Tag: Prawa człowieka praca licencjacka

Prawa człowieka w Polsce. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział I Rozwój praw człowieka w Polsce do 1921 roku. 1. Proces rozwoju prawa………7 2. Prawa człowieka w okresie zaborów………13 3. Analiza konstytucji z 1921 roku………17 Rozdział II Naruszenia praw człowieka w okresie II wojny światowej 1. Polityka okupanta hitlerowskiego w okresie II wojny światowej………24 2. Martyrologia narodu żydowskiego………34 3.…

Prawa człowieka a bezpieczeństwo jednostki 4.58/5 (31)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Źródła praw i wolności człowieka 1.1 Istota i koncepcje praw człowieka 1.2 Prawo do życia jako najważniejsze prawo zapewniające bezpieczeństwo jednostki 1.3 Status dziecka w prawach człowieka Rozdział II Regulacje prawne w zakresie ochrony i gwarancji praw człowieka 2.1 Konstytucja a prawa i wolności człowieka 2.2 Zasada…

Prawa człowieka i obywatela w Rzeczpospolitej Polskiej (1989 – 2014) 4.5/5 (18)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Prawa człowieka: geneza i instytucje ochrony prawnej 1.1. Geneza praw człowieka ………..5 1.2. Rodzaje praw człowieka……….. 10 1.3. Prawa człowieka w systemach ONZ ………..13 1.4. Europejskie standardy praw człowieka ………..21 Rozdział 2 Standardy praw człowieka w III Rzeczpospolitej Polskiej 2.1. Zobowiązania międzynarodowe ………..23 2.2. Ochrona praw i…

Prawa człowieka w Polsce 5/5 (11)

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Charakterystyka praw człowieka 1. Pojęcie prawa człowieka ………..4 2. Geneza praw człowieka ………..5 3. Kategorie praw człowieka……….. 16 Rozdział II Ochrona praw człowieka według prawa 1. Prawne instrumenty dotyczące praw człowieka……….. 19 2. System ochrony praw człowieka w Polsce……….. 27 3. Istota instytucji pozasądowych w procesie ochrony…

Prawa człowieka w Afryce 5/5 (9)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Prześladowania ludności w Afryce na tle praw człowieka i pojęcia bezpieczeństwa personalnego……….. 5 Rozdział 2 Prześladowania na tle religijnym……….. 7 Rozdział 3 Handel ludźmi ………..10 Rozdział 4 Prześladowaniach osób dotkniętych albinizmem……….. 16 Rozdział 5 Prześladowania kobiet i dziewczynek na tle seksualnym……….. 24 Rozdział 6 Prześladowania ofiar wojen…

Prawa czlowieka w Polsce. 4.27/5 (49)

Przez administrator

Rozdział I Rozwój praw czlowieka w Polsce do 1921 roku. 1. Proces rozwoju prawa………7 2. Prawa czlowieka w okresie zaborów………13 3. Analiza konstytucji z 1921 roku………17 Rozdział II Naruszenia praw czlowieka w okresie II wojny swiatowej 1. Polityka okupanta hitlerowskiego w okresie II wojny swiatowej………24 2. Martyrologia narodu zydowskiego………34 3.…