Tag: prace magisterskie na temat Politologia

Polski Kontyngent Wojskowy na misji stabilizacyjnej w Afganistanie 4.21/5 (63)

Przez administrator

Wstęp ………… 6 Rozdział 1. Afganistan. 1.1. Identyfikacja pojęć………… 8 1.2. Charakterystyka Afganistanu ………… 10 1.2.1. Historia ………… 10 1.2.2. Warunki geograficzne i gospodarka ………… 13 1.2.3. Warunki demograficzne i religia ………… 14 Rozdział 2. Działania stabilizacyjne w Afganistanie. 2.1. Operacja Enduring Freedom ………… 17 2.2. NATO ISAF ………… 22…

Terroryzm jako nowe zagrozenie dla współczesnego swiata. 4.37/5 (46)

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział I Terroryzm jako nowe zagrozenie dla współczesnego swiata w ujęciu teoretycznym. 1.1. Definicja i istota terroryzmu………. 5 1.2. Źródła i przyczyny terroryzmu ……….10 1.3. Klasyfikacja terroryzmu……….13 1.4. Terroryzm jako zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi………. Rozdział II Przeciwdzialanie terroryzmowi. 2.1. Działania antyterrorystyczne………. 25 2.2. Zwalczanie terroryzmu………. 28 2.3. Zobowiazania…

Polityka antyterrorystyczna Unii Europejskiej na przykładzie wybranych panstw 5/5 (19)

Przez administrator

Wprowadzenie………..4 Rozdział I Terroryzm i sposoby jego zwalczania 1.1 Definicje terroryzmu……….. 6 1.2 Klasyfikacja terroryzmu ………..10 1.3 Zwalczanie terroryzmu na swiecie ………..12 Rozdział II Najwazniejsze organizacje terrorystyczne dzialajace w Europie 2.1 Terroryzm separatystyczny……….. 16 2.1.1. Ojczyzna Basków i Wolnosc (ETA) ………..16 2.1.2 Irlandzka Armia Republikanska……….. 20 2.2 Terroryzm lewacki……….. 22…

Oddzialywanie globalnego terroryzmu na przemysl turystyczny po zamachach z 11 wrzesnia na WTC 4.28/5 (53)

Przez administrator

Wstęp………6 Rozdział I Terroryzm jako czynnik destabilizujacy porzadek współczesnego swiata 1.1. Definicje terroryzmu………9 1.1.A. Rózne rodzaje podzialu zjawiska – terroryzm………13 1.2. Terroryzm a media………15 1.2.A Rola ataku terrorystycznego w mediach………16 1.3. Wyzwania powstajace po ataku terrorystycznym………19 1.3.A. Skutki ataków terrorystycznych………19 1.3.B. Walka z terroryzmem………21 Rozdział II Turystyka jako glówne źródłowypoczynku…

Ryszard Kapuscinski. Sztuka reportazu na podstawie 'Wojny futbolowej’ 4.4/5 (47)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Ryszard Kapuscinski – biografia i twórczosc 1.1 Zyciorys Ryszarda Kapuscinskiego 1.2. Twórczosc Rozdział II Sztuka reportazu 2.1.Definicja reportazu 2.2.Historia reportazu 2.3.Reportaz jako forma wypowiedzi Ryszarda Kapuscinskiego Rozdział III Wojna futbolowa’jako przyklad reportazu 3.1. Tresc Wojny futbolowej 3.2. Forma Wojny futbolowej 3.3.Wojna futbolowa jako reportaz Zakończenie Bibliografia Oceń

Wspólpraca transatlantycka w walce z terroryzmem miedzynarodowym. 5/5 (18)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Terroryzm jako zagrozenie dla bezpieczenstwa obszaru euroatlantyckiego 1.1. Pojęcie oraz klasyfikacja terroryzmu………… 8 1.2. AL – Kaida …………11 1.2.1. Przebieg ataku terrorystycznego na World Trade Centre w 2001 roku………… 15 1.2.2. Wielowymiarowosc skutków ataku………… 16 Rozdział II Polityka Stanów Zjednoczonych wobec terroryzmu po 11 wrzesnia 2001 roku…

Partie nacjonalistyczne w Polsce. 4.43/5 (40)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1Znaczenie nacjonalizmu 1.1. Geneza nacjonalizmu 1.2. Nacjonalizm jako zjawisko socjokulturowe 1.3. Nacjonalizm polityczny 1.4.Zjawiska i pojęcia pokrewne wobec nacjonalizmu Rozdział 2 Nacjonalizm przed II Wojna Swiatowa 2.1. Narody przed nacjonalizmem 2.1.1. Narody jako wytwory nacjonalizmu 2.1.2. Źródła nacjonalizmu 2.1.3. Rewolucyjne narody nacjonalistyczne 2.1.4. Narody w starozytnosci Rozdział Nacjonalizm…

Bezpieczeństwo narodowe Stanów Zjednoczonych po 11 wrzesnia 2001 r. 4.16/5 (44)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Istota i znaczenia bezpieczenstwa narodowego 1.1. Wspólczesne pojecie i zakres bezpieczenstwa narodowego 1.2. Struktura bezpieczenstwa narodowego 1.3. Dziedziny bezpieczenstwa narodowego 1.4. Obrona narodowa 1.5. Strategia bezpieczenstwa w kraju Rozdział II Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych 2.1. Cele strategiczne amerykanskiej polityki w XXI wieku 'wg Busha i Obamy’ 2.1.1.…

Cyberterroryzm – wspólczesne zagrozenia. 4.27/5 (45)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Cyberterroryzm – informacje ogólne 1.1 Cyberprzestrzen 1.2 Pojęcie Cyberterroryzmu 1.3 Zarys historyczny Rozdział 2 Zagrozenia wynikajace z ataków Cyberterrorystycznych 2.1 Najbardziej znane przyklady ataków cyberterrorystycznych oraz ich skutki 2.2 Hakerzy – przedstawiciele Cyberterroryzmu niepanstwowego 2.3 Rozwój Cyberterroryzmu Rozdział 3 Walka z Cyberterroryzmem 3.1 Organy odpowiedzialne za zwalczanie…

Źródła pozyskiwania środków finansowych przez organizacje terroryztyczne 4.2/5 (46)

Przez administrator

Wstęp.4 Rozdział 1. Geneza i źródła terroryzmu. 1.1 Geneza i definicja terroryzmu.6 1.2 Źródła terroryzmu.13 1.3 Wybrane organizacje terrorystyczne i ich przywódcy.15 Rozdział 2. Metody pozyskiwania środków finansowych przez terrorystów. 2.1 „Legalne źródła i sposoby finansowania. 23 2.2 Nielegalne źródła finansowania.28 2.3 Wykorzystywanie pozyskanych środków pienieznych.34 Rozdział 3. Regulacje prawne…

Reportaz jako gatunek dziennikarsko – literacki na przykładzie zbioru reportazu X. 4.08/5 (26)

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1. Istota literatury pieknej 1.1 Wyznaczniki literatury pieknej Rozdział 2. Reportaz jako gatunek pogranicza 2.1 Wyznaczniki reportazu, prasowosc 2.2 Fakt i fikcja – Faction Rozdział 3. Analiza reportazy ze zbioru X 3.1 Stylizacje na gatunki literackie 3.2 Fikcja w reportazu oraz „literackosc” jezyka Zakończenie Bibliografia Oceń

Społeczne dziennikarstwo internetowe 4.15/5 (41)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Podstawowe pojęcia. 1.1. Konfiguracja nowoczesnej komunikacji społecznej 1.2. Hipertekst. 1.3. Baza danych a internetowe gatunki dziennikarskie. Rozdział II Gatunek w sieci. 2.1. Blog jako gatunek dziennikarski. 2.2. Felieton w ujęciu tradycyjnym oraz w e-modyfikacjach. Rozdział III Konteksty. 3.1. Techniki manipulowania a specyfika warsztatowa ogólnoinformacyjnych portali internetowych. 3.2.…

Rodzaje terroryzmu ich cele i skutki ekonomiczno-społeczne. 4.27/5 (44)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Rodzaje terroryzmu 1.1. Bioterroryzm 1.2 Cyberterroryzm 1.3. Ekoterroryzm 1.4. Religijny 1.5. Kryminalny Rozdział 2 Działania antyterrorystyczne – metody i formy 2.1. Działania antyterrorystyczne i kontrterrorystyczne 2.2. Koordynacja dzialan antyterrorystycznych na przykładzie wybranych panstw 2.3. Zagrozenia terrorystyczne a zarządzanie kryzysowe 2.4. Dowodzenie operacja antyterrorystyczna Rozdział 3 Skutki ekonomiczne…

Terroryzm i źródła jego zwalczania w Polsce i na Swiecie. 4.18/5 (51)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Historia definicji terroryzm Historia terroryzmu ………..5 Definicja slowa terroryzm……….. 6 Terroryzm polityczny ………..10 Terroryzm religijny ………..12 Terroryzm panstwowy ………..15 Terroryzm miedzynarodowy ………..16 Terroryzm millenarystyczny ………..19 Fundamentalizm religijny ………..20 Dzihad ………..22 Islam w Polsce ………..23 Rozdział II Obowiazki panstw w zwalczaniu terroryzmu Zamachy na zycie przywódców panstwowych na…

Udział Europolu w zwalczaniu przestepczosci. 4.36/5 (33)

Przez administrator

Wstęp ……….. 4 Rozdział I Powstanie i glówne zadania Europolu. 1. Działalność Europol Drugs Unit ……….. 5 2. Agenda Unii Europejskiej ……….. 10 3. Strategia i cele ……….. 12 4. Zasieg działania Europolu ……….. 14 Rozdział II Priorytety w zakresię zwalczania przestepczosci. 1. Terroryzm ……….. 17 2. Narkotyki ……….. 21…

Wspólpraca panstw Unii Europejskiej w walce z terroryzmem. 4.23/5 (57)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Charakterystyka zjawiska terroryzmu 1.1. Wprowadzenie 1.2. Zarys historyczny terroryzmu 1.3. Definicja terroryzmu 1.3.1. Charakterystyka glównych elementów terroryzmu 1.3.2. Sklasyfikowanie ruchów terrorystycznych 1.4. Psychologia terroryzmu 1.5. Glówne cele taktyczne organizacji terrorystycznych 1.6. Sposoby i źródła finansowania terroryzmu 1.7. Podsumowanie Rozdział II. Terroryzm miedzynarodowy 2.1. Wprowadzenie 2.2. Metody i…

Pismiennictwo i cenzura w Polsce. 4.27/5 (41)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Wolnosc druku w Konstytucji Królestwa Polskiego i jej ograniczenia 1. Wolnosc druku w Konstytucji 2. Wprowadzenie cenzury prewencyjnej i pism periodycznych 3. Rozszerzenie cenzury na wszelkie pisma i dziela Rozdział II Organizacja cenzury 1. Cenzura w Komisji Rzadowej Wyznan Religijnych i Oswiecenia Publicznego 2. Cenzura w Komisji…

Rola muzyki w filmach grozy. 4.26/5 (46)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1.Rozwój kinematografii 1.1. Rozwój kinematografii – rys historyczny kina niemego 1.2. Rozwój kinematografii – rys historyczny kina dzwiekowego Rozdział 2. Poczatki horroru, jako gatunku filmowego 2.1. Cechy charakterystyczne horroru 2.2. Rozwój horroru Rozdział 3. Muzyka w gatunku 3.1. Znaczenie muzyki w gatunkach filmowych 3.2. Rodzaje muzyki Rozdział 4.…

Wpływ zamachów terrorystycznych z wrzesnia 2001 roku na zmiany procedur bezpieczenstwa w ruchu miedzynarodowym. 4.25/5 (53)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Terroryzm – zagrozenie dla turystyki 1.1. Definicja i rodzaje terroryzmu 1.2. Wybrane organizacje terrorystyczne dzialajace w XXI w. 1.3. Przyczyny wystepowania terroryzmu Rozdział 2. Turystyka jako forma spedzania wolnego czasu 2.1. Pojęcie i rodzaje turystyki 2.2. Potencjalne zagrozenia zwiazane z podrózowaniem 2.3. Zamachy terrorystyczne wymierzone w turystów…

Internet jako sposób komunikacji w społeczenstwie. 4.22/5 (50)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Internet – wiadomosci ogólne 1.1. Czym jest Internet? 1.2. Zmiana Internetu na przestrzeni czasu (geneza) 1.3. Poczatki Internetu 1.4. World Wide Web 1.5. Jezyk internetowy 1.6. Emotikony jako sposób wyrazania emocji 1.7. Memy internetowe jako nowe źródłokomunikatu 1.8. Akronimy Rozdział 2 Gatunki internetowe 2.1. Internetowy kanal przekazu…

Szafiarki – kreowanie wizerunku wspólczesnych kobiet czy próba zaistnienia w showbiznesie? 4.24/5 (37)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Wprowadzenie do tematyki 1.1. Blog – podstawowe pojęcia i funkcje 1.2. Blogowanie jako sposób pokazania wlasnego ja 1.3. Moda i konsumpcja jako kreowanie wlasnej tozsamosci 1.4. Szafiarka – kim wlasciwie jest? Rozdział II Omówienie przykladowych blogów modowych 2.1. Maffashion – blog Julii Kuczynskiej 2.2. Jemerced – blog…

Obraz Romów w opinii Polaków. 4.33/5 (36)

Przez administrator

Wstęp………. 5 Rozdział 1. Wykluczenie społeczne oraz mniejszosci narodowe i etniczne w Polsce………. 5 1.1. Wykluczenie społeczne………. 7 1.2. Mniejszosc narodowa i etniczna ……….7 Rozdział 2. Naznaczeni spolecznie. Romów polskich historia i tradycje 2.1. Pochodzenie Romów i ich migracja do Polski………. 11 2.2. Cztery cyganskie szczepy………. 15 2.3. Obyczajowosc, kultura…

Konwergencja starych i nowych mediów na przykładzie wybranego wydawnictwa. 4.23/5 (47)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Media. 1.2. „Stare media” – definicja, cechy, bariery 1.2.1. Prasa drukowana jako przyklad starych mediów 1.3. Definicja pojęcia „nowe media” 1.3.1. Prasa elektroniczna jako nowe medium Rozdział 2. Konwergencja w mediach – definicja pojęcia 2.1. Geneza pojęcia konwergencji w mediach 2.2. Typy konwergencji w mediach 2.3. Konwergencja…

Aktywnosc badawczo rozwojowa w wybranych państwach i regionach Unii Euroopejskiej w kontekscie zalozen i strategii Europa 2020 4.19/5 (43)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Rola sektora badawczo-rozwojowego w procesię rozwoju krajów Unii Europejskiej 1.1.Efektywność sektora badawczo-rozwojowego jako czynnik ksztaltujacy rozwój ekonomiczny krajów Wspólnoty 1.2.Rezultaty dzialan sektora w zakresię dzialan zmierzajacych do zwalczania skutków patologii spolecznych 1.3.Efektywność badawcza programu w zakresię ochrony srodowiska i dzialan proekologicznych na terenie krajów UE Rozdział II…

Terroryzm w mediach. 4.22/5 (45)

Przez administrator

Wstęp………2 Summary / Abstract………3 Rozdział 1 Tematyczne podstawy terroryzmu 1.1 Rys historyczny………4 1.2 Klasyfikacja terroryzmu………7 1.3 Organizacje terrorystyczne na swiecie………14 1.4 Wspólczesny terroryzm w opinii społecznej………20 Rozdział 2 Terroryzm w mediach 2.1 Pojęcie mass mediów………27 2.2 Medialny obraz terroryzmu………32 2.2.1 Prasa codzienna………33 2.2.2 Telewizja………34 2.2.3 Internet………36 2.3 Symbioza mediów i…