Tag: praca inżynierska logistyka chomikuj

Wdrożenie zarządzania logistycznego w małych i średnich przedsiębiorstwach 4.13/5 (23)

Wstęp………5 Rozdzial I. Ewolucja systemów informatycznych wspomagajacych zarzadzanie. Systemy klasy MRP 1.1. Istota Zintegrowanych Systemów Informatycznych………7 1.2. Ewolucja systemów do wspomagania zarządzania………8 1.3. Powstanie systemów klasy MRP………8 1.4. Cele MRP………9 1.5. Dane wejsciowe i wyjsciowe MRP……… 9 1.6. Economic Order Quantity (EOQ – Ilosc Porzadku Ekonomicznego)………9 1.7. MRP dla małych i srednich przedsiebiorstw………10 Rozdzial II. […]

Polski rynek usług pocztowych w aspekcie czlonkostwa Polski w Unii Europejskiej 4.33/5 (27)

Rozdzial I. Rozwój usług pocztowych w ujęciu historycznym………….3 1. Geneza powstania poczty 2. Charakterystyka zmian po roku 1990 Rozdzial II. Charakterystyka usług oferowanych nabywcom………….10 1. Uslugi o charakterze powszechnym 2. Uslugi o charakterze umownym Rozdzial III. Konkurencyjnosc Poczty Polskiej w stosunku do innych podmiotów gospodarczych dzialajacych w sektorze usług pocztowych………….19 1. Sytuacja Poczty Polskiej na […]

Organizacja systemu sprzedaży na przykładzie firmy handlowej XYZ 4.23/5 (26)

Wstęp………4 Rozdzial I. Teoria organizacji sprzedazy 1.1 Marketing mix ………5 1.2 Pojecie systemu sprzedaży ……… 7 1.3 Organizacja sprzedaży w przedsiębiorstwie handlowym……… 12 1.4 Efektywne szkolenia handlowców ………15 1.5 Ustalanie terytoriów sprzedaży ………16 1.6 Proces uczenia i doskonalenia umiejetnosci handlowców poprzez doswiadczenie………17 1.7 Kontrola w dziale sprzedaży ………21 1.8 Analiza odchylen sprzedaży ………39 1.9 Raporty […]

Zagadnienia logistyki odzysku na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ 4.33/5 (18)

Wprowadzenie………1 Rozdzial I. Logistyka w systemie nauk o zarzadzaniu………3 1.1. Geneza logistyki ………3 1.2. Pojecie logistyki……… 6 1.3. Rys historyczny i kierunki rozwoju logistyki………11 1.4. Podstawowe wlasciwosci i zadania logistyki………18 1.5. Infrastruktura procesów logistycznych oraz opakowania jako skladnik procesów logistycznych ………21 Rozdzial II. Wizerunek przedsiębiorstwa XYZ 2.1. Powstanie i historia firmy ………34 2.2. Analiza ekonomiczna […]

Organizacja dystrybucji towarów na przykładzie XYZ 4.19/5 (27)

Wstęp ………..4 Rozdzial I. Dystrybucja jako czynnik laczacy firme z rynkiem 1.1. Podstawowe pojecia z zakresu marketingu ……….. 5 1.2. Definicja i zadania dystrybucji ………..8 1.2.1. Pojecie i typy kanalów marketingowych ……….. 12 1.2.2. Wybór kanalu dystrybucji ………..15 1.2.3. Rodzaje dystrybucji towarów ………..19 1.2.4. Wspóldzialanie i konflikt w procesię kształtowania dystrybucji towarów ………..21 1.3. Fizyczny […]

Znaczenie logistyki w procesach zaopatrzenia w przedsiębiorstwie 4.3/5 (23)

Wstęp………3 Rozdzial I. Logistyka w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa i jej uwarunkowania ………4 1.1. Pojecie i istota logistyki ………10 1.2. Powstanie i rozwój logistyki ………17 1.3. Logistyka a rynkowa orientacja przedsiebiorstw ‚na odbiorce’ ………22 Rozdzial II. Logistyka jako instrument racjonalizacji i obnizenia kosztów przedsiębiorstwa……… 25 2.1. Zarządzanie logistyczno – marketingowe ………33 2.2. Podstawowe sfery dzialan logistycznych […]

Metody segregacji ładunków w portach. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………5 Rozdzial 1. Podstawowe terminy i definicje 1.1. Pojecie segregacji……… 7 1.2. Ladunki niekompatybilne ………9 1.3. Sklady portowe ładunków niekompatybilnych……… 11 1.4. Proces skladowania ………16 Rozdzial 2. Metody segregacji wedlug miedzynarodowych przepisów i aktów prawnych 2.1. Segregacja wedlug Kodeksu IMDG………25 2.2. Segregacja wedlug Kodeksu BC………42 2.3. Segregacja wedlug ADR ………52 2.4. Segregacja wedlug Miedzynarodowych zalecen […]

Analiza dystrybucji i jej kanalów na przykładzie firmy XYZ. 4.31/5 (16)

Wstęp Rozdzial I. Dystrybucja i kanaly dystrybucji w ujęciu teoretycznym. 1.1. Pojecie i rodzaje dystrybucji………8 1.2. Funkcje dystrybucji………12 1.3. Pojecie i rodzaje kanalów dystrybucji………14 1.3.1. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na liczbe posredników………17 1.3.2. Rodzaje kanalów dystrybucji ze wzgledu na stopien integracji uczestników kanalu………19 1.4. Innowacyjne kanaly dystrybucji………22 1.5. Podsumowanie………25 Rozdzial II. Analiza srodowiska badawczego […]

Planowanie zaopatrzenia i dystrybucji w przedsiębiorstwie produkcyjnym. 4.43/5 (21)

Wstęp……….3 Rozdzial I. Teoretyczne wprowadzenie do tematu……….5 1.1. Pojecie planowania 1.2. Etapy zaopatrzenia 1.3. Istota i kanaly dystrybucji Rozdzial II. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa produkcyjnego……….40 2.1. Przedmiot dzialalnosci 2.2. Historia firmy 2.3. Organy spólki 2.4. Wyróznienia i nagrody Rozdzial III. Zaopatrzenie i dystrybucja srub w przedsiębiorstwie produkcyjnym……….52 3.1. Wybrane rodzaje produkowanych srub 3.2. Technologia produkcji srub […]

Doskonalenie podstawowego procesu logistycznego w przedsiębiorstwie XYZ. 4.25/5 (44)

Wstęp 3 Rozdzial I. Procesy w organizacji 1.1. Procesy, podejscie procesowe w zarządzaniu wspólczesna organizacja ……… 5 1.2. Definicja podejscia procesowego i procesu ……… 10 1.3. Udział procesów w podnoszeniu efektywnosci przedsiębiorstwa……… 15 Rozdzial II. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ i jego otoczenia logistycznego 2.1. Ogólna prezentacja przedsiębiorstwa ……… 21 2.2. Charakterystyka produktów i ich odbiorców ………25 […]

Transport jako sfera dzialan logistycznych. 4.47/5 (17)

Wstęp 3 Rozdzial I. Podstawowe zalozenia logistyki 1.1 Geneza i definicje logistyki ……… 4 1.2 Sfery dzialan logistycznych ……… 9 1.3 Zarządzanie lancuchem dostaw ……… 22 Rozdzial II. Miejsce i rola transportu w działalności logistycznej 2.1 Charakterystyka transportu ……… 29 2.2 Analiza środków transportu ……… 35 2.3 Koszty i ceny w transporcie ……… 39 2.4 […]

Analiza i ocena dostepnosci transportowej miasta XYZ. 4.35/5 (23)

Wstęp………3 Rozdzial I. Walory turystyczne 1.1. Ogólna charakterystyka regionu……… 5 1.2. Walory krajoznawcze……… 8 1.3. Walory wypoczynkowe ………21 1.4. Walory antropogeniczne ………23 Rozdzial II. Zagospodarowanie turystyczne regionu 2.1. Baza noclegowa ………26 2.2. Baza gastronomiczna ………30 Rozdzial III. Dostepnosc transportowa regionu 3.1. Infrastruktura kolejowa ………36 3.2. Infrastruktura drogowa ………40 3.3. Infrastruktura lotnicza ………46 3.4. Przejscia graniczne……… […]

Dystrybucja produktów jako jedno z glównych narzedzi marketingowej działalności przedsiębiorstwa na przykładzie cukrowni XYZ 4.18/5 (22)

Wstęp……..3 Rozdzial I. Dystrybucja produktów jako element marketingu przedsiębiorstwa……..4 1.1. Istota i rola dystrybucji produktów 1.2. Funkcje dystrybucji produktów 1.3. Rodzaje dystrybucji produktów 1.4. Dystrybucja produktów a inne instrumenty marketingu Rozdzial II. Kanały dystrybucji i kryteria ich wyboru……..19 2.1. Pojecie i istota kanalów dystrybucji 2.2. Typologia i charakterystyka podstawowych kanalów marketingowych 2.3. Wybór kanalów dystrybucji […]

Polityka transportowa miasta XYZ. 4.29/5 (21)

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka transportu 1.1. Pojecie i klasyfikacja transportu…….. 3 1.2. Istota i źródła potrzeb transportowych…….. 5 1.3. Transport miejski ……..8 Rozdzial II. Polityka transportowa 2.1. Pojecie polityki transportowej ……..10 2.2. Cele polityki transportowej……..18 2.3. Narzedzia polityki transportowej ……..19 Rozdzial III Polityka transportowa miasta XYZ 3.1. Sterownie transportem publicznym w XYZ ……..25 3.2. Polityka […]

Komunikacja tramwajowa w Warszawie. 4.21/5 (24)

Rozdzial I. Wstęp Rozdzial II. Transport zbiorowy w miescie 2.1 Rola komunikacji miejskiej 2.2 Charakterystyka miejskiego transportu szynowego Rozdzial III. Historia Tramwajów Warszawskich 3.1 Poczatki miejskiej komunikacji szynowej 3.2 Tramwaje elektryczne 1908-1918 3.3 Okres miedzywojenny 3.4 Wybuch wojny i okupacja 3.5 Odbudowa systemu komunikacji tramwajowej 1950-1960 Rozdzial IV. Infrastruktura 4.1 Siec i zasilanie 4.2 Tory […]

Transport Unii Europejskiej i Polski. 4.27/5 (26)

Rozdzial I Zagadnienia wprowadzajace. 1.1. Przedmiot i zakres opracowania……..3 1.2. Uzasadnienie wyboru tematu…….4 Rozdzial II Transport Unii Europejskiej. 2.1. Transport – uwagi ogólne – podstawy prawne……..5 2.2. Rynek usług transportowych……..7 2.3. Europejska infrastruktura transportu……..11 Rozdzial III Przyporzadkowanie polskiego transportu do wymogów stawianych przez Unie Europejska. 3.1. Dostosowanie prawa i standardów w dziedzinie transportu……..17 3.1.1.Transport kolejowy……..20 […]

Pojecie transportu i jego funkcje 4.36/5 (14)

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia dotyczace transportu 1.1 Pojecie transportu 1.2 Podstawowe cechy produkcji transportowej 1.3 Przedmiot transportu 1.4 Funkcje transportu 1.5 Rynek usług transportowych Rozdzial II. Strategia firm transportowych 2.1 Strategia wykorzystywane przez firmy transportowe 2.2 Marketing w transporcie 2.3 Zastosowanie Internetu w zarządzaniu firma transportowa Podsumowanie i wnioski koncowe Bibliografia Spis tabel i […]

Polityka transportowa po wstapieniu do Unii Europejskiej. 4.28/5 (25)

Wstęp………..3 Rozdzial I. Pojecie i zasady polityki transportowej………..5 1.1. Pojecie wspólnej polityki 1.2. Cele i priorytety polityki transportowej 1.3. Zasady polityki transportowej 1.4. Obszary polityki transportowej 1.4.1. Transport kolejowy 1.4.2. Transport drogowy 1.4.3. Transport lotniczy 1.4.4. Transport morski 1.4.5. Transport wodny sródladowy Rozdzial II. Polityka transportowa a UE………..17 2.1. Wspólny rynek transportowy 2.2. Działania Unii […]

Logistyka dystrybucji a obsługa klienta w tworzeniu przewagi konkurencyjnej. 4.17/5 (18)

Wstęp………1 Rozdzial I. Logistyka dystrybucji w działalności przedsiębiorstwa………3 1.1. Powstanie i ewolucja logistyk………3 1.2. Pojecie, istota i reguly logistyki………8 1.3. Podstawowe cechy logistyki dystrybucji………14 1.4. Nowoczesna koncepcja logistyki………28 1.5. Trendy w logistyce dystrybucji a zintegrowany system zarządzania………30 Rozdzial II. Obsługa klienta i jej elementy………39 2.1. Pojecie obslugi klienta………39 2.2. Elementy obslugi klienta………40 2.3. Strategie obslugi […]

Znaczenie komunikacji lotniczej w turystyce krajowej. 4.22/5 (18)

Wstęp ………5 Rozdzial I. Cel zakres, material i metodyka pracy 1. Cel i zakres pracy ………7 2. Materialy i metodyka pracy Rozdzial II. Transport lotniczy i jego infrastruktura 1. Pojecie transportu lotniczego ………9 2. Struktura lotnisk w Polsce ………10 2.1. Lotniska o znaczeniu centralnym ………12 2.2. Lotniska o znaczeniu regionalnym ………13 2.3. Lotniska o znaczeniu […]

Logistyczna obsługa klienta w sprzedaży usług transportowych. 4.28/5 (18)

Wstęp………..3 Rozdzial I Logistyka w uslugach………..5 1.1 Istota logistyki 1.2 Outsourcing usług logistycznych 1.3 Uslugi logistyczny 1.4 Zmiany na rynku usług logistycznych po wejściu Polski do Unii Europejskiej 1.5 Rozwój logistyki w uslugach Rozdzial II Logistyczna obsługa klienta………..24 2.1 Definicja logistycznej obslugi klienta 2.2 Elementy obslugi klienta 2.3 Obsługa klienta marketingowa a logistyczna 2.4 Mierniki […]

Postulowane cechy przywódcze w zarządzaniu przedsiebiorstwem logistycznym. 4.33/5 (21)

Wstęp……… 4 Rozdzial 1 Istota działalności menadzerskiej jako forma zarządzania. 1.1. Pojecie menedzera. ……… 5 1.2. Miejsce menadzera w strukturze organizacji. ……… 9 1.2.1. Podstawowe funkcje zarządzania realizowane przez menedzera……… 11 1.2.2. Funkcje menedzera w zaleznosci od pozycji ……… 15 1.2.3. Funkcje menedzera w zaleznosci od systemu funkcjonowania organizacji ……… 22 1.3. Menedzer – przywódca […]

Analiza systemu monitoringu pojazdów GPS. 4.4/5 (20)

Wstęp Rozdzial 1. Historia systemu GPS Rozdzial 2. Elementy globalnego systemu pozycjonowania GPS – Navstar 2.1. Segment satelitarny GPS 2.2. Segment kontroli GPS 2.3. Segment uzytkownika GPS Rozdzial 3. Zasada działania systemu GPS 3.1. Dokladnosc wskazywania pozycji 3.2. Standardowy serwis pozycyjny – SPS 3.3. Bledy GPS 3.4. Róznicowy system GPS (DGPS) Rozdzial 4. Odbiorniki GSM […]

Transport sanitarny w ratownictwie medycznym. 4.29/5 (24)

Wstęp………..5 Cel pracy……….7 Metodyka pracy………. 8 Wykaz stosowanych pojec………. 9 Rozdzial 1. Transport sanitarny 1.1.Transport sanitarny w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej……….12 1.2.Transport sanitarny w ramach systemu ratownictwa medycznego……….14 1.3.Transport sanitarny daleki w ramach Podstawowej Opieki Zdrowtonej……….18 1.4.Transport sanitarny karetka neonatologiczna……….18 1.5.Transport lotniczy……….19 1.6.Transport poza granicami kraju……….20 Rozdzial 2. Transport sanitarny, a system ratownictwa medycznego. 2.1. […]

Wpływ czlonkostwa w Unii Europejskiej na rozwój i standardy polskiego transportu drogowego. 4.23/5 (30)

Wstęp………4 Rozdzial I Transport -charakterystyka 1.1.Glówne zasady polityki Unii Europejskiej w transporcie drogowym……….5 1.2 Charakterystyka polskiego systemu transportowego……….7 1.3 Dostosowanie polskiego prawa do wymogów prawnych Unii Europejskiej……….12 Rozdzial II Dostep do zawodu przewoznika w Polce i UE oraz regulacje prawne w odniesieniu do wspólnotowego prawa jazdy. 2.1 Dostep do operatora transportu drogowego w Unii Europejskiej……….16 […]