Tag: spółki

Dylematy zarzadzania : tworzenie spółki z ogrniczona odpowiedzialnościa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział I Spółka prawa handlowego-zagadnienia ogólne. 1.1 Spółki osobowe ………..4 1.2 Spółki kapitałowe ………..6 Rozdział II Spółka z o.o.-podstawowe informacje 2.1. Osobowo-kapitałowy charakter spółki z o.o………… 9 2.2 Wady i zalety spółki z o.o………… 13 2.2.1 Zalety prowadzenia spółki z o.o………… 13 2.2.2 Wady prowadzenia spółki z o.o………… 15…

Leasing – jedno ze źródeł finansowania jednostki gospodarczej na przykładzie finansowania spółki Lexus Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Inwestycje i ich źródła finansowania 1.1. Inwestycje – istota i znaczenie dla działalności przedsiębiorstw ……….5 1.2. Sektor małych i średnich jednostek gospodarczych i jego znaczenie ……….9 1.3. Podstawowe źródła finansowania działalności podmiotów………. 13 1.3.1. Wewnętrzne finansowanie działalności ……….13 1.3.2. Zewnętrzne źródła pozyskiwania kapitału………. 15 1.4. Nowoczesne sposoby…

Procedury budżetowania na przykładzie spółki XYZ S.A. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I System i procedury budżetowania w przedsiębiorstwie 1.1 Geneza, pojęcie i istota budżetowania ………..4 1.2 Funkcje, cele i zadania budżetowania……….. 7 1.3 Pojęcie procedury oraz efekty budżetowania ………..11 1.4 Modele i metody budżetowania ………..13 Rozdział II Budżet główny i jego struktura 2.1 Pojęcie i budowa budżetu głównego ………..20…

Doskonalenie procesów zarządzania infrastrukturą publiczną na przykładzie spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp 1. Infrastruktura – pionowa, liniowa, transportowa: drogowa, kolejowa, lądowa, wodna 2. Proces zarządzania w literaturze 3. Wskaźniki jakościowe i eksploatacyjne dotyczące infrastruktury kolejowej 3.1. Wskaźniki jakościowe 3.2. Wskaźniki eksploatacyjne 4. Charakterystyka procesów zarządzania infrastrukturą szynową 4.1. Inwestycje 4.2. Prace remontowe i naprawcze 4.3. Przeglądy i konserwacja 5. Lokalne Centrum…

Analiza przepływów pieniężnych Spółki będącej w restrukturyzacji – na przykładzie Alma Market S.A Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Podstawowe przykłady sprawozdań finansowych 1.1 Istota i cel przygotowywania sprawozdań finansowych ………..5 1.2 Rodzaje sprawozdań wraz z ich strukturą ………..11 Rozdział 2 Rachunek przepływów pieniężnych jako element sprawozdań finansowych 2.1 Istota sporządzania rachunku przepływów pieniężnych ………..27 2.2 Regulacje prawne w aspekcie rachunku przepływów pieniężnych……….. 28 2.3 Metody…

Charakterystyka spółki akcyjnej na podstawie KGHM S.A. 4.59/5 (29)

Przez administrator

Wstęp 2 Rozdział I. Typy organizacji gospodarczych w gospodarce rynkowej 4 1. Działalność gospodarcza 4 2. Podmiot gospodarczy i jego cechy 11 3. Klasyfikacja podmiotów gospodarczych 20 3.1. Przedsiębiorstwo jednoosobowe 20 3.2. Spółki 22 3.3. Korporacje 24 4. Formy organizacyjne zrzeszania się przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej 25 Rozdział II. Typologia…

Badanie oplacalnosci finansowej laczenia sie przedsiebiorstw na przykladzie przejecia spólki Artman S.A. przez spólke LPP S.A. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdzial I Teoretyczne aspekty laczenia sie przedsiebiorstw 1.1. Definicje oraz rodzaje fuzji i przejec 1.2. Uregulowania prawne fuzji i przejec przedsiebiorstw 1.3. Cele fuzji i przejec 1.4. Fuzje i przejecia jako strategia rozwoju przedsiebiorstwa Rozdzial II Etapy procesu przejecia przedsiebiorstwa 2.2. Etap przygotowawczy 2.3. Etap negocjacyjny 2.4. Etap realizacji…

Plan marketingowy spółki XYZ Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wprowadzenie Rozdział 1 Rynek wina 1.1. Historia uprawy 1.2. Warunki wymagane do produkcji i przechowywania win 1.3. Rynek wina w Europie 1.4. Metody przechowywania wina Rozdział 2 Opis sytuacji w firmie XYZ 2.1. Historia działalności 2.2. Cele i misja działalności 2.3. Działalność marketingowa 2.4. SWOT Rozdział 3 Analiza kontrahentów i…

Przekształcenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi handlowe na przykładzie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Spółki Partnerskiej Lekarzy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Pojęcie i zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 1.1 Istota prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 1.2 Rozliczanie przychodów i kosztów 1.3 Wpisy dokonywane w poszczególnych kolumnach podatkowej księgi przychodów i rozchodów 1.4 Zdarzenia niepodlegające ujęciu w podatkowej księgi przychodów i rozchodów 1.5 Podsumowanie zapisów wykonanych…

Analiza i ocena kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw na przykładzie spółki KGHM Polska Miedź S.A. w latach 2013-2015 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Ogólna charakterystyka sprawozdania finansowego 1.1 Istota, cel oraz zasady sporządzania sprawozdań finansowych………..5 1.2 Podmioty sporządzające sprawozdania finansowe oraz ich użytkownicy………..9 1.3 Elementy sprawozdania finansowego………..12 Rozdział II Zakres, metodyka oraz instrumenty analizy sytuacji kapitałowo-majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa 2.1 Istota, przedmiot oraz cele analizy sprawozdania finansowego………..24 2.2 Obszary wstępnej…

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wykaz skrótów Źródła prawa Wstęp Rozdział I Charakter prawny i zakres odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. § 1. Charakter prawny odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. § 2. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. § 3. Zakres podmiotowy odpowiedzialności z art. 299 k.s.h. Rozdział II Przesłanki odpowiedzialności z art. 299…

Reprezentacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……..5 Rozdział I Zagadnienia ogólne 1. Charakterystyka ogólna spółki z o.o………7 1.1. Znaczenie i geneza 1.2. Definicja spółki z o.o. oraz jej istota 1.3. Cele i wykorzystanie spółki 2. Spółka z o.o. jako osoba prawna Rozdział II Reprezentacja spółki z o.o. przez zarząd&ensp……..28; 1. Ogólna charakterystyka zarządu 1.1. Pojęcie zarządu…

Analiza wskaźnikowa na przykładzie wybranej spółki giełdowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Analiza finansowa przedsiębiorstwa………..4 1.1. Analiza ekonomiczna 1.2. Analiza finansowa i jej metodologia 1.3. Podział metod Rozdział II Ogólna charakterystyka analizy wskaźnikowej, sprawozdań finansowych ………..9 1. Zakres i zasady analizy wskaźnikowej 2. Wskaźniki płynności 3. Wskaźniki wspomagania finansowego 4. Wskaźniki obrotowości 5. Wskaźniki rentowności Rozdział III Przykład analizy…

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w świetle przepisów Kodeksu Spółek Handlowych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1. Charakterystyka spółki z o.o. 1.1. Charakter spółki z o.o. I jego konsekwencje w zakresie odpowiedzialności za zobowiązania spółki………. 8 1.2. Pojęcie, charakter i funkcje zarządu spółki z o.o……….. 10 Rozdział 2. Odpowiedzialność w świetle prawa 2.1. Pojęcie odpowiedzialności cywilnoprawnej ……….15 2.1.1. Cechy odpowiedzialności gwarancyjnej i odszkodowawczej ……….15…

Analiza finansowa spółki. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………1 1. Znaczenie i cel analizy finansowej……… 3 2. Uwzględnienie wpływu inflacji w analizie finansowej……… 6 3. Charakterystyka analizowanej spółki……… 7 4. Sprawozdania finansowe jako podstawa analizy finansowe……… 9 5. Wskaźnikowa analiza kondycji finansowej spółki ………14 Podsumowanie – wynik analizy……… 32 Bibliografia ………34 Uwaga: Brak przypisów. Oceń

Analiza obciążeń podatkowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Spis treści…………. 2 Wstęp …………3 Rozdział 1. Elementy teorii podatku 1.1. Pojęcie, cechy i funkcje podatku………… 5 1.2. Elementy techniki podatkowej …………9 1.3. Zasady podatkowe …………16 1.4. System podatkowy i klasyfikacja podatków …………20 Rozdział 2. Charakterystyka obciążeń podatkowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2.1. Pojęcie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i obowiązki…

Analiza Finansowa jako filar analizy działalności przedsiębiorstwa na przykładzie wybranej spółki giełdowej Wawel Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Ogólna charakterystyka analizy finansowej 1.1. Istota analizy finansowej i jej znaczenie 1.2. Rodzaje analizy finansowej 1.3. Ogólna charakterystyka metod wykorzystywanych w analizie finansowej 1.4. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło informacji o sytuacji finansowej 1.4.1.Bilans jako zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich finansowania 1.4.2. Analiza wyniku finansowego na…

Wpływ ujawniania danych pozafinansowych na wartość spółki giełdowej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1. Istota pojęcia społeczna odpowiedzialność biznesu 1.1 Historia, definicja CSR i najważniejsze organizacje………. 7 1.2 CSR a interesariusze ……….12 1.3 Młodzi konsumenci o CSR ……….15 1.4 CSR wczoraj i jutro ……….18 Rozdział 2. CSR w kontekście konstytucyjnym i międzynarodowym 2.1 CSR w rozumieniu prawnym ……….24 2.2 Regulacje międzynarodowe…

Interwencje kryzysowe na przykładzie spółki XYZ. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Analiza sytuacji kryzysowej 1.1. Definicja kryzysu 1.2. Źródła kryzysu 1.3. Uczestnicy kryzysu Rozdział II. Zarządzanie kryzysem w firmie 2.1. Istota zarządzania kryzysem 2.2. Zasady zarządzania w sytuacjach kryzysowych 2.3. Przygotowanie organizacji do zaistnienia sytuacji kryzysowej Rozdział III. Public relations a zarządzanie kryzysem 3.1.Opracowanie strategii wychodzenia z kryzysu…

Podstawy prawne zakładania firmy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Podstawy prawne działalności gospodarczej w Polsce. 1.1 Ustawa o działalności gospodarczej 1.2 Klasyfikacja PKD 1.3 Rodzaje działalności gospodarczych: 1.3.1. Indywidualna działalność gospodarcza 1.3.2. Spółdzielnia 1.3.3. Spółki: osobowe: – Spółka cywilna – Spółka jawna – Spółka komandytowa – Spółka komandytowo – akcyjna – Spółka partnerska kapitałowe: – Spółka…

Wynik finansowy jako kryterium oceny efektywności działania spółki z o. o. w latach 2007 – 2012 Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Streszczenie……….4 Wstęp……….5 Rozdział 1. Wynik finansowy miarą efektów działania przedsiębiorstwa. 1.1 Pojęcie kosztów i przychodów……….7 1.2 Struktura wyniku finansowego……….11 1.3 Sposoby sporządzania rachunku wyników……….16 1.4 Wariant porównawczy a kalkulacyjny………21 Rozdział 2. Rentowność przedsiębiorstwa 2.1 Wstępna analiza rachunku zysków i strat ……….28 2.2 Rentowność w wielkościach względnych – wskaźniki rentowności 30…

Sprawozdanie finansowe jako źródło danych na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie spółki XYZ z o.o. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………….3 Rozdział I. Charakterystyka sprawozdań finansowych 1.1. Istota i cel sporządzania sprawozdań finansowych…………. 5 1.2. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych ………….10 1.3. Użytkownicy sprawozdań finansowych…………. 19 1.4. Elementy rocznego sprawozdania finansowego ………….22 Rozdział II. Analiza ekonomiczna jako narzędzie służące do oceny działalności przedsiębiorstwa 2.1. Istota i przedmiot analizy ekonomicznej…………. 42 2.2.…

Charakterystyka spółki partnerskiej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Powstanei spólki partnerskiej 1.1. Umowa spółki partnerskiej 1.2. Rejestracja spółki partnerskiej 1.3. Partnerzy w spółce partnerskiej Rozdział II. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki partnerskiej 2.1. Odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu 2.2. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki niezwiązane z wykonywaniem wolnego zawodu Rozdział III. Prowadzenie…

Analiza strategiczna spółki branży FMCG XYZ S.A. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział 1. Prezentacja firmy 1.1. Historia działalności Spółki XYZ S.A. 1.2. Struktura organizacyjna 1.3. Krótka charakterystyka działalności Spółki XYZ S.A. Rozdział 2. Analiza branży Rozdział 3. Analiza makrootoczenia Rozdział 4. Analiza otoczenia konkurencyjnego 4.1. Siła oddziaływania dostawców 4.2. Siła oddziaływania odbiorców 4.3. Natężenie walki konkurencyjnej Rozdział 5. Bariery wejścia i…