Tag: prace magisterskie z pedagogiki

Narkomania wśród młodzieży szkól gimnazjalnych (na przykładzie badan w XYZ) 4.25/5 (51)

Wstęp Rozdzial I Zjawisko narkomanii w świetle literatury 1. Geneza i pojecie narkomanii 2. Istota uzaleznienia od narkotyków 3. Fazy zazywania substancji narkotykowych 4. Charakterystyka wybranych substancji psychoaktywnych 5. Narkomania jako zjawisko społeczne 6. Przyczyny narkomanii 7. Programy profilaktyczne dla szkól Rozdzial II Metodologiczne podstawy badan wlasnych 1. Problemy i hipotezy robocze 2. Metody, techniki […]

Poczucie sensu zycia ludzi po ukonczeniu 60 – tego roku zycia. 4.23/5 (52)

Wstęp………..4 Rozdzial I Charakterystyka okresu póznej doroslosci i wieku starzenia sie. 1.1 Gerontologia, geragogika (gerontopedagogika), psychogeriatria – ustalenia definicyjne………..7 1.2 Biologiczne aspekty starzenia się i starosci………..10 1.3 Psychospołeczne determinanty starzenia się i starosci. Leki i niepokoje ludzi starszych………..15 1.4 Starzenie sie, osobowosc a styl zycia………..18 1.5 Aktywnosc wlasna i wsparcie instytucjonalne osób starszych………..22 1.6 Jakość […]

Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka szescioletniego do szkoly 4.38/5 (37)

Wstęp……….3 Rozdzial I Przedmiot i zadania pedagogiki przedszkolnej. 1.1 Cele wychowania przedszkolnego………..4 1.2 Funkcje wychowania przedszkolnego………. 5 1.3 Metody, formy i zasady pracy z dziecmi……….. 7 1.4 Czynniki rozwoju psychicznego dziecka w wieku przedszkolnym……….10 1.5 Zagadnienie dojrzalosci szkolnej……….14 1.6 Elementy wychowania przedszkolnego……….15 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych 2.1 Przedmiot badan – problemy badawcze, hipotezy robocze………..18 […]

Czas wolny młodzieży na przykładzie Publicznego Gimnazjum w XYZ 4.34/5 (41)

Wstęp……….4 Rozdzial I. Czas wolny i jego rola w życiu młodzieży na podstawie literatury przedmiotu 1. Definicje czasu wolnego i jego funkcje………. 5 2. Kategorie i aspekty czasu wolnego………. 8 3. Wybrane formy organizacji czasu wolnego………. 11 Rozdzial II. Metodologia badan wlasnych 1. Przedmiot i cel badan………. 18 2. Problemy i hipotezy badawcze ………. 19 […]

Rola zabawy w życiu dzieci w wieku wczesnoszkolnym 4.22/5 (74)

Wstęp………. 2 Rozdzial I Teoretyczne podstawy badan wlasnych 1.1. Definicje i teorie zabawy……….4 1.2. Klasyfikacje i rodzaje zabaw………. 15 1.3. Funkcje zabawy……….23 1.4. Zabawa w rozwoju dziecka………. 27 1.5. Możliwościwykorzystania zabaw i gier w edukacji wczesnoszkolnej………. 34 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych 2.1. Przedmiot i cel badan………. 41 2.2. Problemy badawcze……….43 2.3. Metody, techniki i […]

Rola współpracy przedszkola z rodzicami w rozwoju dziecka 4.17/5 (47)

Wstęp………. 5 Rozdzial 1. Charakterystyka wieku przedszkolnego 1.1. Wlasciwosci rozwojowe charakterystyczne dla dziecka w wieku przedszkolnym ……….6 1.2. Kompetencje poznawcze i społeczne dziecka w wieku przedszkolnym ……….11 1.3. Edukacja przedszkolna i jej rola w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej………. 19 Rozdzial 2. Znaczenie współpracy przedszkola z rodzicami 2.1. Udział rodziców w edukacji małych dzieci………. 24 […]

Alkoholizm jako czynnik kryminogenny 4.22/5 (46)

Wstęp ……….3 Rozdzial I.Alkohol i alkoholizm 1.1.Pojecie alkoholu………. 5 1.2.Pojecie alkoholizmu ……….7 1.3.Objawy alkoholizmu ……….9 1.4.Fazy alkoholizmu ……….12 1.5.Leczenie i profilaktyka ……….14 Rozdzial II.Przyczyny i skutki spozywania alkoholu 2.1.Przyczyny alkoholizmu ……….24 2.2.Skutki alkoholizmu ……….28 2.2.1.Skutki biologiczne ……….28 2.2.2.Skutki psychologiczne ……….29 2.2.3.Skutki społeczne ……….33 Rozdzial III.Alkoholizm a przestepczosc 3.1.Aspekt wiktymologiczny ……….36 3.2.Alkoholizm, jako czynnik kryminogenny ……….39 […]

Problem starości i starzenia w wymiarze społecznym. 4.21/5 (47)

Wstęp………. 5 Rozdzial 1. Starosc – zagadnienia wstepne 1.1. Pojecie starości w socjologii………. 7 1.2. Umowny próg starosci………. 11 1.3. Periodyzacja okresu starosci ……….13 1.4. Teorie starzenia sie ……….16 Rozdzial 2. Starosc jako zjawisko społeczne 2.1. Przyczyny i skutki starości demograficznej………. 24 2.2. Sytuacja demograficzna Polski na tle innych krajów europejskich i prognoza do 2050 […]

Postrzeganie starości i stosunek młodzieży do seniorów na przykładzie XYZ 4.33/5 (43)

Wstęp………… 4 Rozdzial I Starznie się i starosc w świetle literatury przedmiotu 1.1. Analiza pojęćzwiazanych z tematem pracy………… 6 1.2. Proces starzenia sie………… 21 1.2.1. Demograficzne aspekty starzenia się i starosci………… 21 1.2.2. Psychospołeczne determinanty starzenia się i starosci………… 23 1.2.3. Biologiczne aspekty starzenia się i starosci………… 25 1.2.4 Zadania szkoly w procesię wychowania dzieci […]

Funkcjonowanie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w szkole integracyjnej. 4.23/5 (47)

Wstęp……….4 Rozdzial I Wybrane aspekty niepełnosprawności w ujęciu teoretycznym. 1.1. Pojecie i klasyfikacja niepelnosprawnosci……….7 1.2. Kryteria oceny i stopnie niepelnosprawnosci……….11 1.3. Niepelnosprawnosc a specjalne potrzeby edukacyjne dziecka……….16 1.4. Edukacja integracyjna jako forma ksztalcenia dzieci niepelnosprawnych……….19 Rozdzial II Osoby niepelnosprawne intelektualnie w społeczenstwie. 2.1. Społeczne definiowanie osób z lekka niepelnosprawnoscia intelektualna……….25 2.2. Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych intelektualnie […]

Gry i zabawy dziecka w wieku przedszkolnym w srodowisku domowym 4.31/5 (49)

Wstęp …………2 Rozdzial I Srodowisko domowe dziecka w wieku przedszkolnym. 1.1 Wyjasnienia terminologiczne …………4 1.1.1 Formy działalności dziecka w wieku przedszkolnym …………11 1.2 Pojecie oraz funkcje zabaw i gier …………13 1.2.1 Rodzaje zabaw i gier dydaktycznych…………21 1.2.2 Rola gier i zabaw …………31 Rozdzial II. Metodologia badan wlasnych 2.1 Cel, przedmiot i podmiot badan …………34 2.2 […]

Czas wolny dzieci 4.28/5 (90)

Czas wolny dzieci Wstęp ……….3 Rozdzial I Czas wolny dzieci w literaturze przedmiotu 1. Pojecie i funkcje czasu wolnego ……….5 2. Formy spędzania czasu wolnego……….9 3. Rola rodziny w procesie przygotowania dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego……….12 4. Organizacja czasu wolnego przez szkole i inne instytucje społeczne……….16 Rozdział II Metodologiczne podstawy badan własnych 1. Przedmiot i […]

Rola przedszkola w procesie przygotowania dziecka do szkoły. 4.36/5 (50)

Wstęp…..3 Rozdzial I Zadania pedagogiki przedszkolnej 1.1 Rys historyczny…..5 1.3 Wychowankowie przedszkola…..8 1.3 Cele i funkcje wychowania przedszkolnego….9 1.3.1 Wychowanie zdrowotne…..12 1.3.2 Wychowanie umyslowe…..16 1.3.3 Wychowanie estetyczne…..20 1.3.4 Wychowanie społeczne…..24 1.4 Metody i formy pracy z dziecmi w wieku przedszkolnym…..28 Rozdzial II Metodologia badan wlasnych 2.1 Przedmiot, cel i problematyka badawcza…..34 2.2 Metody i techniki […]

Metody i srodki dydaktyczne stosowane w edukacji przedszkolnej. 4.27/5 (45)

Wstęp Rozdzial 1.Metody w edukacji przedszkolnej 1.1 Wyjasnienia terminologiczne pojecia metody 1.2 Klasyfikacja metod nauczania 1.3 Charakterystyka metod nauczania 1.3.1 Metody problemowe 1.3.2 Metody waloryzacyjne ( eksponujace wartosci) 1.3.3 Metody podajace ( asymilacja wiedzy) 1.3.4 Metody praktyczne 1.3.5 Supernauczanie jako metoda ‚nowej generacji’ Rozdzial 2. Pojecie i funkcje środków dydaktycznych 2.1 Środki dydaktyczne 2.2 Środki […]

Wpływ biblioterapii na rozwój dziecka 4.22/5 (88)

Wstęp Rozdział I Baśnie i bajki w literaturze przedmiotu. 1. Pojęcie biblioterapii. 2. Rola baśni i bajek w życiu człowieka. 3. Charakterystyka baśni i bajek. 4. Rodzaje bajek. 4.1. Bajki psychoedukację 4.2. Bajki relaksacyjne 4.3. Bajki psychoterapeutyczne Rozdział II Biblioterapia jako forma terapii pedagogicznej. 1. Przyczyny powstawania leków u dzieci. 2. Rozwój zachowana lekowych. 3. […]

Organizacja i funkcjonowanie świetlicy szkolnej na przykładzie szkoły podstawowej w XYZ 4.27/5 (91)

Wstęp ………..4 Rozdział 1. Świetlica szkolna w literaturze przedmiotu 1.1 Pojęcie i zadania świetlicy szkolnej……….. 6 1.2 Zasady pracy w świetlicy ……….. 11 1.3 Metody i formy pracy w świetlicy ……….. 13 1.4 Nauczyciel świetlicy ……….. 21 Rozdział 2. Metodologiczne podstawy pracy 2.1. Przedmiot i cel pracy ………..36 2.2. Problemy i hipotezy badawcze ………..37 2.3. […]

Swietlica srodowiskowa i jej efekty w zakresię ksztalcenia i wychowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Rola świetlicy szkolnej praca magisterska Świetlica środowiskowa i jej efekty w zakresie ksztalcenia i wychowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym Wstęp……….3 Rozdzial 1. Swietlica srodowiskowa i jej zadania 1.1 Krótki rys historyczny powstania swietlic srodowiskowych……….5 1.2 Swietlica srodowiskowa w XYZ……….8 1.3 Organizacja pracy oraz funkcje i zadania swietlicy……….10 1.4 Cechy wychowawcy swietlicy sprzyjajace pracy z dziecmi……….15 Rozdzial 2. Wpływ […]

Rola gier i zabaw dziecka w wieku przedszkolnym. 4.48/5 (21)

Wstęp………3 Rozdział I Pobudzanie rozwoju dziecka w przedszkolu 1. Adaptacja przedszkolna a proces pobudzania rozwoju……… 5 2. Kompetencje w pobudzaniu rozwoju dziecka……… 9 3. Metody i formy pracy nauczyciela pobudzające rozwój dziecka przedszkolu……… 14 Rozdział II Znaczenie i rola zabaw i gier w życiu dziecka w wieku przedszkolnym 1. Pojęcie zabawy ………19 2. Rodzaje zabaw […]

Wypalenie zawodowe Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Streszczenie…………3 Wprowadzenie…………6 Rozdzial I Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe. 1.1. Pojecie wypalenia zawodowego i próby jego definiowania…………8 1.2. Trójwymiarowa koncepcja wypalenia zawodowego…………11 1.3. Proces wypalenia zawodowego – stadia i czesci skladowe…………14 Rozdzial II Metody badan nad wypaleniem zawodowym. 2.1. Kwestionariusz MBI…………20 2.2. Kwestionariusz Burnout Measure…………21 2.3. Kwestionariusz Blonsteina, Eldridge`a, Kilty`ego i Richardson…………22 2.4. […]

Terapeutyczny wpływ baśni i bajek na rozwój dziecka 4.32/5 (22)

Wstęp…………4 Rozdział I W magicznym świecie baśni i bajek 1.1. Baśń i bajka-próba definicji …………6 1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej………… 15 1.2.1. Terapia przez baśń ………… 16 1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych charakterystyka………… 21 1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24 1.3.2. Bajka psychoedukacja ………… 26 1.3.3. Bajka psychoterapeutyczna ………… 30 Rozdział II Rola literatury dziecięcej w […]

Wladza rodzicielska w prawie polskim. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………….2 Rozdzial I Charakterystyka wladzy rodzicielskiej. 1. Pojecie wladzy rodzicielskiej………….4 2. Charakter prawny wladzy rodzicielskiej………….8 3. Powstanie oraz wygasniecie wladzy rodzicielskiej………….10 4. Źródła praw dziecka i źródła ochrony tych praw………….12 Rozdzial IITresc i zakres wykonywania wladzy rodzicielskiej. 1. Piecza nad osoba dziecka………….16 2. Zarzad majatkiem………….18 3. Reprezentacja dziecka………….21 4. Wykonywanie wladzy rodzicielskiej………….24 Rozdzial III Sadowa […]

Efektywność zabawy w edukacji przedszkolnej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I. Rola zabaw w edukacji przedszkolnej 1.1. Cel, zalozenia, tresci programowe edukacji przedszkolnej w Polsce. 1.2. Podstawowe metody pracy wychowawczo – dydaktycznej w przedszkolu. 1.3. Efektywność gier i zabaw w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Rozdzial II. Metodologia badan 2.1. Przedmiot i cel badan 2.2. Problemy i hipotezy badawcze 2.3. Metody, techniki i […]

Funkcjonowanie szkolne dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp Rozdzial I. Zagadnienia teoretyczne 1.1. Rodzina i jej funkcje 1.2. Pojecie rodziny dysfunkcyjnej 1.3. Dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej 1.4. Dzieci w rodzinie dysfunkcyjnej jako jednostki zagrozone demoralizacja 1.5. Rzeczywistosc szkolna uczniów z rodzin dysfunkcyjnych Rozdzial II. Metodologia badan wlasnych 2.1. Cel i przedmiot badan. Problemy badawcze. 2.2. Hipotezy badawcze. 2.3. Metody, techniki i narzedzia […]