Tag: prace magisterskie hotelarstwo

Ekonomiczne znaczenie turystyki. 4.41/5 (17)

Wstęp Rozdzial I. Znaczenie przemyslu turystycznego s skali globalnej 1.1 Przychody z turystyki na swiecie 1.2 Procent zatrudnionych w sektorze turystycznym na swiecie 1.3 Kraje o znaczacej roli przemyslu turystycznego 1.4 Top Tourism Earners, Top Tourism Spenders, Top Five Tourism Destinations 1.5 Lista najwiekszych graczy (Key Players) 1.5.1 Sieci hotelowe 1.5.2 Tour – operatorzy 1.5.3 […]

Analiza możliwości rozwoju turystyki uzdrowiskowej, wellness i spa w Polsce na przykładzie hotelu spa XYZ. 4.3/5 (27)

Wstęp Rozdzial I Miejsce turystyki uzdrowiskowej wellness i Spa we wspólczesnej turystyce 1.1 . Istota turystyki uzdrowiskowej wellness i Spa……….5 1.2 Osrodki uzdrowiskowe wellness i Spa, a rozwój turystyki……….16 1.3 Znaczenie uzdrowisk i ośrodków wellness i Spa dla polskiej gospodarki turystycznej……….22 Rozdzial II Tendencje we wspólczesnej turystyce uzdrowiskowej wellness i Spa 2.1 Produkty i formy […]

Baza gastronomiczna w centrum Krakowa. Ocena możliwości zaspokojenia potrzeb turystów. 4.48/5 (21)

Wstęp Rozdzial I Baza gastronomiczna jako produkt turystyczny 1. Istota i cechy produktu turystycznego………. 5 2 .Struktura produktu turystycznego ……….10 3. Wiadomosci wstepne o gastronomii ……….17 4.Gastronomia jako produkt turystyczny 23 5.Cechy gastronomii, które sluza zaspakajaniu potrzeb turystów………. 25 Rozdzial II. Charakterystyka bazy gastronomicznej Krakowa 1.Tabelaryczne ujecie analizy ruchu turystycznego w Krakowie ……….29 2. Rodzaje […]

Wpływ gastronomii na rozwój turystyki na przykładzie wybranych regionów Polski. 4.26/5 (27)

Wstęp………6 Rodzial I Cel i zakres pracy 1. Gastronomia turystyka w świetle literatury naukowej 1.1. Definicje turystyki ………7 1.1.1. Pojecie turystyki………7 1.2.2. Rodzaje turystyki………9 1.2. Definicje gastronomii………14 1.2.1.Pojecie gastronomii………14 1.2.2.Rodzaje gastronomii………15 Rodzial 2. Formy gastronomii w turystyce 2.1. Turystyczna baza gastronomiczna………18 2.1.1. Zasoby bazy gastronomicznej w Polsce………21 2.2. Uslugi gastronomiczne w obiektach hotelarskich………22 2.3. Zywienie […]

Projekt zagranicznej imprezy turystycznej dla milosników muzyki klasycznej 4.19/5 (21)

Wstęp Rozdzial I Imprezy kulturalne w strukturze walorów kulturowych 1.1. Istota i klasyfikacje walorów kulturowych 1.2. Miejsce i znaczenie imprez kulturalnych w strukturze walorów kulturowych 1.3. Rodzaje i ogólna charakterystyka imprez kulturalnych 1.4. Rola imprez kulturalnych w życiu czlowieka Rozdzial II Muzyka klasyczna jako przedmiot zainteresowania turystów 2.1. Pojecie oraz gatunki muzyki klasycznej 2.2. Muzyka […]

Rodzaje zakladów gastronomicznych w Unii Europejskiej – porównanie Polski, Anglii, Francji, Wloch i Hiszpanii 4.42/5 (26)

Wstęp……….. 5 Rozdzial 1.Czym jest gastronomia? 1.1. Podstawowe pojecia zwiazane z gastronomia……….. 7 1.2. Cechy gastronomii……….. 9 1.3. Funkcje gastronomii……….. 10 Rozdzial 2.Podstawowe rodzaje zakladów gastronomicznych w Europie 2.1. Popularne klasyfikacje zakladów gastronomicznych ………..13 2.2. Analiza podstawowych europejskich zakladów gastronomicznych……….. 16 Rozdzial 3.Gastronomia w wybranych krajach europejskich ………..19 3.1. Polska ………..20 3.2. Anglia ………..22 3.3. […]

Kraina Zubra – rozwój bazy turystycznej regionu podlaskiego 4.35/5 (20)

Wstęp……….5 Rozdzial I Charakterystyka województwa podlaskiego 1.1. Historia województwa podlaskiego………. 7 1.2. Ogólne informacje o województwie podlaskim ……….9 1.3. Walory przyrodnicze………. 12 1.4. Walory kulturowe………. 15 Rozdzial II Charakterystyka obecnego stanu turystyki regionu podlaskiego 2.1. Glówne regiony i osrodki turystyczne………. 21 2.2. Infrastruktura turystyczna ……….23 2.3. Ruch turystyczny………. 26 Rozdzial III Preferowane formy turystyki Krainy […]

Geneza i kierunki rozwoju ośrodków Wellness & Spa na swiecie i w Polsce 4.21/5 (29)

Wstęp Rozdzial I. Historyczne i kulturowe uwarunkowania terapii wodnych na swiecie 1.1. Historia wodolecznictwa na swiecie 1.2. Rys historyczny turystyki zdrowotnej w Polsce Rozdzial II. Wellness i Spa, jako forma turystyki zdrowotnej 2.1. Turystyka zdrowotna 2.2. Od uzdrowiska do Wellness i Spa – pojecie Spa 2.3. Narodziny nurtu Wellness Rozdzial III. Turystyka Wellness i Spa […]

Spa i Wellness jako forma nowoczesnego hotelarstwa. 4.25/5 (24)

Wstęp. Rozdzial I Glówne zagadnienia zwiazane z hotelarstwem 1.1. Geneza i znaczenie pojęćhotelarstwo, hotel 1.2. Klasyfikacja obiektów hotelarskich 1.3. Kategoryzacja obiektów hotelarskich 1.4. Rozwój bazy hotelarskiej w Polsce i jej stan w latach 2003-2013 1.5. Glówne kierunki rozwoju współczesnego hotelarstwa Rozdzial II Specyfika Spa i Wellness 2.1. Pojecie Spa i Wellness 2.2. Obiekty Spa i […]

Turystyka uzdrowiskowa w Iwoniczu Zdroju. 4.2/5 (20)

Wstęp. Rozdzial 1 Turystyka uzdrowiskowa. 1.1 Historia powstania i rozwój uzdrowisk w Polsce i na Swiecie. 1.2 Charakterystyka uzdrowisk w Polsce. 1.3 Uzdrowiska jako wielofunkcyjne i caloroczne centra lecznictwa i turystyki. 1.4 Trendy w turystyce zdrowotnej i uzdrowiskowej. 1.5. SPA & Wellness przyszloscia uzdrowisk. Rozdzial 2 Iwonicz Zdrój jako osrodek lecznictwa uzdrowiskowego i turystyki zdrowotnej. […]

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8652 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj prace Wymien prace katalog gotowych […]

Zjawisko agresji uczniów klas IV – VI w wybranych szkolach podstawowych w mieście X 4.39/5 (18)

Zjawisko agresji uczniów klas IV – VI w wybranych szkolach podstawowych w mieście X – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8652 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj […]

Analiza porównawcza konkurencyjnosci firm uslugowych na przykładzie spa i wellness. 4.13/5 (24)

Wstęp…………2 Rozdzial I Czym jest konkurencyjnosc? 1. Pojecie i kryteria konkurencyjnosci…………4 2. Istota i rodzaje konkurencyjnosci…………9 3. Konkurencyjnosc przedsiebiorstw uslugowych…………19 Rozdzial II Czynniki konkurencyjnosci. 1. Determinanty konkurencyjnosci małych i srednich przedsiebiorstw…………22 Rozdzial III Wyniki badan wlasnych. 1. Charakterystyka respondentów…………37 2. Zainteresowanie ankietowanych tematyka spa i wellness…………40 3. Ocena bazy gabinetów spa i wellness w Wroclawiu…………49 […]

Rozproszone systemy komputerowe i analiza ryzyka. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Analogowy symulator sprzetowy dynamicznych obiektów sterowania z oprogramowanie wizualizacyjnym do współpracy ze sterownikami programowalnymi – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8622 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj […]

Jakość usług hotelarskich – standard ISO 9000. 3/5 (2)

Wstęp………2 Rozdzial 1. Jakość usługi hotelarskiej w świetle literatury……….5 Rozdzial 2. Metodologia badan……….17 2.1. Pojecie badan jakosciowych……….17 2.2. Przedmiot i cele badan……….18 Rozdzial 3. Jakość usług hotelarskich………21 3.1. Rynek usług hotelarskich………21 3.2. Czynniki kształtujące jakosc usług hotelarskich………24 3.3. Systemy jakosci………29 3.4. System zapewnienia jakosci wedlug norm serii ISO 9000………36 3.5. Uslugi hotelarskie a system ISO […]

Informatyzacja obslugi hoteli 4.08/5 (24)

Wstęp………2 Rozdzial I. 1.1. Poczatki hotelarstwa – rys historyczny……….4 1.2. Podstawowe pojecia – definicje……….9 1.3.Wymogi eksploatacyjne………14 1.4. Struktura zarządzania hotelem………16 1.5. Normy ISO 9000 w hotelu……….20 Rozdzial II 2.1. Elementy skladowe współczesnego komputera………28 2.2. Optymalna konfiguracja komputera………33 2.3. Dobór odpowiedniego oprogramowania………34 3.1. Podzial sieci komputerowej ze wzgledu na zasieg………38 3.2. Podstawowe topologie sieci komputerowych………39 3.3. […]

Rozwój bazy hotelowej w aspekcie rozwoju ruchu turystycznego 4.4/5 (15)

Wstęp………3 Rozdzial I. Pojecia i definicje zwiazane z opracowaniem 1.1. Pojecia zwiazane z turystyka………6 1.2. Kryteria podzialu turystyki ……… 9 1.3. Rodzaje turystyki – z wyszczególnieniem turystyki etnicznej ……… 12 1.4. Uslugi hotelarskie – kryteria podzialu ………18 1.5. Rola usług gastronomicznych w hotelarstwie ………22 Rozdzial II. Tendencje rozwoju ruchu turystycznego 2.1. Geneza pochodzenia turystyki………27 2.2. […]

Centrum sportowo-rekreacyjne jako usluga towarzyszaca w hotelu XYZ 4.82/5 (11)

Wstęp Rozdzial I Hotel i usługi hotelarskie 1.1 Historia rozwoju hotelarstwa na swiecie i w Polsce 1.2 Podstawowe pojecia w hotelarstwie 1.3 Definicja usług hotelarskich 1.4 Rodzaje i podzial usług hotelarskich Rozdzial II Charakterystyka centrum sportowo-rekreacynego 2.1 Podstawowe definicje 2.2 Przyczyny tworzenia odnowy biologicznej w hotelach 2.3 Rola hotelowego centrum sportowo-rekreacyjnego 2.4 Korzysci z posiadania […]

Strategia restrukturyzacji dla hotelu XYZ. 4.27/5 (26)

Wstęp …………3 Rozdzial I. Cele i funkcje restrukturyzacji podmiotu gospodarczego 1.1 Restrukturyzacja jako celowa zmiana………… 5 1.2 Przyczyny dzialan restrukturyzacyjnych………… 16 1.3 Fazy procesu restrukturyzacji przedsiębiorstwa………… 18 1.4 Struktura procesu restrukturyzacji …………20 1.5 Zagrozenia dla zmian i sposoby zapobiegania …………22 Rozdzial II. Specyfika zarządzania hotelem 2.1 Zakres oferty – rodzaje produktów hotelowych………… 26 2.2 Struktura […]

System organizacji i funkcjonowania usług hotelarskich. 4.29/5 (21)

Wstęp………3 Rozdzial I. Hotel i usługi hotelarskie 1.1 Zarys rozwoju hotelarstwa w Polsce i na swiecie………5 1.2 Podstawowe pojecia w hotelarstwie………13 1.3 Definicja usług hotelarskich………15 1.4 Rodzaje i podzial usług hotelarskich………19 1.4.1 Podstawowe usługi hotelarskie………21 1.4.2 Uslugi hotelarskie o wyzszym standardzie………22 1.4.3 Korzysci z posiadania dodatkowych usług hotelarskich………28 Rozdzial II. Organizacja działalności hotelarskiej 2.1 Rodzaje […]

Organizacja pracy sluzb hotelowych na przykładzie wybranych hoteli. 4.16/5 (25)

Wstęp……….4 Rozdzial I. Typy zakladów hotelarskich 1.1. Definicja i pojecie zakladu hotelarskego ………. 6 1.2. Typy zakladów hotelarskich i przepisy kategoryzacyjne w prawie polskim ……….6 1.2.1. Hotele ………. 7 1.2.2. Motele ………. 7 1.2.3. Pensjonaty ……….7 1.2.4. Kempingi ……….8 1.2.5. Domy wycieczkowe ………. 8 1.2.6. Schroniska mlodziezowe ……….8 1.2.7. Schroniska………. 8 1.2.8. Pola biwakowe ……….8 […]

Kultura obslugi w hotelu i jej wpływ na sprzedaz usługi turystycznej 4.23/5 (22)

Wstęp ………… 2 Rozdzial I. Uslugi i ich istota 1.1 Klasyfikacja usług ………… 3 1.2 Funkcje i cechy usług ………… 17 1.3 Istota, cechy i rodzaje usług turystycznych ………… 23 Rozdzial II. Hotelarstwo i jego zadania 2.1 Rozwój hotelarstwa w Polsce i na swiecie …………35 2.2 Cechy usług hotelarskich………… 40 2.3 Klasyfikacja obiektów hotelarskich ………… […]

Techniczne i organizacyjne aspekty działalności hotelarskiej. 4.1/5 (21)

Wstęp………….. 2 Rozdzial I. Hotel jako przedsiebiorstwo 1.1. Pojecie, funkcje i rodzaje obiektów noclegowych …………..3 1.2. Hotel w ekonomice turystyki………….. 6 1.3. Działalność wytwórcza i uslugowa hoteli …………..10 1.3.1 Dyrekcja i zarzad …………..10 1.3.2 Recepcja i hall………….. 10 1.3.3 Sluzby pietrowe i korytarzowe …………..11 1.3.4 Gastronomia hotelu………….. 12 1.4. Rynek usług hotelarskich………….. 14 Rozdzial II. […]

Animacja czasu wolnego w hotelu. 4.27/5 (15)

Wstęp………5 Rozdzial I Omówienie problematyki czasu wolnego………7 1.1 Zarys rozwoju rekreacji i animacji 1.2 Pojecie animacji czasu wolnego 1.3 Role i metody animacji Rozdzial II Animacja czasu wolnego w hotelu………18 2.1 Zajecia sportowe i rekreacyjne 2.2 Organizacja czasu dla dzieci i młodzieży – gosci hotelowych 2.3 Organizacja czasu dla doroslych Rozdzial III Zawodowa sylwetka animatora […]