Tag: przykładowa analiza porównawcza

Ocena przydatnosci rachunku zysków i strat w analizie wyników finansowych 4.35/5 (20)

Przez administrator

Wstęp……… 7 Rozdział 1. Plynnosc finansowa oraz jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwie 1.1. Pojęcie plynnosci finansowej……… 9 1.2. Czynniki kształtujące plynnosc finansowa………10 1.3. Skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia finansowa……… 16 Rozdział 2 Sprawozdawczość finansowa jako źródłoinformacji o plynnosci finansowej 2.1. Bilans jako podstawowe źródłoinformacji o poziomie plynnosci finansowej……… 20 2.2. Ocena…

Bilans jako podstawowe źródłoinformacji o poziomie plynnosci finansowej 4.21/5 (29)

Przez administrator

Wstęp……… 7 Rozdział 1. Plynnosc finansowa oraz jej znaczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwie 1.1. Pojęcie plynnosci finansowej……… 9 1.2. Czynniki kształtujące plynnosc finansowa………10 1.3. Skutki niewlasciwego zarządzania plynnoscia finansowa……… 16 Rozdział 2 Sprawozdawczość finansowa jako źródłoinformacji o plynnosci finansowej 2.1. Bilans jako podstawowe źródłoinformacji o poziomie plynnosci finansowej……… 20 2.2. Ocena…

Analiza finansowa przedsiębiorstwa- hutownia XYZ. 4.33/5 (45)

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Ogólna charakterystyka analizy finansowej 1.1. Istota i zadania analizy finansowej……….. 7 1.2. Metody analizy finansowej……….. 10 1.3. Materialy zródlowe analizy finansowej……….. 14 1.4. Formy prezentacji wyników……….. 25 Rozdział II Analiza wskaznikowa sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 2.1. Istota analizy wskaznikowej……….. 29 2.2. Wskazniki plynnosci finansowej……….. 31 2.3. Wskazniki sprawnosci…

Analiza finansowa przedsiębiorstwa XZY na podstawie sprawozdan finansowych 4.53/5 (34)

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I. Rachunkowość jako system informacyjny. 1.1 Definicja rachunkowości…………4 1.2 Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza…………4 1.3 Rachunkowość finansowa…………5 1.4 Zasady rachunkowości…………6 1.5 Sprawozdawczość finansowa…………7 1.5.1 Skladowe sprawozdania finansowego…………7 1.5.2 Bilans…………9 1.5.3 Rachunek zysków i strat…………14 1.5.4 Informacja dodatkowa…………18 1.5.5 Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) wlasnym…………18 1.5.6 Rachunek przeplywu środków…

Analiza kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstwa XYZ 4.39/5 (46)

Przez administrator

Wstęp ………..3 Rozdział I Istota i przedmiot analizy finansowej 1.1. Przedmiot, zakres analizy finansowej i jej rola w podejmowaniu decyzji……….. 5 1.2. Metody analizy finansowej ………..11 1.3. Podstawowe obszary analityczne w przedsiębiorstwie ………..17 Rozdział II Sprawozdania finansowe jako podstawa oceny firmy i ich analiza wstepna 2.1. Analiza bilansu przedsiębiorstwa ………..21…

Analiza finansowa Amica Wronki S.A. w latach 2007-2011 4.38/5 (37)

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Przedmiot i źródła analizy finansowej 1.1. Istota i zakres analizy finansowej………. 7 1.2. Podstawowe instrumenty zarządzania finansami………. 13 1.3. Sprawozdania finansowe jako źródła informacji wykorzystywanych w analizie finansowej………. 19 1.3.1. Bilans………. 20 1.3.2. Rachunek zysków i strat………. 23 1.3.3. Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych………. 26 Rozdział II…

Ocena rentownosci przedsiębiorstwa XYZ S.A. 4.3/5 (44)

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział 1. Pojęcie, rola i źródła analizy finansowej w ocenie rentownosci przedsiębiorstwa. 1.1. Istota, zakres oraz rola analizy finansowej………. 6 1.2. Źródła informacji do oceny finansowej przedsiębiorstwa………. 14 1.3. Rachunek zysków i strat i jego zawartość informacyjna………. 20 Rozdział 2. Metody i techniki analizy w ocenie rentownosci przedsiębiorstwa.…

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa PGNiG S.A. w latach 2008-2011 4.1/5 (40)

Przez administrator

Wstęp……… 3 Rozdział I Istota i metody analizy finansowej 1.1. Pojęcie i istota analizy finansowej ………5 1.2. Cele, zadania i funkcje analizy finansowej ………12 1.3. Metody i zadania analizy finansowej ………17 Rozdział II Istota analizy wskaznikowej oraz wykorzystywane źródła danych 2.1. Zasady rachunkowosci sprawozdawczej……… 25 2.2. Sprawozdanie finansowe jako źródłodanych…

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Lena Lighting S.A 4.4/5 (47)

Przez administrator

Rozdział 1. Prezentacja przedsiębiorstwa Rozdział 2. Czesc analityczna 2.1. Cel analizy 2.2. Metody zastosowane w analizie 2.3. Zalozenia do analizy 2.4. Analiza przychodów i kosztów 2.5. Analiza sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa 2.6. Analiza plynnosci, rentownosci, zadluzenia, sily finansowej, obrotowosci przedsiębiorstwa 2.7. Analiza przeplywu środków pienieznych 2.8. Analiza symptomów zagrozenia…

Zastosowanie analizy finansowej do oceny sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa XYZ 4.37/5 (52)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I. Charakterystyka analizy finansowej 1.1. Pojęcie, istota i zakres analizy finansowej 1.2. Metody i rodzaje analizy finansowej 1.3. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoinformacji o przedsiębiorstwie 1.3.1. Uklad i tresc bilansu 1.3.2. Rachunek zysków i strat 1.3.3. Budowa sprawozdania z przeplywu środków pienieznych Rozdział II.Narzedzia wykorzystywane do oceny kondycji…

Analiza wartosci przedsiębiorstwa na przykładzie PKN ORLEN 4.68/5 (25)

Przez administrator

Wstęp……….1 Rozdział 1 Bilans analityczny w ocenie wartosci przedsiębiorstwa………. 2 Rozdział 2 Zysk operacyjny EBIT (Earnings Before Interest & Tax) i NOPAT (Net Operating Profit After Tax)………. 6 Rozdział 3 Sredni wazony koszt zainwestowanych kapitalów WACC (Weighted Average Cost of Capital) ………. 9 Rozdział 4 Wartość dochodowa przedsiębiorstwa wg. modelu…

Analiza finansowa jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 4.51/5 (35)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Zakres i cele analizy finansowej 1.1. Istota, przedmiot i zakres stosowania analizy finansowej…………5 1.2. Zadania, funkcje oraz rola analizy finansowej w przedsiębiorstwie…………10 1.3. Źródła i metody analizy finansowej w przedsiębiorstwie…………15 Rozdział 2 Sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy finansowej 2.1. Bilans zródlem informacji o sytuacji majatkowej i finansowej…

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa Apple 4.43/5 (46)

Przez administrator

Wstęp………..3 Charakterystyka przedsiębiorstwa………..3 Analiza PEST………..,………..4 Krótka charakterystyka otoczenia konkurencyjnego ………..7 Opis strategii segmentacyjnej………..8 Opis polityki cenowej……….. ………..11 Opis strategii dystrybucji………..14 Opis strategii promocji………..14 Ankieta ………..18 Analiza SWOT………..21 Tabela 1. Analizy SWOT………..21 Podsumowanie………..24 Zalacznik. Harmonogram dzialan marketingowych………..25 Oceń

Analiza finansowa przedsiębiorstwa Orlen S.A w latach 2007 – 2011 4.44/5 (41)

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Metodyczne podstawy analizy finansowej 1.1. Pojęcie analizy finansowej………. 7 1.2. Istota i zakres analizy finansowej………. 10 1.3. Charakterystyka sprawozdan finansowych………. 13 1.3.1. Uklad i tresc bilansu………. 14 1.3.2. Uklad i tresc rachunku zysków i strat………. 27 1.3.3. Budowa sprawozdania z przeplywów środków pienieznych………. 33 Rozdział II Metody…

Wycena wartosci przedsiębiorstwa z zastosowaniem analizy fundamentalnej, na przykładzie spółki XYZ S.A 4.32/5 (38)

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział 1. Pojęcie wyceny wartosci przedsiębiorstwa 1.1. Metody majatkowe………. 5 1.2. Metody dochodowe………. 6 1.3. Metody mieszane………. 7 1.4. Metody porównawcze………. 8 Rozdział 2. Analiza fundamentalna oraz jej skladniki 2.1. Analiza makrootoczenia………. 11 2.2. Analiza sektorowa………. 14 2.3. Analiza sytuacyjna spólki ……….16 2.4. Analiza finansowa………. 17 2.4.1. Analiza…

Analiza finansowa Spóldzielni Mieszkaniowej ‘XYZ’ na podstawie sprawozdan finansowych. 4.43/5 (35)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Sprawozdawczość finansowa i jej wykorzystanie dla potrzeb zarządzania. 1. Pojęcie, klasyfikacja i rodzaje sprawozdawczosci finansowej . 2. Organizacja prac nad sprawozdaniem finansowym. 3. Zasady sporzadzania, zatwierdzania i oglaszania sprawozdania finansowego Rozdział II Istota analizy finansowej w zarządzaniu podmiotem gospodarczym. 1. Analiza finansowa przedsiębiorstwa i jej metody. 2.…

Analiza finansowa w firmie LPP w latach 2007-2011 4.33/5 (39)

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa………..4 1. Ogólne pojecie, przedmiot i zakres analizy finansowej………..4 2. Rodzaje i metody analizy finansowej przedsiębiorstwa………..11 3. Metody analizy finansowej………..18 4. Etapy badan analitycznych………..26 Rozdział II. Metody oceny przedsiębiorstwa za pomoca analiz………..30 1. Wstępna analiza bilansu………..30 2. Wstępna analiza rachunku zysków i strat………..32 3.…

Analiza finansowa wspólnot mieszkaniowych na przykładzie miasta XYZ w latach 2004-2008 4.41/5 (39)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział I. Charakterystyka miasta XYZ………6 1.1 Podstawowe informacje 1.2 Opis wspólnot mieszkaniowych w XYZ 1.3 Instytucje zarzadzajace braniewskimi wspólnotami mieszkaniowymi Rozdział II. Podstawowe informacje o funkcjonowaniu działalności wspólnot mieszkaniowych………15 2.1 Prawna organizacja wspólnoty mieszkaniowej 2.2 Uwarunkowania ekonomiczne 2.3 Organizacja i obowiazki zarzadu w wspólnotach mieszkaniowych 2.4 Zobowiazania finansowe najemcy…

Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania przedsiebiorstwem 4.56/5 (27)

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział 1. Teologiczne podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa 1.1. Istota analizy i jej rola w procesię podejmowania decyzji ………. 5 1.2. Rodzaje analiz stosowanych w ocenie jednostki ………. 8 1.3. Metody analizy finansowej………. 11 1.3.1. Kryteria podzialu metod analizy………. 12 1.3.2. Analiza porównawcza………. 14 1.3.3. Analiza przyczynowa………. 17 Rozdział…

Analiza strategiczna firmy Vistula S.A. 4.52/5 (33)

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I. Pojęcie, zakres oraz wykorzystanie analizy strategicznej 1.1. Pojęcie, geneza i rozwój analizy strategicznej……….4 1.2. Metodyka planowania strategicznego……….11 1.3. Zakres i uzytkownicy analizy strategicznej……….18 1.4. Wybrane metody analizy strategicznej……….23 Rozdział II Działalność przedsiębiorstwa Vistula S.A. 2.1. Historia przedsiębiorstwa Vistula S.A……….28 2.2. Misja oraz cele spółki Vistula S.A……….31 2.3.Zakres…

Analiza finansowa spółki XYZ(branza telekomunikacyjna). 4.38/5 (40)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Ogólna charakterystyka analizy finansowej. 1.1 Istota i formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1.2 Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej. 1.3 Rodzaje i metody analizy finansowej. Rozdział II Źródło informacji wykorzystywane w analizie. 2.1 Bilans. 2.2 Rachunek zysków i strat. 2.3 Rachunek przeplywów pienieznych. 2.4 Zestawienie zmian w kapitale…

Metody i techniki badania sprawozdania finansowego na przykładzie firmy XYZ S.A 4.26/5 (39)

Przez administrator

Wstęp………… 3 Rozdział I. Istota i rola badania sprawozdania finansowego . I.1 Pojęcie i znaczenie badan sprawozdan finansowych………… 6 I.2 Cele i funkcje badan sprawozdan finansowych………… 11 I.3 Podstawy prawne badan sprawozdan finansowych w Polsce ………… 14 I.4 Historia badania sprawozdan finansowych………… 19 I.5 Zmiany w audycie oraz rynek firm…

Charakterystyka modeli wyceny EVA I DCF. 4.38/5 (39)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1 Teoria wartosci i wyceny przedsiębiorstwa………6 1.1. Przedsiebiorstwo jako obiekt wyceny………6 1.2. Istota wartosci przedsiębiorstwa………10 1.3. Metody wyceny przedsiebiorstw………14 Rozdział 2 Istota przeplywów pienieznych w metodach wyceny przedsiębiorstwa………19 2.1. Przeplywy pieniężne w ksztaltowaniu i ocenie wartosci przedsiębiorstwa………19 2.1.1. Przeplywy środków pienieznych………19 2.1.2. Wolne przeplywy pieniężne dla kapitału wlasnego…

Analiza finansowa spółki XYZ w latach 2004-2005. 4.36/5 (39)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Przedmiot analizy finansowej oraz jej zródla 1.1 Istota, przedmiot i zakres analizy finansowej 1.2 Rodzaje analizy finansowej 1.3 Ogólna charakterystyka metod analizy finansowej 1.4 Sprawozdanie finansowe jako źródłoinformacji o sytuacji majatkowej i finansowej przedsiębiorstwa 1.4.1 Bilans 1.4.2 Rachunek zysków i strat 1.4.3 Rachunek przeplywów pienieznych 1.4.4 Informacja…

Analiza ekonomiczno finansowa w ocenie działalności gospodarczej firm. 4.4/5 (40)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział IPrzeslanki stosowania analizy finansowej w przedsiębiorstwie. 1.1.Rachunkowość finansowa a rachunkowosc zarzadcza………5 1.2.Źródła informacji analitycznych………10 1.3.Istota analizy wskaznikowej………21 1.4.Metody porównan i ich zastosowania………26 Rozdział IIAnaliza plynnosci i przeplywów cash flow jako narzedzie okreslenia sytuacji finansowej firmy. 2.1.Sprawozdanie z przeplywu środków pienieznych (cash flow)………30 2.2.Wskazniki plynnosci jako kryteria oceny działalności…