Tag: prace magisterskie na temat Politologia

Wpływ konfliktu izraelsko – palestynskiego na bezpieczenstwo międzynarodowe XXI wieku. 4.37/5 (35)

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I. Konflikt izraelsko- palestynski 1.1. Geneza i przyczyny konfliktu bliskowschodniego………4 1.2. Etapy konfliktu izraelsko-arabskiego………7 Rozdział II. Spolecznosc miedzynarodowa wobec konfliktu izraelsko – palestynskiego 2.1. Rola USA w procesię pokojowym na Bliskim Wschodzie ………17 2.2. Działania Unii Europejskiej na rzecz zazegnania konfliktu………33 2.3. ONZ wobec konfliktu izraelsko-palestynskiegO……… 40 Rozdział…

Rosja Putina w polskiej prasię – 'Dziennik’ i 'Newsweek.’ 4.27/5 (37)

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I 1. O wydawcy ………..7 2. O 'Newsweeku’……….. 8 3. O 'Dzienniku’ ………..10 3.1. 'Europa Tygodnik Idei’……….. 13 Rozdział II 1. Wladimir Putin u wladzy – demokrata czy autokrata? ………..16 1.1. Car Wladimir ………..23 1.2. Poparcie społeczne ………..29 2. System wladzy w Rosji Putina. ………..31 2.1. Doktryna…

Polityka i działania wybranych panstw Unii Europejskiej wobec terroryzmu międzynarodowego w XXI wieku. 4.33/5 (39)

Przez administrator

Rozdział I Problemy teoretyczne 1.1 Definicja i problematyka terroryzmu……….. 7 1.2 Wspólczesne oblicze terroryzmu miedzynarodowego………..11 1.3 Rodzaje i podstawowe rozróznienie terroryzmu……….. 12 1.4 Metody zwalczania terroryzmu………..14 Rozdział II Najwazniejsze organizacje dzialajace w Europie 2.1 Terroryzm etniczno-niepodleglosciowy………..17 2.2.1 IRA- Irlandzka Armia Republikanska………..17 2.2.2 ETA- Baskonia i Wolnosc………..24 2.2 Terroryzm islamski………..29 2.2.1…

Wpływ terroryzmu na turystyke 4.31/5 (52)

Przez administrator

Wstęp, problematyka i cel pracy 1.1. Zakres tematyczny i cel pracy ………3 1.2. Problem i metody badan ………4 1.3. Przeglad literatury przedmiotu ………4 1.4. Uklad pracy ………5 Rozdział 1. Terroryzm 2.1. Definicje terroryzmu ………6 2.2. Rodzaje Terroryzmu ………10 2.2.1. Terroryzm miedzynarodowy ………10 2.2.2. Terroryzm krajowy ………11 2.2.3. Terroryzm polityczny ………12…

Barak Obama jako przywódca polityczny. 4.17/5 (47)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Podstawowe zagadnienia politologiczne. 1. Cechy osobowosci lidera politycznego………… 5 2. Pojęcie przywództwa politycznego………… 7 3. Definicja pojęcia władzy………… 10 4. Charyzma w swiecie polityki………..12 5. Wladza i jej charakterystyczne cechy………..14 Rozdział II. Zycie i droga polityczna Baracka Obamy 1. Sylwetka Baracka Obamy………… 16 1.1 Dziecinstwo. ………..16 1.2…

Zjawisko terroryzmu bombowego w Europie po zamachach z 11 wrzesnia 2001 roku. 4.32/5 (22)

Przez administrator

Wstęp ……… 4 Rozdział I. Charakterystyka ogólna zwiazana z tematyka terroryzmu 1. Definicje terroryzmu ……… 7 2. Podstawowe rozróznienia zjawisk podobnych ……… 14 3. Terroryzm bombowy ……… 18 Rozdział II. Typologia europejskiego terroryzmu bombowego 1. Terroryzm wewnetrzny i miedzynarodowy ……… 24 2. Terroryzm jako narzedzie walki ……… 33 3. Organizacje…

Lech Kaczynski jako polityk. 4.33/5 (46)

Przez administrator

Wstęp ………3 Rozdział 1. Srodowisko rodzinne i edukacyjne. 1.1. Dom rodzinny ………5 1.2. Edukacja ………8 Rozdział 2. Srodowisko polityczne . 2.1. Poczatki w polityce – podziemie ………10 2.2. Działalność polityczna do 2005 r. ………16 Rozdział 3. Prezydentura 3.1. Kampania wyborcza 2005 r. ………33 3.1.1. Elementy wizerunku Lecha Kaczynskiego ………33 3.1.2.…

Walka z terroryzmem w polityce zagranicznej i bezpieczenstwa Stanów Zjednoczonych. 4.37/5 (46)

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział 1 Terroryzm studium zagadnienia 1.1. Pojęcie terroryzmu miedzynarodowego ……….6 1.2. Formy i metody terroryzmu miedzynarodowego ……….10 1.3. Glówne organizacje terrorystyczne ……….13 1.4. Konkluzje……….20 Rozdział 2 Kierunki polityki zagranicznej i bezpieczenstwa USA w przeciwdzialaniu i zwalczaniu terroryzmu miedzynarodowego po zakonczeniu zimnej do zamachu z 11 wrzesnia 2001 roku…

Republika Albanii – ksztaltowanie się systemu politycznego w latach 1991-2001. 4.3/5 (50)

Przez administrator

Wstęp……….. 1 Rozdział I Albania do roku 1991 1.1. Kształtowanie się narodu albanskiego ………..5 1.1.1. Iliryjskie korzenie ………..5 1.1.2. Wpływy Grecji ………..6 1.1.3. Prowincja rzymska ………..7 1.1.4. Rzady bizancjum……….. 8 1.1.5. Panowanie tureckie……….. 9 1.2. Wojny na Balkanach i utworzenie niezaleznej Albanii……….. 12 1.3. I Wojna Swiatowa, jej skutki dla…

Cyberterroryzm – próba poznania tego zjawiska w kontekscie bezpieczenstwa państwa i jego mieszkanców. 2.02/5 (136)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Cyberterroryzm – fakt czy fikcja?………5 1.1. Pojęcie cyberterroryzmu i cyberprzestepczosci 1.2. Istota cyberterroryzmu Rozdział II Cyberprzestrzen………13 2.1. Definicja cyberprzestrzeni 2.2. Cyberprzestrzen jako obiekt ataków terrorystycznych 2.2.1. Definiowanie zagrozen w cyberprzestrzeni 2.2.2. Bezpieczeństwo informatyczne 2.2.3. Infrastruktura krytyczna a cyberprzestrzen 2.3. Problem hakerstwa i haktywizmu w cyberprzestrzeni Rozdział III…

Terroryzm islamski po wydarzeniach z 11 wrzesnia 2001 roku. 4.24/5 (54)

Przez administrator

Wstęp …………. 3 Rozdział I Problemy globalne we wspólczesnej gospodarce swiatowej 1.1 Problemy globalne – pojecie oraz cechy…………. 5 1.2 Charakterystyka wybranych problemów globalnych…………. 7 1.2.1 Problem wyczerpywania zasobów…………. 7 1.2.2 Degradacja srodowiska naturalnego jako problem globalny…………. 10 1.2.3 Problem zadłużenia w gospodarce swiatowej…………. 13 1.2.4 Problem glodu współczesnego swiata………….…

Dyplomata wobec odmiennosci kulturowych mieszkańców Europy i Swiata. 4.26/5 (54)

Przez administrator

Wstęp 4 Rozdział 1. Istota, rys historyczny, źródła prawa dyplomatycznego 1.1 Pojęcie prawa dyplomatycznego……….. 6 1.2. Historia protokolu dyplomatycznego……….. 9 1.3. Źródła protokolu dyplomatycznego……….. 11 1.4. Istota protokolu dyplomatycznego……….. 13 1.5. Funkcje dyplomatyczne protokolu ………..16 1.5.1. Pojęcie funkcji dyplomatycznych ………..16 1.5.2. Ewolucja funkcji ………..17 1.5.3. Rodzaje funkcji ………..20 1.5.3.1. Funkcja…

Kurdowie – naród zapomniany przez swiat. 4.24/5 (50)

Przez administrator

Wstęp………2. Rozdział 1. Geneza problemu kurdyjskiego. 1.1. Polozenie geopolityczne Kurdystanu 1.2. Pochodzenie Kurdów………9. 1.3. Historia Kurdów………11. 1.4. Konkluzje………18. Rozdział 2 Tozsamosc narodowa Kurdów 2.1. Jezyk Kurdów………19. 2.2. Religia Kurdów………25. 2.3. Kultura, tradycja i nauka………33. 2.4. Kurdowie jako mniejszosc narodowa……….38. 2.5. Konkluzje………44 Rozdział 3. Dazenia niepodleglosciowe kurdów. 3.1. Rola trybalizmu w…

Tradycja jarmarków Polski wschodniej na przykładzie miasta Leczna od czasów najdawniejszych po XX wiek 4.22/5 (55)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Rozwój jarmarków na ziemiach polskich. 1.1. Handel na ziemiach polskich w okresie X – XII wieku………4 1.2. Handel na ziemiach polskich w okresie XIII – XV wieku………7 1.3. Handel w Rzeczypospolitej w okresie XVI – XVII wieku………9 1.4. Handel w okresie rozbiorów………12 1.5. Handel w Polsce powojennej………15…

Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczenstwa Unii Europejskiej w świetle Traktatu Lizbonskiego 4.36/5 (36)

Przez administrator

Slowa kluczowe……….3 Streszczenie……….3 Wstęp……….4 Rozdział 1 Unia Europejska jako aktor stosunków miedzynarodowych 1.1 Idea integracji Unii Europejskiej……….5 1.2 Rola miedzynarodowa Unii Europejskiej……….11 1.3 Stosunki zewnetrzne Unii Europejskiej……….14 Rozdział 2 Geneza, cele i instrumenty wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczenstwa 2.1 Powstanie Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa……….17 2.2 Zalozenia i cele Wspólnej…

Europejska Polityka Bezpieczenstwa i Obrony jako Instrument Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa – Udział Polski. 4.26/5 (50)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Kształtowanie EPBiO 1.1 Geneza Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczenstwa Unii Europejskiej………6 1.2 Europejska Polityka Bezpieczenstwa i Obrony jako instrument WPZiB……….15 Rozdział II Udział Polski w procesię kształtowania WPZiB oraz EPBiO 2.1 Struktury odpowiedzialne za realizacje WPZiB oraz EPBiO w Polsce………29 2.2 Strategia Bezpieczenstwa Polskiego jako stanowisko w…

Federacja Rosyjska a Unia Europejska w okresie prezydentury Wladymira Putina. 4.17/5 (47)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Prezydentura Wladymira Putina w Rosji w latach 2000-2008 1. Historia Rosji do konca XX wieku 2. Zarys biografii Wladymira Putina 3. Charakterystyka prezydentury Wladymira Putina w latach 2000-2004 i 2004-2008 4. Priorytety prezydentury Wladymira Putina wobec Unii Europejskiej oraz cele w zakresię wzajemnej współpracy miedzy stronami Rozdział…

Budowa bezpieczenstwa narodowego Polski w ramach integracji z Europa. 4.17/5 (47)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Bezpieczeństwo Polski w ujęciu historycznym 1.1. Przedstawienie podstawowych pojęćz zakresu bezpieczenstwa 1.2. Polska do 1945 roku 1.3. Polska w latach 1945-1989 1.4. Polska w procesię integracji ze wspólnotami europejskimi 1.4.1. Polska a Unia Europejska 1.4.2. Polska w NATO 1.4.3. Czlonkostwo Polski w Radzie Europy oraz Organizacji Wspólpracy…

Możliwościpojednania Korei Poludniowej i Korei Pólnocnej na tle politycznym i gospodarczym po wojnie Koreanskiej. 4.26/5 (46)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Geneza rozpadu 1.1 Przyczyny konfliktu zbrojnego 1.2 Przebieg oraz konsekwencje wojny. Rozdział 2 Próby pojednania na przestrzeni dziesiecioleci 2.1 Wpływy sojuszników na sytuacje w Korei oraz stosunki polityczne obu panstw na przestrzeni dziesiecioleci 2.2 Potencjal i rozwój gospodarczy w latach 1990-2010 Rozdział 3 Przyszłość Korei 3.1 Rozmowy…

Polityczne podloze powstania państwa Izrael. 5/5 (16)

Przez administrator

Wstęp Rozdział III Polityczne podloze powstania państwa Izrael 3.1.Kulturowe (religia-spoiwo kulturowe, jezyk jidysz i hebrajski ,diaspora) 3.2. Etniczne (mix kulturowy ludnosci zydowskiej z calego swiata) 3.3. Etyczno-moralne po holokauscie (ogólny zarys calosci zagadnienia) Rozdział IV Wojny Izraelsko-Palestynskie w latach 1956-2000 4.1.Konflikty izraelsko-arabskie do konca lat piecdziesiatych 4.2.Konflikty w latach szescdziesiatych…

Rosja w polityce bezpieczenstwa Kazachstanu. 4.39/5 (44)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Uwarunkowania stosunków kazachsko-rosyjskich 1 1. Historyczne 1.2. Prawne 1.3. Ekonomiczne 1.4. Militarne Rozdział II Cele i kierunki zagrozenia bezpieczenstwa Kazachstanu i Rosji 2.1. Cele Kazachstanu 2.2. Cele Rosji 2.3. Kierunki polityki zagranicznej i bezpieczenstwa Kazachstan-USA, Kazachstan-Chiny Rozdział III Wspólpraca wojskowa Kazachstanu 3.1. Z Rosja 3.2. Wspólpraca Kazachstanu…

Udział sil zbrojnych w zapewnieniu bezpieczenstwa wewnetrznego Polski. 4.4/5 (35)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Rola i zadania Sil zbrojnych w zapewnieniu bezpieczenstwa wewnetrznego Polski………..6 1. Wsparcie policji w działania ch na rzecz bezpieczenstwa i porzadku publicznego 2. Działania wojska w sytuacjach kryzysowych na terenie kraju 3. Rola Sil Zbrojnych w zwalczaniu terroryzmu 4. Oczyszczanie terenów z materialów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego 5.…

Wybrane ruchy protestów współczesnego swiata 4.35/5 (40)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1. Ruchy społeczne 1.1. Pojęcie i cechy ruchu społecznego ………6 1.2. Rodzaje ruchów spolecznych……… 12 1.3. Podzial ruchów społecznych z perspektywy czasowej……… 18 1.4. Pojęcie i definicja protestu……… 31 Rozdział 2. Alterglobalizm i antyglobalizm jako przyklad ruchu protestu 2.1. Pojęcie i geneza ruchu alterglobalizmu i antyglobalizmu……… 33 2.2.…

Bezpieczeństwo Europy w koncepcjach Unii Europejskiej i Organizacji Traktatu Pólnocnoatlantyckiego. 4.41/5 (37)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I Koncepcja Unii Europejskiej- Europejska Polityka Bezpieczenstwa i Obrony 1.1 Geneza Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony………7 1.2 Instytucjonalizacja Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony………12 1.3 Funkcjonowanie Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony………22 Rozdział II Koncepcja Strategiczna Organizacji Traktatu Pólnocnoatlantyckiego 2.1 Geneza Koncepcji Strategicznej………26 2.2 Instytucjonalizacja Koncepcji Strategicznej………29 2.3 Funkcjonowanie Koncepcji…

Unia Europejska wobec problemu terroryzmu 4.16/5 (62)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Charakterystyka zjawiska terroryzmu……….6 1.1. Wprowadzenie 1.2. Rys historyczny terroryzmu 1.3. Pojęcie terroryzmu 1.3.1. Glówne elementy definicji terroryzmu. 1.3.2. Klasyfikacja ruchów terrorystycznych. 1.4. Psychologia terroryzmu 1.5. Cele taktyczne organizacji terrorystycznych 1.6. Źródła i sposoby finansowania terroryzmu 1.7. Podsumowanie Rozdział II. Terroryzm miedzynarodowy……….27 2.1. Wprowadzenie 2.2. Techniki i metody…