Tag: Prace dyplomowe przykłady

Analiza związku pomiędzy poziomem szczęścia Polaków a satysfakcją z życia seksualnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Streszczenie/Abstract ……….2 Wprowadzenie ……….4 1. Szczęście………. 4 2. Seksualność………. 4 3. Badania ……….5 Rozdział I Wstęp teoretyczny 1.1. Teorie dotyczące szczęścia………. 7 1.2. Teorie dotyczące seksualności ……….10 Rozdział II Metoda 2.1. Cel badawczy, pytania i hipotezy badawcze 2.2. Zmienne i…

Specyfika rachunkowości rolnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Charakterystyka działalności rolnej 1.1 Istota działalności rolniczej 1.2. Aktywa rolne według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości 1.2.1. Podział aktywów rolniczych według MSR 41. Rolnictwo 1.2.2. Klasyfikacja składników majątkowych w gospodarstwach rolnych według ustawy o rachunkowości 1.2.3. Składniki…

Ocena zdolności kontynuacji działalności jednostki gospodarczej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Geneza i znaczenie założenia kontynuacji działalności Rozdział II Założenia kontynuacji działalności w ustawie o rachunkowości Rozdział III Kontynuacja działalności w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowych Standardach Rewizji Finansowej 570 oraz US GAAP Rozdział IV Rola kierownika oraz…

Uniwerstet Poznański w latach 1945-1950 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I Okupacja hitlerowska oraz zniszczenia spowodowane działaniami wojennymi……… 8 Rozdział II Odbudowa po wojnie – wydziały oraz prawne ramy organizacji uniwersytetu ………. 26 Rozdział III Wykładowcy……… 73 Rozdział IV Studenci………87 Zakończenie ………106 Wykaz skrótów……… 108 Bibliografia ………109…

Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie XYZ 4.45/5 (11)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Elementy zarządzania zapasami w przedsiębiorstwie 1.1. Istota zapasu i zarządzania zapasem (cele) 1.2. Rodzaje zapasów 1.3. Metody oceny poziomu zapasu 1.4. Modele sterowania zapasami Rozdział 2 Charakterystyka przedsiębiorstwa 2.1. Historia rozwoju Przedsiębiorstwa XYZ 2.2. Przedmiot i zakres…

Doskonalenie transportu drogowego i spedycji na przykładzie przedsiębiorstwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział I Teoretyczne aspekty działalności spedycyjnej 1.1 Pojęcie i istota spedycji………..6 1.2 Rodzaje usług spedycyjnych………..9 1.3 Biznesowe aspekty spedycji………..11 1.4 Proces obsługi klienta………..14 1.5 Istota kompleksowej obsługi klienta………..17 Rozdział II Analiza usług transportowych na przykładzie firmy Real Logistics…

Analiza usprawnień logistycznych w transporcie drogowym na przykładzie przewozu pszenicy konsumpcyjnej w Polsce na trasie Cichoradz – Gdynia Port Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 1.1. Sformułowanie przedmiotu badawczego 1.2. Przedmiot pracy 1.3. Geneza pracy 1.4. Główny cel pracy 1.5. Cele szczegółowe pracy Rozdział 2 Charakterystyka przepisów prawnych 2.1. Charakterystyka przepisów prawnych Wspólnoty Europejskiej 2.1.1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr…

Kandydaci na urząd Prezydenta RP w wyborach w 2015 roku. Autoprezentacja kandydatów na oficjalnych stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych a wizerunki w tygodnikach opinii Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ………..8 Rozdział 1 Marketing polityczny w ujęciu teoretycznym 1.1 Kampanie polityczne w mediach ………..15 1.2 Public relations w teorii czyli o kształtowaniu wizerunku ………..20 Rozdział 2 Autoprezentacja kandydatów na urząd prezydenta na przykładzie kampanii wyborczej z 2015 roku 2.1…

Mikroprocesorowy sterownik przetwornic impulsowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wprowadzenie………. 7 1. Współczesne systemy mikroprocesorowe. 1.1. Mikroprocesor – podstawowe informacje ……….10 1.2. Podział systemów mikroprocesorowych do zastosowań przemysłowych………. 13 1.3. Przykładowe systemy mikroprocesorowe ……….16 1.3.1. Mikrokontroler 8-bitowy………. 16 1.3.2. 32- bitowy Mikrokontroler oparty o architekturę ARM®……….. 18 1.3.3. DSP…

Mechanizmy popełniania naganności przez wybrane korporacje międzynarodowe na podstawie organizacji Public Eye Awards w latach 2014-2015 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Etyka w biznesie 1.1. Krótka historia etyki 1.2. Rola organizacji w świecie biznesu 1.3. Modele konkurencji rynkowej 1.3.1. Konkurencja doskonała 1.3.2. Monopol pełny 1.3.3. Konkurencja monopolistyczna 1.3.4. Oligopol Rozdział II Nagrody Public Eye 2.1. Public Eye Awards…

Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do gospodarki Tajlandii po kryzysie w 2007-2008 roku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1 Istota i znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich w gospodarce światowej……….. 7 1.1. Pojęcie zagranicznych inwestycji bezpośrednich ………..8 1.2. Korzyści i zagrożenia zagranicznych inwestycji dla kraju napływu ………..13 1.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Azji Południowo – Wschodniej……….. 19 Rozdział…