadów gminnych jako instrumenty finansowe Unii Europejskiej 3.Zasady pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej 4.Kryteria…
Przeczytaj więcej

Wpływ funduszy strukturalnych UE na rozwój gospodarczy i jakosc zycia w regionie swietokrzyskim.

Wstęp Rozdzial 1 Polityka regionalna Unii Europejskiej 1.1 Istota polityki regionalnej Unii Europejskiej 1.2 Zasady polityki regionalnej 1.3 Organizacja i finansowanie polityki regionalnej Rozdzial 2 Fundusze strukturalne jako finansowe narzedzia polityki strukturalnej Unii Europejskiej 2.1. Europejski Fundusz Spoleczny (EFS) 2.2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 2.3. Fundusz Spójnosci (Kohezji) Rozdzial 3 Kapital ludzki- pojecie i…
Przeczytaj więcej

Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój Gminy Dzierzgon.

Wstęp Rozdzial I. Rola i znaczenie funduszy europejskich dla rozwoju gmin w Polsce 1.1 Cele i zasady polityki strukturalnej UE 1.2 Programy operacyjne kierowane na rozwój gmin w Polsce 1.3 Alokacja środków unijnych przeznaczonych na rozwój gmin w woj. Pomorskim w latach 2007 -2013 Rozdzial II. Charakterystyka gminy Dzierzgon 2.1 Charakterystyka spoleczno- gospodarcza gminy Dzierzgon…
Przeczytaj więcej

Analiza tradycyjnych oraz nowych form indywidualnych ubezpieczen zyciowych na przykładzie PZU, Commercial Union i Nationale-Nederlanden.

Wstęp …………3 Rozdzial I. Zarys historii ubezpieczen na zycie. …………5 1.1. Poczatki ubezpieczen na zycie i ich ewolucja. …………5 1.1.1. Pierwsze przejawy ubezpieczen (‚praubezpieczenia’) od starozytnosci do sredniowiecza. …………5 1.1.2. Okres drugi rozwoju ubezpieczen: druga polowa IV wieku do wieku XVII wlacznie. …………6 1.1.3. Pierwsze zaklady ubezpieczen na zycie na swiecie (wiek XVIII). …………9 1.1.4.…
Przeczytaj więcej

Analiza strategiczna dla jednostki non-profit na przykładzie zakladu opieki zdrowotnej.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Organizacja non-profit jako specificzny typ organizacji(rozdzial teoretyczno-empiryczny) 1.1. Pojecie oraz specyfika funkcjonowania organizacji non-profit ………5 1.2. Zaklad opieki zdrowotnej jako jedna z organizacji non-profit………9 1.3. Organizacje non-profit w Polsce………14 Rozdzial 2. Analiza strategiczna (rozdzial empiryczny) 2.1. Istota i zakres analizy strategicznej………17 2.2. Strategia a procesy zarządzania zakladami opieki zdrowotnej………21 2.3. Wybrane metody…
Przeczytaj więcej

Kontraktowe i budżetowe źródła przychodów przedsiębiorstwa opieki zdrowotnej na przykładzie sp. z o.o.

Wstęp Rozdzial I Formy prawne i organizacyjne podmiotów wykonujacych dzialalnosc lecznicza 1. Zadania i organizacja służby zdrowia w Polsce 2. Podmioty lecznicze w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej 3. Przedsiebiorca jako podmiot leczniczy 4. Inne podmioty wykonujace dzialalnosc lecznicza Rozdzial II Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa opieki zdrowotnej 1. Aktywa i fundusze przedsiębiorstwa opieki zdrowotnej 2.…
Przeczytaj więcej

Ryzyko ubezpieczeniowe a ubezpieczenia na przykładzie polskiej izby ubezpieczeniowej.

Wstęp………5 Rozdzial 1. Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym w teorii i praktyce 1.1. Pojecie i podzial ryzyka……… 9 1.1.1. Definicja ryzyka ubezpieczeniowego ………17 1.1.2. Klasyfikacja ryzyka ubezpieczeniowego……… 18 1.1.3. Ryzyko finansowe i niefinansowe ………21 1.1.4. Ryzyko statyczne i dynamiczne ………21 1.1.5. Ryzyko obiektywne i subiektywne ………21 1.1.6. Ryzyko systematyczne i specyficzne ………23 1.1.7. Ryzyko spekulatywne i czyste…
Przeczytaj więcej

Finansowanie ochrony zdrowia w polskim systemie ubezpieczen zdrowotnych

Wstęp……… 5 Rozdzial 1. Modele finansowania ochrony zdrowia……… 7 1.1 Ubezpieczeniowy model finansowania ochrony zdrowia……… 10 1.2 Zaopatrzeniowy model finansowania ochrony zdrowia……… 18 1.3 Rynkowy model finansowania ochrony zdrowia……… 25 Rozdzial 2. Od zaopatrzeniowego do ubezpieczeniowego modelu finansowania ochrony zdrowia w Polsce 2.1 Model zaopatrzeniowy w polskim systemie finansowania oraz próby jego reform……… 31 2.2…
Przeczytaj więcej

Analiza uwarunkowan rozwoju agroturystyki w gminie oraz sposoby jej finansowania (na przykładzie Miasta i Gminy XYZ).

Wstęp………5 Rozdzial I Pojecie i znaczenie agroturystyki. 1.1.Rys historyczny i definicja agroturystyki………8 1.2.Agroturystyka w Polsce i na Swiecie. 1.2.1.Agroturystyka na Swiecie………12 1.2.2.Agroturystyka w Polsce………13 1.3.Marketing w agroturystyce………18 Rozdzial II Wybrane źródła finansowania agroturystyki. 2.1.Kredyty bankowe ………21 2.1.1 Preferencyjne………22 2.1.2.Inwestycyjne………24 2.2.Mikrokredyty na pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza na terenach wiejskich………26 2.3.Programy wspomagajace finansowanie agroturystyki ………28 2.3.1.Program mikropozyczek………34 2.3.2.…
Przeczytaj więcej

Rola turystyki w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Wstęp……….9 Rozdzial 1. Charakterystyka gminy Busko-Zdrój……….15 1.1. Historia gminy 1.2. Ogólna charakterystyka gminy 1.3. Budżet gminy 1.4. Walory przyrodnicze, zasoby naturalne i turystyka 1.5. Infrastruktura techniczna 1.6. Ochrona zdrowia, pomoc spoleczna i bezpieczenstwo publiczne 1.7. Oswiata i kultura 1.8. Polityka przestrzenna i inwestycje gminne Rozdzial 2. Gmina, jej funkcjonowanie i sposoby finansowania inwestycji ………. 49…
Przeczytaj więcej

Efektywność i finansowanie gminnych inwestycji infrastrukturalnych na przykładzie Mazurskiego Traktu Rowerowego

Streszczenie………..5 Summary………..6 Wstęp……….. 7 Rozdzial 1. Istota i znaczenie infrastruktury w rozwoju lokalnym 1.2. Cechy, klasyfikacje i funkcje infrastruktury……….. 8 1.2. Podstawy prawne działalności inwestycyjnej gmin……….. 11 1.3. Polityka inwestycyjna gmin ………..15 Rozdzial 2. Instrumenty finansowe wspierajace rozwój infrastruktury komunalnej 2.1. Środki publiczne ………..19 2.1.1. Dochody wlasne gminy……….. 19 2.1.2. Subwencja ogólna i dotacje celowe………..…
Przeczytaj więcej

Rozwój usług turystyczno-rekreacyjnych w Gminie Miasta Olawa

Wstęp………..4 Rozdzial 1 Uslugi i ich charakterystyka 1.1. Pojecie usług i ich rodzaje………..6 1.2. Uslugi turystyczno-rekreacyjne pojecie i istota………..17 1.3. Czynniki rozwoju usług turystyczno-rekreacyjnych………..21 1.4. Źródła finansowania usług turystyczno-rekreacyjnych……….. 26 1.5. Podstawa prawna usług turystyczno-rekreacyjnych………..28 Rozdzial 2 Uwarunkowania rozwoju turystyki i rekreacji w Olawie 2.1. Powstanie i rozwój miasta Olawa………..33 2.2. Atrakcje turystyczne i potencjal…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie finansami w turystyce

Wprowadzenie……….5 1. Zarządzanie finansami przedsiebiorstw turystycznych. 1.1. Ogólna charakterystyka działalności turystycznej……….7 1.2. Pojecie i cel zarządzania finansami……….17 1.3. Uwarunkowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwach turystycznych ……….20 1.4. Funkcje kierownictwa firmy i menedzera finansowego24 2. Wartość pieniadza w czasię 2.1. Zmiennosc wartosci pieniadza w czasię ……….26 2.2. Stopy procentowe pieniadza ……….27 2.3. Odsetki proste i zlozone ……….28…
Przeczytaj więcej

Aplikowanie i wykorzystywanie funduszy UE z przeznaczeniem na rozwój turystyki w powiecie nizanskim w latach 2007-2014

Wstęp Rozdzial 1 Uwagi metodologiczne 1. Ogólne uwagi o regionalnych programach operacyjnych 2. Infrastruktura turystyki a programy europejskiej współpracy terytorialnej 3. Finansowanie innowacji w turystyce ze środków unijnych Rozdzial 2 Warunki i wymagania do aplikowania o srodki finansowe z funduszy strukturalnych unii europejskiej z przeznaczeniem na rozwój turystyki 1. Pozyskiwanie środków finansowych na rozwój turystyki…
Przeczytaj więcej

Ocena i kwalifikacje dostawców na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Cel i zakres pracy………3 Rozdzial 1. Wykaz zagadnien oceny i kwalifikacji dostawców 1.1. Wiadomosci podstawowe………4 1.2. Profil dobrego dostawcy………6 1.2.1. Warunki realizacji dostaw……… 7 1.2.2. Jakość dostaw………10 1.2.3. Oferta cenowa dostawcy………11 1.2.4. Rzetelnosc i wiarygodnosc informacji………12 1.2.5. Gotowość dostaw……….13 1.2.6. Lokalizacja dostawcy………13 1.2.7. Poziom techniczny i technologiczny dostawcy………14 1.2.8. Badania i rozwój realizowane przez dostawce………15…
Przeczytaj więcej

Modernizacja polskiego transportu w zwiazku z wejsciem Polski do Unii Europejskiej

Wstęp………1 Rozdzial I. Przedsiebiorstwo transportowe i rodzaje jego działalnosci………3 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa transportowego………3 1.1. Organizacja i zarzadzanie w przedsiębiorstwie transportowym………6 2. Popyt na usługi transportowe………9 2. 1. Istota potrzeb transportowych i usługi transportowej………9 2.2. Źródła potrzeb transportowych………11 2.3 Systematyzacja i cechy potrzeb transportowych………11 3. Formy prawno – organizacyjne przedsiebiorstw i ich przeksztalcenia………13 3.1. Formy prawno…
Przeczytaj więcej

Ocena działania służby logistycznej na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp……… 3 Rozdzial I Wprowadzenie do problematyki. 1.1 Pojecie logistyki……… 4 1.2 Obszary logistyki w przedsiębiorstwie……… 9 Rozdzial IIFunkcjonowanie sluzb logistycznych w przedsiębiorstwie. 2.1 Organizacja sluzb logistycznych……… 16 2.2 Zadania sluzb logistycznych……… 19 2.3 Analiza wybranych stanowisk logistycznych……… 20 Rozdzial III Ocena działania sluzb logistycznych w firmie. 3.1 Powstanie i rozwój firmy……… 24 3.2 Specyfika…
Przeczytaj więcej

Finansowanie zapasów w przedsiębiorstwie na podstawie przedsiębiorstwa XYZ.

Wstęp Rozdzial I Przedsiebiorstwo 1. Pojecie przedsiębiorstwa 2. Klasyfikacja przedsiebiorstw 3. Cele przedsiębiorstwa Rozdzial II Zarządzanie zapasami i ich finansowanie w przedsiębiorstwie 1. Pojecie kapitału obrotowego 2. Pojecie i rodzaje zapasów 3. Wystepowanie zapasów w przedsiębiorstwie 4. Cele zarządzania zapasami 5. Strategie i metody zarządzania zapasami 6. Finansowanie zapasów w przedsiębiorstwie Rozdzial III Analiza zródel…
Przeczytaj więcej

Wpływ procesów logistycznych na funkcjonowanie firmy.

Wstęp………. 3 Cel i program pracy 1.1. Cel pracy………. 4 1.2. Program pracy ……….4 Rozdzial 1 Przeglad literatury ……….5 Rozdzial 2 Istota i zakres logistyki 3.1. Podstawowe pojecia zwiazane z logistyka………. 6 3.2. Ewolucja logistyki ……….9 3.3. Podejscie procesowe do logistyki………. 13 3.4. Podejscie systemowe do logistyki ……….16 Rozdzial 3. Zarządzanie logistyka w przedsiębiorstwie 4.1.…
Przeczytaj więcej

Systemy zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie produkcyjnym Autoliv Poland Sp. z o.o. w Jelczu- Laskowicach.

Wstęp. Rozdzial 1. Analiza problematyki zarządzania zapasami 1.1 Zapasy – ich klasyfikacja i struktura 1.2 Rola zapasów w gospodarce 1.3 Cele zarządzania zapasami 1.4 Strategie i metody zarządzania zapasami 1.5 Finansowanie zapasów w przedsiębiorstwie Rozdzial 2. Charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego Autoliv Poland Sp. z o.o. 2.1 Ogólna charakterystyka badanego podmiotu 2.2 Charakterystyka magazyny w badanym podmiocie…
Przeczytaj więcej

Funkcjonowanie zintegrowanego transportu miejskiego w mieście XYZ

Wstęp ……….2 Rozdzial I. Rola i znaczenie transportu masowego. 1. Transport miejski jako dobro publiczne……….. 4 2. Pojecie logistyki miejskiej ………..11 3. Transport masowy w kontekscie rozwoju lokalnego ………..15 4. Istota zintegrowanego transportu miejskiego na obszarach metropolitarnych ………..19 5. Stan i wykorzystanie transportu masowego w Europie i w Polsce……….. 22 Rozdzial II. Uwarunkowania i czynniki…
Przeczytaj więcej

Wpływ logistyki zaopatrzenia na kondycje finansowa przedsiebiorstw.

Spis tresci……….. 3 Wstęp ………..5 Rozdzial I Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie 1.1. Istota i rola logistyki zaopatrzenia ………..7 1.2. Tworzenie i organizacja logistyki zaopatrzenia……….. 10 1.3. Problemy decyzyjne zwiazane z logistyka zaopatrzenia ………..13 1.4. Systemy zaopatrzeniowe i ich wpływ na pozycje przedsiębiorstwa na rynku ………..16 Rozdzial II Analiza finansowa jako narzedzie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa…
Przeczytaj więcej

Polsko – Niemiecka Wspólpraca Mlodziezy jako symbol nowych relacji w stosunkach polsko-niemieckich

Wstęp……..3 Rozdzial I Polska – Niemcy – wrogowie czy partnerzy? Analiza dwustronnych stosunków politycznych po 1989 roku……..7 1. Lata 1989 oraz 1990 – budowa podstaw polsko-niemieckiej wspólnoty interesów 2. Konstytucja dobrosasiedzkich stosunków, czyli Traktat o dobrym sasiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku 3. Niemcy jako adwokat Polski w Brukseli 4. Okres zaniechania…
Przeczytaj więcej

Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ w latach 2008-2010.

Wstęp 1. Cel, przedmiot, zakres i metodyka pracy 2. Podstawy przygotowania i realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego 2.1. Definicja inwestycji infrastrukturalnych i ich podzial 2.2. Planowanie rozwoju gminy 2.3. Źródła finansowania inwestycji 2.4. Zadania gminy i jej kompetencje 2.5. Istota zarządzania finansami w gminach 3. Charakterystyka gminy XYZ 3.1. Polozenie i struktura terytorialno–administracyjna gminy…
Przeczytaj więcej

Możliwościwykorzystania swiec japonskich na przykładzie wybranych spółek WIG 20.

Wstęp……….. 3 Rozdzial I. Giełda papierów wartosciowych, jako element mechanizmu rynku kapitalowego 1.1Rynek kapitalowy i jego funkcje……….. 5 1.2 Uczestnicy rynku kapitalowego……….. 8 1.3.Organizacja i funkcjonowanie Gieldy Papierów Wartosciowych w Warszawie………… 13 Rozdzial II. Podstawowe techniki inwestycyjne 2.1 Analiza fundamentalna……….. 17 2.1.1 Analiza otoczenia makroekonomicznego spólki………… 18 2.1.2 Analiza sektorowa………… 22 2.1.3 Analiza finansowa………… 23…
Przeczytaj więcej

Emisja obligacji jako źródło finansowania Miejskich zakladów autobusoowych sp. z o.o. w latach 2011-2015

Wstęp………..5 Rozdzial 1 Obligacje – cechy i funkcje 1.1 Istota obligacji………..7 1.2 Rodzaje obligacji………..10 1.2.1 „Czysta” obligacja dyskontowa………..13 1.2.3 „Konsole”………..14 1.3. Emisja obligacji………..17 Rozdzial 2 Przebieg emisji obligacji 2.1. Sposoby emisji obligacji………..23 2.2. Catalyst – Rynek Obligacji GPW………..27 2.3. Emisja obligacji na gieldzie – etapy………..28 2.4. Uchwala w sprawie emisji obligacji………..33 Rozdzial 3 Charakterystyka analizowanego…
Przeczytaj więcej

Problemy spoleczno-gospodarcze wspólczesnych rolników.

Wstęp ………. 3 Rozdzial I. Proces integracji polskiego rolnictwa z systemem Unii Europejskiej 1.1. Dostosowanie polskiego rolnictwa do stawianych wymogów ………. 5 1.2. Sytuacja rolnictwa po wejściu do Unii Europejskiej ……….12 Rozdzial II. Istota i charakter rolnictwa 2.1. Znaczenie i funkcje rolnictwa ………. 16 2.2. Struktura przestrzenna polskiego rolnictwa ……….19 Rozdzial III. Charakterystyka powiatów: mysliborski,…
Przeczytaj więcej

Wykorzystanie instrumentów wspólnej polityki rolnej w rozwoju obszarów wiejskich na terenie gminy XYZ.

Wstęp Rozdzial I. Metodologia badan 1.1 Przedmiot i cel badan 1.2 Hipotezy glówne 1.3 Teren badan Rozdzial II. Podstawowe zagadnienia dotyczace Wspólnej Polityki Rolnej 2.1 Istota Wspólnej Polityki Rolnej 2.2 Kształtowanie się Wspólnej Polityki Rolnej 2.3 Cele i zasady Wspólnej Polityki Rolnej 2.4 Zasady finansowania Wspólnej Polityki Rolnej Rozdzial III. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej 3.1…
Przeczytaj więcej

Finansowanie koncepcji wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich ujetej w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Wstęp……….. 1 Rozdzial I Ewolucja Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej oraz jej stan w latach 2007-2013. 1.1. Ewolucja Wspólnej Polityki Rolnej w kierunku Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich……….. 5 1.2. Ksztalt Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej w latach 2007-2013………… 11 Rozdzial II Polityka Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowana w Polsce w latach 2007-2013 2.1. Krajowy Plan…
Przeczytaj więcej

Analiza dochodów i wydatków gospodarstw domowych jako podmiotów gospodarczych

Wstęp………4 Rozdzial I Gospodarstwo domowe, istota i jego funkcje w ujęciu mikroekonomicznym 1.1. Istota i organizacja gospodarstwa domowego……… 7 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego……… 12 1.3. Klasyfikacja gospodarstw domowych……… 15 Rozdzial II Makroekonomiczna rola gospodarstw domowych 2.1 gospodarstwa domowe jako nabywcy dóbr i usług wytwarzanych przez przedsiębiorstwa i instytucje………19 2.2. Rola gospodarstw domowych na rynku pracy…
Przeczytaj więcej

Rachunkowość zarzadcza

Rozdzial 1. Rachunkowość zarzadcza…………4 1.1 Zarys historii rachunkowosci 1.2. Pojecie, funkcje i metody rachunkowosci 1.3. Rachunkowość finansowa 1.4. Pojecie i geneza rachunkowosci zarzadczej 1.5 Rachunkowość zarzadcza, a rachunkowosc finansowa 1.6 Glówne rodzaje problemów decyzyjnych rozwiazywanych w ramach rachunkowosci zarzadczej Rozdzial 2.Rachunkowość finansowa…………20 2.1 Istota, klasyfikacja i zadania sprawozdan finansowych 2.2 Nadrzedne zasady rachunkowosc finansowej 2.3…
Przeczytaj więcej

Wartosci poznawcze i specyfika rachunkowosci rolnej na podstawie danych indywidualnego gospodarstwa rolnego

Wstęp………….4 Rozdzial 1. Rola rachunkowosci w funkcjonowaniu podmiotów 1.1. Pojecie rachunkowosci i podstawy prawne…………. 6 1.2. Podstawowe pojecia stosowane w rachunkowosci finansowej…………. 11 1.3. Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza ………….17 1.4. Dokumentacja zdarzen gospodarczych………….22 Rozdzial 2. Charakterystyka rachunkowosci rolnej. 2.1. Wykorzystanie rachunkowosci w gospodarstwie rolnym………….27 2.2. Zasady prowadzenia rachunkowosci w gospodarstwie rolnym ………….32 2.3. Wykorzystanie…
Przeczytaj więcej

Porównanie pozycji bilansowych w oparciu o ustawe o rachunkowosc oraz MSR.

Wstęp………3 Rozdzial I. Istota, cele i znaczenie bilansu. 1. Pojecie bilansu, jego elementy i rodzaje………7 2. Formy prezentacji i uklad bilansu………14 3. Cele i funkcje bilansu w teorii i praktyce………19 Rozdzial II. Podstawowe kategorie bilansu. 1. Aktywa jako kluczowe kategorie bilansu………26 2. Zobowiazania jako element zródel finansowania………37 3. Kapital wlasny i jego struktura………45 Rozdzial III.…
Przeczytaj więcej

Rachunkowość zarzadcza jako narzędzie efektywnego zarządzania przedsiebiorstwem

Wstęp………… 4 Rozdzial 1. Istota i zakres rachunkowosci zarzadczej 1.1. Istota rachunkowosci …………7 1.2. Definicja rachunkowosci zarzadczej …………10 1.3. Rachunkowość zarzadcza a rachunkowosc finansowa …………11 1.4. Rachunkowość zarzadcza a rachunek kosztów …………15 1.5. Rachunkowość zarzadcza w procesię decyzyjnym …………18 1.6. Rachunkowość zarzadcza w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………… 21 Rozdzial 2. Modele rachunku kosztów w rachunkowosci zarzadczej…
Przeczytaj więcej

Kopalnia Wegla Brunatnego ‚Adamów’ Spólka Akcyjna, ocena kondycji finansowej kopalni przy wykorzystaniu rachunku przeplywów pienieznych.

Wstęp Rozdzial I. Rachunek przeplywów pienieznych jako źródłoinformacji do analizy finansowej. 1.1.Rachunek przeplywów pienieznych jako podstawa plynnosci finansowej. 1.2. Działalność operacyjna. 1.3. Działalność inwestycyjna 1.4. Działalność finansowa. 1.5. Rachunek przeplywów pienieznych jako integralna czesc analizy finansowej. Rozdzial II. Analiza finansowa i wskazniki struktury rachunek przeplywów pienieznych. 1.1. Istota analizy finansowej rachunku przeplywów pienieznych. 1.2.Analiza wskazników…
Przeczytaj więcej

Kapital obrotowy netto jako miara plynnosci finansowej – analiza na przykładzie branzy miesnej.

Wstęp………….5 Rozdzial 1. Istota przedsiębiorstwa, celów jego działania oraz sposoby ich pomiaru 1.1 Definicja przedsiębiorstwa…………. 7 1.2 Rodzaje przedsiebiorstw ………….11 1.2.1 Przedsiebiorstwo jednoosobowe…………. 12 1.2.2 Przedsiebiorstwo panstwowe…………. 13 1.2.3 Przedsiębiorstwa-spóldzielnie…………. 15 1.2.4 Spólki…………. 15 1.2.4.1 Spólki osobowe ………….16 1.2.4.2 Spólki kapitalowe ………….18 1.3 Podstawowe cele działania przedsiębiorstwa…………..19 1.4 Źródła i sposoby pomiaru celów przedsiębiorstwa…………. 26…
Przeczytaj więcej

Bilans jako źródłooceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp. Rozdzial I Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego 1.1 Istota i cel sprawozdania finansowego 1.2 Uzytkownicy sprawozdan finansowych 1.3 Cech jakosciowe sprawozdania finansowego oraz rodzaje sprawozdan finansowych. 1.4 Zakres i elementy sprawozdania finansowego. Rozdzial II Bilans i jego analiza 2.1 Istota bilansu. 2.2 Aktywa i pasywa bilansu przedsiębiorstwa. 2.3 Pionowa analiza bilansu. 2.4 Pozioma analiza bilansu.…
Przeczytaj więcej

Znaczenie public relations na przykładzie Coca-Cola.

Rozdzial 1 Istota Public Realtions 1.1. Pojecie i funkcja Public Relations 1.2. Geneza i rozwój Public Relations 1.3. Planowanie Public Relations Rozdzial 2 Instrumenty Public Relations 2.1. Media Relations 2.2. Sponsoring – jako element rozwoju/forma finansowania 2.3. Lobbing – znaczenie w działalności gospodarczej Rozdzial 3 Kształtowanie wizerunku firmy na przykładzie Coca-Cola 3.1. Historia Coca-Coli 3.2.…
Przeczytaj więcej

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Wstęp ………4 Rozdzial I Znaczenie i istota wolnosci gospodarczej 1.1. Rys historyczny pojecia wolnosci gospodarczej……… 6 1.2. Istota wolnosci gospodarczej…….. 8 1.3. Formy i powody ograniczenia wolnosci gospodarczej ………10 1.4. Pojecie i znaczenie działalności gospodarczej……… 12 1.4.1. Koncesje na dzialalnosc gospodarcza ………15 Rozdzial II Rola przedsiebiorcy w gospodarce 2.1. Pojecie i znaczenie przedsiebiorcy……… 21 2.2.…
Przeczytaj więcej

System organizacyjno-prawny odzysku akumulatorów samochodowych.

Wstęp ……….1 Rozdzial I Podstawowe zagadnienia recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 1.1. Istota i pojecie recyklingu……….3 1.2. Podstawy prawne recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w Unii Europejskiej……….7 1.3. Recykling poszczególnych elementów zuzytych samochodów ……….12 Rozdzial II System organizacyjno-prawny recyklingu samochodów w Polsce 2.1. System recyklingu samochodów w Polsce ……….19 2.2. Sieci zbierania pojazdów wycofywanych z…
Przeczytaj więcej

Przeciwdzialanie praniu pieniedzy i finansowaniu terroryzmu

Wstęp Rozdzial I. Bezpieczeństwo finansowe państwa 1.1. Definicje i plaszczyzny bezpieczenstwa finansowego państwa 1.2. Zewnetrzne i wewnetrzne zagrozenia bezpieczenstwa finansowego państwa 1.3. Polityka państwa w zakresię przeciwdziałania praniu pieniedzy 1.3.1. Analiza transakcji i wykrywanie naduzyc 1.3.2. Środki bezpieczenstwa finansowego 1.3.3. Wstrzymywanie transakcji i blokada rachunku Rozdzial II. Metody finansowania terroryzmu 2.1. Wsparcie ze strony państwa…
Przeczytaj więcej

Mechanizm zdobywania wladzy we wspólczesnych kampaniach wyborczych (na przykładzie USA oraz Polski)

Wstęp …………1 Rozdzial I Aspekty teoretyczne kampanii wyborczej 1.1 Definiowanie kampanii wyborczej …………4 1.2 Definiowanie marketingu politycznego …………8 1.3 Historyczna ewolucja kampanii wyborczych …………18 1.4 Metody prowadzenia kampanii wyborczych. Ujecie przedmiotowe i podmiotowe………… 21 Rozdzial II Analiza rynku politycznego 2.1 Rynek polityczny …………25 2.2 Rozmiar i charakter rynku wyborczego………… 31 2.3 Metody badania rynku politycznego…
Przeczytaj więcej

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8652 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj prace Wymien prace katalog gotowych…
Przeczytaj więcej

Wpływ podatku od towarów i usług (VAT) na efektywnosc funkcjonowania przedsiębiorstwa

Wstęp………3 Rozdzial 1 Efektywność finansowa przedsiębiorstwa 1.1.Ocena efektywnosci przedsiębiorstwa……… 5 1.2.Czynniki wpływajace na efektywnosci gospodarowania……… 7 1.3.Wpływ obciazen podatkowych na dzialalnosc przedsiębiorstwa……… 12 Rozdzial 2 Podatek VAT w Polskim systemie podatkowym 2.1.Pojecie i znaczenie podatku VAT ………18 2.2.Rys historyczny podatku VAT w Polsce……… 21 2.3.Zasady naliczania podatku VAT ……… 25 Rozdzial 3 Funkcjonowanie podatku od…
Przeczytaj więcej

Ognisko opiekuńcze XYZ jako placówka ksztaltujaca rozwój oraz zainteresowania dzieci

Wstęp……….. 5 Rozdzial I. Charakterystyka Ogniska Opiekunczo -Wychowawczego XYZ 1.1 Miejsce, cel i czas powstania Ogniska Opiekunczego XYZ……….. 7 1.2 Zasady finansowania placówki wsparcia dziennego……….. 8 1.3 Cel strategiczny funkcjonowania ogniska……….. 8 1.4 Wspólpraca z instytucjami……….. 9 1.5 Cele i zadania ogniska……….. 10 1.6 Wykształcenie pracujacej w ognisku kadry wychowawców……….. 11 1.7 Zajecia powtarzajace się…
Przeczytaj więcej

Funkcjonowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego na przykładzie Zespolu Szkól w XYZ

Wstęp………..2 Rozdzial 1. Organizacja i finansowanie szkolnictwa ponadgimnazjalnego. 1.1 Instrumenty finansowania oswiaty………..4 1.2 Standardy oswiatowe………..8 1.3 Bon oswiatowy………..11 1.4 Edukacja zadanie wlasne Jednostki Samorzadu Terytorialnego………..16 Rozdzial 2. Charakterystyka podstawy programowej. 2.1. Analiza podstawy programowej dla IV etapu edukacyjnego………..29 2.2 Monitorowanie realizacji podstawy programowej………..40 2.3 Ocena podstawy programowej w świetle doswiadczen nauczycieli………..45 Rozdzial 3. Wieloplaszczyznowa wspólpraca…
Przeczytaj więcej

Mlodzi dorosli a wyzwania zwiazane z wychowywaniem dzieci.

Wstęp……….5 Rozdzial 1. Rozwój czlowieka we wczesnej doroslosci………. 7 1.1. Rozwój fizyczny ……….9 1.2. Rozwój poznawczy ……….10 1.3. Rozwój spoleczny ……….12 1.3.1. Praca zawodowa ……….15 1.3.2. Zalozenie rodziny – rola malzonka i rodzica ……….16 Rozdzial 2. Metodologia przeprowadzonych badan 2.1. Cel i przedmiot badan………. 23 2.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze ……….24 2.3. Metody, techniki…
Przeczytaj więcej

Zjawisko agresji uczniów klas IV – VI w wybranych szkolach podstawowych w mieście X

Zjawisko agresji uczniów klas IV – VI w wybranych szkolach podstawowych w mieście X – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8652 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj…
Przeczytaj więcej

Aspekty zarządzania ekologicznego na przykładzie funkcjonowania elektrowni na wegiel brunatny

Wprowadzenie Rozdzial 1. Sztuka nowoczesnego zarządzania w powiazaniu z zarzadzaniem ekologicznym 1.1. Zarządzanie – ewolucja i rozwój historyczny 1.1.1. Klasyczna szkola zarządzania 1.1.2. Szkola behawioralna: organizacja to ludzie 1.1.3. Szkola ilosciowa zarządzania: badania operacyjne i teoria decyzji 1.1.4. Szkola systemowa 1.2. Nowoczesne zarzadzanie 1.3. Funkcje zarządzania w zarysie 1.4. Zarządzanie zintegrowane 1.4.1. Strategia 1.4.2. Zarządzanie…
Przeczytaj więcej

Gospodarka odpadami komunalnymi w mieście XYZ.

Cel i zakres pracy ………..4 Wstęp ………..5 Rozdzial 1. Charakterystyka odpadów 3.1. Pojecie odpadów komunalnych ………..7 3.2. Podstawowe cechy odpadów ………..8 3.2.1. Wskazniki ilosciowe i jakosciowe odpadów w Polsce na tle innych panstw ………..8 3.2.2. Wskazniki ilosciowe odpadów……….. 10 3.2.3. Sklad morfologiczny odpadów ………..10 3.2.4. Sposób postępowania przy badaniu skladu morfologicznego odpadów komunalnych ………..11 3.2.5.…
Przeczytaj więcej

Możliwościwykorzystania biogazu w gospodarce.

Wstęp………. 2 1.1 Definicja biogazu i jego wlasciwosci ………. 2 1.2 Surowce do produkcji biogazu ………. 5 1.3 Źródła pozyskiwania biogazu ………. 7 1.4 Proces produkcji biogazu ……….13 Rozdzial I. Pozytywne i negatywne aspekty produkcji biogazu 2.1 Produkcja energii odnawialnej ………. 17 2.2 Ograniczenie emisji metanu ………. 19 2.3 Zmniejszenie efektu cieplarnianego ……….21 2.4 Ryzyko…
Przeczytaj więcej

Regulacje prawno-administracyjne oraz kierunki dalszej ewolucji odnawialnych zródel energii.

Wstęp………….2 Rozdzial I Obecny stan rozwoju sektora energetyki. 1.1 Wykorzystywanie biopaliw stalych…………4 1.2 Wykorzystanie biopaliw plynnych…………7 1.3 Energetyka wodna, sloneczna i geotermalna…………11 Rozdzial II Ocena polityki wykorzystania OZE w Polsce. 2.1 Polityka ekologiczna, energetyczna oraz rolna…………19 2.2 Zgodnosc polityk sektorowych…………25 2.3 Analiza przepisów prawnych omawiajacych wykorzystanie energii zródel odnawialnych…………28 2.4 Wymogi prawne i procedury budowy…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie marketingowe przedsiebiorstwem na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp………3 Rozdzial I. Marketing w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………7 1.1. Istota i funkcje zarządzania marketingowego………7 1.2. Specyfika rynku dóbr przemyslowych………12 1.2.1. Produkty na rynku dóbr przemyslowych………14 1.2.2. Klienci………15 1.2.3. Popyt………17 1.3. Badania marketingowe………21 1.4. Okreslenie misji przedsiębiorstwa………23 1.5. Wybór strategii działania i procedury planowania………24 1.6. Organizacja, wdrazanie i kontrola dzialan marketingowych………28 Rozdzial II. Charakterystyka miejsca badan………33…
Przeczytaj więcej

Wpływ dzialan marketingowych na rynkowy sukces na przykładzie zakladów miesnych

Wstęp Rozdzial I. Marketing w przedsiębiorstwie 1.1. Historia marketingu 1.2. Istota i pojecie marketingu 1.3. Podstawy działania marketingowego w firmie Rozdzial II. Warunki sukcesu firmy 2.1. Pojecie i istota sukcesu. Skuteczny menadzer sila napedowa firmy 2.2. Sukces orientacji marketingowej w przedsiębiorstwie 2.2.1. Pasja działania 2.2.2. Dobrzy pracownicy oraz lojalnosc w biznesie 2.2.3. Byc lepszym od…
Przeczytaj więcej

Rola kampanii wizerunkowych w budowaniu marki kraju.

Wstęp. Rozdzial I Promocja jako walka o prestiz państwa, 1.1 Podstawowe pojecia. 1.1.1. Marka kraju 1.1.2. Prestiz państwa. 1.2. Wizerunek kraju. 1.2.1. Rola wizerunku kraju w budowaniu silnej marki 1.2.2. Silna marka – korzysci plynace z jej posiadania. 1.2.3. Branding narodowy jako kontrowersyjna koncepcja polityczna 1.3. Instrumenty marketingu w kreowaniu wizerunku kraju 1.3.1. Instumenty Public…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie marketingowe bankiem (na przykładzie banku XYZ w XYZ)

Wprowadzenie …………4 Rozdzial I. Znaczenie i istota marketingu bankowego 1.1. Pojecia marketingu usług bankowych …………6 1.2. Przeslanki stosowania marketingu bankowego………… 8 1.3. Badania marketingowe i ich wpływ na decyzje banków …………9 1.4. Budowanie strategii marketingowej banku …………12 1.4.1. Strategie marketingowe stosowane w bankach …………14 1.4.2. Usluga bankowa jako produkt …………20 1.4.3. Polityka cenowa jako element…
Przeczytaj więcej

Zachowania konsumentów indywidualnych na rynku samochodów osobowych w Polsce

Wstęp………..4 Rozdzial I. Zachowania nabywcze konsumentów indywidualnych i ich uwarunkowania………..7 1. Istota zachowan nabywczych konsumentów indywidualnych 2. Wewnetrzne i zewnetrzne uwarunkowania zachowan nabywczych konsumentów 3. Modele zachowan nabywczych konsumentów 4. Proces podejmowania decyzji nabywczych przez konsumentów indywidualnych 5. Relacje przedsiębiorstwa z klientami jako determinanta decyzji o zakupie produktu Rozdzial II. Rynek samochodów osobowych w Polsce…
Przeczytaj więcej

Reklama w działalności firmy XYZ

Wstęp………2 Rozdzial I Istota i zadania reklamy. 1.1. Historia reklamy w Polsce i na swiecie………4 1.2. Pojecie reklamy………6 1.3. Zadania reklamy………8 1.4. Media reklamowe………11 1.5. Badania marketingowe………23 Rozdzial II Charakterystyka działalności firmy XYZ. 2.1. Prezentacja firmy XYZ………32 2.2. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie XYZ………37 2.3. Misje i cele firmy XYZ………40 2.4. Sytuacja finansowa i majatkowa…
Przeczytaj więcej

Planownie marketingowe

Wstęp Rozdzial I Cele i przedmiot planu marketingowego 1 Ogólne spojrzenie na planowanie……….1 2 Czym jest planowanie?………. 1 3 Proces planowania ……….3 4 Co to jest plan marketingowy?………. 4 5 Cele sporzadzania planu marketingowego………. 6 6 Dla kogo sporzadzany jest plan marketingowy? ……….7 7 Kto opracowuje plan marketingowy? ……….7 8 Jakie funkcje pelni plan marketingowy?……….…
Przeczytaj więcej

Rynek reklamy społecznej w Polsce.

Wstęp……..6 Rozdzial I Metodyka badan wlasnych 1.1 Cel i problematyka badan……..9 1.2. Hipotezy Badawcze……..10 1.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze……..11 1.4 Charakterystyka wybranej grupy oraz opis terenu badan……..12 Rozdzial II Reklama spoleczna – typologia i charakterystyka 2.1. Problemy definicyjne. Zwiazek miedzy reklama komercyjna a reklama spoleczna……..14 2.1.1 Definicja reklamy……..14 2.1.2. Definicja reklamy społecznej……..15 2.2. Zakres…
Przeczytaj więcej

Plan zarządzania nieruchomością komerycjna.

Wstęp ……….5 1.1. Podstawa formalna opracowania planu. 1.2. Oznaczenie Wlasciciela i Zarzadcy. ……….5 1.3. Przedmiot i zakres planu……….. 5 1.4. Cele opracowania planu i oczekiwania wlasciciela……….. 6 1.5. Podstawy prawne sporządzenia Planu Zarzadzania……….. 8 1.6. Źródła informacji wykorzystane do sporządzenia Planu Zarzadzania……….. 9 Rozdzial 1.Podstawowe informacje o nieruchomosci. 2.1. Stan prawny nieruchomosci i status wlasciciela……….…
Przeczytaj więcej

Plan zarządzania nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej.

Wstęp………..3 Rozdzial 1. Podstawowe informacje o analizowanej nieruchomosci ………..4 1.1.Okreslenie nieruchomosci, stan prawny 1.2. Struktura wlasnosciowa 1.3. Ogólna lokalizacja nieruchomosci 1.4. Lokalizacja szczególowa 1.5. Parametry techniczne budynków 1.6. Stan techniczny budynków 1.7. Charakterystyka nieruchomosci 1.8. Zawartość dokumentacji nieruchomosci 1.9. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomosci 1.10. Okreslenie potrzeb remontowych i inwestycyjnych 1.11. Sposób zarządzania nieruchomoscia 1.12.…
Przeczytaj więcej

Analiza tendencji na rynku finansowania nieruchomości mieszkalnych w Polsce.

Wstęp………..5 Rozdzial I Nieruchomosc jako przedmiot finansowania 1.1 Nieruchomosc i rynek nieruchomosci – ogólne definicje i cechy……….. 6 1.2 Źródła kapitału dla rynku nieruchomosci – techniki i metody finansowania……….. 12 1.3 Kredyt hipoteczny jako podstawowa metoda finansowania nieruchomosci mieszkalnych – definicje i charakterystyka……….. 20 Rozdzial II Poglebiona analiza sytuacji 2.1 Stan rynku nieruchomosci……….. 26 2.2…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie nieruchomością komercyjna na przykładzie pasazu handlowego spółki C6 group sp. z o.o.

Wstęp………. 4 Rozdzial I Rynek nieruchomosci w Polsce 1.1 Nieruchomosc w świetle przepisów prawa………. 5 1.2 Rynek nieruchomosci………. 7 1.3 Istota i rodzaje nieruchomosci………. 8 1.4 Źródła informacji o nieruchomosciach ……….16 Rozdzial II Zarządzanie finansami nieruchomosci 2.1 Zarządzanie nieruchomosciami ……….24 2.1.1Strategie zarządzania ……….25 2.1.2 Wpływ zarządzania na wartość nieruchomosci………. 28 2.2 Podstawowe wskazniki finansowe nieruchomosci……….…
Przeczytaj więcej

Plan zarządzania wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. XYZ

Wstęp Podstawowe informacje o nieruchomosci Stan prawny nieruchomosci Lokalizacja ogólna Ocena i opis stanu technicznego budynku Charakterystyka nieruchomosci Stan nieruchomosci Ustalenie sposobu zuzycia technicznego Okreslenie potrzeb remontowych Ocena metod zarządzania Podsumowanie i wnioski Analiza rynku nieruchomosci Okreslenie zasiegu rynku Klienci – preferencje i upodobania Analiza porównywalnych nieruchomosci Podsumowanie i wnioski Biezaca analiza finansowa Przychody i…
Przeczytaj więcej

Funkcjonowanie rynku nieruchomości na przykładzie miasta XYZ

Wstęp ……..3 RozdzialI.Nieruchomosc, jako przedmiot obrotu na rynku mieszkaniowym 1.1 Pojecie i cechy nieruchomosci ……..4 1.2 Rynek nieruchomosci, jego rola i charakterystyka ……..11 1.3 Funkcjonowanie rynku nieruchomosci mieszkaniowych ……..18 Rozdzial II. Rynek mieszkaniowy miasta XYZ – analiza i ocena 2.1 Charakterystyka demograficzna miasta XYZ ……..25 2.2 Budownictwo mieszkaniowe w Swieciu ……..29 2.3 Infrastruktura i warunki…
Przeczytaj więcej

Finansowanie nieruchomości mieszkaniowych z udzialem kredytu hipotecznego na przykładzie projektu.

Wstęp…………3 Rozdzial I Źródła finansowania nieruchomosci mieszkaniowych. 1.1. Nieruchomosc jako przedmiot finansowania…………5 1.2. Podstawowe prawa rzeczowe nieruchomosci…………7 1.3. Kredyt jako glówne źródło finansowania nieruchomosci…………10 Rozdzial II Opis projektu 2.1. Profil kredytobiorcy i kredytodawcy. 2.1.1 Kredytodawca – ING Bank…………12 2.1.2. Kredytobiorca…………15 2.2. Opis kredytowanej nieruchomosci…………17 2.2.1. Opis jednostki developerskiej oferujacej nieruchomosc – Budimex S.A…………17 2.2.2. Opis…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi na przykładzie wspólnoty mieszkaniowej polozonej przy ul. Jednosci Robotniczej 17 w Slubicach

Wstęp ………..1 Rozdzial 1. Teoretyczne podstawy zarządzania nieruchomosciami 1.1 Pojecie i funkcje zarządzania………..6 1.2 Istota zarządzania nieruchomosciami ………..12 1.3 Strategie zarządzania nieruchomosciom………..21 Rozdzial 2. Charakterystyka prawno – ekonomiczna Wspólnot Mieszkaniowych. 2.1 Ogólne zasady prawne funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych……….. 25 2.2 Formy zarządzania nieruchomoscia……….. 33 2.3 Organizacja zarzadu wspólnoty mieszkaniowej……….. 41 Rozdzial 3. Zarządzanie nieruchomosciami wspólna polozona…
Przeczytaj więcej

Zarządzanie zasobem mieszkaniowym spoldzielni mieszkaniowej Kociewie w Starogardzie Gdanskim w latach 2010-2012

Wstęp ……….4 Rozdzial 1. Problemy zarządzania spóldzielczym zasobem mieszkaniowym 1.1. Specyfika spóldzielczosci mieszkaniowej na rynku nieruchomosci………. 5 1.2. Istota i cele zarządzania spóldzielczym zasobem nieruchomosci mieszkaniowych ……….11 1.3. Wyznaczniki dobrego zarządzania……….11 Rozdzial 2. Spóldzielnia mieszkaniowa „Kociewie” w Starogardzie Gdanskim jako obiekt badan 2.1. Geneza i lokalizacja spóldzielni ……….23 2.2. Struktura organizacyjna i zarzadzanie spóldzielnia ……….25…
Przeczytaj więcej

Leasing jako forma finansowania inwestycji

Wstęp …….3 Rozdział I. Interpretacja leasingu 1. Geneza leasingu………5 2. Idea leasingu ………10 3. Klasyfikacja leasingu………13 3.1. Leasing finansowy ………18 3.2. Leasing operacyjny………22 Rozdział II. Umowy leasingowe 1. Warunki umowy leasingowej………24 2. Podmioty umowy leasingowe………46 3. Przedmioty umowy leasingowej………50 4. Księgowe ujęcie leasingu operacyjnego……… 58 5. Ksiegowe ujęcie leasingu finansowego……… 62 Rozdział III. Uwarunkowania prawne…
Przeczytaj więcej

Działalność przedsiębiorstwa usług leasingowych na przykładzie XYZ.

Wstęp………..3 Rozdział I. Istota i główne formy finansowania działalności przedsiębiorstwa 1.1 Finansowanie działalności przedsiębiorstw……….. 4 1.2 Kredyty jako podstawowe źródło finansowania inwestycji ……….. 6 1.3 Factoring nowym sposobem na pozyskanie kapitału……….. 10 1.4 Finansowanie inwestycji za pomocą emisji papierów wartościowych………..14 1.5 Leasing – sposób na kapitał ………..20 Rozdział II. Problemy terminologiczne, ekonomiczne i prawne leasingu…
Przeczytaj więcej

Leasing w ujęciu podatkowym.

Rozdział I. Umowa leasingu według kodeksu cywilneg 1.1. Rodzaje leasingu………5 1.2. Umowa leasingu według kodeksu cywilnego………7 1.3. Cechy umowy leasingu………8 1.4. Oddanie rzeczy za wynagrodzeniem pieniężnym………11 1.5. Zakończenie leasingu 12 Rozdział II. Leasing w aspekcie podatku dochodowego 2.1. Przepisy prawa podatkowego………14 2.2. Leasing operacyjny………18 2.3. Leasing finansowy………23 2.4. Sprzedaż przedmiotu umowy leasingu finansowego………27 2.5. Leasing…
Przeczytaj więcej

Leasing jako forma inwestycji.

Wstęp 3 1. Pojęcie leasingu 5 2. Geneza i rozwój leasingu 8 3. Rodzaje leasingu 10 4. Regulacje i charakter prawny transakcji leasingu 17 5. Leasing a przepisy prawno-podatkowe 25 a/ Leasing a podatek dochodowy 25 b/ Leasing a podatek VAT 35 c/ Leasing a ulgi inwestycyjne 47 d/ Leasing a amortyzacja 48 e/ Szczególne…
Przeczytaj więcej

Leasing.

Wstęp………2 Rozdział 1.Charakterystyka leasingu 1.1. Definicja i istota leasingu……… 3 1.2. Leasing w Polsce i na świecie……… 4 1.3. Rodzaje leasingu ………12 1.4. Zalety i wady leasingu ………16 Rozdział 2. Charakterystyka prawna i ekonomiczna leasingu 2.1. Uwagi ogólne ………19 2.2. Umowa leasingu……… 19 2.3. Uczestnicy transakcji leasingowej……… 24 Rozdział 3. Opodatkowanie umów leasingu 3.1. Podatek…
Przeczytaj więcej

Leasing jako jedna z form finansowania inwestycji.

Wstęp Rozdział I. Istota i przedmiot leasingu. 1. Definicja leasingu i jego charakterystyka prawna. 2. Strony leasingu. 3. Geneza i rozwój leasingu. 4. Historia leasingu w Polsce. 5. Zakończenie umowy leasingowej. Rozdział II. Rodzaje leasingu. 1. Podział leasingu ze względu na opłaty. 2. Podział ze względu na strony umowy uczestnictwa/umowy leasingowej. 3. Podział ze względu…
Przeczytaj więcej

Leasing jako forma finansowania w długim okresie.

Wstęp………. 3 Rozdział I. Charaketrystyka leasingu 1.1. Geneza i rozwój leasingu na świecie i w Polsce………. 4 1.2. Istota leasingu ……….7 1.3. Formy leasingu – podstawowe podziały ……….10 1.3.1. Leasing pośredni i bezpośredni ………. 10 1.3.2. Leasing operacyjny i finansowy………. 12 1.3.3. Inne rodzaje leasingu ………. 15 1.4. Zalety i wady leasingu ……….17 1.4.1. Zalety…
Przeczytaj więcej

Leasing jako forma finansowania inwestycji na przykładzie XYZ.

Wstęp………….4 Rozdział I. Historia i struktura organizacyjna XYZ………….5 1.1. Powstanie i rozwój 1.2. Zakres działalności i efekty ekonomiczne 1.3. Struktura organizacyjna XYZ 1.4. Produkty oferowane przez bank Rozdział II. Leasing i jego historyczne uwarunkowania………….13 2.1. Początki leasingu 2.2. Pojęcia związane z leasingiem 2.3. Uczestnicy transakcji leasingowych 2.4. Rodzaje leasingu 2.5. Leasing jako forma finansowania inwestycji…
Przeczytaj więcej

Leasing jako źródło finansowania inwestycji.

Wstęp ………….. 2 Rozdział I. Istota i źródła finansowania inwestycji 1.1. Istota inwestycji ………….. 3 1.2. Finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne………….. 4 1.3. Finansowanie pożyczką, papierami dłużnymi oraz VC ………….. 6 Rozdział II. Istota oraz prawne, rachunkowe i podatkowe aspekty leasingu 2.1. Geneza i rozwój leasingu na świecie …………..11 2.2. Regulacje prawne leasingu na świecie i…
Przeczytaj więcej

Rozwój leasingu w Polsce w pierwszych latach XXI w.

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka leasingu 1.1. Geneza i historia leasingu w Polsce i na świecie . 1.2. Istota i pojęcie leasingu . 1.3. Formy leasingu 1.3.1. Leasing operacyjny i finansowy 1.3.2. Leasing pośredni i bezpośredni 1.3.3. Pozostałe rodzaje leasingu 1.4. Zalety i wady leasingu 1.4.1. Zalety leasingu 1.4.2. Wady leasingu 1.5. Regulacje prawne leasingu 1.5.1.…
Przeczytaj więcej

Aspekt ekonomiczny stosowaniu leasingu w finansowaniu inwestycji w Polsce.

Wstęp………4 Rozdział I Charakterystyka leasingu. 1.1 Powstanie leasingu i jego początki………6 1.2 Historia leasingu w Polsce………10 1.3 Rozprzestrzenianie leasingu na świecie………12 1.4 Istota leasingu i podstawy prawne………18 1.5 Klasyfikacja leasingu………25 1.51 Leasing operacyjny………27 1.5.2 Leasing finansowy………29 1.5.3 Leasing bezpośredni a leasing pośredni………30 1.5.4 Leasing dóbr inwestycyjnych, konsumpcyjnych i unikatowych………31 1.5.5 Leasing krótko-, średnio- i długoterminowy………34…
Przeczytaj więcej

Prawno-finansowe aspekty leasingu w obrocie gospodarczym.

Wprowadzenie……..3 Rozdział I Histora, pojęcie i ogólna charakterystyka leasingu 1.1. Rys historyczny 1.2. Istota i rodzaje transakcji leasingowych……..10 1.3. Zabezpieczenia stosowane w leasingu……..24 1.4 Umowy paraleasingowe……..30 Rozdział II Aspekty prawne leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym 2.1. Regulacje cywilnoprawne leasingu……..32 2.2. Leasing w prawie podatkowym……..40 2.3. Leasing w świetle prawa bilansowego……..56 2.4 Leasing w Międzynarodowych…
Przeczytaj więcej

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstw.

Wstęp ……….3 Rozdział 1. Istota i przedmiot leasingu 1.1.Proces finansowania przedsiębiorstwa ……….5 1.2.Pojęcie i rodzaje leasingu ……….9 1.3.Proces planowania finansowego przedsiębiorstwa.18 Rozdział 2Warunki umów leasingowcy. 2.1. Sporządzanie umowy leasingu ……….25 2.2. Zmiany w czasię trwania umowy leasingu ……….28 2.3. Zakończenie umowy leasingu ……….31 Rozdział 3. Porównanie leasingu z kredytem i dzierżawą jako sposobu inwestowania inwestycji…
Przeczytaj więcej

Rola i znaczenie leasingu w polityce finansowej przedsiębiorstwa.

Wstęp Rozdział 1 Leasing jako metoda finansowania inwestycji 1.1. Geneza i rozwój leasingu w Polsce 1.2. Formy i rodzaje leasingu 1.3. Zalety i wady leasingu Rozdział 2 Wrunki umów leasingowych 2.1. Uczestnicy transakcji 2.2. Umowa leasingowa 2.3. Zabezpieczenia transakcji leasingowej. Ubezpieczenie przedmiotu Rozdział 3 Leasing w przedsiębiorstwie 3.1. Charakter prawny umów leasingowych 3.2. Skutki podatkowe,…
Przeczytaj więcej

Leasing jako forma finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce.

Wstęp Rozdział 1 Warunki funkcjonowania MŚP w Polsce 1.1. Pojęcie małych i średnich przedsiębiorstw i ich klasyfikacja………. .5 1.2. Znaczenie i rola MŚP w gospodarce kraju………. .9 1.3. Sytuacja finansowa małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2011……….13 1.4. Bariery uniemożliwiające funkcjonowanie i rozwój sektora MSP w Polsce……….18 Rozdział 2 Istota transakcji leasingowych 2.1.…
Przeczytaj więcej

Leasing operacyjny i finansowy jako źródło finansowania przedsiębiorstwa w aspekcie zakupu środka transportu.

Wstęp………..5 Rozdział I Źródła finansowania przedsiębiorstw 1.1. Finanse przedsiębiorstwa………..7 1.1.1. Działalność przedsiębiorstwa oraz skutki utraty płynności finansowej…………7 1.1.2. Źródła pozyskiwania kapitałów…………14 1.2. Finansowanie obce………..18 1.2.1. Kredyty ………..19 1.2.2. Obligacje……….. 21 1.2.3. Factoring……….. 23 1.3. Finansowanie zakupu środków transportu ………..26 Rozdział II Leasing 2.1. Charakterystyka leasingu……….. 28 2.1.1. Historia umowy leasingowej na świecie……….. 28 2.1.2. Historia…
Przeczytaj więcej

Leasing finansowy w ujęciu finansowym i księgowym

Wstęp……….3 Rozdział I. Charakterystyka leasingu 1.1. Historia leasingu……….4 1.2. Leasing w Polsce……….7 1.3. Rodzaje leasingu……….11 1.4. Zalety i wady leasingu……….17 Rozdział II.Charakterystyka leasingu finansowego 2.1. Przedmioty transakcji leasingu finansowego………. 21 2.2. Podmioty transakcji leasingu finansowego………. 25 2.3.Umowa leasingu finansowego 30 Rozdział III. Ewidencja księgowa leasingu finansowego 3.1. Ewidencja księgowa leasingu finansowego u leasingobiorcy………. 36 3.2.…
Przeczytaj więcej

Leasing w aspekcie podatkowym i bilansowym

Wstęp…………4 Rozdział I Istota i przedmiot leasingu 1. Pojęcie, geneza i klasyfikacja leasingu………… 6 2. Uczestnicy transakcji leasingowej …………10 3. Umowy leasingu …………14 4. Raty leasingowe i zakończenie transakcji …………17 5. Opłaty leasingowe …………17 6. Korzyści umowy leasingowej i zakończenie umowy…………. 19 Rozdział II Leasing w prawie podatkowym 1. Leasing w świetle przepisów o podatku…
Przeczytaj więcej

Leasing operacyjny a finansowy na przykładzie firmy XYZ.

Wstęp Rozdział 1 Istota, uwarunkowania i zasady leasingu 1.1. Istota leasingu 1. 2. Rodzaje leasingu 1. 2.1. Leasing bezpośredni 1. 2.2. Leasing pośredni 1. 2.3. Leasing finansowy 1. 2.4. Leasing operacyjny 1. 3. Zawieranie umowy leasingu 1. 4. Zalety leasingu 1. 5. Wady leasingu Rozdział 2 Księgowe i podatkowe aspekty leasingu 2.1. Księgowe ujęcie umów…
Przeczytaj więcej

Leasing jako forma finansowania przedsiębiorstwa

Wstęp Rozdział 1 Ogólna charakterystyka leasingu 1.1. Historia leasingu ……….7 1.2. Pojęcie i istota leasingu………. 9 1.3. Rodzaje leasingu………. 11 Rozdział 2 Transakcje leasingowe 2.1. Podmiot transakcji leasingowej ……….19 2.2. Przedmiot transakcji leasingowej ……….23 2.3. Umowa leasingowa ……….25 2.4. Podatkowe aspekty leasingu………. 27 Rozdział 3 Leasing, a inne formy finansowania 3.1. Wady i zalety leasingu…
Przeczytaj więcej