Tag: praca inżynierska logistyka chomikuj

„Procesy Logistyczne na podstawie Szalkowski Sp. j.” 4.3/5 (23)

Wstęp Rodział 1 Wprowadzenie do procesów logistycznych       1.1.Uwarunkowania procesów logistycznych ……….. 3 1.2.Zdefiniowanie procesów logistycznych ……….. 6 1.3.Rodzaje procesów logistycznych ……….. 7 Rozdział 2 Charakterystyka firmy Szalkowski Sp. J       2.1.Cel badań ……….. 9 2.2.Metoda badawcza ……….. 9 2.3.Podstawowe informacje na temat firmy Szalkowski Sp. J……….. 9 2.3.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa ……….. 9 2.3.2. Charakterystyka rynkowa […]

Logistyka dytrybucji na przykładzie grupy Maspex 4.36/5 (25)

Wstęp……….2 Rozdział I Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem       1.1. Definicja logistyki ……….3 1.1.1. Logistyka jako koordynacja procesów zachodzących w przedsiębiorstwie………. 6 1.1.2. Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie………. 8 1.2. Istota sprawnego zarządzania przedsiębiorstwem ……….11 1.2.1. Rola celów w zarządzaniu przedsiębiorstwem ……….14 1.2.2. Analiza systemu celów przedsiębiorstwa ……….17 Rozdział II Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie       2.1. Zarządzanie logistyczne – […]

Magazynowanie jako jeden z elementów infrastruktury procesów logistycznych na przykładzie firmy XYZ 4.12/5 (26)

Wstęp Rozdział I Magazynowanie 1.1. Magazyn – definicja i podstawowe zadania 1.2. Proces magazynowania 1.3. Gospodarka magazynowa Rozdział II Infrastruktura procesów logistycznych 2.1. Pojęcie infrastruktury procesów logistycznych 2.2. Infrastruktura magazynowa, budowle i urządzenia 2.3. Urządzenia transportu wewnętrznego Rozdział III Magazynowanie elementem infrastruktury procesów logistycznych na przykładzie firmy XYZ 3.1. Firma XYZ – informacje ogólne 3.2. […]

Wykorzystanie systemu WMS do ewidencji obrotu produktów spożywczych w Regionalnym Centrum Dystrybucji 4.33/5 (21)

Wstęp……….2 Rozdział 1 Charakterystyka procesów dystrybucji  1.1.Pojęcie,rodzaje oraz funkcje dystrybucji………. 3 1.2. Kanały dystrybucji. Definicja oraz kryteria wyboru……….. 5 1.3. Rodzaje kanałów dystrybucji usług………. 9 Rozdział 2 Charakterystyka systemu wms i jego znaczenie  2.1. Systemy informatyczne stosowane w działalności dystrybucyjnej………. 12 2.2. Funkcje oraz wykorzystanie systemu do ewidencji ……….28 2.3. WMS a dystrybucja ……….35 Rozdział […]

Gospodarka materiałowa jako dziedzina gospodarowania 4.15/5 (27)

Wstęp………3 Rozdzial I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13 3.Zasadyzarządzaniamaterialamii surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdzial II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35 2. Procedura dostawy i jej ocena………53 3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62 4. […]

Podstawy oceny zarządzania materiałami i surowcami 4.25/5 (20)

Wstęp………3 Rozdzial I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13 3.Zasadyzarządzaniamaterialamii surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdzial II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35 2. Procedura dostawy i jej ocena………53 3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62 4. […]

Racjonalne gospodarowanie zasobami materiałowymi w firmie 4.35/5 (26)

Wstęp………3 Rozdzial I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materialów………13 3.Zasadyzarządzaniamaterialamii surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materialowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdzial II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35 2. Procedura dostawy i jej ocena………53 3. Miary oceny wykorzystania materialów i surowców………62 4. […]

Logistyka reengineering zbytu działalności przedsiębiorstwa 4.17/5 (18)

Wstęp…………2 Rozdział 1 Konceptualne zasady i innowacje strategii zbytu działalności w przedsiębiorstwie.       1.1 Pojęcie i istota zbytu działalności przedsiębiorstwa…………5 1.2 Reengineering procesów biznesowych w logistyce…………15 1.3 Współczesna praktyka i perspektywy rozwoju e-commerce w sprzedaży działalności przedsiębiorstw…………20 Rozdział 2 Organizacyjno-ekonomiczna charakteryka sklepu internetowego Plitka.UA.       2.1 Schemat działania sklepu internetowego …………25 2.2 Ekonomiczne zawartość sklepu Internetowego ‚plitka.ua’…………30 […]

Dystrybucja produktów jako jedno z glównych narzedzi marketingowej działalności przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni XYZ S.A 4.29/5 (21)

Wstęp. Rozdzial 1. Dystrybucja produktów jako element marketingu przedsiębiorstwa. 1.1. Istota i rola dystrybucji produktów. 1.2. Funkcje dystrybucji produktów. 1.3. Rodzaje dystrybucji produktów. 1.4. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu. Rozdzial 2. Kanały dystrybucji i kryteria ich wyboru. 2.1. Pojecie i istota kanalów dystrybucji. 2.2. Typologia i charakterystyka podstawowych kanalów marketingowych. 2.3. Wybór kanalów dystrybucji. […]

Droga polskiego rynku usług transportowych do wspólnoty europejskiej. 4.15/5 (26)

Wstęp………3 Rozdzial I Polityka transportowa Unii Europejskiej 1.1. Transport – uwagi ogólne; podstawy prawne wspólnej polityki………5 1.2. Ewolucja i funkcjonowanie rynku usług transportowych………7 1.3. Europejska infrastruktura transportu………12 1.4. Wzajemne stosunki transportowe miedzy UE a krajami trzecimi………14 Rodzial II Narodowy program przygotowania polskiego rynku usług transportowych do czlonkostwa w Unii 2.1. Dostosowanie prawa i standardów w […]

Logistyka na rynku polskim na przykładzie XYZ 4.39/5 (23)

Wstęp………3 Rozdzial I Zlozenia i podstawowe zasady zarzadznia przedsiębiorstwem. 1.1 Rozwój nauki o organizacji i zarzadzaniu 1.2 Pojecie i funkcje zarządzania 1.3 Elementy i formy organizacji przedsiębiorstwa 1.4 Planowanie i formulowanie strategii firmy Rozdzial II Rola logistyki w procesię zarządzania przedsiębiorstwem. 2.1 Pojecie i cele logistyki 2.2 Zarządzanie logistyczne Rozdzial III Sieci handlowe jako przedmiot […]

System dystrybucji na przykładzie PKN Orlen S.A. 4.39/5 (23)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Dystrybucja jako element mieszanki marketingowej………4 1.1. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu………8 Rozdzial 2.Wybór kanalów dystrybucji………10 2.1. Rodzaj kanalów dystrybucji……… ………12 2.2. Czynniki wpływajace na wybór kanalów………15 Rozdzial 3. Formy współpracy w kanalach dystrybucji………19 3.1. Kanały konwencjonalne………19 3.2. Kanały zintegrowane pionowo………21 3.2.1. Kanały administrowane………22 3.2.2. Kanały korporacyjne………23 3.2.3. Kanały kontraktowe………24 3.3. Rozwój […]

Zarządzanie materialami i surowcami w firmie. 4.47/5 (17)

Wstęp………3 Rozdzial I. Gospodarka materialowa jako dziedzina gospodarowania ………4 1. Zadania gospodarki materialowej………4 1. Planowanie i przygotowanie wykorzystania materiałów………13 3.Zasad zarządzania materiałami surowcami………23 4.Miejsce gospodarki materiałowej w strukturze organizacyjnej………31 Rozdzial II. Podstawy oceny zarządzania materialami i surowcami ………35 1. Miary oceny gospodarowania zapasami………35 2. Procedura dostawy i jej ocena………53 3. Miary oceny wykorzystania materialów i […]

Kanały dystrybucji w firmie XYZ. 4.09/5 (22)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Dystrybucja i kanaly dystrybucji………5 1.1. Pojecie i rodzaje dystrybucji………5 1.2. Funkcje dystrybucji………18 1.3. Pojecie kanalów dystrybucji………23 1.4. Wybór kanalów dystrybucji………29 Rozdzial 2. Rodzaje kanalów dystrybucji………39 2.1. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na liczbe poSredników………39 2.1.1. Kanały bezpośrednie (zeroszczeblowe)………39 2.1.2. Kanały pośrednie………44 2.2. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na stopien integracji uczestników kanalu………50 […]

Organizacja dystrybucji sprzedaży na przykładzie firmy XYZ. 4.17/5 (18)

Wstęp………4 Rozdzial I Miejsce i rola dystrybucji w marketingu………6 1.1. Dystrybucja i sposoby jej interpretacji………6 1.2. Dystrybucja towarów……….10 1.3. Kanały dystrybucyjne………11 1.4. Fizyczny przeplyw towarów………13 Rozdzial II Charakterystyka firmy xyz ………17 2.1. Definicja podmiotu gospodarczego ………17 2.2. Prezentacja firmy……….17 2.3. Historia mlyna……….18 2.4. Struktura organizacyjna i zatrudnienie………19 2.5. Przedsiebiorstwo a konkurencja………23 2.5.1. Udział w rynku………24 […]

Organizacja i funkcjonowanie kanalów dystrybucji zywnosci mrozonej w Polsce na przykładzie firmy XYZ. 4.21/5 (19)

Wstęp Rozdzial I………6 Parametry charakteryzujace system dystrybucji 1.1. System dystrybucji; cele i zadania………6 1.2. Rodzaje wystepujacych kanalów dystrybucji………7 1.2.1. Kanały bezpośrednie………2 1.2.2. Kanały pośrednie………16 1.3. Zwiazki integracyjne obserwowane w systemie dystrybucji w Polsce………22 Rozdzial II Rynek zywnosci mrozonej w Polsce 2.1. Próba zdefiniowania rynku zywnosci mrozonej ………25 2.2. Charakterystyka analizowanego rynku ………28 2.2.1. Aktualny potencjalny […]

Pracownicy jako glówny element stanowiacy o potencjale firmy turystycznej – procesy motywacyjne pracowników branzy turystycznej 4.12/5 (25)

Wstęp……….1 Rozdzial I. Kierunki rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi na przestrzeni XIX i XX wieku. 1.1. Teoretycy Szkoly Klasycznej…………4 1.2. Teoretycy szkoly behawioralnej – szkoly stosunków miedzyludzkich…………9 1.3. Szkola neoklasyków – ewolucja behawioryzmu………..11 1.4. Szkola organizacji zbiurokratyzowanej oraz teoria systemowa………..13 1.5. Model organizacji nowoczesnej – elastycznosc i praca zespolowa…………15 1.6. Model organizacji skupionej na zarządzaniu przez […]

Analiza systemu dystrybucji i dzialan logistycznych firmy handlowej 4.12/5 (17)

Wstęp…….3 Rozdzial I Dystrybucja i logistyka w świetle literatury…….6 I.1. Pojecie dystrybucji i jej strategie..6 I.2. Proces planowania dystrybucji i kreowania kanalów………11 I.3. Struktura systemu logistycznego.. 19 I.4. Uwarunkowania wyboru uczestników kanalu………22 I.5. Przebieg procesów logistycznych…….24 Rozdzial II Miejsce i rola dystrybucji w marketing-mix…….28 II.1. Wpływ specyfiki produktu na strategie dystrybucji..28 II.2. Promocja jako działania […]

Zarządzanie mala firma od strony logistyki na przykładzie firmy XYZ 4.26/5 (27)

Wstęp………3 Rozdzial I Zarządzanie przedsiebiorstwem -zagadnienia wstepne………5 1.1. Pojecie i funkcje zarządzania 1.2. Formy organizacji przedsiębiorstwa 1.3. Planowanie strategii firmy Rozdzial II Rola logistyki w procesię zarządzania przedsiębiorstwem………27 2.1. Pojecie i cele logistyki 2.2. Zarządzanie logistyczne. Rozdzial III Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ………42 3.1. Historia i rozwój przedsiębiorstwa 3.2. Działalność firmy XYZ 3.3. Analiza SWOT przedsiębiorstwa Rozdzial […]

Efekty zastosowania koncepcji Just In Time w procesię wytwarzania zespolów samochodowych na przykładzie firmy XYZ 4.39/5 (23)

1. Wprowadzenie………3 1.1. Geneza tematu pracy………3 1.2. Przeglad literatury………6 1.3. Cel i zakres pracy………7 2. Prezentacja przedsiębiorstwa………8 2.1. Rys historyczny………8 2.2. Asortyment wyrobów………13 2.3. Ogólna charakterystyka rynku zbytu………13 3. Dekompozycja pojazdu samochodowego………15 3.1. Ogólna charakterystyka modelu………15 3.2. Uklady funkcjonalne………20 3.3. Zespoly ukladu klimatyzacji………24 3.4. Budowa ukladu funkcjonalnego………25 3.5. Proces montazu ukladu np. na linii montazowej………34 […]

Usprawnienie komunikacji miejskiej dla miasta XYZ 4.22/5 (27)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Wpływ motoryzacji na srodowisko……… 5 Rozdzial 2. Sytuacja w XYZ, czyli auta utrudniaja przejazd……..9 Rozdzial 3. Zalety, wady pojazdów osobowych i masowych……..12 Rozdzial 4.Metody zwiekszania atrakcyjnosci komunikacji miejskiej……..15 Rozdzial 5. Przeciwdzialanie wzrostów ruchu samochodowego w miescie……..21 Rozdzial 6. Finansowanie komunikacji miejskiej……..26 Rozdzial 7. Marketing w komunikacji miejskiej……..28 Rozdzial 8. Propagowanie transportu zbiorowego […]

Ocena i kwalifikacje dostawców na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ 4.47/5 (19)

Cel i zakres pracy………3 Rozdzial 1. Wykaz zagadnien oceny i kwalifikacji dostawców 1.1. Wiadomosci podstawowe………4 1.2. Profil dobrego dostawcy………6 1.2.1. Warunki realizacji dostaw……… 7 1.2.2. Jakość dostaw………10 1.2.3. Oferta cenowa dostawcy………11 1.2.4. Rzetelnosc i wiarygodnosc informacji………12 1.2.5. Gotowość dostaw……….13 1.2.6. Lokalizacja dostawcy………13 1.2.7. Poziom techniczny i technologiczny dostawcy………14 1.2.8. Badania i rozwój realizowane przez dostawce………15 […]

Działania posredników na rynku instytucjonalnym 4.36/5 (22)

Wstęp……… 4 Rozdzial 1. Srodowisko rynku instytucjonalnego ……… 6 1.1. Klasyfikacja produktów dla celów rynków instytucjonalnych ………6 1.1.1. Dobra wchodzace ………6 1.1.2. Dobra podstawowe ……… 7 1.1.3. Dobra ulatwiajace ………7 1.2. Podstawowe róznice miedzy rynkiem instytucjonalnym a rynkiem konsumentów………8 1.3. Organizacja rynków instytucjonalnych ………13 1.3.1. Giełda towarowa ………14 1.3.2. Przetarg ……… 15 1.3.3. Aukcja ………16 […]

Modernizacja polskiego transportu w zwiazku z wejsciem Polski do Unii Europejskiej 5/5 (11)

Wstęp………1 Rozdzial I. Przedsiebiorstwo transportowe i rodzaje jego działalnosci………3 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa transportowego………3 1.1. Organizacja i zarzadzanie w przedsiębiorstwie transportowym………6 2. Popyt na usługi transportowe………9 2. 1. Istota potrzeb transportowych i usługi transportowej………9 2.2. Źródła potrzeb transportowych………11 2.3 Systematyzacja i cechy potrzeb transportowych………11 3. Formy prawno – organizacyjne przedsiebiorstw i ich przeksztalcenia………13 3.1. Formy prawno […]