praca licencjacka analiza finansowa

Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją

Wstęp………4

Rozdział 1
Kompleksowy wymiar komunikacji
1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6
1.2 Formy komunikowania ………11
1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20
1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24

Rozdział 2
Komunikacja w organizacji

2.1 Istota i znaczenie komunikacji w organizacji ………28
2.2 Formalne sieci transmisji danych ………32
2.3 Nieformalne sieci transmisji danych……… 38
2.4 Menedżer i jego wpływ na organizację………. 44

Rozdział 3
Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją

3.1 Komunikacja grupowa w rozwiązywaniu organizacyjnych problemów ………51
3.2 Analiza roli komunikacji w efektywnym zarządzaniu komunikacją………. 57
3...

więcej

Prace dyplomowe analiza finansowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

więcej

Praca dyplomowa analiza finansowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

więcej

Analiza finansowa praca magisterska

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

więcej

Prace licencjackie analiza finansowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

więcej

Praca magisterska analiza finansowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

więcej

Gotowa analiza finansowa

Podana fraza nie jest powiazana z żadną z naszych prac, gdyż prawdopodobnie jest za długa.

Dane pochodza z systemu Google Analitycs. 

Zachęcamy do wyszkania fraz na naszej stronie. 

WYSZUKAJ

więcej

Zarządzanie procesami w zarządzaniu zasobami ludzkimiWstęp……….2

Rozdzial I
Ewolucyjne podejscie do zarządzania potencjalem ludzkim.

1.1. Cele i zadania zwiazane z zarzadzaniem zasobami ludzkimi……….4
1.2. Rozwój i ewolucja koncepcji……….11
1.3. Wspólczesne tendencje i trendy w zarzadzaniu……….13


Rozdzial II
Kapital ludzki jako strategiczny element zarządzania.

2.1. Pojecie i rozwój kapitału ludzkiego……….18
2.2. Budowanie struktury organizacji……….21
2.3. Kultura organizacji……….27


Rozdzial III
Podstawowe modele zarządzania zasobami ludzkimi.

3.1. Filozofia modelu amerykanskiego……….34
3.2. Podejscie japonskie……….41
3.3. Model europejski……….53


Rozdzial IV
Zarządzanie procesami a wybrane koncepcje zarządzania.

4.1...

więcej

Systemy motywacyjne w Auto Center Szic oraz Autosalon Sizc.


Wstęp………..4

Rozdzial I
Motywowanie pracowników jako element zarządzania przedsiebiorstwem

1. Znaczenie kapitału ludzkiego w wybranych szkolach zarządzania………..6
2. Definicja motywacji i motywowania oraz jej cele i funkcje………..8
3. Teorie motywacji………..12
3.1 Teoria tresci ………..12
3.2 Teoria procesu ………..16
4. Narzedzia motywacji……….. 20
4.1. Finansowe narzedzia motywowania pracowników ………..20
4.2 Systemowe narzedzia motywowania pracowników……….. 21
4.3 Indywidualne narzedzia motywowania pracowników……….. 23


Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

1. Problem badawczy oraz cel badan ………..28
2. Przedmiot badan oraz hipotezy badawcze……….. 29
3...

więcej

Ocena gospodarowania przychodami i wydatkami Funduszu Ubezpieczen Spolecznych w Polsce w latach 2008-2012

Streszczenie………..5

Wstęp……….. 7

Rozdzial 1.
Przeglad pismiennictwa

1.1. Podstawowe zagadnienia z zakresu Funduszu Ubezpieczen Spolecznych……….. 8
1.2. Źródła finansowania działalności FUS ………..22
1.3. Prawne możliwości rozdysponowania środków finansowych z FUS……….. 26


Rozdzial 2.
Zalozenia metodyczne badan

2.1. Cel, hipoteza, pytania badawcze……….. 29
2.2. Zakres badan i źródła informacji……….. 29
2.3. Metody i techniki badawcze……….. 30


Rozdzial 3.
Wyniki badan wlasnych

3.1. Analiza wstepna bilansu Funduszu Ubezpieczen Spolecznych……….. 34
3.2. Analiza przychodów Funduszu Ubezpieczen Spolecznych……….. 45
3.3. Analiza wydatków Funduszu Ubezpieczen Spolecznych ………..48
3.4...

więcej

Ryzyko jakosciowo- ilosciowe w hotelarstwie (na przykładzie hotelu ‚Zacisze’)


Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie hotelarskim

1.1. Istota ryzyka i niepewnosci w działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego
1.2. Źródła ryzyka w działalności gospodarczej przedsiebiorstw hotelarskich
1.3. Klasyfikacja ryzyka przedsiebiorstw hotelarskich
1.4. Pomiar ryzyka w przedsiębiorstwie hotelarskim


Rozdzial 2.
Ryzyko jakosciowe w hotelu ‚Zacisze’

2.1. Zalozenia metodologiczne prowadzonych badan
2.2. Ogólna charakterystyka badanego hotelu ‚Zacisze’
2.3. Mapowanie ryzyka i jego zalozenia
2.4. Zdefiniowanie podstawowych i pomocniczych procesów hotelu ‚Zacisze’
2.5...

więcej

Wynagrodzenia w Urzedzie Miejskim


Wstęp…………2

Rozdzial I
Istota wynagrodzeń za prace

1. Pojecie wynagrodzeń i ich funkcje…………4
2. Cechy i zasady wynagrodzenia za prace…………7
3. Skladniki wynagrodzenia…………11
4. Formy plac…………13


Rozdzial II
Charakterystyka składników, systemów i strategii wynagrodzen

1. Pojecie wynagrodzenia calkowitego…………18
2. Analiza strategii wynagrodzen…………18
3. Systemy wynagradzania za efekty pracy…………21
4. Teorie motywacji a wynagradzanie za efekty…………28


Rozdzial III
Struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego X

1. Urzad Miejski organem wladzy w ukladzie ustrojowym…………37
2. Gospodarka finansowa Urzędu Miejskiego X…………46
3. Gospodarka kadrowa w Urzedzie Miejskim X…………48


Rozdzial IV
Metodologi...

więcej

Analiza wykorzystania środków z funduszy unijnych na inwestycje w gminie miejsko – wiejskiej XYZ.


Wstęp………5

Rozdzial I.
Gmina i jej zadania w strukturze samorządu terytorialnego

1.1. Pojecie i charakterystyka samorządu terytorialnego ………7
1.2. Zadania samorządu terytorialnego………11
1.3. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego………15
1.4. Zadania gminy ………18

Rozdzial II.
Gmina miejsko wiejska XYZ jako obekt badan- charakterystyka spoleczno gospodarcza

2.1. Polozenie geograficzne i podzial administracyjny………21
2.2. Charakterystyka demograficzna………23
2.3. Sytuacja gospodarcza………27
2.3.1. Rolnictwo………27
2.3.2. Działalność pozarolnicza………29
2.3.3. Rynek pracy………32
2.4. Cele strategiczne i priorytety rozwojowe………36

Ro...

więcej

Fundusze unijne a rozwój infrastruktury technicznej w Polsce.

<strong
<br

Wstęp 4<br
<brRozdzial I <brFundusze strukturalne Unii Europejskiej <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.1 Charakterystyka środków finansowych Unii Europejskiej ………6<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.2 Metody pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej ……… 18<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;1.3 Narodowa Strategia Spójnosci, jako polski plan pozyskiwania srodków
finansowych Unii Europejskiej ………23<br
<br<strongRozdzial II <brAnaliza polskiej infrastruktury technicznej <br</strong
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2.1 Wprowadzenie do terminologii infrastruktury technicznej ………26<br
&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;&ensp;2...

więcej

Fundusze jako instrumenty finansowe polityki strukturalnej i ich znaczenia dla polskiej gospodarki


Wstęp……… 3

Rozdzial I
Istota, zasady i instrumenty polityki strukturalnej unii europejskiej.

1.1. Istota i geneza funduszy strukturalnych Unii Europejskiej……… 6
1.2. Cele i zasady działania funduszy strukturalnych……… 10
1.3. Fundusze jako instrumenty finansowe realizacji celów polityki strukturalnej……… 17
1.4. Rozmiary i struktura środków w perspektywie finansowej z lat 2000-2006, a priorytety Nowej Perspektywy Finansowej 2007-2013 – analiza porównawcza ……… 20

Rozdzial II
System zarządzania programami wspólfinansowanymi z funduszy strukturalnych.

2.1. Instytucje zarzadzajace instrumentami finansowymi w Polsce……… 26
2.2...

więcej