Tag: Praca Magisterska Pedagogika Wczesnoszkolna Chomikuj

Syndrom DDA- Dorosle Dzieci Alkoholików. 4.25/5 (20)

Przez administrator

Wstęp ……….2 Rozdział 1. Dziecko w rodzinie alkoholowej 1.1 Pojecia zwiazane z tematyka pracy……….4 1.2 Funkcjonowanie dziecka w rodzinie alkoholowej……….7 1.3 Mechanizmy obronne i role przyjmowane przez dzieci z rodzin alkoholowych ……….12 Rozdział 2. Sylwetka DDA. 2.1 Cechy DDA……….21 2.2 Funkcjonowanie psychospołeczne DDA……….26 2.3 Funkcjonowanie zawodowe DDA……….33 Rozdział 3. Funkcjonowanie…

Gry i zabawy dydaktyczne w przedszkolu. 4.34/5 (41)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Znaczenie edukacji przedszkolnej rozwoju dziecka 1.1.Wybrane przejawy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Cele i zadania edukacji przedszkolnej 1.3. Środki dydaktyczne w edukacji 1.4. Gry i zabawy dydaktyczne w edukacji Rozdział II Zalozenia metodologiczne badan wlasnych 2.1. Cel, przedmiot, problemy badawcze 2.2. Metody, techniki i narzedzia badawcze…

Dziecko z zespolem Downa– studium indywidualnego przypadku. 4.4/5 (42)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Niepelnosprawnosc intelektualna i ruchowa w perspektywie teoretycznej. 1.1. Pojęcie i rodzaje niepelnosprawnosci……….6 1.2. Niepelnosprawnosc intelektualna i ruchowa w paradygmacie medycznym……….13 1.3. Niepelnosprawnosc intelektualna i ruchowa w paradygmacie społecznym……….14 Rozdział II Zespól Downa w literaturze przedmiotu. 2.1. Pojęcie zespolu Downa i jego typy……….19 2.2. Przyczyny Zespolu Downa……….22 2.3.…

Cyberprzemoc wśród młodzieży gimnazjalnej. 4.56/5 (18)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Cyberprzestrzen 1.1 Internet jako wirtualna rzeczywistosc 1.2 Wirtualny swiat. Spolecznosci wirtualne – cyberspolecznosci 1.3 Dzieci i Internet. Skutki korzystania z Internetu dla dzieci i mlodziezy. Uzaleznienie od sieci Rozdział II Cyberprzemoc 2.1 Cyberprzemoc forma przemocy szkolnej 2.2 Cyberprzemoc 2.3 Rodzaje i metody cyberprzemocy 2.4 Rodzice i nauczyciele…

Przystosowanie dziecka 3 letniego do warunkow przedszkolnych na przykładzie przedszkola XYZ. 4.24/5 (21)

Przez administrator

Wstęp ………4 Rozdział I Problemy adaptacyjne 1.Pojęcie adaptacji oraz dojrzalosci przedszkolnej………5 2.Objawy trudnosci adaptacyjnych………7 3.Działania podjete przez rodziców wspomagajace proces adaptacji………12 4.Rola i zadania przedszkola w procesię adaptacji dzieci………14 5.Psychologiczne korzysci programów adaptacyjnych………19 Rozdział II Rozwój dziecka 3 letniego 1.Rozwój psychofizyczny dziecka………21 2.Rozwój emocjonalno -spoleczny dziecka………24 3.Wpływ przedszkola na rozwój…

Adaptacja dziecka 3-letniego w przedszkolu. 3.58/5 (59)

Przez administrator

Adaptacja dziecka 3-letniego w przedszkolu Wstęp Rozdział I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ….10 1.2. Definicja adaptacji ….13 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego….18 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesie adaptacyjnym…24 Rozdział II Metodologia badan 2.1. Cel i przedmiot badan….26 2.2. Problemy i…

Motywy wyboru zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. 4.6/5 (15)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Charakterystyka zawodu nauczyciela 1.1. Pojęcie nauczyciela w literaturze przedmiotu……….5 1.2.Rola i funkcje nauczyciela w ujęciu historycznym oraz wspólczesnym……….11 1.3.Wlasciwosci nauczyciela……….15 1.3.1.Kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej……….15 1.3.2.Cechy osobowosciowe nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej……….27 1.3.3.Ksztalcenie nauczycieli w Polsce……….32 Rozdział II Motywy wyboru zawodu nauczyciela 2.1.Pojęcie motywu……….46 2.2.Teorie motywacji……….48…

Rodzaje gier i zabaw przedszkolaków w srodowisku domowym. 4.32/5 (19)

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1 Srodowisko domowe dziecka w wieku przedszkolnym 1.1 Wyjasnienia pojec………..5 1.1.1 Działalność dziecka w wieku przedszkolnym………..13 1.2 Funkcje i pojecie gier oraz zabaw………..15 1.2.1 Gry i zabawy dydaktyczne………..22 1.2.2 Rola zabaw i gier………..30 Rozdział 2. Metologia badan 2.1 Przedmiot ,cel oraz podmiot badan ………..33 2.2 Problematyka badawcza………..34 2.3…

Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka do podjecia nauki szkolnej 4.6/5 (15)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Przedmiot i zadania pedagogiki przedszkolnej 1.1 Podstawowe cele i tresci wychowania przedszkolnego 1.2 Funkcje wychowania przedszkolnego 1.3 Metody, zasady i formy pracy z dzieckiem 1.4 Psychofizyczny rozwój dziecka 1.5 Osiagniecia dojrzalosci szkolnej dziecka Rozdział II Praca wychowawcza przedszkola a rozwój dziecka 2.1 Rozwijanie sprawnosci fizycznej dziecka w…

Rola przedszkola w wychowaniu i rozwoju dziecka. 4.4/5 (121)

Przez administrator

Okres wczesnej edukacji dziecka, jest jednym z najważniejszych etapów przygotowania do dorosłego życia. Właśnie wtedy dziecko socjalizuje się z otoczeniem, uczy się nawiązywać kontakty z obcymi osobami i wykształca w sobie przydatne w przyszłości nawyki. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym to poważne zagadnienie, któremu przygląda się wielu znakomitych psychologów, badaczy,…

ADHD- prezentacja Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Budowa mózgu. Definicja ADHD. Objawy Zaburzenia koncentracji Nadruchliwosc Impulsywnosc Przyczyny funkcjonowanie ukladu nerwowego dziecka z ADHD Diagnoza Terapia Zasady pracy z dzieckiem z ADHD Dziecko z ADHD w perzedszkolu Dziecko z ADHD w szkole Konspekt zajac dla dzieci z ADHD Oceń