Tag: przestępstwa

Ściganie przestępstwa gwałtu w prawie polskim Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Przestępstwo zgwałcenia z perspektywy kryminologicznej 1. Przestępstwo zgwałcenia – istota……….. 6 2. Przyczyny i motywy zgwałcenia ………..11 3. Rodzaje zgwałceń……….. 17 4. Konsekwencje zgwałcenia z perspektywy ofiary……….. 19 Rozdział II Zgwałcenie jako typ przestępstwa 2.1. Historyczne ujęcie prawa dotyczącego zgwałcenia……….. 25 2.2. Przestępstwo zgwałcenia w obowiązującym Kodeksie…

Istota przestępstwa przemocy domowej i jego zwalczanie na przykładzie doświadczeń funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Wyjaśnienie najważniejszych pojęć terminologicznych związanych z tematem pracy dyplomowej 1.1. Definicja przemocy domowej ………..7 1.2. Rodzaje form przemocy……….. 9 1.3. Czynniki i przyczyny występowania przemocy w rodzinie ………..11 1.4. Konsekwencje i następstwa przemocy ………..14 Rozdział II Współczesne systemy interwencyjne dotyczące przemocy domowej 2.1. GPS oraz systemy monitorowania…

Przestępstwa przeciwko spółkom prawa handlowego w świetle art. 296 i 300 k.k. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wykaz skrótów……….4 Wstęp……….5 Rozdział I. Pojęcie prawa karnego gospodarczego-charakterystyka ogólna. 1.1. Teorie dotyczące prawa karnego gospodarczego……….7 1.2. Budowa i miejsce przepisów prawa karnego gospodarczego……….14 1.3. Cel kary i rodzaje kary w prawie karnym gospodarczym……….16 1.4. Kilka słów o spółkach prawa handlowego……….20 Rozdział II. Nadużycie zaufania z art. 296 k.k.. 2.1.…

Przestępstwa gospodarcze jako przejaw patologii gospodarczej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……..5 Rozdział 1 Pojęcie przestępstwa gospodarczego 1.1. Definicja przestępstwa gospodarczego…….. 7 1.2. Typologia przestępstw gospodarczych…….. 12 1.3. Podmiot czynu zabronionego ……..15 1.3.1. Sprawcy i ofiary przestępstw gospodarczych…….. 16 1.3.2. Przestępstwa gospodarcze powszechne i indywidualne…….. 19 1.4. Formy występowania przestępstw gospodarczych…….. 21 1.5. Przyczyny przestępczości gospodarczej…….. 27 Rozdział 2 Pojęcie patologii…

Przestępstwa seksualne w polskim prawie karnym 4.25/5 (40)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Charakterystyka zjawiska gwałtu 1.1 Kryminologiczne aspekty gwałtu……….5 1.2 Przyczyny gwałtów i motywy gwałcicieli……….6 1.3 Rodzaje gwałtów……….8 1.4 Konsekwencje zgwałcenia z punktu widzenia ofiary……….10 Rozdział II Regulacje prawne przestępstwa zgwałcenie 2.1 Rys historyczny……….14 2.2 Przedmiot i strona przedmiotowa……….24 2.3 Zagrożenie karą i środkami karnymi……….27 2.4 Zbiór przepisów prawnych……….29…

Przestępstwa przeciwko ochronie informacji na przykładzie art. 265 KK 4.47/5 (17)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Ogólna charakterystyka przestępstw z rozdziału XXXIII KK Rozdział 2 Ochrona informacji niejawnych w polskim porządku prawny 2.1. Rys historyczny regulacji dotyczących ochrony informacji niejawnych 2.2. Charakterystyka ustawy o ochronie informacji niejawnych z 2010 r. Rozdział 3 Charakterystyka prawna przestępstwa z art. 265 KK 3.1. Przedmiot ochrony 3.2.…

Przestępstwa urzędnicze 4.5/5 (18)

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Ogólna charakterystyka przestępstw urzędniczych 1.1 Pojęcie przestępstw urzędniczych……….. 5 1.2 Strona podmiotowa przestępstw urzędniczych: kto ponosi odpowiedzialność karną? ………..6 1.2.1. Pojęcie funkcjonariusza publicznego ………..6 1.2.2 Osoba pełniąca funkcję publiczną ………..9 Rozdział II Katalog przestępstw urzędniczych 2.1 Przestępstwo o charakterze korupcyjnym – łapownictwo bierne i czynne……….. 11 2.2…

Przestepstwa komputerowe. 4.24/5 (46)

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział 1. Rys historyczny..8 Rozdział 2. Przestepczosc komputerowa – charakterystyka zjawiska………..13 2.1. Skala zjawiska……… 13 2.2. Stanowisko instytucji miedzynarodowych………..14 Rozdział 3. Przestepstwa komputerowe w polskim kodeksię karnym………..21 3.1. Pojęcie przestępstwa komputerowego……… 21 3.2. Przestepstwa komputerowe przeciwko ochronie informacji……… 23 3.2.1. Hacking (art. 267 ? 1 k.k.)………..25 3.2.2. Podsluch (art.…

Przestepstwa przeciwko porzadkowi publicznemu 4.3/5 (30)

Przez administrator

1. Wstęp………2 2. Definicja i podzial przestepstw……… 3 3. Podzial przestepstw na zbrodnie i wystepki……… 6 4. 'Przestepstwa przeciwko porzadkowi publicznemu’ ………7 5. Branie zakladnika art. 252 k.k. ………8 6. Handel ludzmi. Nielegalna adopcja art. 253 k.k………. 11 7. Udział w zbiegowisku publicznym. Naruszenie wolnosci zgromadzen art. 254 k.k………. 13…

Przestepstwa przeciwko spólkom prawa handlowego w świetle art. 296 i 300 k.k. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wykaz skrótów……….4 Wstęp……….5 Rozdział I. Pojęcie prawa karnego gospodarczego-charakterystyka ogólna. 1.1. Teorie dotyczace prawa karnego gospodarczego……….7 1.2. Budowa i miejsce przepisów prawa karnego gospodarczego……….14 1.3. Cel kary i rodzaje kary w prawie karnym gospodarczym……….16 1.4. Kilka slów o spólkach prawa handlowego……….20 Rozdział II. Naduzycie zaufania z art. 296 k.k.. 2.1.…