Tag: Prawa człowieka i praca magisterska

Prawa człowieka i obywatela w Rzeczpospolitej Polskiej (1989 – 2014) 4.5/5 (18)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Prawa człowieka: geneza i instytucje ochrony prawnej 1.1. Geneza praw człowieka ………..5 1.2. Rodzaje praw człowieka……….. 10 1.3. Prawa człowieka w systemach ONZ ………..13 1.4. Europejskie standardy praw człowieka ………..21 Rozdział 2 Standardy praw człowieka w III Rzeczpospolitej Polskiej 2.1. Zobowiązania międzynarodowe ………..23 2.2. Ochrona praw i…