Tag: praca magisterska

Bankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał dystrybucji usług bankowych 4.61/5 (18)

Przez administrator

Wstep……….3 Rozdzial I Wspólczesna bankowosc elektroniczna 1.1. Bankowosc elektroniczna – pojecia i zakres ……….6 1.2. Narzedzia bankowosci elektronicznej ……….10 1.3. Korzysci dla banków i klientów z uslug elektronicznych ……….16 1.4. Zagrozenia zwiazane z bankowoscia elektroniczna ……….20 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych 2.1. Przedmiot i cel badan………. 24 2.2. Problemy i…

Inwestycje w nieruchomości mieszkaniowe 4.67/5 (3)

Przez administrator

Wstep ………. 5 Rozdzial I Specyfika inwestycji w nieruchomosci mieszkaniowe 1.1. Pojecie nieruchomosci mieszkaniowej jako przedmiotu inwestycji ………. 7 1.2. Formy inwestowania w nieruchomosci mieszkaniowe ………. 13 1.3. Inwestorzy na rynku mieszkaniowym ………. 17 1.3.1. Fundusze inwestycyjne i emerytalne ………. 17 1.3.2. Wyspecjalizowane firmy z sektora asset management ………. 19…

Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dziewcząt 11-12 letnich trenujących aerobik 3/5 (2)

Przez administrator

Wstep……….3 Rozdzial 1 Rozwój fizyczny oraz sprawnosc motoryczna dzieci i mlodziezy w teorii naukowej ……….4 1.1 Zdolnosci kondycyjne w swietle literatury ……….9 Rozdzial 2 Charakterystyka dyscypliny 2.1 Muzyka w lekcji aerobiku ……….12 2.2 Rodzaje aerobiku ……….13 2.3 Budowa lekcji aerobiku ……….15 2.4 Sfery oddzialywania treningu rekreacyjnego……….16 Rozdzial 3 Charakterystyka badanych…

Olimpizm w Starozytnym Rzymie prawda czy mit ? 4.5/5 (2)

Przez administrator

Wstep………..3 Rozdzial 1 Etos olimpizmu w starozytnej Grecji. 1.1 Geneza igrzysk olimpijskich………..5 1.2 Idee antycznego olimpizmu………..17 Rozdzial 2 Starozytny Rzym. 2.1 Poczatki starozytnego Rzymu………..23 2.2 Spoleczenstwo rzymskie………..28 2.3 Przesladowanie chrzescijan………..34 2.4 Munera – walki Gladiatorów………..38 Rozdzial 3 Dziedzictwo sportu antycznego………..52 Zakonczenie………..64 Bibliografia………..66 Spis ilustracji………..68 Streszczenie………..69 Oceń

Analiza sytuacji kobiet w polskiej Policji po 1989 roku 4.36/5 (11)

Przez administrator

Wstep……….5 Rozdzial I Policja w Polsce ……….7 1.1 Rola panstwa w zapewnieniu bezpieczenstwa obywateli……….7 1.2 Historia Policji w Polsce……….11 1.3 Policja w III Rzeczpospolitej Polskiej……….15 1.4 Regulacje prawne dotyczace sluzby w Policji……….18 Rozdzial II Kobiety na rynku pracy w Polsce 2.1 Zatrudnienie i problem bezrobocia kobiet w Polsce……….24 2.2 Kobiety…

Bankowość elektroniczna jako element nowoczesnego systemu usług bankowych na przykładzie Banku Spółdzielczego 4.25/5 (12)

Przez administrator

Wstep………… 4 Rozdzial I Istota i rozwój bankowosci elektronicznej 1.1. Pojecie i zasady dzialania bankowosci elektronicznej …………6 1.2. Podzial bankowosci elektronicznej………… 8 1.3. Dynamika zmian w e-bankowosci …………13 1.4. Konkurencyjnosc oferowanych uslug w sektorze bankowym …………15 1.5. Zagrozenia oraz zabezpieczenia stosowane w bankowosci elektronicznej …………17 1.5.1. Zagrozenia w korzystaniu z…

Systemy sterowania ruchem w aspekcie bezpieczeństwa w transporcie kolejowym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wstep ……….5 1.1 Uwagi wstepne ……….5 1.2 Podstawowe definicje zwiazane z tematem ……….8 1.3 Specyfika transportu kolejowego………. 9 1.4 Wybrane katastrofy kolejowe w Polsce i na swiecie ……….12 1.5 Bezpieczenstwo w ruchu kolejowym ……….13 1.6 Sformulowanie celu i zakresu pracy ……….18 2. Klasyfikacja i charakterystyka systemów sterowania ruchem kolejowym…

Szkolenie wstępne, instruktaż stanowiskowy na stanowiskach roboczych na przykładzie stanowiska pracy spawacza 4/5 (9)

Przez administrator

1. Wstep………. 5 1.1 Uwagi wstepne………. 5 1.2 Podstawowe definicje zwiazane z tematem………. 5 1.3 Podstawowe akty prawne zwiazane z tematem………. 6 2. Szkolenie wstepne ogólne na stanowiskach roboczych. 2.1 Cel szkolenia wstepnego ogólnego………. 6 2.2 Uczestnicy szkolenia………. 7 2.3 Osoba prowadzaca szkolenie………. 7 2.4 Formy i metody prowadzenia szkolenia……….…

Rodzina zastępcza jako szansa na normalne życie dziecka Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep………..8 Rozdzial I Instytucja rodziny zastepczej. 1.1. Definicja rodziny zastepczej………..10 1.2. Prawne regulacje funkcjonowania rodziny zastepczej w Polsce………..11 1.2.1. Sposoby powolywania instytucji rodziny zastepczej………..11 1.2.2. Dobór rodziców zastepczych do potrzeb dziecka………..14 1.2.3. Kierowanie dzieci do rodzin zastepczych………..16 1.2.4. Umieszczenie dziecka w rodzinie zastepczej – zycie w nowej rodzinie………..17 Rozdzial II…

Kredyt hipoteczny jako źródło finansowania nabycia nieruchomości mieszkalnych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep Rozdzial 1 Kredyt i rynek nieruchomosci mieszkalnych jako kategorie ekonomiczne 1.1 Charakterystyka rynku nieruchomosci 1.2 Rynek nieruchomosci mieszkalnych w Polsce w latach 2010-2019 1.3 Pojecie i klasyfikacja kredytów Rozdzial 2 Kredyt hipoteczny w PLN jako zródlo finansowania nabycia nieruchomosci mieszkalnych 2.1 Kredyt hipoteczny w PLN i jego istota 2.2.…

Międzynarodowe planowanie podatkowe z wykorzystaniem raju podatkowego 4.44/5 (9)

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Miedzynarodowe planowanie podatkowe 1.1.Pojecie podatku 1.2. Transgraniczne planowanie podatkowe 1.3. Klasyfikacja rajów podatkowych 1.4. Regulacje anty rajowe w wybranych krajach uznawanych za raje podatkowe Rozdzial II Kryteria wyboru raju podatkowego 2.1.Stabilnosc polityczna i gospodarcza 2.2.Równe traktowanie podmiotów gospodarczych 2.3.Polozenie geograficzne. Infrastruktura 2.4.Rynek wewnetrzny 2.5.System podatkowy 2.5.1. Znaczenie…

Perspektywy rozwoju ekoturystyki w Polsce i na świecie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep……… 5 Cel pracy ………6 Metody badan i zródla informacji……… 6 Rozdzial I Podstawy teoretyczne turystyki ekologicznej 1.Istota turystyki ekologicznej……… 7 2. Swiadomosc ekologiczna……… 8 3. Wplyw turystyki na srodowisko……… 12 3. Wspólczesne rodzaje turystyki ekologicznej……… 19 4. Zarzadzanie turystyka ekologiczna ………23 Rozdzial II Rozwój ekoturystyki w Polsce i na…

Kompleksowe leczenie wad wrodzonych stawu kolanowego 3.75/5 (4)

Przez administrator

Wstep Streszczenie Rozdzial 1 Anatomia funkcjonalna stawu kolanowego 1.1 Uklad kostno-wiezadlowy 1.2 Miesnie w obrebie stawu kolanowego 1.3 Mechanika stawu kolanowego Rozdzial 2 Diagnostyka stawu kolanowego 2.1 Badanie podmiotowe 2.2 Badanie przedmiotowe 2.3 Diagnostyka obrazowa Rozdzial 3 Wady wrodzone stawu kolanowego 3.1 Czesc ogólna 3.2 Zwichniecie wrodzone stawu kolanowego 3.3…

Dziennikarstwo śledcze w Polsce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep………3 Rozdzial I Definicja i charakterystyka dziennikarstwa sledczego 1.1. Pojecie dziennikarstwa sledczego oraz jego rozwój w Polsce i na swiecie ……… 4 1.2. Rodzaje dziennikarstwa sledczego………7 1.3. Sposoby pozyskiwania informacji w dziennikarstwie sledczym………10 1.4. Kontekst etyczno-prawny dziennikarstwa sledczego………12 Rozdzial II Próba analizy zjawiska dziennikarstwa sledczego na wybranych przykladach 2.1. Afera…

Znaczenie visual merchandasingu w sprzedazy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep………5 Rozdzial 1 Charakterystyka branzy odziezowej 1.1. Rynek odziezowy w Polsce ………7 1.2. Rola e-commerce, wielokanalowosc i omnikanalowosc w sprzedazy odziezy……… 8 1.3. Zachowania e-konsumentów ………13 1.4. Znaczenie marketingu sensorycznego……… 13 1.5. Rola influencera ………15 Rozdzial 2 Rola i znaczenie sprzedawcy 2.1. Cechy skutecznego sprzedawcy……… 18 2.2. Czynniki wplywajace na…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu aleksandrowskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu augustowskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu bełchatowskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu będzińskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu białobrzeskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu białogardzkiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu białostockiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu bielskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu bieruńsko-lędzińskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców…

Zjawisko przemocy w rodzinie na przykładzie powiatu biłgorajskiego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział I Przemoc od charakterystyki pojęć do uwarunkowań zjawiska 1.1. Istota przemocy…………..5 1.2. Formy i rodzaje przemocy w rodzinie…………..7 1.3. Skala zjawiska przemocy w rodzinie…………..12 1.4. Cykl przemocy w rodzinie…………..21 Rozdział II Przyczyny i skutki przemocy w rodzinie 2.1. Źródła przemocy w rodzinie…………..23 2.2. Charakterystyka sprawców…