Stosunki międzynarodowe pisanie prac

Rola ONZ w utrzymywaniu pokoju na swiecie


Wstęp

Rozdzial I.
Charakterystyka organizacji miedzynarodowych

1.1. Istota i pojecie organizacji miedzynarodowych
1.2. Systematyka organizacji miedzynarodowych
1.3. Znaczenie organizacji miedzynarodowych


Rozdzial II.
Zasady działania Organizacji Narodów Zjednoczonych

2.1. Powstanie ONZ
2.2. Podstawowe zasady działania i status ONZ.
2.2. Struktura ONZ
2.3. Organy ONZ


Rozdzial III
Działania pokojowe ONZ.

3.1. Modele bezpieczenstwa w stosunkach miedzynarodowych
3.2. Operacje pokojowe ONZ
3.2. Udział Polski w misjach pokojowych ONZ.


Bibliografia


więcej

Droga Polski do NATO.


Wstęp……….4

Rozdzial I
Droga Polski do NATO

1.1 Rozwiazanie Ukladu Warszawskiego (1990-1991)……….9
1.2 Program ?Partnerstwo dla Pokoju? (PdP)……….13
1.3 polska pelnoprawnym czlonkiem NATO……….23


Rozdzial II
Działania NATO w Europie poludniowo – wschodniej

2.1 Pierwsze podmuchy burzy w Jugoslawii……….33
2.2 Wojskowe aspekty udzialu Polski w programie Partnerstwo dla Pokoju……….40
2.3 Operacja wojskowa IFOR……….41
2.4 Od IFOR do SFOR……….45
2.5 Polskie Jednostki Wojskowe AFOR i KFOR……….48


Rozdzial III
Pierwszy rok dzialan Polski w NATO

3.1 Wydarzenia roku 1989 – wynik fundamentalnych przemian w Europie Srodkowo – Wschodniej……….54
3...

więcej

Efekty globalizacji przedsiebiorstw na przykładzie firmy McDonald’s.


Wstęp

Rozdzial I
Globalizacja przedsiebiorstw……..5

1.1 Istota globalizacji przedsiebiorstw
1.2 Czynniki wpływajace na proces globalizacji
1.3 Korzysci i wady globalizacji przedsiębiorstwa


Rozdzial II
Podstawowe strategie globalne rozwoju przedsiębiorstwa……29

2.1 Klasyfikacja glównych sposobów wejscia na
rynki
zagraniczne
2.2 Globalna lokalizacja dzialalnosci
2...

więcej

Przebieg konfliktu w bylej Jugoslawii z udzialem wojsk NATO.


Wstęp………
3

Rozdzial 1.
Wojna domowa w Jugoslawii………4

1.1 Slowenia………7
1.2
Chorwacja………8
1.3 Bosnia i Hercegowina………12
1.4 Kosowo………27


Rozdzial 2.
Sily implementacyjne ………35

2.1 Utworzenie, cele, funkcje i struktura
kontyngentu……….35
2.2 Udział panstw nie nalezacych do
NATO………37
2.3 Realizacja wojskowych postanowien
cywilnych………38

więcej

RFN jako panstwo federalne.

Wstęp
……….
3

Rozdzial I
Rys historyczny federalnych Niemiec
………
6Rozdzial II
Wladza federalna a wladza krajowa (landowa)
………. 24

2.1. Zagadnienia wstepne
……….
24
2.2. Kraje federalne
………
27
2.3. Podzial kompetencji
………
33
2.3...

więcej

Dystrybucja produktów na przykładzie firmy XYZ


Wstęp…….3

Rozdzial I
Definicja, formy i funkcje dystrybucji

1. Definicja, pojecie i funkcje dystrybucji…….5
2. Rodzaje kanalów dystrybucji…….7
3. Posrednicy w kanalach dystrybucji…….13
4. Logistyka jako istotny element dystrybucji…….19


Rozdzial II
Charakterystyka firmy XYZ

1. Historia i kierunki rozwoju firmy XYZ…….23
2. Oferta produktowa firmy XYZ…….26
3. Klienci i konkurencja firmy XYZ…….32


Rozdzial III
Koncepcja dystrybucji w firmie XYZ

1. Organizacja kanalów dystrybucji…….36
2. Logistyka w firmie XYZ…….42
3. Skutecznosc kanalów dystrybucji…….44


Bibliografia…….48

Spis rysunków, tabel i wykresów…….49

więcej

ONZ-UNESCO – jedna z wyspecjalizowanych organizacji ONZ.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Co powinnismy wiedziec o Organizacji Narodów Zjednoczonych.

1.1. Kilka slów o Lidze Narodów – poprzedniczce Organizacji Narodów Zjednoczonych
1.2. Jak powstala Organizacja Narodów Zjednoczonych?………7
1.3. Jakie sa cele Organizacji Narodów Zjednoczonych?……….10
1.4. Jakie sa glówne organy Organizacji Narodów Zjednoczonych i jakie sa ich kompetencje?……….11
1.5. Jak funkcjonuje Organizacja Narodów Zjednoczonych?……….15
1.6. Jakie organy pomocnicze ma Organizacja Narodów Zjednoczonych?……….19
1.7. Z jakimi organizacjami Organizacja Narodów Zjednoczonych nawiazala wspólprace?………..20


Rozdzial II.
UNESCO – jedna z wyspecjalizowanych organizacji ONZ.

1.1...

więcej

Wpływ transformacji gospodarczej w Polsce na wymiane towarowa pomiedzy Polska i Rosja


Streszczenie………2
Wstęp………7

Rozdzial I.
Transformacja systemu gospodarczego w Polsce w latach 1989-19980

1. Procesy transformacji w Polsce w latach 1990-1998………10
1.1. Przebieg transformacji gospodarczej w Polsce i polityka stabilizacyjna………10
1.2. Zmiany instytucjonalno-prawne………18
1.3. Przeksztalcenia wlasnosciowe………20
1.3.1. Formy przeksztalcen wlasnosciowych………22
1.3.2. Tempo i skala procesu prywatyzacji………24
2. Transformacja handlu zagranicznego w Polsce ………228
3. Przedstawienie wskazników makroekonomicznych gospodarki polskiej w latach 1990-1997………35
3.1. Analiza dynamiki produktu krajowego brutto w latach 1990-1998………35
3.2. Inflacja………37

Rozdzial II
Sytuacja gospodarcza w Fe...

więcej

Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej.


Wstęp

Rozdzial I.
Ewolucja polityki handlowej………3

1.1 Historia integracji europejskiej
1.2 Pojecie i zakres wspólnej polityki handlowej
1.3 Podstawy prawne wspólnej polityki handlowej

Rozdzial II.
Instrumenty wspólnej polityki handlowej ………13

2.1 Wspólna zewnetrzna taryfa celna
2.1.1 Cla w Unii Europejskiej
2.1.2 Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnoty (TARIC)
2.2 Bariery poza taryfowe
2.2.1 Ograniczenia ilosciowe
2.2.2 Dobrowolne ograniczenia exportu
2.2.3 Postepowania antydumpingowe
2.2.4 Inne bariery pozataryfowe

Rozdzial III.
Geograficzne zróznicowanie wspólnej polityki handlowej……… 28

3...

więcej

Szanse i ograniczenia polskich produktów regionalnych w Unii Europejskiej.


Wstęp

Rozdzial I.
Szanse i zagrozenia funkcjonowania polskich firm na rynku europejskim

Rozdzial II.
Produkt w ujęciu miedzynarodowym

2.1. Teorie wymiany miedzynarodowej
2.2. Produkt jako narzedzie marketingu miedzynarodowego
2.3. Cykl zycia produktu

Rozdzial III.
Ogólne korzysci i straty wynikajace z czlonkostwa Polski w Unii Europejskiej

Rozdzial IV.
Polskie produkty regionalne na rynku polskim

4.1 Polskie przepisy prawne dotyczace produktów regionalnych i tradycyjnych
4.2. Funkcjonowanie firm wytwarzajacych produkty regionalne i tradycyjne na rynku polskim

Rozdzial V.
Polskie produkty regionalne na rynku europejskim

5.1...

więcej

Porównanie gospodarek USA, Chin, Japonii oraz krajów Wspólnoty Europejskiej.


Rozdzial I.
Teorie wymiany miedzynarodowej

1.1. Teoria kosztów absolutnych
1.2. Teoria kosztów wzglednych
1.3. Prawo wzajemnego popytu
1.4. Teoria obfitosci zasobów
1.5. Teorie neoczynnikowe
1.6. Teorie neotechnologiczne
1.6.1. Teoria zycia produktu
1.6.2. Teoria luki technologicznej
1.6.3. Teoria wzglednych korzysci z tytułu róznic w poziomach rozwoju
1.7. Teoria specjalizacji i wymiany wewnatrzgaleziowej
1.8. Narzedzia regulacji stosunków ekonomicznych z zagranica – zagraniczna polityka ekonomiczna

Rozdzial II.
Potencjal rozwojowy USA, Chin, Japonii oraz krajów Wspólnoty Europejskiej – polozenie geograficzne, ludnosc, zasoby naturalne

2.1. Potencjal rozwojowy USA
2.2...

więcej

Zalozenia wspólnego rynku europejskiego – przebieg negocjacji oraz doswiadczenia pierwszych miesiecy.


Wstęp……….. 4

Rozdzial I.
Przebieg procesu integracji europejskiej

1.1.Geneza Wspólnot Europejskich ……….. 6
1.1.1. Europejska Wspólnota Wegla i Stali ………..7
1.1.2. Europejska Wspólnota Gospodarcza ………..8
1.1.3 Europejska Wspólnota Energii Atomowej ………..9
1.2. Proces tworzenia Unii Europejskiej oraz jej rozszerzenia……….. 9
1.3. Unia Gospodarcza i Walutowa ………..14
1.4. Zalozenia Traktatów Amsterdamskiego, Nicejskiego oraz Projektu Konstytucji Europejskiej ………..17
1.5. System instytucjonalny Unii Europejskiej ………..36
1.5.1. Organy glówne Wspólnot Europejskich ………..38
1.5.2. Organy pomocnicze ………..44

Rozdzial II.
Zalozenia wspólnego rynku europejskiego

2.1...

więcej

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji na przykładzie Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi KGHM.


Wstęp 5

Rozdzial I.
Istota procesów umiedzynarodowienia i procesów globalizacji.

1.1 Pojecie umiedzynarodowienia i globalizacji……….7
1.2 Rodzaje strategicznej orientacji przedsiebiorstw……….9
1.3 Motywy umiedzynarodowienia przedsiebiorstw……….15
1.3.1 Rózne formy umiedzynarodowienia……….21
1.3.2 Formy niewymagajace instytucjonalnej lokalizacji za granica……….25

Rozdzial II.
Organizacja i funkcjonowanie Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi.

2.1 Historia rozwoju KGHM Polska Miedz S.A………..35
2.2 Zmiany w strukturze organizacyjnej KGHM Polska Miedz S.A………..37
2.3 Działalność produkcyjna spólki……….47

Rozdzial III.
Polityka handlowa Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi.

3...

więcej

Konflikt iracko – iranski 1980-1988. Stosunki Stanów Zjednoczonych z walczacymi stronami.


Wstęp…………3

Rozdzial I.
Stosunki Stanów Zjednoczonych, Iraku i Iranu w latach 1970-1984

1.1 Historia Iraku i Iranu w XX wieku ………… 4
1.2 Stosunki amerykansko – iranskie w latach 1970-1981 ………… 10
1.3 Stosunki amerykansko – irackie w latach 1970-1984………… 13
1.4 Stosunki iracko – iranskie do wybuchu wojny ………… 16


Rozdzial II.
Charakterystyka walczacych panstw

2.1 Potencjal ludnosciowy Iraku i Iranu oraz charakterystyka geograficzna pogranicza iracko-iranskiego …………24
2.2 Plany wojenne obu stron oraz ich potencjal militarny …………27


Rozdzial III.
Aspekt militarny, polityczny i ekonomiczny wojny

3.1 Wojna bez konca………… 32
3.2 Ocena wojny pod wzgledem militarnym ………… 40
3...

więcej

Konflikt palestynsko-izraelski jako czynniki rozwoju terroryzmu międzynarodowego


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Terroryzm – charakterystyka zjawiska

1.1. Terroryzm – czym jest? ……….5
1.2. Krótka historia powstania terroryzmu ……….11


Rozdzial II.
Polityczno-społeczne przyczyny powstania terroryzmu

2.1. Sytuacja spoleczno-polityczna jako czynnik sprzyjajacy powstaniu organizacji terrorystycznych ……….16
2.2. Konflikt palestynsko-izraelski i jego wpływ na nastroje polityczne w państwach arabskich ……….23


Rozdzial III.
Terroryzm islamski

3.1. Fundamentalizm islamski – czym jest? ……….28
3.2. Terrorystyczne ugrupowania islamskie – cele i metody działania ……….34


Rozdzial IV.
Glówne czynniki sprzyjajace powstaniu i ekspansji terroryzmu islamskiego

4.1...

więcej