Tag: Rynek nieruchomości mieszkaniowych praca magisterska

Rynek nieruchomości w latach 2012-2016 4.24/5 (25)

Wstęp……….2 Rozdzial I Podstawowe informacje o nieruchomosci 1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci……….4 1.2. Funkcje nieruchomosci……….14 1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18 Rozdzial II Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23 2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27 2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30 Rozdzial III Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2012-2016 3.1. Skala rynku nieruchomosci w […]

Rynek nieruchomości w latach 2010-2015 4.29/5 (24)

Wstęp……….2 Rozdzial I Podstawowe informacje o nieruchomosci 1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci……….4 1.2. Funkcje nieruchomosci……….14 1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18 Rozdzial II Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23 2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27 2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30 Rozdzial III Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2010-2015 3.1. Skala rynku nieruchomosci w […]

Rynek nieruchomości w Polsce i regulacje finansowo-prawno-podatkowe na nim występujace. 4.28/5 (18)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Rynek nieruchomosci i obowiazujace regulacje prawne 8 1.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce………8 1.2 Rynek nieruchomosci, czesci skladowe i przynaleznosci1.3.Podzial nieruchomosci wedlug kryterium podmiotowego i przedmiotowego 11 1.3. Podzial nieruchomosci wedlug kryterium podmiotowego i przedmiotowego……… 14 1.4. Elementy prawa rzeczowego………19 Rozdzial 2. Wycena rynkowa nieruchomosci………28 2.1. Źródła teorii wyceny………28 2.2. Proces wyceny […]

Zarządzanie nieruchomościami. 4.19/5 (21)

Wstęp………3 Rozdzial I Pozycja prawna zarzadcy nieruchomosci………5 1.1. Licencja zawodowa………5 1.2. Umowa o zarzadzanie………10 1.3. Prawa i obowiazki zarzadcy………18 1.4. Zagadnienia zwiazane z budowa, eksploatacja oraz technicznym utrzymaniem nieruchomosci………31 Rozdzial II Stowarzyszenia zawodowe zarzadców nieruchomosci………36 Plan zarządzania nieruchomoscia………43 Zakończenie………66 Bibliografia………68 Oceń Sample rating item

Kształtowanie się cen na rynku nieruchomości w małych miastach 4.28/5 (18)

Wstęp……….. 3 Rozdzial I. Cenotwórstwo – ksztaltowanie polityki cen 1.1. Pojecie i funkcje cen ………..5 1.2. Rodzaje cen ………..11 1.3. Polityka kształtowania cen ………..13 1.4. Polityka cen a zmiany na rynku ………..17 1.5. Cena a wartosc……….. 22 Rozdzial II. Rynek nieruchomosci i jego struktura 2.1. Specyfika nieruchomosci jako dobra ekonomicznego ………..26 2.2. Wartość nieruchomosci i […]

Efektywność gospodarowania nieruchomościami w gminie XYZ 4.4/5 (20)

Wstęp ………. 5 Rozdzial 1.Cel pracy, zakres i metodyka 1.1 Zakres merytoryczny ………. 7 1.2 Metody i techniki badawcze ………. 8 Rozdzial 2. Przeglad literatury ………. 9 Rozdzial 3. Podstawy formalno-prawne gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomosci 3.1 Gminny zasób nieruchomosci 18 3.2 Powstanie gminnego zasobu nieruchomosci ……….19 3.3 Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomosci ………. 20 3.4 Zasady […]

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami. 4.31/5 (26)

Wstęp……..2 Rozdzial I. Podstawowe inforamcje o nieruchomosci……..4 1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci 1.2 Funkcje nieruchomosci 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci Rozdzial II. Charakterystyka rynku nieruchomosci ……..24 2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci 2.2 Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci 2.3 Instytucje rynku nieruchomosci 2.4 Pośrednik na rynku nieruchomosci Rozdzial III. […]

Analiza rynku lokalnego miasta Bytomia, Gliwic i Siemianowic slaskich. 4.3/5 (20)

Wstęp………4 Rozdzial I Historia I.I Bytom……… 6 I.II Gliwice ………9 I.III Siemianowice slaskie……… 11 I.IV Wnioski……… 12 Rozdzial II Rynek nieruchomosci Rozdzial III Analiza rynku lokalnego III.I Prognoza popytu ………19 III.I.1 Bytom ………20 III.I.2 Gliwice ………28 III.I.3 Siemianowice slaskie……… 31 III.I.4 Wnioski ………34 III.II Prognoza podazy ………39 III.II.1 Bytom ………39 III.II.2 Gliwice ………41 III.II.3 Siemianowice […]

Wycena nieruchomości. 4.43/5 (21)

Wstęp………..3 Czesc I Przeglad literatury dotyczacej wyceny nieruchomosci………..5 Rozdzial 1. Uwarunkowania wyceny nieruchomosci Rozdzial 2. Przedmiot szacowania……….. 6 2.1. Mienie 2.2. Prawa rzeczowe 2.3. Prawa zobowiazaniowe Rozdzial 3. Cele szacowania………..12 3.1. Podzial celów na grupy 3.2. Cele wynikajace z przepisów prawnych Rozdzial 4. Nieruchomości………..20 4.1. Charakterystyka nieruchomosci 4.2. Rodzaje nieruchomosci Rozdzial 5. Prawa rzeczowe ………..26 […]

Analiza funkcjonowania nieruchomości na przykładzie powiatu XYZ. 4.19/5 (31)

Wstęp……….2 Rozdzial I. Nieruchomości jako specyficzny przedmiot obrotu nieruchomosciami……….4 1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci 1.2 Funkcje nieruchomosci 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci Rozdzial II. Rynek nieruchomosci i jego struktura przedmiotowa……….26 2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci 2.2 Podmioty wystepujace na rynku nieruchomosci 2.3 Kształtowanie się popytu i podazy na […]

Gospodarowanie nieruchomościami w gminie. 4.31/5 (29)

Wstęp ………..5 Rozdzial I. Istota zarządzania nieruchomosciami 1.1. Pojecie i cel zarządzania ……….. 7 1.2. Charakterystyka zarządzania nieruchomosciami 1.2.1. Uwarunkowania prawne ……….. 8 1.2.2. Uwarunkowania ekonomiczne ……….. 11 1.2.3. Uwarunkowania organizacyjne ……….. 12 Rozdzial II. Gospodarowanie nieruchomosciami uslugowymi stanowiacymi wlasnosc gminy po akcesji do UE 2.1. Mienie komunalne……….. 14 2.2. Przeslanki gospodarowania nieruchomosciami stanowiacymi wlasnosc […]

Firma XYZ jako podmiot rynku nieruchomości. 4.24/5 (17)

Wstęp Rozdzial I. Nieruchomości jako przedmiot badan 1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci 1.2 Funkcje i cechy nieruchomosci 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci Rozdzial II. Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci 2.2 Cechy rynku nieruchomosci 2.3 Instytucje i podmioty rynku nieruchomosci 2.4 Agencja Rozwoju Regionalnego na rynku […]

Studium możliwości otworzenia agencji nieruchomości w XYZ 4.82/5 (11)

Wstęp………4 Rozdzial 1. Projekt inwestycyjny oraz dzialalnosc gospodarcza………6 1.1. Działalność gospodarcza i formy jej prowadzenia………6 1.3. Podstawowe parametry projektu………11 1.4. Cykl rozwoju projektu………12 1.4.1 Faza przedinwestycyjna………13 1.4.2. Faza inwestycyjna………16 1.4.3. Faza operacyjna………16 Rozdzial 2. Otoczenie działalności gospodarczej i jego elementy………18 2.1. Pojecie otoczenia i jego elementy……….18 2.1.1. Elementy Makrootoczenia………20 2.1.2.. Elementy Mikrootoczenia……….25 2.2. Wybrane metody […]

Wpływ czynników ‚wewnetrznych’ i ‚zewnetrznych’ na wartość nieruchomości, na przykładzie wybranego rynku nieruchomości. 4.2/5 (20)

Wprowadzenie Rozdzial 1. Podstawowe informacje o rynku nieruchomosci……………4 1.1. Nieruchomosc jako dobro ekonomiczne 1.2. Definicje rynku nieruchomosci 1.3. Cechy szczególne rynku nieruchomosci 1.4. Rola popytu, podazy i ceny na rynku nieruchomosci Rozdzial 2. Miejsce wartosci na rynku nieruchomosci……………12 2.1. Definicje i charakterystyka podstawowych rodzajów wartosci 2.2. Wartość ekonomiczna a cena 2.3. Przejawy wartosci na rynku […]

Plan zarządzania nieruchomością komerycjna. 4.35/5 (26)

Wstęp ……….5 1.1. Podstawa formalna opracowania planu. 1.2. Oznaczenie Wlasciciela i Zarzadcy. ……….5 1.3. Przedmiot i zakres planu……….. 5 1.4. Cele opracowania planu i oczekiwania wlasciciela……….. 6 1.5. Podstawy prawne sporządzenia Planu Zarzadzania……….. 8 1.6. Źródła informacji wykorzystane do sporządzenia Planu Zarzadzania……….. 9 Rozdzial 1.Podstawowe informacje o nieruchomosci. 2.1. Stan prawny nieruchomosci i status wlasciciela………. […]

Gospodarowanie nieruchomościami PKP S.A.( na przykładzie oddziału gospodarujacego nieruchomościami w mieście XYZ) 4.18/5 (22)

Wstęp……… 4 Rozdzial 1. Ogólna charakterystyka nieruchomosci 1.1. Ogólne pojecie, rodzaje i funkcje nieruchomosci ……… 7 1.2. Rynek nieruchomosci………13 1.3. Posiadane zasoby PKP S.A. Oddzialu Gospodarowania Nieruchomościami………15 1.3.1. Budynki i budowle………17 1.3.2. Grunty i regulacja stanu prawnego gruntów………19 Rozdzial 2. Specyfika działalności oddziału gospodarowania nieruchomosciami 2.1. Zadania i zakres działania Oddzialu………24 2.2. Formy gospodarowania nieruchomosciami […]

Plan zarządzania nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..3 Rozdzial 1. Podstawowe informacje o analizowanej nieruchomosci ………..4 1.1.Okreslenie nieruchomosci, stan prawny 1.2. Struktura wlasnosciowa 1.3. Ogólna lokalizacja nieruchomosci 1.4. Lokalizacja szczególowa 1.5. Parametry techniczne budynków 1.6. Stan techniczny budynków 1.7. Charakterystyka nieruchomosci 1.8. Zawartość dokumentacji nieruchomosci 1.9. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomosci 1.10. Okreslenie potrzeb remontowych i inwestycyjnych 1.11. Sposób zarządzania nieruchomoscia 1.12. […]

Rynek nieruchomości w latach 2000-2008. 4.2/5 (25)

Wstęp……….2 Rozdzial I Podstawowe informacje o nieruchomosci 1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci……….4 1.2. Funkcje nieruchomosci……….14 1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18 Rozdzial II Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23 2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27 2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30 Rozdzial III Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2000-20008 3.1. Skala rynku nieruchomosci w […]

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. 4.19/5 (16)

Wykaz skrótów………3 Wstęp………4 Rozdzial I Historia ustawy z dnia 24 marca o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców. 1. Okolicznosci powstania ustawy………6 2. Uregulowania prawne w zakresię nabywania nieruchomosci przez cudzoziemców – pierwsza wersja i kolejne nowelizacje ustawy………8 Rozdzial II Zakres obowiazywania ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców. 1. Zakres podmiotowy. 1.1. Pojecie cudzoziemca w świetle prawa […]

Zarządzanie nieruchomościami podmiotu gospodarczego w aspekcie jego struktury, funkcji i pozycji rynkowej (na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeniowego). 4.67/5 (15)

Wstęp Rozdzial I Nieruchomości-zagadnienia ogólne 1. Charakterystyka nieruchomosci-ich podzial z uwzglednieniem nieruchomosci biurowych 2. Zarządzanie nieruchomosciami. Zarzadca nieruchomosci Rozdzial II Zarządzanie oraz nabywanie praw do nieruchomosci 1. Zarządzanie nieruchomosciami podmiotu gospodarczego przez osoby nalezace do personelu firmy 2. Praktyczny przebieg procesu nabywania praw do nieruchomosci przeznaczonych do prowadzenia działalności wlasnej Rozdzial III Zarządzanie nieruchomosciami nalezacymi […]

Przekształcenie dzialek rolnych na cele inwestycyjne wraz ze studium przypadku przeksztalcen w powiecie bedzinskim w latach 2005-2010. 4.38/5 (24)

Wstęp Rozdzial I 1. Najwazniejsze zagadnienia dotyczace nieruchomosci. 2. Pojecie gruntów rolnych w rozumieniu ustawy z 1995 roku. 3. Definicyjne zagadnienia ochrony gruntów rolnych. 4. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych. 5. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych 6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdzial II 1. Klasyfikacja gruntów mogacych zostac przeksztalconymi […]

Pośrednik a inne podmioty na rynku nieruchomości. 4.19/5 (26)

Wstęp………..5 Rozdzial 1 Istota rynku nieruchomosci 1.1. Pojecie rynku nieruchomosci………..7 1.2. Funkcjonowanie rynku nieruchomosci………..9 1.3. Rynek nieruchomosci jako system………..13 Rozdzial 2 Pośrednik na rynku nieruchomosci 2.1. Definicja posrednictwa, podstawowe prawa i obowiazki pośrednika w obrocie nieruchomosciami………..21 2.2. Działalność pośrednika w praktyce………..26 2.3. Uprawnienia pośrednika do prowadzenia działalności zawodowej………..33 Rozdzial 3 Inne podmioty funkcjonujace na rynku […]

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi w XYZ. 4.24/5 (21)

Wstęp………..2 Rozdzial I Istota I Rodzaje nieruchomosci komunalnych. 1.1. Pojecia i rodzaje nieruchomosci komunalnych………..4 1.2. Nieruchomości gruntowe………..7 1.3. Nieruchomosc lokalowa………..10 1.4. Nieruchomości budynkowa………..12 Rozdzial II Zasady gospodarowania nieruchomosciami komunalnymi. 2.1 Zasady prawidlowej gospodarki………..14 2.2 Zasada reprezentowania………..17 2.3. Zasada jawnosci………..19 2.4. Zasada ekwiwalentnosci swiadczen………..23 Rozdzial III Ocena dzialan gospodarowania przez gmine Wroclaw. 3.1. Ogólne dane dotyczace […]

Analiza tendencji na rynku finansowania nieruchomości mieszkalnych w Polsce. 4.16/5 (25)

Wstęp………..5 Rozdzial I Nieruchomosc jako przedmiot finansowania 1.1 Nieruchomosc i rynek nieruchomosci – ogólne definicje i cechy……….. 6 1.2 Źródła kapitału dla rynku nieruchomosci – techniki i metody finansowania……….. 12 1.3 Kredyt hipoteczny jako podstawowa metoda finansowania nieruchomosci mieszkalnych – definicje i charakterystyka……….. 20 Rozdzial II Poglebiona analiza sytuacji 2.1 Stan rynku nieruchomosci……….. 26 2.2 […]

Udział i znaczenie podatku od nieruchomości w budżecie miasta XYZ. 4.28/5 (25)

Wstęp……….. 3 Rozdzial I Miejsce podatku od nieruchomosci w polskim systemie podatków lokalnych 1.1. Geneza podatku od nieruchomosci……….. 4 1.2. Podatek od nieruchomosci na tle innych podatków w polskim systemie podatkowym……….. 12 Rozdzial II Elementy konstrukcji podatku od nieruchomosci 2.1. Zakres podmiotowy ………..15 2.2. Przedmiot opodatkowania ………..19 2.3. Podstawa opodatkowania……….. 22 2.4. Wysokosc stawek podatkowych […]

Wycena nieruchomości mieszkaniowych do celów sprzedaży na przykładzie lokalu wlasnosciowego firmy XYZ SP.Z O.O. 4.32/5 (25)

Wyciag z operatu szacunkowego………..6 Rozdzial 1. Okreslenie przedmiotu i zakresu wyceny 1.1. Przedmiot wyceny. 1.2. Zakres wyceny……….. 8 Rozdzial 2. Cel wyceny………..8 Rozdzial 3. Podstawy formalno-prawne wykonania operatu szacunkowego. 3.1. Podstawy formalne………..8 3.2. Podstawy materialno-prawne………..9 3.3. Źródła danych merytorycznych………..9 Rozdzial 4. Okreslenie dat istotnych dla wyceny………..9 Rozdzial 5. Opis i okreslenie stanu prawnego nieruchomosci. 5.1. […]

Formy władania i zarządzania nieruchomościami na przykładzie firmy XYZ SP.Z O.O. 4.19/5 (21)

Wstęp………..4 Rozdzial 1. Nieruchomości jako przedmiot badan 1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci………..7 1.2 Funkcje nieruchomosci………..11 1.3 Źródła informacji o nieruchomosciach………..14 1.4 Pojecie i obszary zarządzania nieruchomosciami………..21 Rozdzial 2. Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci………..26 2.2 Cechy rynku nieruchomosci………..28 2.3 Podmioty i instytucje wystepujace na rynku nieruchomosci………..33 2.4 Zarzadca na rynku nieruchomosci………..40 Rozdzial […]

Zarządzanie nieruchomością komercyjna na przykładzie pasazu handlowego spółki C6 group sp. z o.o. 4.19/5 (26)

Wstęp………. 4 Rozdzial I Rynek nieruchomosci w Polsce 1.1 Nieruchomosc w świetle przepisów prawa………. 5 1.2 Rynek nieruchomosci………. 7 1.3 Istota i rodzaje nieruchomosci………. 8 1.4 Źródła informacji o nieruchomosciach ……….16 Rozdzial II Zarządzanie finansami nieruchomosci 2.1 Zarządzanie nieruchomosciami ……….24 2.1.1Strategie zarządzania ……….25 2.1.2 Wpływ zarządzania na wartość nieruchomosci………. 28 2.2 Podstawowe wskazniki finansowe nieruchomosci………. […]

Wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym 4.27/5 (26)

Rozdzial I Wstęp 1.1 Wprowadzenie 1.2 Teza pracy Rozdzial II Nieruchomości 2.1 Pojecie nieruchomosci 2.2 Rodzaje nieruchomosci Rozdzial III Wycena nieruchomosci 3.1. Proces wyceny 3.2. Kryteria wyceny Rozdzial IV Metody wyceny nieruchomosci 4.1. Wycena nieruchomosci w podejsciu porównawczym 4.2. Wycena nieruchomosci w podejsciu dochodowym 4.3 Wycena nieruchomosci podejsciem kosztowym 4.4 Wycena nieruchomosci podejsciem mieszanym 4.5 […]

Gospodarowanie nieruchomościami w Gminie XYZ 4.23/5 (22)

Wstęp……….4 Rozdzial I. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 1.1. Miejsce gminy w strukturze samorządu………. 6 1.2. Zadania i kompetencje gminy ……….7 1.3. Władze gminy ……….11 1.3.1. Rada gminy………. 11 1.3.2. Wójt, burmistrz, prezydent miasta ……….15 1.4. Jednostki pomocnicze samorządu gminnego………. 22 1.4.1. Solectwa ……….24 1.4.2. Dzielnice (osiedla) ……….26 Rozdzial II. Gmina podmiotem gospodarowania nieruchomosciami […]

Podatek od nieruchomości w Polskim systemie podatków lokalnych na przykładzie Miasta XYZ w latach 2010 – 2013 4.14/5 (29)

Wstęp Rozdział I Polski system podatkowy 1.1 Geneza podatku, pojęcie i jego cechy 1.2 Elementy struktury podatku 1.3 Zastosowanie podatku w funkcjonowaniu państwa 1.4 Klasyfikacja podatków w Polskim systemie podatkowym 1.5 Podstawowe znaczenie systemu podatkowego Rozdział II Podatek od nieruchomości w Polskim systemie podatkowym 2.1 Pojęcie i cechy podatków lokalnych 2.2 Definicja i rodzaje nieruchomości […]

Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Miasta XYZ w latach 2008-2011 4.32/5 (19)

Wstęp ………. 4 Rozdzial I. Specyfika nieruchomosci jako dobra ekonomicznego 1.1. Pojecie i istota nieruchomosci ………. 6 1.2. Cechy nieruchomosci ………. 10 1.3. Funkcje nieruchomosci ………. 17 1.4. Formy gospodarowania nieruchomosciami ………. 20 Rozdzial II. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego realizujaca zadania z zakresu polityki mieszkaniowej 2.1. Gmina jako podmiot gospodarki nieruchomosciami ………. 27 […]

Rozwój rynku nieruchomości komercyjnych na przykładzie województwa Slaskiego 4.43/5 (14)

Wstęp Rozdzial 1. Podstawowe informacje o nieruchomosci jako przedmiocie inwestycji na rynku 1.1. Pojecie oraz rodzaje nieruchomosci 1.1.1. Cechy charakterystyczne nieruchomosci 1.1.2. Funkcje jakie spelniaja nieruchomosci 1.2. Istota nieruchomosci komercyjnych 1.3. Inwestowanie w nieruchomosci komercyjne Rozdzial 2. Rynek nieruchomosci i jego rozwój 2.1. Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1.1. Pojecie, cechy oraz funkcje rynku nieruchomosci 2.1.2. Rola […]

Plan zarządzania wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. XYZ 4.53/5 (19)

Wstęp Podstawowe informacje o nieruchomosci Stan prawny nieruchomosci Lokalizacja ogólna Ocena i opis stanu technicznego budynku Charakterystyka nieruchomosci Stan nieruchomosci Ustalenie sposobu zuzycia technicznego Okreslenie potrzeb remontowych Ocena metod zarządzania Podsumowanie i wnioski Analiza rynku nieruchomosci Okreslenie zasiegu rynku Klienci – preferencje i upodobania Analiza porównywalnych nieruchomosci Podsumowanie i wnioski Biezaca analiza finansowa Przychody i […]

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi gminy 4.39/5 (18)

Wykaz skrótów……….3 Wprowadzenie……….4 Rozdzial I Pojecia ‚gospodarowanie’ i ‚nieruchomosci komunalne’………. 6 Pochodzenie nieruchomosci komunalnych……….9 Rozdzial II Podmioty odpowiedzialne za gospodarowanie nieruchomosciami komunalnymi……….14 1. Gmina……….16 2. Zwiazek komunalny i miejska strefa usług publicznych……….17 3. Jednoosobowe spółki gminy……….18 4. Spólki prawa handlowego: z ograniczoną odpowiedzialnoscia i akcyjna………. 19 5. Stowarzyszenia gmin i fundacje komunalne……….20 Rozdzial III Prawne […]

Funkcjonowanie rynku nieruchomości na przykładzie miasta XYZ 4.37/5 (27)

Wstęp ……..3 RozdzialI.Nieruchomosc, jako przedmiot obrotu na rynku mieszkaniowym 1.1 Pojecie i cechy nieruchomosci ……..4 1.2 Rynek nieruchomosci, jego rola i charakterystyka ……..11 1.3 Funkcjonowanie rynku nieruchomosci mieszkaniowych ……..18 Rozdzial II. Rynek mieszkaniowy miasta XYZ – analiza i ocena 2.1 Charakterystyka demograficzna miasta XYZ ……..25 2.2 Budownictwo mieszkaniowe w Swieciu ……..29 2.3 Infrastruktura i warunki […]

Wartość nieruchomości oraz jej wycena przez Rzeczoznawce Majatkowego 4.26/5 (19)

Wykaz skrótów…………3 Wstęp………… 4 Rozdzial 1. Wartość nieruchomosci 1.1 Istota wartosci …………5 1.1.1 Wartość wymienna………… 6 1.1.2 Wartość uzytkowa………… 9 1.1.3 Kształtowanie się wartosci ekonomicznej………… 9 1.2 Wartość nieruchomosci …………10 1.2.1 Funkcje wartosci nieruchomosci………… 10 1.2.2 Czynniki wpływajace na wartość nieruchomosci …………10 1.3 Rodzaje wartosci nieruchomosci …………12 1.3.1 Wartość rynkowa …………13 1.3.2 Wartość odtworzeniowa………… 14 […]

Zarządzanie wspólnota mieszkaniowa XYZ z wykorzystaniem rocznego planu gospodarczego 4.37/5 (19)

Streszczenie. Wstęp. Rozdzial 1. Nieruchomosc jako przedmiot zarządzania. 1.1 Istota i rodzaje nieruchomosci. 1.2 Formy władania nieruchomosciami. 1.3 Gospodarowanie nieruchomosciami. 1.4 Korzysci i koszty posiadania nieruchomosci. Rozdzial 2. Zarządzanie wspólnota mieszkaniowa. 2.1 Podstawy prawne działania wspólnoty mieszkaniowej. 2.2 Cele i zadania wspólnoty. 2.3 Istota i formy zarządzania wspólnota mieszkaniowa. 2.4 Podejmowanie uchwal. 2.5 Zasoby wspólnoty. […]

Finansowanie nieruchomości mieszkaniowych z udzialem kredytu hipotecznego na przykładzie projektu. 4.17/5 (23)

Wstęp…………3 Rozdzial I Źródła finansowania nieruchomosci mieszkaniowych. 1.1. Nieruchomosc jako przedmiot finansowania…………5 1.2. Podstawowe prawa rzeczowe nieruchomosci…………7 1.3. Kredyt jako glówne źródło finansowania nieruchomosci…………10 Rozdzial II Opis projektu 2.1. Profil kredytobiorcy i kredytodawcy. 2.1.1 Kredytodawca – ING Bank…………12 2.1.2. Kredytobiorca…………15 2.2. Opis kredytowanej nieruchomosci…………17 2.2.1. Opis jednostki developerskiej oferujacej nieruchomosc – Budimex S.A…………17 2.2.2. Opis […]

Zarzadca na rynku nieruchomości 4.27/5 (26)

Wstęp……..1 Rozdzial 1. Nieruchomosc – definicje i pojecia 1.1. Pojecie nieruchomosci…….. 2 1.2. Rodzaje nieruchomosci…….. 3 1.3. Funkcje nieruchomosci…….. 7 1.4. Rynek nieruchomosci…….. 9 1.5. Uczestnicy rynku nieruchomosci ……..13 Rozdzial 2. Zarządzanie nieruchomosciami jako dzialalnosc zawodowa 2.1. Pojecie zarządzania ……..16 2.2. Pojecie zarządzania nieruchomoscia ……..18 2.3. Formy zarządzania nieruchomosciami ……..19 2.4. Zarzadca nieruchomosci ……..20 Rozdzial […]

Specyfika procesów inwestycyjnych na rynku nieruchomości 4.29/5 (24)

Wstęp. Rozdzial I Zagadnienia definicje zwiazane z nieruchomoscia 1.1 Definicja prawna. 1.2 Cechy nieruchomosci. 1.2.1 Fizyczne. 1.2.2 Ekonomiczne. 1.3 Typologia nieruchomosci. 1.4 Funkcje nieruchomosci. Rozdzial II Specyfika nieruchomosci jako obiektu inwestycyjnego 2.1 Rynek nieruchomosci i jego specyfika. 2.2 Pojecie inwestycji w doktrynie ekonomicznej. 2.3 Zalety i wady inwestycji na rynku nieruchomosci . 2.4 Ryzyko inwestowania […]

Inwestowanie w nieruchomości na przykładzie obiektów sportowych. 3/5 (2)

Wstęp…….3 Rozdzial I. Nieruchomości jako kategoria ekonomiczna…….5 1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci 1.2. Funkcje i cechy nieruchomosci 1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4. Formy wlasnosci nieruchomosci Rozdzial II. Geneza inwestycji 2.1. Pojecie inwestycji…….28 2.2. Zalety i wady inwestowania w nieruchomosci 2.3. Ocena efektywnosci inwestycji w nieruchomosci 2.4. Strategie rynku nieruchomosci Rozdzial III. Charakterystyka obiektów […]

Kryzys na rynku nieruchomości 4.26/5 (27)

Wstęp…………2 Rozdzial I Przyczyny kryzysu finansowego. 1.1. Analiza przyczyn kryzysu…………4 1.2. Konsekwencje kryzysowe dla calego swiata…………9 1.3. Sposoby zwalczania kryzysu…………16 Rozdzial II Analiza porównawcza wybranych wskazników charakteryzujacych kryzys. 2.1. Czynniki wpływajace na kryzys…………24 2.2. Rynek nieruchomosci w Polsce oraz w Europie…………28 2.3. Stopniowe przezwyciezanie kryzysu w Europie…………37 Rozdzial III Ocena kondycji europejskiego rynku nieruchomosci w […]

Zarządzanie nieruchomościami na przykładzie Wspólnot Mieszkaniowych w Warszawie Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp ……….3 Rozdzial 1 Aspekty formalno – prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych 1.1.Definicja wspólnoty mieszkaniowej i nieruchomosci wspólnej………. 4 1.1.1.Prawa do nieruchomosci ……….10 1.2.Podstawy prawne działania wspólnot mieszkaniowych………. 13 1.3.Organy wystepujace we wspólnotach mieszkaniowych………. 15 1.4.Cele i zadania wspólnot mieszkaniowych………. 20 Rozdzial 2. Charakterystyka wybranych wspólnot mieszkaniowych 2.1.Rynek nieruchomosci Warszawy ……….25 2.2.Charakterystyka wspólnot mieszkaniowych Sródmiescia Warszawy………. […]

Dostep do informacji o zasobach nieruchomości gminnych na przykładzie gospodarowania nieruchomościami w XYZ 4.33/5 (18)

Wstęp. Rozdzial I Charakterystyka rynku nieruchomosci 1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci……….5 1.2 Cechy nieruchomosci ……….10 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami ……….15 1.4 Istota i specyfika rynku nieruchomosci ……….15 Rozdzial II Zasady gospodarowania nieruchomosciami 2.1 Instytucje rynku nieruchomosci………. 29 2.2 Prawo do nieruchomosci ……….32 2.3 Gospodarowanie nieruchomosciami gminnych ……….32 2.4 Zasada obrotu nieruchomosciami ……….36 Rozdzial […]

Zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi na przykładzie wspólnoty mieszkaniowej polozonej przy ul. Jednosci Robotniczej 17 w Slubicach 4.35/5 (23)

Wstęp ………..1 Rozdzial 1. Teoretyczne podstawy zarządzania nieruchomosciami 1.1 Pojecie i funkcje zarządzania………..6 1.2 Istota zarządzania nieruchomosciami ………..12 1.3 Strategie zarządzania nieruchomosciom………..21 Rozdzial 2. Charakterystyka prawno – ekonomiczna Wspólnot Mieszkaniowych. 2.1 Ogólne zasady prawne funkcjonowania Wspólnot Mieszkaniowych……….. 25 2.2 Formy zarządzania nieruchomoscia……….. 33 2.3 Organizacja zarzadu wspólnoty mieszkaniowej……….. 41 Rozdzial 3. Zarządzanie nieruchomosciami wspólna polozona […]

Zarządzanie nieruchomościami lokalowymi przez gmine miasta Szczecin 4.36/5 (28)

Wstęp ……….1 Rozdzial I. Pojecie nieruchomosci. 1. Cechy nieruchomosci ……….6 2. Wartość nieruchomosci ……….8 3. Prawa do nieruchomosci ……….11 Rozdzial II. Pojecie rynku nieruchomosci. 1. Podzial rynku nieruchomosci ……….15 1.1. Podzial rynku wedlug typów funkcjonalnych nieruchomosci ……….16 1.2. Podzial rynku nieruchomosci ze wzgledu na kryterium geograficzne……….17 1.3. Podzial rynku na rynki formalne i nieformalne ……….18 […]

Nabycie wlasnosci od nieuprawnionego 4.17/5 (24)

Wykaz wazniejszych skrótów…………3 Wstęp…………5 Rozdzial I. Prawo wlasnosci jako podstawowa instytucja prawa rzeczowego 1.1. Ogólna charakterystyka prawa rzeczowego…………7 1.1.1. Rzeczy jako przedmioty praw rzeczowych…………7 1.1.2. Zasada superficies solo cedit…………11 1.1.3. Pojecie wlasnosci…………13 1.2. Nabycie wlasnosci i utrata wlasnosci…………18 1.2.1. Sposoby nabycia i utraty prawa wlasnosci…………18 1.2.2. Pierwotne i pochodne nabycie prawa wlasnosci…………20 1.3. Przeniesienie wlasnosci […]

Zbywanie praw najmu nieruchomości lokalowych-uslugowych 4.15/5 (20)

Wstęp……….4 Rozdzial 1. Nieruchomości 1.1. Pojecie nieruchomosci w polskim systemie prawnym ze szczególnym uwzglednieniem nieruchomosci lokalowych-uslugowych 6 1.1.1. Ujecie prawa cywilnego. Nieruchomosc jako skladnik mienia………. 6 1.1.2. Ujecie wieczysto- ksiegowe………. 7 1.1.3. Nieruchomosc jako kategoria ekonomiczna………. 8 1.1.4. Nieruchomości- podzial i charakterystyka………. 10 1.1.4.1. Podzial wedlug kryterium przedmiotowego………. 12 1.1.4.2. Podzial wedlug kryterium podmiotowego ……….16 […]