Tag: przedszkolnym

Znaczenie mediów w wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym w opiniach rodziców i wychowawców Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..6 Rozdział I Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 1.1. Rozwój fizyczny i umiejętności motoryczne ………..9 1.2. Rozwój procesów poznawczych ………..10 1.3. Rozwój emocjonalny ………..17 1.4. Rozwój społeczny……….. 20 1.5. Czynniki warunkujące rozwój dziecka w wieku przedszkolnym……….. 23 Rozdział II Media w świetle literatury 2.1. Media – terminologia……….. 26 2.2.…

Znaczenie bajkoterapii w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 5/5 (4)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Bajkoterapia a dziecko w wieku przedszkolnym 1.1 Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2 Wpływ rodziny na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.3 Pojęcie biblioterapii i bajkoterapii 1.4 Rola bajki w życiu dziecka 1.5 Rodzaje bajek terapeutycznych 1.6 Przebieg zajęć bajkoterapeutycznych 1.7 Zalety i wady bajkoterapii Rozdział 2…

Stymulowanie rozwoju plastycznego u dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem wybranych technik malarskich Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Rozwój przez twórczość 1.1. Malarstwo, jako forma aktywności twórczej 1.1.1. Historia malarstwa 1.1.2. Charakterystyka malarstwa 1.1.3. Malarstwo abstrakcyjne Rozdział II Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 2.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 2.1.1. Rozwój psychofizyczny 2.1.2. Rozwój społeczny 2.1.3. Rozwój emocjonalny 2.2. Rozwój plastyczny dziecka w wieku…

Kary i nagrody w procesie wychowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Uwarunkowania procesu wychowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 1.1. Definicja wychowania w świetle literatury pedagogicznej……… 5 1.2. Struktura procesu wychowania ………7 1.2.1. Ideał wychowania ………7 1.2.2. Cele wychowania ………8 1.2.3. Zasady wychowania……… 10 1.2.4. Metody wychowania……… 11 1.3. Proces wychowania w świetle dotychczasowych analiz i badań…………

Potrzeby rodziców i przejawiane przez nich postawy rodzicielskie a typ zabaw dzieci w wieku przedszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Potrzeby rodziców 1.1. Charakterystyka potrzeb rodziców 1.1.1. Tło historyczne potrzeb rodziców 1.1.2. Pojęcie potrzeb 1.1.3. Rodzaje potrzeb 1.1.4. Skutki zaspokajanych potrzeb Rozdział 2 Postawy rodzicielskie 2.1. Charakterystyka postaw rodzicielskich 2.1.1. Pojęcie postaw rodzicielskich 2.1.2. Tło historyczne postaw rodzicielskich 2.1.3. Rodzaje postaw rodzicielskich 2.1.4. Skala postaw rodzicielskich 2.2.…

Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym w opinii nauczycieli przedszkoli Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Problem agresji 1.1. Pojęcie agresji w literaturze przedmiotu………. 5 1.2. Formy i rodzaje agresji ……….8 1.3. Przyczyny oraz skutki agresji ……….11 Rozdział II Charakterystyka rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym 2.1. Rozwój fizyczny oraz motoryczny………. 16 2.2. Rozwój emocjonalno-społeczny………. 19 2.3. Rozwój procesów poznawczych ……….24 Rozdział III Agresja…

Rola rodziny i nauczyciela w procesie adaptacji dzieci w wieku przedszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Okres adaptacji dzieci w wieku przedszkolnym 1.1. Definicja adaptacji – jej znaczenie dla funkcjonowania dziecka……… 5 1.2. Rola rodziny i nauczyciela w procesie adaptacji……… 6 1.3. Działania przedszkola wspierające proces adaptacji ………11 1.4. Trudności dziecka w adaptacji ………14 1.5. Strategie adaptacji w świetle literatury ………17 1.6. Współpraca…

Sposoby radzenia sobie ze stresem rodziców u dzieci w wieku przedszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Stres jako zjawisko w życiu człowieka 1.1. Istota i pojęcie stresu………. 4 1.2. Przyczyny i skutki stresu………. 9 1.3. Sytuacje stresowe ……….15 1.4. Sposoby radzenia sobie ze stresem ……….17 Rozdział II Wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym 2.1. Rozwój dziecka w wieku 3-6 lat ……….19 2.2. Potrzeby dziecka…

Sposób wyrażania emocji poprzez rysunek dzieci w wieku przedszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 1.1 Rozwój fizyczny ………..6 1.2. Rozwój poznawczy ………..11 1.3. Rozwój osobowościowy ………..15 1.4 Rozwój społeczny ………..17 1.5 Rozwój emocjonalny ………..18 Rozdział II Rysunek w życiu dziecka przedszkolnego 2.1 Rysunek jako forma komunikacji dziecka ………..21 2.2 Znaczenie rysunku dziecka w diagnostyce i…

Bezpieczeństwo moralno-fizyczne dzieci w wieku przedszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział I Rozwój i charakterystyka małego dziecka w wieku przedszkolnym 1.1 Charakterystyka rozwoju fizycznego 1.2 Charakterystyka rozwoju psychicznego 1.3 Charakterystyka rozwoju poznawczego 1.4 Charakterystyka rozwoju społecznego Rozdział II Charakterystyka bezpieczeństwa fizycznego 2. Bezpieczeństwa w domu 2.1.1 Niebezpieczeństwo drogowe 2.2 Niebezpieczeństwa dzieci trującymi roślinami 2.3 Zatrucia lekami 2.4 Niebezpieczeństwo moralne dziecka…

Świadomość profilaktyki logopedycznej rodziców dzieci w wieku przedszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Profilaktyka logopedyczna w procesie kształtowania się mowy dziecka 1. Karmienie piersią……….4 2. Prawidłowe oddychanie a anomalie w uzębieniu………. 6 3. Prawidłowe połykanie………. 7 4. Rozwój mowy dziecka………. 8 Rozdział II Metodologiczne podstawy badań 1. Cel badań, problematyka i hipotezy ……….10 2. Organizacja badania i opis badanej zbiorowości……….…

Rola gier i zabaw w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w opinii nauczycieli i rodziców podopiecznych Przedszkola XYZ 4.31/5 (13)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Fazy rozwojowe dziecka na podstawie literatury tematu 1.1. Rozwój dziecka, podstawowe pojęci 1.2. Pojęcie rozwoju w innych subdyscyplinach naukowych 1.3. Typologia rozwoju 1.4. Zmiany rozwojowe- zależności i przyczyny 1.5. Podział życia na poszczególne stadia rozwojowe 1.6. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym… Rozdział II Gry i zabawy edukacyjne…

Nadwaga i otyłość wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Cel i zakres pracy Rozdział 1 Nadwaga i otyłość wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. 1.1. Nadwaga i otyłość u dzieci w wieku rozwojowym. 1.2. Przyczyny, konsekwencje i uwarunkowania nadwagi i otyłości. Rozdział 2 Metodologia pracy. 2.1. Problematyka i hipoteza. 2.2. Metody, techniki i narzędzia badawcze. 2.3. Charakterystyka…

Potrzeby rodziców i przejawiane przez nich postawy rodzicielskie a typ zabaw dzieci w wieku przedszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Potrzeby rodziców 1.1. Charakterystyka potrzeb rodziców 1.1.1. Tło historyczne potrzeb rodziców 1.1.2. Pojęcie potrzeb 1.1.3. Rodzaje potrzeb 1.1.4. Skutki zaspokajanych potrzeb Rozdział 2 Postawy rodzicielskie 2.1. Charakterystyka postaw rodzicielskich 2.1.1. Pojęcie postaw rodzicielskich 2.1.2. Tło historyczne postaw rodzicielskich 2.1.3. Rodzaje postaw rodzicielskich 2.1.4. Skala postaw rodzicielskich 2.2.…

Zaburzenia artykulacyjne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Mowa i jej kształtowanie 1.1. Znaczenie poprawnej artykulacji 1.2. Rozwój artykulacji dziecka w poszczególnych latach życia 1.3. Klasyfikacja zaburzeń artykulacyjnych Rozdział II Metodologia badań własnych 2.1. Przedmiot i cele badań 2.2. Rodzaje badań 2.3. Problemy badawcze 2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 2.5. Dobór próby badawczej Rozdział…

Trudności edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w świetle literatury przedmiotu Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………5 Rozdział 1 Istota i geneza trudności edukacyjnych 1.1 Powstawanie trudności szkolnych…………8 1.2 Rodzaje trudności dydaktycznych…………9 1.3 Przejawy trudności edukacyjnych…………16 Rozdział 2 Formy przeciwdziałania problemom towarzyszącym dzieciom w wieku przedszkolnym 2.1 Formy przeciwdziałania problemom…………19 2.2 Ingerencja grona pedagogicznego w likwidację problemów…………26 2.3 Rola rodziców w rozwiązywaniu problemów…………30 Rozdział 3 Metodologia…

Kara i nagroda jako środek wychowawczy w domowych i przedszkolnym wychowaniu dzieci 4.23/5 (35)

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział 1 Teoretyczne podstawy nagradzania i karania dzieci 1.1. Pojęcie nagrody i kary………… 5 1.2. Klasyfikacja i charakterystyka nagród i kar …………7 1.3. Warunki skuteczności środków wychowawczych………… 12 1.4. Rodzina jako środowisko wychowawcze …………17 1.4.1. Istota i funkcje rodziny………… 20 1.4.2. Nagrody i kary stosowane przez rodziców …………24 1.5.…

Zachowania agresywne wśród dzieci w wieku przedszkolnym 4.64/5 (11)

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Pojęcie agresji i jej geneza 1.1. Pojęcia agresji………. 4 1.2. Teorie agresji ……….5 1.3. Agresja jako instynkt – teorie biologiczne………. 5 1.4. Agresja jako reakcja na frustracje ……….8 1.5. Agresja jako nabyty popęd………. 10 1.6. Agresja jako nawyk………. 11 1.7. Przejawy i wymiar agresji u dzieci ……….15…

Rola edukacji zdrowotnej w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 1.1 Rozwój fizyczny……….. 4 1.2 Rozwój społeczny i psychiczny……….. 6 1.3 Rozwój procesów poznawczych………… 10 Rozdział II Edukacja zdrowotna w wychowaniu przedszkolnym 2.1 Zdrowie jako podstawowe pojęcie w edukacji zdrowotnej……….. 14 2.2 Współczesna koncepcja edukacji zdrowotnej ………..17 2.2.1. Cele i zadania…

Odbiór telewizji przez dziecko w wieku przedszkolnym. 5/5 (1)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Telewizja jako zagrożenie dla dziecka 1.1 Oddziaływanie telewizji na dzieci 1.2 Przejawy ujemnego oddziaływania telewizji na dzieci 1.3 Zagrożenia związane z oglądaniem telewizji przez dzieci Rozdział II. Telewizja w życiu dziecka i sposób postrzegania jej przez rodziców 2.1 Metody i techniki badawcze 2.2 Podstawowe założenia metodologiczne 2.3…

Internet i gry komputerowe w życiu dzieci w wieku przedszkolnym. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………6 Rozdział I Metodologia badań własnych 1. Przedmiot i cel badań………7 2. Problemy badawcze i hipotezy………7 3. Metody, techniki i narzędzia badawcze………8 4. Dobór i charakterystyka próby badawczej……… 9 5. Organizacja i przebieg badań………10 Rozdział II Kultura masowa. znaczenie mediów wirtualnych i ich rola we współczesnym świecie. 1. Era Internetu……….23…

Wykorzystywanie sztuki w stymulowaniu rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. 4.11/5 (9)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I. Współczesna koncepcja wychowania przedszkolnego. Wychowanie przedszkolne w dobie transformacji ustrojowej………8 Funkcje współczesnego przedszkola………10 Metody wychowania w przedszkolu………14 Rozdział II. Realizacja wychowania przedszkolnego przez różne dziedziny sztuki. Aktywność twórcza dziecka w wieku przedszkolnym………17 Uprzystępnianie sztuki poprzez percepcję dzieł muzycznych………20 Realizacja wychowania przedszkolnego przy wykorzystaniu plastyki………24 Rola tańca i…

Adaptacja dziecka z ADHD w środowisku przedszkolnym 5/5 (2)

Przez administrator

Wykaz skrótów……… 7 Wstęp……… 8 Rozdział I ADHD – Geneza schorzenia 1. Definicja ADHD……… 9 2. Symptomy ADHD……… 10 2.1. Przyczyna wstąpienia ADHD……… 12 2.1.1. Czynniki psychospołeczne……… 13 2.2. Rozpowszechnienie……… 15 2.2.1. Kryteria medyczne……… 18 2.2.2. Jak zmienia się obraz ADHD wraz z wiekiem?……… 22 2.3. Inne kłopoty towarzyszące nadruchliwości…