Tag: praca licencjacka pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna chomikuj

Diagnoza poziomu motywacji do nauki szkolnej dzieci w wieku 7 i 8 lat w danej gminie 4.28/5 (18)

Wstęp ……….. 3 Rozdział I Motywacja a proces dydaktyczno- wychowawczy szkoły       1.1. Motywacja- wyjaśnienie terminologiczne ……….. 5 1.2. Teorie motywacji i ich założenia ……….. 9 1.3. Rola motywacji w procesie dydaktyczno- wychowawczym szkoły podstawowej ……….. 10 Rozdział II Czynniki wpływające na motywację dziecka do nauki szkolnej       2.1. Charakterystyka rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym ……….. 12 […]

System pomocy społecznej w Polsce 4.25/5 (24)

Wstęp Rozdział 1 Pomoc społeczna – podstawowe pojęci 1.1. Definicja pomocy społecznej 1.2. Rys historyczny systemu pomocy społecznej w Polsce 1.3. Cechy i formy pomocy społecznej 1.4. Cele i zadania pomocy społecznej Rozdział 2 Organizacja i zakres działania pomocy społecznej w Polsce       2.1. System instytucjonalne pomocy społecznej w Polsce 2.2. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 2.3. […]

Poglądy rodziców dziecka w wieku przedszkolnym na temat wpływu telewizji na rozwój dziecka 4.4/5 (25)

Wstęp……….6 Rozdział I Prawidłowości rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w świetle literatury 1.1. Rozwój dziecka – definicja pojęcia………. 8 1.2. Klasyfikacja rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ……….12 1.3. Stymulatory i inhibitory rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ……….14 Rozdział II Telewizja i jej rola w kształtowaniu poglądów 2.1 Telewizja jako składnik kultury masowej ……….28 2.2. Funkcje […]

Znaczenie telewizji dla rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym 4.35/5 (20)

Wstęp……..3 Rozdział 1 Telewizja a rozwój dziecka 1.1. Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ……..4 1.2. Telewizja i jej funkcje ……..6 1.3. Pozytywny i negatywny wpływ telewizji na rozwój dziecka w świetle badań ……..9 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badań własnych 2.1. Cel pracy…….. 15 2.2. Pytania badawcze ……..15 2.3. Metody badawcze ……..15 2.4. Charakterystyka badanej […]

Dziecięce programy telewizyjne i ich wpływ na młodego widza 4.5/5 (26)

Wstęp Rozdzial I Dzieciece programy telewizyjne i ich wpływ na mlodego widza 1.1. Telewizja publiczna i niepubliczna 1.1.1. Ogólna charakterystyka telewizji publicznej i niepublicznej 1.1.2. Reklamy w telewizji publicznej i niepublicznej 1.1.3. Funkcje programów telewizyjnych 1.2. Telewizja dziecieca 1.2.1. Pierwsze emitowane w TVP programy telewizyjne dla dzieci 1.2.2. Polskie wytwórnie filmów animowanych 1.2.3. Wspólczesne stacje […]

Miejsce baśni w terapii pedagogicznej 4.07/5 (72)

Wstęp…………4 Rozdział I W magicznym świecie baśni i bajek 1.1. Baśń i bajka-próba definicji …………6 1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej………… 15 1.2.1. Terapia przez baśń ………… 16 1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych charakterystyka………… 21 1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24 1.3.2. Bajka psychoedukacja ………… 26 1.3.3. Bajka psychoterapeutyczna ………… 30 Rozdział II Rola literatury dziecięcej w […]

Bajkoterapia czyli terapeutyczna rola bajki i baśni. 4.46/5 (57)

Wstęp Rozdział 1. Biblioterapia – stan badan nad problematyka 1.1. Biblioterapia – istota problemu 1.2. Rozwój biblioterapii w Polsce i na świecie 1.3. Kategoryzacja biblioterapii. 1.4. Cele i zadania biblioterapii 1.5. Metody, środki i formy stosowane w biblioterapii. Wnioski Rozdział 2. Bajko terapia czyli terapeutyczna rola bajki i baśni. 2.1. Bajka i baśń – istota […]

Adaptacja dzieci 3 letnich do przedszkola 4.26/5 (58)

Wstęp………3 Rozdział 1………6 1. Adaptacja w literaturze pedagogiczna – psychologicznej………6 2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9 2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9 2.2. Sprawność ruchowa………10 2.3. Procesy poznawcze………11 2.4. Uczucia i kontakty społeczne………14 3. Dziecko a warunki przedszkola………15 3.1. Pojęcie dojrzałości przedszkolnej i jej kryteria………15 3.2. Czynniki decydujące o zdolnościach przystosowawczych małego dziecka………17 3.2.1. Czynniki endogenne………17 3.2.2. Czynniki […]

Działania przedszkola w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu 4.25/5 (161)

Wstęp Rozdział I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesie adaptacyjnym Rozdział II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan 2.2. Problemy i hipotezy badawcze 2.3. Zmienne i wskaźniki 2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze […]

Działania rodziców w procesach adaptacyjnych dziecka w przedszkolu 4.35/5 (17)

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesię adaptacyjnym Rozdzial II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan 2.2. Problemy i hipotezy badawcze 2.3. Zmienne i wskazniki 2.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze […]

Najczestsze przejawy problemów adaptacyjnych dzieci 3-letnich w opinii nauczycieli 4.39/5 (23)

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesię adaptacyjnym Rozdzial II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan 2.2. Problemy i hipotezy badawcze 2.3. Zmienne i wskazniki 2.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze […]

Przejawy problemów adaptacyjnych dziecka 3-letnigo w przedszkolu w opinii rodziców. 4.29/5 (21)

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Definicja adaptacji 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesię adaptacyjnym Rozdzial II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan 2.2. Problemy i hipotezy badawcze 2.3. Zmienne i wskazniki 2.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze […]

Wpływ baśni na rozwój dziecka 4.03/5 (58)

Wstęp…………4 Rozdział I W magicznym świecie baśni i bajek 1.1. Baśń i bajka-próba definicji …………6 1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej………… 15 1.2.1. Terapia przez baśń ………… 16 1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych charakterystyka………… 21 1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24 1.3.2. Bajka psychoedukacja ………… 26 1.3.3. Bajka psychoterapeutyczna ………… 30 Rozdział II Rola literatury dziecięcej w […]

Znaczenie aktywności w czasie wolnym w życiu ludzi starszych 4.15/5 (46)

Wstęp ………. 4 Rozdzial I Znaczenie aktywnosci w czasię wolnym w życiu ludzi starszych 1.1. Czas wolny oraz jego funkcje ……….6 1.2. Postawy zyciowe osób starszych ………. 10 1.3. Sposoby spedzania czasu wolnego przez osoby starsze……….14 1.4. Czas wolny ludzi starszych ……….23 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych 2.1. Cel i przedmiot badan ………. 24 2.2. […]

Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej. 4.26/5 (42)

Wprowadzenie………….3 Rozdzial 1. Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej. 1.1. Definicja pojecia psychopatologii………….4 1.2. Agresja w klasyfikacji zaburzen psychicznych………….5 1.3. Agresja jako zaburzenie zachowania………….5 Rozdzial 2. Pojecie agresji w świetle literatury fachowej. 2.1. Definicja pojecia agresji………….6 2.2. Geneza agresji………….8 2.2.1. Agresja powstala na skutek instynktu………….8 2.2.2 Agresja jako zjawisko fizjologiczne………….10 2.2.3. Agresja jako reakcja na frustracje………….11 […]

Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe. 4.33/5 (36)

Streszczenie…………3 Wprowadzenie…………6 Rozdzial I Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe. 1.1. Pojecie wypalenia zawodowego i próby jego definiowania…………8 1.2. Trójwymiarowa koncepcja wypalenia zawodowego…………11 1.3. Proces wypalenia zawodowego – stadia i czesci skladowe…………14 Rozdzial II Metody badan nad wypaleniem zawodowym. 2.1. Kwestionariusz MBI…………20 2.2. Kwestionariusz Burnout Measure…………21 2.3. Kwestionariusz Blonsteina, Eldridge`a, Kilty`ego i Richardson…………22 2.4. […]

Narkomania w srodowisku szkolnym na przykładzie badan 4.3/5 (44)

Rozdzial I Historia narkomanii w Polsce……….. 2 Rozdzial II Podzial narkotyków. 2.1 Substancje dzialajace opózniajaco na osrodkowy uklad nerwowy i ich podzial……….. 7 2.2 Środki o oddzialywaniu na osrodkowy uklad nerwowy i ich podzial……….. 10 2.3 Substancje powodujace wywolywanie zaburzen osrodkowego ukladu nerwowego……….. 16 Rozdzial III Społeczne problemy narkomanii 3.1 Ucieczka od problemów zewnetrznych……….. 18 […]

Rola zabaw swietlicowych opartych na basniach i bajkach w ksztaltowaniu aktywnosci twórczej dzieci. 4.21/5 (73)

Wstęp………3 Rozdzial I………5 1. Aktywnosc twórcza – zakres tematyki……… 6 1.1. Istota aktywnosci twórczej i podstawowe pojecia z nia zwiazane………6 1.2. Warunki i możliwości rozwijania aktywnosci twórczej w nauczaniu poczatkowym ………13 1.3. Rola nauczyciela w rozwijaniu aktywnosci twórczej uczniów………17 1.4. Sposoby, zasady i motywy pobudzania aktywnosci twórzej dzieci………20 2. Edukacyjne funkcje zabawy………24 2.1. Pojecie zabawy […]

Czynniki determinujace zachowania prospołeczne dzieci szescioletnich 4.13/5 (23)

Wstęp………3 Rozdzial I Teoria zachowan prospolecznych………5 1. Zachowania prospołeczne – wyjasnienie terminu………5 2. Mechanizmy uruchamiajace czynnosci prospołeczne………8 2.1. Motywy czynnosci prospołecznych u dzieci………10 3. Rola wychowawcy w procesię stymulacji zachowan prospołecznych u dzieci………12 4. Rola rodziny w ksztaltowaniu postaw prospołecznych dziecka………14 4.1. Postawy rodzicielskie determinujace osobowosc dziecka………16 4.2. Zaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka………18 4.2.1. O potrzebie […]

Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola 4.28/5 (72)

Adaptacja dzieci trzyletnich do przedszkola Wstęp………3 Rozdział 1………6 Adaptacja w literaturze pedagogiczna – psychologicznej………6 2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9 2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9 2.2. Sprawność ruchowa………10 2.3. Procesy poznawcze………11 2.4. Uczucia i kontakty społeczne………14 3. Dziecko a warunki przedszkola………15 3.1. Pojęcie dojrzałości przedszkolnej i jej kryteria………15 3.2. Czynniki decydujące o zdolnościach przystosowawczych małego dziecka………17 3.2.1. Czynniki […]

Miejsce i rola zainteresowan rekreacja i sportem w czasię wolnym uczniów. 4.26/5 (42)

Wstęp Rozdzial I Czas wolny w życiu czlowieka 1. Definicje czasu wolnego 2. Czas wolny dziewcząt i chlopców 3. Aspekty i funkcje czasu wolnego dzieci i mlodziezy Rozdzial II Reakcja ruchowa w czasię wolnm w dobie XX wieku 1. Definicje zwiazane z pojeciem „rekreacja” 2. Podzial rekreacji Rozdzial III Rola szkoly i rodziny w wychowaniu […]

Organizacja czasu wolnego mlodziezy 4.21/5 (52)

Wstęp………2 Rozdzial I Czas wolny dziecie w świetle literatury. 1.1. Istota czasu wolnego………3 1.2. Czas wolny jako konieczny warunek wychowania jednostki………6 1.3. Organizacje wspierajace wlasciwe dysponowanie czasem wolnym………11 Rozdzial II Rola szkoly i instytucji lokalnych w zakresię organizacji czasu wolnego mlodziezy 2.1 Swietlica szkolna szansa wlasciwej organizacji czasu wolnego………16 2.2 Rola szkoly w zagospodarowaniu czasu […]

Aspiracje i plany zyciowe wychowanków domu dziecka. 4.28/5 (43)

Wstęp………3 Rozdzial I. Problem aspiracji w świetle literatury przedmiotu. 1.1. Wyjasnienie podstawowych pojęćterminologicznych wystepujacych w pracy: (aspiracje, poziom aspiracji, plany zyciowe, opiekun, wychowanek, sieroctwo, sieroctwo społeczne) ………6 1.2. Rodzaje aspiracji ………14 1.3. Osobowosciowe uwarunkowania aspiracji ………20 1.4. Srodowiskowe uwarunkowania aspiracji……… 23 1.5. Pedagogiczne uwarunkowania aspiracji ………25 Rozdzial II. Dom dziecka jako środowisko opieki zastepczej 2.1. […]

Polityka rodzinna w Polsce. 4.15/5 (46)

Wstęp………2 Rozdzial I. Teoretyczne zagadnienia polityki rodzinnej 1.1. Wstępne zagadnienia terminologiczne………4 1.2. Polityka spoleczna………7 1.3. Polityka rodzinna………8 1.4. Bezposrednia polityka rodzinna (explicite)………10 1.5. Posrednia polityka rodzinna (implicite)………12 1.6. Instrumenty polityki rodzinnej………14 1.7. Podstawy prawne funkcjonowania polityki rodzinnej………15 Rozdzial II. Polityka rodzinna w Polsce w okresie transformacji 2.1. Analiza sytuacji w Polsce………18 2.2. Panstwo a polityka […]

Mobbing jako zjawisko patologii społecznej 4.29/5 (41)

Wstęp………..5 Rozdzial 1. Specyfika zjawiska mobbingu 1.1. Etymologia i znaczenie pojecia mobbingu……….. 7 1.2. Historia i przyczyny powstania mobbingu……….. 10 1.3. Mobbing jako fala……….. 12 1.4. Zjawisko mobbingu w ujęciu prawnym……….. 13 1.5. Cechy, rodzaje i fazy mobbingu……….. 18 1.6. Opisowa i statystyczna charakterystyka mobberów……….. 22 1.7. Portret ofiary mobbing……….. 26 1.8. Strategia walki z […]

Narkomania wśród młodzieży szkól gimnazjalnych (na przykładzie badan w XYZ) 4.25/5 (51)

Wstęp Rozdzial I Zjawisko narkomanii w świetle literatury 1. Geneza i pojecie narkomanii 2. Istota uzaleznienia od narkotyków 3. Fazy zazywania substancji narkotykowych 4. Charakterystyka wybranych substancji psychoaktywnych 5. Narkomania jako zjawisko społeczne 6. Przyczyny narkomanii 7. Programy profilaktyczne dla szkól Rozdzial II Metodologiczne podstawy badan wlasnych 1. Problemy i hipotezy robocze 2. Metody, techniki […]

Poczucie sensu zycia ludzi po ukonczeniu 60 – tego roku zycia. 4.23/5 (52)

Wstęp………..4 Rozdzial I Charakterystyka okresu póznej doroslosci i wieku starzenia sie. 1.1 Gerontologia, geragogika (gerontopedagogika), psychogeriatria – ustalenia definicyjne………..7 1.2 Biologiczne aspekty starzenia się i starosci………..10 1.3 Psychospołeczne determinanty starzenia się i starosci. Leki i niepokoje ludzi starszych………..15 1.4 Starzenie sie, osobowosc a styl zycia………..18 1.5 Aktywnosc wlasna i wsparcie instytucjonalne osób starszych………..22 1.6 Jakość […]

Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka szescioletniego do szkoly 4.38/5 (37)

Wstęp……….3 Rozdzial I Przedmiot i zadania pedagogiki przedszkolnej. 1.1 Cele wychowania przedszkolnego………..4 1.2 Funkcje wychowania przedszkolnego………. 5 1.3 Metody, formy i zasady pracy z dziecmi……….. 7 1.4 Czynniki rozwoju psychicznego dziecka w wieku przedszkolnym……….10 1.5 Zagadnienie dojrzalosci szkolnej……….14 1.6 Elementy wychowania przedszkolnego……….15 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych 2.1 Przedmiot badan – problemy badawcze, hipotezy robocze………..18 […]

Czas wolny młodzieży na przykładzie Publicznego Gimnazjum w XYZ 4.34/5 (41)

Wstęp……….4 Rozdzial I. Czas wolny i jego rola w życiu młodzieży na podstawie literatury przedmiotu 1. Definicje czasu wolnego i jego funkcje………. 5 2. Kategorie i aspekty czasu wolnego………. 8 3. Wybrane formy organizacji czasu wolnego………. 11 Rozdzial II. Metodologia badan wlasnych 1. Przedmiot i cel badan………. 18 2. Problemy i hipotezy badawcze ………. 19 […]

Trudności wychowawcze rodziców dziecka autystycznego 4.35/5 (63)

Wstęp ………5 Rozdział I. Autyzm w świetle literatury przedmiotu 1.1 Pojęcie autyzmu i jego klasyfikacja ………7 1.2 Uwarunkowania autyzmu i diagnoza ………11 1.3 Rozwój dziecka autystycznego ………16 1.4 Komunikacja dzieci autystycznych……… 21 1.5 Terapia i edukacja dzieci autystycznych………24 Rozdział II. Wychowanie dzieci autystycznych 2.1 Rola rodziców w wychowaniu dzieci niepełnosprawnych……… 30 2.2 Trudności związane z […]

Rola zabawy w życiu dzieci w wieku wczesnoszkolnym 4.22/5 (74)

Wstęp………. 2 Rozdzial I Teoretyczne podstawy badan wlasnych 1.1. Definicje i teorie zabawy……….4 1.2. Klasyfikacje i rodzaje zabaw………. 15 1.3. Funkcje zabawy……….23 1.4. Zabawa w rozwoju dziecka………. 27 1.5. Możliwościwykorzystania zabaw i gier w edukacji wczesnoszkolnej………. 34 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych 2.1. Przedmiot i cel badan………. 41 2.2. Problemy badawcze……….43 2.3. Metody, techniki i […]

Rola współpracy przedszkola z rodzicami w rozwoju dziecka 4.17/5 (47)

Wstęp………. 5 Rozdzial 1. Charakterystyka wieku przedszkolnego 1.1. Wlasciwosci rozwojowe charakterystyczne dla dziecka w wieku przedszkolnym ……….6 1.2. Kompetencje poznawcze i społeczne dziecka w wieku przedszkolnym ……….11 1.3. Edukacja przedszkolna i jej rola w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej………. 19 Rozdzial 2. Znaczenie współpracy przedszkola z rodzicami 2.1. Udział rodziców w edukacji małych dzieci………. 24 […]

Alkoholizm jako czynnik kryminogenny 4.22/5 (46)

Wstęp ……….3 Rozdzial I.Alkohol i alkoholizm 1.1.Pojecie alkoholu………. 5 1.2.Pojecie alkoholizmu ……….7 1.3.Objawy alkoholizmu ……….9 1.4.Fazy alkoholizmu ……….12 1.5.Leczenie i profilaktyka ……….14 Rozdzial II.Przyczyny i skutki spozywania alkoholu 2.1.Przyczyny alkoholizmu ……….24 2.2.Skutki alkoholizmu ……….28 2.2.1.Skutki biologiczne ……….28 2.2.2.Skutki psychologiczne ……….29 2.2.3.Skutki społeczne ……….33 Rozdzial III.Alkoholizm a przestepczosc 3.1.Aspekt wiktymologiczny ……….36 3.2.Alkoholizm, jako czynnik kryminogenny ……….39 […]

Problem starości i starzenia w wymiarze społecznym. 4.21/5 (47)

Wstęp………. 5 Rozdzial 1. Starosc – zagadnienia wstepne 1.1. Pojecie starości w socjologii………. 7 1.2. Umowny próg starosci………. 11 1.3. Periodyzacja okresu starosci ……….13 1.4. Teorie starzenia sie ……….16 Rozdzial 2. Starosc jako zjawisko społeczne 2.1. Przyczyny i skutki starości demograficznej………. 24 2.2. Sytuacja demograficzna Polski na tle innych krajów europejskich i prognoza do 2050 […]

Postrzeganie starości i stosunek młodzieży do seniorów na przykładzie XYZ 4.33/5 (43)

Wstęp………… 4 Rozdzial I Starznie się i starosc w świetle literatury przedmiotu 1.1. Analiza pojęćzwiazanych z tematem pracy………… 6 1.2. Proces starzenia sie………… 21 1.2.1. Demograficzne aspekty starzenia się i starosci………… 21 1.2.2. Psychospołeczne determinanty starzenia się i starosci………… 23 1.2.3. Biologiczne aspekty starzenia się i starosci………… 25 1.2.4 Zadania szkoly w procesię wychowania dzieci […]

Funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w szkole integracyjnej. 4.3/5 (46)

Wstęp……….4 Rozdzial I Wybrane aspekty niepełnosprawności w ujęciu teoretycznym. 1.1. Pojecie i klasyfikacja niepelnosprawnosci……….7 1.2. Kryteria oceny i stopnie niepelnosprawnosci……….11 1.3. Niepelnosprawnosc a specjalne potrzeby edukacyjne dziecka……….16 1.4. Edukacja integracyjna jako forma ksztalcenia dzieci niepelnosprawnych……….19 Rozdzial II Osoby niepelnosprawne intelektualnie w społeczenstwie. 2.1. Społeczne definiowanie osób z lekka niepelnosprawnoscia intelektualna……….25 2.2. Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie […]

Gry i zabawy dziecka w wieku przedszkolnym w srodowisku domowym 4.31/5 (49)

Wstęp …………2 Rozdzial I Srodowisko domowe dziecka w wieku przedszkolnym. 1.1 Wyjasnienia terminologiczne …………4 1.1.1 Formy działalności dziecka w wieku przedszkolnym …………11 1.2 Pojecie oraz funkcje zabaw i gier …………13 1.2.1 Rodzaje zabaw i gier dydaktycznych…………21 1.2.2 Rola gier i zabaw …………31 Rozdzial II. Metodologia badan wlasnych 2.1 Cel, przedmiot i podmiot badan …………34 2.2 […]

Czas wolny dzieci 4.28/5 (90)

Czas wolny dzieci Wstęp ……….3 Rozdzial I Czas wolny dzieci w literaturze przedmiotu 1. Pojecie i funkcje czasu wolnego ……….5 2. Formy spędzania czasu wolnego……….9 3. Rola rodziny w procesie przygotowania dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego……….12 4. Organizacja czasu wolnego przez szkole i inne instytucje społeczne……….16 Rozdział II Metodologiczne podstawy badan własnych 1. Przedmiot i […]

Rola przedszkola w procesie przygotowania dziecka do szkoły. 4.36/5 (50)

Wstęp…..3 Rozdzial I Zadania pedagogiki przedszkolnej 1.1 Rys historyczny…..5 1.3 Wychowankowie przedszkola…..8 1.3 Cele i funkcje wychowania przedszkolnego….9 1.3.1 Wychowanie zdrowotne…..12 1.3.2 Wychowanie umyslowe…..16 1.3.3 Wychowanie estetyczne…..20 1.3.4 Wychowanie społeczne…..24 1.4 Metody i formy pracy z dziecmi w wieku przedszkolnym…..28 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych 2.1 Przedmiot, cel i problematyka badawcza…..34 2.2 Metody i techniki […]

Metody i srodki dydaktyczne stosowane w edukacji przedszkolnej. 4.27/5 (45)

Wstęp Rozdzial 1.Metody w edukacji przedszkolnej 1.1 Wyjasnienia terminologiczne pojecia metody 1.2 Klasyfikacja metod nauczania 1.3 Charakterystyka metod nauczania 1.3.1 Metody problemowe 1.3.2 Metody waloryzacyjne ( eksponujace wartosci) 1.3.3 Metody podajace ( asymilacja wiedzy) 1.3.4 Metody praktyczne 1.3.5 Supernauczanie jako metoda ‚nowej generacji’ Rozdzial 2. Pojecie i funkcje środków dydaktycznych 2.1 Środki dydaktyczne 2.2 Środki […]

Wpływ biblioterapii na rozwój dziecka 4.22/5 (88)

Wstęp Rozdział I Baśnie i bajki w literaturze przedmiotu. 1. Pojęcie biblioterapii. 2. Rola baśni i bajek w życiu człowieka. 3. Charakterystyka baśni i bajek. 4. Rodzaje bajek. 4.1. Bajki psychoedukację 4.2. Bajki relaksacyjne 4.3. Bajki psychoterapeutyczne Rozdział II Biblioterapia jako forma terapii pedagogicznej. 1. Przyczyny powstawania leków u dzieci. 2. Rozwój zachowana lekowych. 3. […]

Organizacja i funkcjonowanie świetlicy szkolnej na przykładzie szkoły podstawowej w XYZ 4.27/5 (91)

Wstęp ………..4 Rozdział 1. Świetlica szkolna w literaturze przedmiotu 1.1 Pojęcie i zadania świetlicy szkolnej……….. 6 1.2 Zasady pracy w świetlicy ……….. 11 1.3 Metody i formy pracy w świetlicy ……….. 13 1.4 Nauczyciel świetlicy ……….. 21 Rozdział 2. Metodologiczne podstawy pracy 2.1. Przedmiot i cel pracy ………..36 2.2. Problemy i hipotezy badawcze ………..37 2.3. […]

Swietlica srodowiskowa i jej efekty w zakresię ksztalcenia i wychowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rola świetlicy szkolnej praca magisterska Świetlica środowiskowa i jej efekty w zakresie ksztalcenia i wychowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym Wstęp……….3 Rozdzial 1. Swietlica srodowiskowa i jej zadania 1.1 Krótki rys historyczny powstania swietlic srodowiskowych……….5 1.2 Swietlica srodowiskowa w XYZ……….8 1.3 Organizacja pracy oraz funkcje i zadania swietlicy……….10 1.4 Cechy wychowawcy swietlicy sprzyjajace pracy z dziecmi……….15 Rozdzial 2. Wpływ […]

Rola gier i zabaw dziecka w wieku przedszkolnym. 4.48/5 (21)

Wstęp………3 Rozdział I Pobudzanie rozwoju dziecka w przedszkolu 1. Adaptacja przedszkolna a proces pobudzania rozwoju……… 5 2. Kompetencje w pobudzaniu rozwoju dziecka……… 9 3. Metody i formy pracy nauczyciela pobudzające rozwój dziecka przedszkolu……… 14 Rozdział II Znaczenie i rola zabaw i gier w życiu dziecka w wieku przedszkolnym 1. Pojęcie zabawy ………19 2. Rodzaje zabaw […]

Wypalenie zawodowe Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Streszczenie…………3 Wprowadzenie…………6 Rozdzial I Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe. 1.1. Pojecie wypalenia zawodowego i próby jego definiowania…………8 1.2. Trójwymiarowa koncepcja wypalenia zawodowego…………11 1.3. Proces wypalenia zawodowego – stadia i czesci skladowe…………14 Rozdzial II Metody badan nad wypaleniem zawodowym. 2.1. Kwestionariusz MBI…………20 2.2. Kwestionariusz Burnout Measure…………21 2.3. Kwestionariusz Blonsteina, Eldridge`a, Kilty`ego i Richardson…………22 2.4. […]

Terapeutyczny wpływ baśni i bajek na rozwój dziecka 4.32/5 (22)

Wstęp…………4 Rozdział I W magicznym świecie baśni i bajek 1.1. Baśń i bajka-próba definicji …………6 1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej………… 15 1.2.1. Terapia przez baśń ………… 16 1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych charakterystyka………… 21 1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24 1.3.2. Bajka psychoedukacja ………… 26 1.3.3. Bajka psychoterapeutyczna ………… 30 Rozdział II Rola literatury dziecięcej w […]

Wladza rodzicielska w prawie polskim. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………….2 Rozdzial I Charakterystyka wladzy rodzicielskiej. 1. Pojecie wladzy rodzicielskiej………….4 2. Charakter prawny wladzy rodzicielskiej………….8 3. Powstanie oraz wygasniecie wladzy rodzicielskiej………….10 4. Źródła praw dziecka i źródła ochrony tych praw………….12 Rozdzial IITresc i zakres wykonywania wladzy rodzicielskiej. 1. Piecza nad osoba dziecka………….16 2. Zarzad majatkiem………….18 3. Reprezentacja dziecka………….21 4. Wykonywanie wladzy rodzicielskiej………….24 Rozdzial III Sadowa […]

Efektywność zabawy w edukacji przedszkolnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I. Rola zabaw w edukacji przedszkolnej 1.1. Cel, zalozenia, tresci programowe edukacji przedszkolnej w Polsce. 1.2. Podstawowe metody pracy wychowawczo – dydaktycznej w przedszkolu. 1.3. Efektywność gier i zabaw w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Rozdzial II. Metodologia badan 2.1. Przedmiot i cel badan 2.2. Problemy i hipotezy badawcze 2.3. Metody, techniki i […]

Funkcjonowanie szkolne dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I. Zagadnienia teoretyczne 1.1. Rodzina i jej funkcje 1.2. Pojecie rodziny dysfunkcyjnej 1.3. Dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej 1.4. Dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej jako jednostki zagrozone demoralizacja 1.5. Rzeczywistosc szkolna uczniów z rodzin dysfunkcyjnych Rozdzial II. Metodologia badan wlasnych 2.1. Cel i przedmiot badan. Problemy badawcze. 2.2. Hipotezy badawcze. 2.3. Metody, techniki i narzedzia […]