Tag: Stosunki międzynarodowe tematy

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Rola ONZ w utrzymywaniu pokoju na swiecie

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka organizacji miedzynarodowych 1.1. Istota i pojecie organizacji miedzynarodowych 1.2. Systematyka organizacji miedzynarodowych 1.3. Znaczenie organizacji miedzynarodowych Rozdzial II. Zasady działania Organizacji Narodów Zjednoczonych 2.1. Powstanie ONZ 2.2. Podstawowe zasady działania i status ONZ. 2.2. Struktura ONZ 2.3. Organy ONZ Rozdzial III Działania pokojowe ONZ. 3.1. Modele bezpieczenstwa w stosunkach miedzynarodowych 3.2.…
Przeczytaj więcej

Droga Polski do NATO.

Wstęp……….4 Rozdzial I Droga Polski do NATO 1.1 Rozwiazanie Ukladu Warszawskiego (1990-1991)……….9 1.2 Program ?Partnerstwo dla Pokoju? (PdP)……….13 1.3 polska pelnoprawnym czlonkiem NATO……….23 Rozdzial II Działania NATO w Europie poludniowo – wschodniej 2.1 Pierwsze podmuchy burzy w Jugoslawii……….33 2.2 Wojskowe aspekty udzialu Polski w programie Partnerstwo dla Pokoju……….40 2.3 Operacja wojskowa IFOR……….41 2.4 Od IFOR…
Przeczytaj więcej

Efekty globalizacji przedsiebiorstw na przykładzie firmy McDonald’s.

Wstęp Rozdzial I Globalizacja przedsiebiorstw……..5 1.1 Istota globalizacji przedsiebiorstw 1.2 Czynniki wpływajace na proces globalizacji 1.3 Korzysci i wady globalizacji przedsiębiorstwa Rozdzial II Podstawowe strategie globalne rozwoju przedsiębiorstwa……29 2.1 Klasyfikacja glównych sposobów wejscia na rynki zagraniczne 2.2 Globalna lokalizacja dzialalnosci 2.3 Opracowanie globalnych produktów Rozdzial III Efekty osiagniete dzieki globalizacji przez firme McDonald`s………55 3.1 Wpływ…
Przeczytaj więcej

Przebieg konfliktu w bylej Jugoslawii z udzialem wojsk NATO.

Wstęp……… 3 Rozdzial 1. Wojna domowa w Jugoslawii………4 1.1 Slowenia………7 1.2 Chorwacja………8 1.3 Bosnia i Hercegowina………12 1.4 Kosowo………27 Rozdzial 2. Sily implementacyjne ………35 2.1 Utworzenie, cele, funkcje i struktura kontyngentu……….35 2.2 Udział panstw nie nalezacych do NATO………37 2.3 Realizacja wojskowych postanowien cywilnych………38 2.4. Polacy w silach IFOR………41 Rozdzial 3. Sily stabilizacyjne SFOR ……….44 3.1 Kontynuacja…
Przeczytaj więcej

RFN jako panstwo federalne.

Wstęp ………. 3 Rozdzial I Rys historyczny federalnych Niemiec ……… 6 Rozdzial II Wladza federalna a wladza krajowa (landowa) ………. 24 2.1. Zagadnienia wstepne ………. 24 2.2. Kraje federalne ……… 27 2.3. Podzial kompetencji ……… 33 2.3.1. Uwagi wstepne ……… 33 2.3.2. W zakresię ustawodawstwa ………. 34 2.3.3. W zakresię administracji ………. 38 2.3.4. W…
Przeczytaj więcej

Dystrybucja produktów na przykładzie firmy XYZ

Wstęp…….3 Rozdzial I Definicja, formy i funkcje dystrybucji 1. Definicja, pojecie i funkcje dystrybucji…….5 2. Rodzaje kanalów dystrybucji…….7 3. Posrednicy w kanalach dystrybucji…….13 4. Logistyka jako istotny element dystrybucji…….19 Rozdzial II Charakterystyka firmy XYZ 1. Historia i kierunki rozwoju firmy XYZ…….23 2. Oferta produktowa firmy XYZ…….26 3. Klienci i konkurencja firmy XYZ…….32 Rozdzial III Koncepcja…
Przeczytaj więcej

ONZ-UNESCO – jedna z wyspecjalizowanych organizacji ONZ.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Co powinnismy wiedziec o Organizacji Narodów Zjednoczonych. 1.1. Kilka slów o Lidze Narodów – poprzedniczce Organizacji Narodów Zjednoczonych 1.2. Jak powstala Organizacja Narodów Zjednoczonych?………7 1.3. Jakie sa cele Organizacji Narodów Zjednoczonych?……….10 1.4. Jakie sa glówne organy Organizacji Narodów Zjednoczonych i jakie sa ich kompetencje?……….11 1.5. Jak funkcjonuje Organizacja Narodów Zjednoczonych?……….15 1.6. Jakie…
Przeczytaj więcej

Wpływ transformacji gospodarczej w Polsce na wymiane towarowa pomiedzy Polska i Rosja

Streszczenie………2 Wstęp………7 Rozdzial I. Transformacja systemu gospodarczego w Polsce w latach 1989-19980 1. Procesy transformacji w Polsce w latach 1990-1998………10 1.1. Przebieg transformacji gospodarczej w Polsce i polityka stabilizacyjna………10 1.2. Zmiany instytucjonalno-prawne………18 1.3. Przeksztalcenia wlasnosciowe………20 1.3.1. Formy przeksztalcen wlasnosciowych………22 1.3.2. Tempo i skala procesu prywatyzacji………24 2. Transformacja handlu zagranicznego w Polsce ………228 3. Przedstawienie wskazników…
Przeczytaj więcej

Wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej.

Wstęp Rozdzial I. Ewolucja polityki handlowej………3 1.1 Historia integracji europejskiej 1.2 Pojecie i zakres wspólnej polityki handlowej 1.3 Podstawy prawne wspólnej polityki handlowej Rozdzial II. Instrumenty wspólnej polityki handlowej ………13 2.1 Wspólna zewnetrzna taryfa celna 2.1.1 Cla w Unii Europejskiej 2.1.2 Zintegrowana Taryfa Celna Wspólnoty (TARIC) 2.2 Bariery poza taryfowe 2.2.1 Ograniczenia ilosciowe 2.2.2 Dobrowolne…
Przeczytaj więcej

Szanse i ograniczenia polskich produktów regionalnych w Unii Europejskiej.

Wstęp Rozdzial I. Szanse i zagrozenia funkcjonowania polskich firm na rynku europejskim Rozdzial II. Produkt w ujęciu miedzynarodowym 2.1. Teorie wymiany miedzynarodowej 2.2. Produkt jako narzedzie marketingu miedzynarodowego 2.3. Cykl zycia produktu Rozdzial III. Ogólne korzysci i straty wynikajace z czlonkostwa Polski w Unii Europejskiej Rozdzial IV. Polskie produkty regionalne na rynku polskim 4.1 Polskie…
Przeczytaj więcej

Porównanie gospodarek USA, Chin, Japonii oraz krajów Wspólnoty Europejskiej.

Rozdzial I.Teorie wymiany miedzynarodowej 1.1. Teoria kosztów absolutnych 1.2. Teoria kosztów wzglednych 1.3. Prawo wzajemnego popytu 1.4. Teoria obfitosci zasobów 1.5. Teorie neoczynnikowe 1.6. Teorie neotechnologiczne 1.6.1. Teoria zycia produktu 1.6.2. Teoria luki technologicznej 1.6.3. Teoria wzglednych korzysci z tytułu róznic w poziomach rozwoju 1.7. Teoria specjalizacji i wymiany wewnatrzgaleziowej 1.8. Narzedzia regulacji stosunków ekonomicznych…
Przeczytaj więcej

Zalozenia wspólnego rynku europejskiego – przebieg negocjacji oraz doswiadczenia pierwszych miesiecy.

Wstęp……….. 4 Rozdzial I. Przebieg procesu integracji europejskiej 1.1.Geneza Wspólnot Europejskich ……….. 6 1.1.1. Europejska Wspólnota Wegla i Stali ………..7 1.1.2. Europejska Wspólnota Gospodarcza ………..8 1.1.3 Europejska Wspólnota Energii Atomowej ………..9 1.2. Proces tworzenia Unii Europejskiej oraz jej rozszerzenia……….. 9 1.3. Unia Gospodarcza i Walutowa ………..14 1.4. Zalozenia Traktatów Amsterdamskiego, Nicejskiego oraz Projektu Konstytucji Europejskiej…
Przeczytaj więcej

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji na przykładzie Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi KGHM.

Wstęp 5 Rozdzial I. Istota procesów umiedzynarodowienia i procesów globalizacji. 1.1 Pojecie umiedzynarodowienia i globalizacji……….7 1.2 Rodzaje strategicznej orientacji przedsiebiorstw……….9 1.3 Motywy umiedzynarodowienia przedsiebiorstw……….15 1.3.1 Rózne formy umiedzynarodowienia……….21 1.3.2 Formy niewymagajace instytucjonalnej lokalizacji za granica……….25 Rozdzial II. Organizacja i funkcjonowanie Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi. 2.1 Historia rozwoju KGHM Polska Miedz S.A………..35 2.2 Zmiany w strukturze organizacyjnej…
Przeczytaj więcej

Konflikt iracko – iranski 1980-1988. Stosunki Stanów Zjednoczonych z walczacymi stronami.

Wstęp…………3 Rozdzial I. Stosunki Stanów Zjednoczonych, Iraku i Iranu w latach 1970-1984 1.1 Historia Iraku i Iranu w XX wieku ………… 4 1.2 Stosunki amerykansko – iranskie w latach 1970-1981 ………… 10 1.3 Stosunki amerykansko – irackie w latach 1970-1984………… 13 1.4 Stosunki iracko – iranskie do wybuchu wojny ………… 16 Rozdzial II. Charakterystyka walczacych…
Przeczytaj więcej

Konflikt palestynsko-izraelski jako czynniki rozwoju terroryzmu międzynarodowego

Wstęp……….3 Rozdzial I. Terroryzm – charakterystyka zjawiska 1.1. Terroryzm – czym jest? ……….5 1.2. Krótka historia powstania terroryzmu ……….11 Rozdzial II. Polityczno-społeczne przyczyny powstania terroryzmu 2.1. Sytuacja spoleczno-polityczna jako czynnik sprzyjajacy powstaniu organizacji terrorystycznych ……….16 2.2. Konflikt palestynsko-izraelski i jego wpływ na nastroje polityczne w państwach arabskich ……….23 Rozdzial III. Terroryzm islamski 3.1. Fundamentalizm islamski…
Przeczytaj więcej

Kontrola zbrojen i nieproliferacji broni w okresie 1986-2005.

Wstęp………3 Rozdzial I. Podstawowe pojecia dotyczace rozbrojenia i kontroli zbrojen; wprowadzenie. 1.1. Rola sektora zbrojeniowego we wspólczesnej gospodarce globalnej………6 1.2. Istota i rodzaje procesów rozbrojeniowych………8 1.2.1. Umowy miedzynarodowe………8 1.2.2. Organizacje międzynarodowe (OBWE, NATO, ONZ)………10 1.2.3. Zinstytucjonalizowany system kontroli zbrojen………19 1.2.4. Programy zbioru i niszczenia broni………21 1.3. Podstawowe problemy procesu rozbrojeniowego………23 1.3.1. Bron masowego razenia (jadrowa,…
Przeczytaj więcej

Stosunki Federacji Rosyjskiej z Unia Europejska.

Streszczenie Wstęp Rozdzial I Czynniki kształtujące miejsce Rosji w stosunkach miedzynarodowych 1.1. Konsekwencje zmian geopolitycznych dla Rosji 1.2. Rozszerzenie Unii na Wschód 1.3. Kierunek ideowo-programowy w rosyjskiej polityce zagranicznej Rozdzial II Federacja Rosyjska – Unia Europejska – Polska 2.1. Rola Polski w stosunkach Rosji z Unia Europejska 2.2. Czlonkostwo Polski w Unii Europejskiej a stosunki…
Przeczytaj więcej

Analiza polsko-rosyjskich stosunków handlowych.

Wstęp……….. 3 Rozdzial I. Stanowisko Polski wobec rosyjskich ofert współpracy 1.1. Sytuacja gospodarcza Polski i Rosji……….. 5 1.2. Czynniki determinujace rozwój stosunków handlowych Polski z Rosja ………..10 1.3. Prawne aspekty regulujace stosunki handlowe miedzy Polska a Rosja ………..14 Rozdzial II. Charakterystyka stosunków handlowych z Rosja 2.1. Wielkosc eksportu i importu oraz bilans handlowy ………..23 2.2.…
Przeczytaj więcej

Zaangazowanie papieza Jana Pawla II w proces pokojowy na Ziemi Swietej.

Wstęp Rozdzial I. Historia konfliktów palestynsko-izraelskich 1.1. Terytorium Palestyny do pierwszej wojny Swiatowej 1.2. Syjonizm i nacjonalizm arabski jako źródła konfliktu 1.3. Deklaracja Balfoura i mandat brytyjski 1.4. Walka o sprawe arabska 1.5. Nadzieja na pokój 1.6. Pierwsza Intifada 1.7. Rzeczywistosc ostatnich lat Rozdzial II. Mozaika religijna na terenie Ziemi Swietej 2.1. Jan Pawel II…
Przeczytaj więcej

Ruch sprawiedliwego handlu jako rodzaj pomocy dla krajów slabiej rozwinietych.

Wstęp ………….11 Rozdzial I. Czym jest sprawiedliwy handel 1. Geneza Sprawiedliwego Handlu ………… 12 1.1. Idea ‚handlu zamiast pomocy’ na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych ………… 14 1.2. Lata 60 – narodziny ‚sprawiedliwego’ podejscia do handlu miedzynarodowego ………… 19 1.3. Lata 70 – wzrost zainteresowania idea Sprawiedliwego Handlu ………… 23 1.4. Lata 80 – czas wolniejszego…
Przeczytaj więcej

Konflikt polsko-bialoruski za prezydenta Lukaszenki.

Wstęp 3 Rozdzial I. Aleksander Lukaszenka – walka o wladze 2.1 Zarys historii Bialorusi …………..4 2.2 Biografia Aleksandra Lukaszenki ………….. 6 2.3 Wybory prezydenckie 1994 – Bialoruski front ludowy………….. 8 2.4 Wybory prezydenckie w 2001 roku …………..18 2.5 Wybory prezydenckie w 2006 roku………….. 19 Rozdzial II. Przyczyny konfliktu polsko-bialoruskiego 3.1 Organizacje polskie na Bialorusi………….. 23…
Przeczytaj więcej

Wpływ ogólnej sytuacji międzynarodowej na Polska polityke bezpieczenstwa.

Wstęp…………. 6 Rozdzial I. Zalozenia metodologiczne pracy 1.1. Pojecia i definicje ………….8 1.2. Przedmiot i cel badan…………. 12 1.3. Hipotezy robocze ………….12 1.4. Metody i techniki badawcze…………. 14 Rozdzial II. Analiza swiatowego systemu bezpieczenstwa (zgodnie z literatura przedmiotu dzialan) 2.1. Regionalne systemy bezpieczenstwa na przykładzie Europy ………….17 2.1.1. Organizacja Traktatu Pólnocnoalantyckiego…………. 18 2.1.2. Unia Europejska…
Przeczytaj więcej

Wizja Europy Konrada Adenauera w latach 1949-1963.

Wstęp …………3 Rozdzial I. Powstanie Republiki Federalnej Niemiec. 1.1. Plan Schumana. …………7 1.2. Tlo polityczno-historyczne objecia wladzy w RFN przez Konrada Adenauera…………. 12 1.3. Polityka europejska Konrada Adenauera. …………19 Rozdzial II. Polityka zagraniczna Konrada Adenauera w latach 1955-1963. …………29 2.1. Pierwsze lata rzadów Konrada Adenauera. …………30 2.2. Remilitaryzacja RFN. …………34 2.3. Rola Konrada Adenauera w…
Przeczytaj więcej

Analiza polskiego handlu zagranicznego w latach 2006-2007.

Wstęp Rozdzial I. Charakterystyka handlu zagranicznego 1.1. Istota handlu zagranicznego 1.2. Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego 1.3. Handel zagraniczny jako czynnik wzrostu i rozwoju gospodarczego 1.4. Pozycja konkurencyjna Polski u progu XXI w Rozdzial II. Ogólna charakterystyka polskiej wymiany handlowej w latach 2006-2007 2.1. Skala i dynamika obrotów towarowych w 2006 r 2.2. Skala i dynamika…
Przeczytaj więcej

Polsko-amerykanska wymiana handlowa w latach 2000-2007.

Wstęp ……….3 Rozdzial I. Handel zagraniczny i pojecia z nim zwiazane 1.1. Pojecie handlu i handlu zagranicznego ……….5 1.2. Funkcje handlu zagranicznego w gospodarce ………. 6 1.3. Eksport ……….7 1.4. Rodzaje eksportu………. 8 1.5. Import ………. 8 1.6. Rodzaje importu ……….9 1.7. Reeksport ……….10 Rozdzial II. Sytuacja gospodarcza Polski i USA na tle krajów Unii…
Przeczytaj więcej

Rola NATO w zapewnieniu bezpieczenstwa międzynarodowego.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Pojecia, geneza i istota bezpieczenstwa miedzynarodoowego. 1.1. Pojecie i istota bezpieczenstwa miedzynarodowego………5 1.2. Modele bezpieczenstwa miedzynarodowego………10 1.3 . Geneza, pojecie i istota organizacji miedzynarodowych………12 1.4.Geneza powstania NATO jako organizacji miedzynarodowej………14 Rozdzial 2. Zasady działania Paktu Pónocnoatlantyckiego. 2.1. Doktryny Sojuszu………17 2.2. Podstawowe cele i zasady działania NATO………20 2.3. Struktura organizacyjna NATO………23 2.3.1. Organy…
Przeczytaj więcej

Kierunek polityki zagranicznej Ukrainy po rewolucji pomaranczowej.

Wstęp Rozdzial I Pozycja Ukrainy w strukturach organizacyjnych Europy 1.1 Organizacja na Rzecz Demokracji i Rozwoju Ekonomicznego GUAM (ODREK-GUAM) 1.2 Wspólnota Niepodleglych Panstw 1.3 Organizacja Narodów Zjednoczonych 1.4 Rada Europy 1.5 Organizacja Bezpieczenstwa i Wspólpracy w Europie Rozdzial II Stosunki Ukrainy z Unia Europejska 2.1 Instytucjonalizacja stosunków miedzy Ukraina a Unia Europejska 2.2 Stosunki polityczne…
Przeczytaj więcej

Handel zagraniczny jako jeden z czynników warunkujacych rozwój gospodarczy Polski.

Wstęp………3 Rozdzial I. Charakterystyka handlu zagranicznego………8 1.1. Pojecie i istota handlu zagranicznego 1.2. Formy handlu zagranicznego 1.3. Uwarunkowania polskiego handlu zagranicznego 1.4. Handel zagraniczny Polski a UE Rozdzial II. Handel zagraniczny jako czynnik rozwoju i konkurencyjnosci Polski………21 2.1. Pozycja konkurencyjna Polski 2.2. Wpływ handlu zagranicznego na rozwój gospodarczy Polski 2.3. Wpływ handlu zagranicznego na konkurencyjnosc…
Przeczytaj więcej

Zagrozenie wojna nuklearna na tle konfliktu kubanskiego.

Wstęp………3 Rozdzial I Stosunki amerykansko – kubanskie 1. Charakterystyka panstw bioracych udzial w konflikcie………5 2. Rzady Batisty, dojscie do wladzy Fidela Castro………6 3. Inwazja w Zatoce swin – próba obalenia rzadów Castro………8 Rozdzial II Pogorszenie się stosunków amerykansko- kubanskich 1. Zamieszczenie rakiet radzieckich na Kubie………11 2. Wykrycie rakiet radzieckich na Kubie………12 3. Zerwanie stosunków z…
Przeczytaj więcej

Konflikt izraelsko – palestynski. Przyczyny, przebieg, skutki.

Wstęp………6 Rozdzial I Przyczyny powstanie konfliktu izaraelsko- plestynskiego 1. Poczatki syjonizmu………8 2. Okres przebudzenia narodowego………10 3. Powstanie i dzialalnosc Organizacji Syjonistycznej………14 4. Wielka wojna i podzial strefy wpływów na Bliskim Wschodzie………19 5. Mandat brytyjski w Palestynie………22 6. Sytuacja Zydów w czasię II wojny swiatowej………25 7. Wojna palestynska………29 Rozdzial II Przebieg konfliktu izraelsko- palestynskiego 1. Walki…
Przeczytaj więcej

Polityka Rosji wobec Polski po 2004 roku.

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Geneza stosunków rosyjsko-polskich……….5 1.1. Historia stosunków rosyjsko-polskich po II Wojnie Swiatowej. 1.2. Rozpad ZSRR-powstanie Federacji Rosyjskiej. Rozdzial 2. Stosunki rosyjsko-polskie po przystapieniu polski do UE……….32 2.1. Polityka rosji wobec Polski po wstapieniu do UE 2.2. Rozwój stosunków rosyjsko-polskich w latach 2004-2010. 2.3. Rosyjsko-polskie relacje gospodarcze i ich wpływ na wzajemne stosunki miedzynarodowe.…
Przeczytaj więcej

Geneza i dzialalnosc grupy wyszechradzkiej.

Wstęp……….3 Rozdzial I Historia powstanie grupy wyszechradzkiej Rozdzial II Kształtowanie się współpracy ‚Trójkata Wyszechradzkiego’ w latach 1991- 1993. 2.1. Sytuacja geopolityczna………. 9 2.2 Deklaracje współpracy – motywy i cele……….12 2.3 Obszary współpracy panstw Trójkata i ksztaltowanie się jej priorytetów w latach 1991-1993……….15 Rozdzial III Lata 1994 – 1999, wspólne wyzwania grupy 3.1 Oslabienie współpracy przyczyny…
Przeczytaj więcej

Polska w misjach pokojowych na terenie bylej Jugoslawii.

Wstęp………. 3 Rozdzial I. Rozpad Jugoslawii 1.1. Rys historyczny Jugoslawii od powstania SHS do zakonczenia II wojny swiatowej………. 5 1.2. Przyczyny konfliktu z 1991 roku………. 13 1.3. Rozpad państwa………. 18 Rozdzial II. Misje pokojowe w ramach ONZ 2.1. Działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych, czlonkostwo Polski………. 22 2.2. Misje pokojowe ONZ na terenie bylej Jugoslawii z udzialem…
Przeczytaj więcej

Stosunki polityczno-militarne Unii Europejskiej z Rosja po 1991 roku.

Wstęp ………3 Wykaz skrótów ………5 Rozdzial I Europa w latach 1945-1990 1.1. Geneza integracji europejskiej……… 7 1.2. Integracja polityczno-militarna Unii Europejskiej……… 9 1.3. Integracja spoleczno-gospodarcza ………13 1.3.1 Wspólpraca kulturowa……… 13 1.3.2. Wspólpraca gospodarcza……… 14 1.3.3 Wspólpraca w zakresię społecznym ………15 1.4. Stosunki miedzy Wschodem a Zachodem. ………17 1.4.1 Rywalizacja polityczno-militarna ………18 1.4.2. Rywalizacja gospodarcza ………20…
Przeczytaj więcej

Polityka Lecha Kaczynskiego wobec Rosji.

Wstęp Rozdzial 1. Stosunki polsko-rosyjskie w koncepcji prezydentury Lecha Kaczynskiego – relacje w prasię o zabarwieniu konserwatywno-prawicowym. 1.1. Obiektywnie i spójnie – IV wladza u progu IV RP. Charakter prawicowej prasy w I dekadzie XXI wieku w Polsce – tendencje i zmiany. 1.2. Gruzja jako fenomen polityki zagranicznej Lecha Kaczynskiego – spojrzenie ‚prawym okiem’. 1.3.…
Przeczytaj więcej

Handel Polski z USA w latach 2004-2010.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Sytuacja gospodarcza USA ……….5 1.1. Ogólna charakterystyka USA 1.2. System polityczny USA 1.3. System gospodarczy USA 1.4. Miejsce gospodarki Stanów Zjednoczonych w gospodarce swiatowej Rozdzial II. Kierunki polityki handlowej USA……….27 2.1. Najwazniejsze kierunki wymiany handlowej USA 2.2. Struktura wymiany handlowej USA z innymi krajami 2.3. Wpływ stosunków politycznych na wymiane handlowa Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Spóldzielnie pracy i ich rola w obrocie handlowym.

Wstęp Rozdzial I. Pojecie i ogólne zasady funkcjonowania spóldzielni 1.1. Pojecie spóldzielni pracy 1.2. Cechy spóldzielni pracy 1.2.1. Dobrowolnosc 1.2.2. Korporacyjny charakter 1.2.3. Nieogranicznosc liczby czlonków 1.2.4. Samorzadnosc Rozdzial II. Ustrój spóldzielni pracy 2.1. Powstanie spóldzielni pracy 2.2. Prawa i obowiazki czlonków 2.3. Organy 2.3.1. Walne zgromadzenie 2.3.2. Rada nadzorcza 2.3.3. Zarzad Rozdzial III. Funkcje…
Przeczytaj więcej

Kryzys kubanski a stosunki ZSRR – USA.

Wstęp………4 Rozdzial.1 Rewolucja Fidela Castro-1959r. 1.1. Kryzys i upadek rzadów F. Batisty na Kubie (1956-1959)………6 1.2. Wybory prezydenckie na Kubie (03.11. 1958)………17 1.3. Poczatek rzadów Fidela Castro………22 Rozdzial. 2 Kuba w polityce USA i ZSRR. 2.1. Narastanie konfliktu kubansko-amerykanskiego, próby jego przezwyciezenia na przelomie 1959-1960 2.2. Zwrot w polityce USA wobec F. Castro………40 2.3. Nawiazanie…
Przeczytaj więcej

Polsko – bialoruska wspólpraca transgraniczna w warunkach integracji z UE.

Wstęp……….4 Rozdzial 1 Wspólpraca transgraniczna – ujecie toretyczne 1.1. Istota, zakres współpracy transgranicznej ……….6 1.1.1. Pojecie, zasady oraz aspekty współpracy transgranicznej ……….6 1.1.2. Cele, funkcje oraz wartosci współpracy transgranicznej ……….13 1.1.3. Uwarunkowania Polsko – bialoruskiej współpracy transgranicznej………. 18 1.2. Prawne unormowania współpracy Polsko – bialoruskiej ……….22 1.3. Finansowanie jako istotny warunek współpracy transgranicznej ……….26 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Wymiana towarowa miedzy Polska a Unia Europejska w latach 2003 – 2009.

Rozdzial I Warunki prowadzenia wymiany towarowej miedzy Unia Europejska a Polska przed i po akcesji. 1.1. Postanowienia Ukladu Europejskiego oraz umowa miedzy Polska a Unia Europejska dotyczaca handlu i współpracy gospodarczej – warunki prowadzenia wymiany towarowej w okresie przed 1 maja 2004 roku………6 1.2. Traktat ustanawiajacy Wspólnote Europejska i jego postanowienia dotyczace swobodnego przeplywu towarów…
Przeczytaj więcej

Stosunki polsko – amerykanskie po 1989 roku.

Wstęp………2 Rozdzial I. Wspólpraca polsko-amerykanska na forum miedzynarodowym. 1. Wspólpraca RP i USA w ramach NATO………4 2. Wspólpraca w ramach misji pokojowych na Swiecie i zwalczania terroryzmu………8 3. Amerykanskie plany budowy tarczy antyrakietowej………14 Rozdzial II. Stosunki gospodarcze. 1. Pomoc amerykanska w odbudowie gospodarczej Polski………19 2. Wymiana handlowa miedzy RP i USA………21 3. Wzajemne inwestycje miedzy…
Przeczytaj więcej

Bezpieczenstwo Polski w strukturach NATO i UE.

Wstęp ……….4 Rozdzial I Bezpieczenstwo narodowe w świetle wspólczesnych wyzwan 1.1 Pojecie i zakres bezpieczenstwa narodowego………. 6 1.2 Zagrozenie bezpieczenstwa narodowego ……….12 Rozdzial II Sojusz Pólnocnoatlantycki jako wazny gwarant bezpieczenstwa Polski 2.1 Geneza Sojuszu Pólnocnoatlantyckiego jako organizacji miedzynarodowej………. 20 2.2 Przystapienie Polski do NATO ……….27 2.3 Atuty czlonkostwa Polski w NATO ……….36 Rozdzial III Polska…
Przeczytaj więcej

Miedzynarodowy obrót handlowy.

Wstęp……….2 Rozdzial I. Pojecie, klasyfikacja i funkcje cla. 1.1 Powstanie i pojecie oplat celnych w miedzynarodowym obrocie towarowym……….4 1.2 Klasyfikacja i kryterium podzialu cla……….6 1.3 Funkcje cla w miedzynarodowym obrocie towarowym……….18 Rozdzial II. Pojecie i ewolucja polityki handlowej po II Wojnie Swiatowej. 2.1. Geneza i pojecie polityki handlowej……….21 2.2. Polityka handlowa w latach 1947 –…
Przeczytaj więcej

Organizacja procesu transportowego w handlu zagranicznym.

Wstęp Rozdzial I Transport w handlu miedzynarodowym. Pojecia i kategorie ekonomiczne w transporcie miedzynarodowym 1. Transport a wymiana miedzynarodowa 2. Organizacja działalności transportowej i spedycyjnej 3. Organizacja spedycji miedzynarodowej w Polsce Rozdzial II Ekonomika transportu miedzynarodowego 1. Koszt transportu 2. Miedzynarodowy rynek 3. Polityka transportowa 4. Wspólpraca miedzynarodowa w transporcie Rozdzial III Technika transportu w…
Przeczytaj więcej

Stosunki polsko-belgijskie i ich wpływ na polski rynek.

Wstęp………4 Rozdzial I Negocjacje miedzynarodowe-rozwazania w świetle literatury przedmiotu 1.1 Negocjacje miedzynarodowe-pojecia, terminy ……… 6 1.2 Istota i cechy negocjacji miedzynarodowych ……… 7 1.3 Szczególny charakter negocjacji miedzynarodowych ……… 10 1.4 Bariery w negocjacjach miedzynarodowych ……… 12 1.5 Systemy wartosci wpisane w kulture i ich rola w negocjacjach ……… 16 1.6 Czynnik czasu w negocjacjach…
Przeczytaj więcej

Stosunki Federacji Rosyjskiej z UE w latach 1993-2010.

Wstęp Rozdzial I Stosunki ZSRR-Europa Zachodnia po zakonczeniu II Wojny Swiatowej 1. Zwiazek Radziecki torpeduje próby powojennego zjednoczenia Europy Srodkowej i Wschodniej 2. Polityka ZSRR wobec Europy Zachodniej w okresie zimnej wojny 3. Reakcja ZSRR na rozwój integracji Europy Zachodniej w latach 1957-1991 Rozdzial II Stosunki na plaszczyznie politycznej miedzy Rosja a Unia Europejska po…
Przeczytaj więcej

Analiza obrotów handlowych Polska-Niemcy w latach 2004-2008.

Wstęp………2 Rozdzial I. Handel zagraniczny 1.1. Pojecie i istota handlu zagranicznego………4 1.2. Transakcje w handlu zagranicznym………7 1.2.1. Transakcje eksportowe………9 1.2.2. Transakcje importowe………10 1.3. Zwyczaje i uzanse w handlu zagranicznym………13 1.4. Dokumenty w handlu zagranicznym………17 Rozdzial II. Analiza obrotów handlu zagranicznego Polski w latach 2004-2008 2.1. Analiza struktury wymiany handlowej………26 2.1.1. Analiza struktury towarowej………28 2.1.2. Analiza…
Przeczytaj więcej

Analiza wymiany handlowej Polski z wybranymi krajami bloku wschodniego.

Wstęp Rozdzial I. Handel zagraniczny-wprowadzenie 1.1. Handel zagraniczny-pojecia podstawowe. 1.2. Korzysci komparatywne. 1.3. Ograniczenia w handlu miedzynarodowym. 1.4. Handel zagraniczny w Polsce w latach 1989-2005. 1.5. Zmiany struktury obrotów towarowych w latach 2001-2005. 1.6. Wazniejsze uwarunkowania zmian obrotów towarowych w okresie 2000-2005. Rozdzial II. Uwarunkowania wymiany handlowej pomiedzy Polska a wybranymi krajami wschodnimi 2.1. Polityka…
Przeczytaj więcej

Problemy dyplomacji na arenie międzynarodowej.

Wstęp………3 Rozdzial I Środki i metody rozwiazywania sporów na arenie miedzynarodowej 1.1. Dyplomacja jako srodek oddzialywania panstw na arenie miedzynarodowej………. 5 1.2. Ewolucja dyplomacji w polityce swiatowej………. 8 1.3. Typologia metod i środków dyplomatycznych………. 12 1.4. Kategoria efektywnosci dyplomacji na arenie miedzynarodowej……… 15 1.4. Konkluzje……… 17 Rozdzial II Skutecznosc środków i metod dyplomatycznych w rozwiazywaniu…
Przeczytaj więcej

Polska emigracja polityczna do USA w latach 1980-1989.

Wstęp……… 2 Rozdzial I. Typologia polskiej emigracji politycznej 1.1. Pojecie emigracji i migracji……… 4 1.2. Typologia emigracji i migracji……… 6 1.3. Pierwsi polscy osadnicy w Stanach Zjednoczonych……… 11 Rozdzial II. Rekonstrukcja procesów i trendów migracyjnych do Stanów Zjednoczonych Ameryki Pólnocnej 2.1 Imigracja do Stanów Zjednoczonych – rys historyczny ………16 2.2. Emigracja polska po roku 1918…
Przeczytaj więcej

Stosunki polsko-rosyjskie 1992-2003.

Wstęp ……….3 Rozdzial I. Zaszlosci historyczne w stosunkach polsko-rosyjskich 1.1. Zabory……… 5 1.2. Wojna polsko-bolszewicka……… 10 1.3. Zbrodnia katynska……… 18 1.4. 17 wrzesnia 1939 roku – agresja sowiecka………23 Rozdzial II. Rozpad ZSRR i jego nastepstwa dla stosunków polsko-rosyjskich. 2.1. Traktat o przyjaznej i dobrosasiedzkiej współpracy ………28 2.2. Traktaty polityczne Polski z Czechoslowacja i Wegrami, z…
Przeczytaj więcej

Rola Koreanskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej we wspólczesnych stosunkach miedzynarodowych

Wstęp 3 Rozdzial 1. Historia 1.1. Korea w okresie okupacji japonskiej………..7 1.2. Wojna koreanska ………..12 1.3. Polityka wewnetrzna……….. 18 Rozdzial 2. Korea Pólnocna na arenie miedzynarodowej 2.1. Stany Zjednoczone ………..26 2.2. Chinska Republika Ludowa ………..36 2.3. ZSRR / Federacja Rosyjska……….. 44 2.4. Republika Korei ………..52 2.5. Japonia ………..60 Rozdzial 3. Dualistyczna natura problemu koreanskiego 3.1.…
Przeczytaj więcej

Migracje Polaków po wstapieniu Polski do UE

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe problemy teoretyczne 1.1. Migracja i jej rodzaje 1.2. Rynek pracy w Polsce 1.3 Pojecie migracji zarobkowej 1.4 Droga Polski do Unii Europejskiej – zarys historyczny Rozdzial II. Polska a procesy integracyjne w Europie 2.1. Rynek pracy w Unii Europejskiej 2.2. Migracje społeczne w latach 2004-2008 2.3. Skutki migracji dla Polski Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Religijne i kulturowe uwarunkowania mizoginizmu we wspólczesnym swiecie.

Wstęp……….4 Rozdzial I Ujecie teoretyczne pojecia mizoginizmu 1.1 Pojecie i formy mizoginizmu………. 6 1.2 Przyczyny mizoginizmu………. 8 1.2.1 Teorie psychologiczne………. 8 1.2.2 Teorie strukturalistyczne………. 12 1.2.3 Teoria materialistyczne………. 13 1.3 Historia mizoginizmu………. 13 Rozdzial II Przejawy mizoginizmu w cywilizacji zachodniej 2.1 Swiat polityki………. 16 2.2 Swiat pracy………. 19 2.3 Swiat zycia codziennego………. 23 Rozdzial III…
Przeczytaj więcej

Udział zolnierzy Wojska Polskiego w operacji pokojowej w Afganistanie

Wstęp………3 Rozdzial I. Operacje wsparcia pokoju 1.1. Operacje pokojowe i ich rodzaje……… 6 1.2. Idea operacji wsparcia pokoju……… 11 1.3. Operacji wsparcia pokoju……… 15 1.4. Zasady prowadzenia operacji wsparcia pokoju……… 18 1.5. Bezpieczenstwo miedzynarodowe……… 22 Rozdzial II. Polska jako uczestnik misji pokojowych 2.1. Charakterystyka Afganistanu jako srodowiska działania sil koalicji antyterrorystycznych…. 29 2.2. Historia Afganistanu…………
Przeczytaj więcej

Socjalizm i interwencjonizm państwowy jako alternatywa dla kapitalizmu

Wstęp……….5 Rozdzial 1.Czy socjalizm i interwencjonizm panstwowy okazal się dobra alternatywa dla kapitalizmu ? 1.1. Kapitalizm ……….7 1.2. Socjalizm ……….13 1.3. Interwencjonizm ……….21 Rozdzial 2. Czy wolny rynek jest naprawde wolny ?……….26 Zakończenie……….36 Bibliografia……….39

Ocena skutków regulacji (OSR) w Polsce

Wstęp Rozdzial I. System regulacyjny i system prawny 1.1. Dobre praktyki regulacyjne 1.2. System oceny wpływu (ow) komisji europejskiej 1.3. Wdrazanie systemu oceny wpływu w unii europejskiej 1.4. Nowe podejscie do oceny wpływu 1.5. Nowe podejscie do kontroli jakosci oceny wpływu Rozdzial II. System regulacyjny w Polsce 2.1. Cele oceny skutków regulacji w Polsce Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Wspólpraca Unii Europejskiej z NATO w obszarze bezpieczenstwa militarnego w latach 1993-2011

Wstęp………6 Rozdzial I. Istota i charakter współczesnego bezpieczenstwa militarnego oraz jego zagrozenia. 1.1. Pojecie i typologie bezpieczenstwa……… 9 1.2. Klasyfikacje zagrozen dla bezpieczenstwa militarnego………14 1.3. Wspólczesne środowisko bezpieczenstwa militarnego……… 17 1.4. Zagrozenia asymetryczne………21 Rozdzial II. Europejska Polityka Bezpieczenstwa i Obrony 2.1. Geneza Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony……… 25 2.2. Kształtowanie się Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i…
Przeczytaj więcej

Miedzynarodowa wspólpraca rozwojowa w Afryce

Wstęp Rozdzial I. Koncepcje rozwojowe po II wojnie swiatowej 1.1. Teorie pierwszej generacji 1.2. Teorie heterodoksyjne 1.2.1. Strukturalizm 1.2.2. Dependysci, dwa nurty szkoly zaleznosci 1.2.3. Instytucjonalizm 1.3. Ewolucja pomocy rozwojowej – czynniki, nowe zadania 1.3.1. Kształtowanie się miedzynarodowej pomocy rozwojowej 1.3.2. Ewolucja programów pomocy rozwojowej – I Dekada Rozwoju 1.3.3. Nowy Miedzynarodowy Lad Ekonomiczny i…
Przeczytaj więcej

Sztuka wojenna w ksztaltowaniu bezpieczenstwa militarnego

Wstęp……….4 Rozdzial I. Istota bezpieczenstwa militarnego 1.1. Pojecie i rodzaje bezpieczenstwa………. 7 1.2. Czynniki wpływajace na poziom bezpieczenstwa militarnego………. 15 1.3. Polityczno-wojskowe aspekty bezpieczenstwa militarnego ……….22 1.4. Wnioski………. 29 Rozdzial II. Miejsce sil zbrojnych w sztuce wojennej 2.1. Pojecie sil zbrojnych ……….30 2.2. Zadania sil zbrojnych………. 37 2.2.1. W stanie pokoju………. 37 2.2.2. W stanie…
Przeczytaj więcej

Stosunki polsko-ukrainskie w zakresię polityczno-ekonomicznym.

Wstęp……….5 Rozdzial I. Ukraina – dazenie do niepodleglosci. Ukraina jako niepodlegle panstwo. 1.1 Ukraina – zróznicowania regionalne, zróznicowania narodowosciowe i jezykowe. Ukraina wspólczesna, niepodlegla……….10 1.2 Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (NSRR)……….13 1.3 Postrzeganie państwa ukrainskiego przez polaków……….16 Rozdzial II. Polacy-Ukraincy, Polska-Ukraina. Historyczne paradoksy stosunków sasiedzkich. 2.1 Kontakty miedzy Polakami a Ukraincami. Ukrainscy pracownicy w Polsсe. Ukraincy…
Przeczytaj więcej

Rola wojsk NATO w konflikcie w bylej Jugoslawii.

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Tlo konfliktu w bylej Jugoslawii 1.1. Sytuacja w Slowenii……….6 1.2. Sytuacja w Chorwacji……….8 1.3. Sytuacja w Bosni i Hercegowinie……….12 1.4. Sytuacja w Kosowie……….25 Rozdzial 2. Sily implementacyjne IFOR 2.1. Powolanie, cele, funkcje oraz struktura kontyngentu……….34 2.2. Udział panstw spoza NATO……….36 2.3. Realizacja wojskowych postanowien cywilnych……….37 2.4. Polscy zolnierze w silach IFOR……….39 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Strategia obronnosci Polski po wejściu do NATO.

Wstęp………..5 Rozdzial I Teoretyczne aspekty Strategii obronnosci 1.1 Charakterystyka pojecia strategii obronnosci……….. 9 1.2 Obronnosc państwa a bezpieczenstwo……….. 17 1.2.1 Pojecie i kategorie bezpieczenstwa……….. 17 1.2.2 Definicja bezpieczenstwa narodowego……….. 21 1.2.3 Obronnosc jako czesc bezpieczenstwa narodowego……….. 27 1.3 Bezpieczenstwo państwa w systemie miedzynarodowym……….. 29 Rozdzial II Interesy, cele i warunki obronnosci 2.1 Polska i jej…
Przeczytaj więcej

Grupa Wyszehradzka w koncepcji polskiej polityki zagranicznej

Wstęp Rozdzial I Polska w systemie stosunków miedzynarodowych po II wojnie swiatowej 1. Geopolityczne uwarunkowania rozwoju Polski……….. 6 2. Polskie przemiany spoleczno-polityczne w 1989 r,……….. 13 3. Polska miedzy Wschodem a Zachodem w dobie transformacji ustrojowej……….. 22 Rozdzial II Regionalizm w polskiej polityce zagranicznej 1. Geneza i ewolucja polskiej polityki regionalnej ………..30 2. Polska w…
Przeczytaj więcej

Wspólpraca Polsko -Niemiecka po 1989r.

Wstęp……….4 Rozdzial I. Geneza polsko-niemieckiej współpracy na plaszczyznie politycznej 1. Polsko-niemiecki stosunki polityczne w okresie zimnej wojny ……….9 2. Relacje polsko-niemieckie w dobie transformacji ustrojowej………. 19 3. Rola Niemiec w przyjeciu Polski do NATO i UE ……….23 Rozdzial II Glówne kierunki współpracy polsko-niemieckiej po 1989 roku. 1 Handel jako plaszczyzna współpracy polsko-niemieckiej ……….40 2. Euroregiony…
Przeczytaj więcej

Kształtowanie się polsko-chinskich stosunków handlowych w latach 2001-2008

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka Chinskiej Republiki Ludowej 1.1. Ogólne wiadomosci o Chinskiej Republice Ludowej 1.2. Sytuacja polityczno-prawna i spoleczna Chinskiej Republiki Ludowej 1.3. Gospodarka narodowa Chinskiej Republiki Ludowej Rozdzial II Kształtowanie się polsko-chinskich stosunków handlowych 2.1. Polsko-chinskie stosunki handlowe przed wstapieniem Polski do Unii Europejskiej 2.2. Polsko-chinskie stosunki handlowe po wstapieniu Polski do Unii Europejskie…
Przeczytaj więcej

Status kobiet w społeczenstwie albanskim.

Wstęp…………3 Rozdzial 1. Historia Albanii: Historia Albanii: Dowiedziec sie, czym byla, aby wiedziec czym jest Albania. 1.1 Ilirowie – najstarsi mieszkancy w pólnocnej czesci Balkanów…………6 1.2 Zycie Ilirów i Albanczyków w Cesarstwie Rzymskim i Osmanskim…………7 1.3 Albania w latach 1912-1990 …………12 1.3.1 Izolacja w okresie rzadów Envera Hodzy…………12 1.3.2 Sytuacja kobiet w czasię komunizmu …………15…
Przeczytaj więcej

Bezpieczenstwo energetyczne w polityce Unii Europejskiej

Wstęp………. 3 Rozdzial 1. Ewolucja polityki energetycznej Unii Europejskiej 1.1. Rozwój polityki energetycznej Unii Europejskiej…………. 5 1.2. System regulowania energetyki w Unii Europejskiej…………. 12 1.3. Fundusze unijne dla rozwoju energetyki…………. 17 Rozdzial 2. Bezpieczenstwo energetyczne Unii Europejskiej 2.1. Pojecie bezpieczenstwa energetycznego…………. 24 2.2. Unijne regulacje prawne w obszarze bezpieczenstwa energetycznego…………. 30 2.3. Ryzyko wystepujace w…
Przeczytaj więcej

Konstytucyjne prawa obywateli a uprawnienia polskich sluzb specjalnych po wstapieniu Polski do Unii Europejskiej

Wstęp Rozdzial I Fundamentalne dokumenty dotyczace praw obywatela 1.1. Ewolucja i pojecie praw czlowieka 1.2. Konstytucja RP z 1997 roku 1.3. Miedzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 1.4. Powszechna Deklaracja Praw Czlowieka 1.5. Konwencja o Ochronie Praw Czlowieka i Podstawowych Wolnosci (Europejska Konwencja Praw Czlowieka) Rozdzial II Polskie służby specjalne i policyjne w XXI wieku…
Przeczytaj więcej

Bezpieczenstwo gospodarcze Polski

Wstęp………. 4 Rozdzial I Aspekty bezpieczenstwa panstwowego 1.1 Pojecie i istota bezpieczenstwa………. 6 1.2 Polityka bezpieczenstwa panstw………. 12 1.3 Wewnetrzne aspekty bezpieczenstwa państwa ……….15 1.4 Międzynarodowe aspekty bezpieczenstwa państwa ……….18 1.6 Uwarunkowania prawne………. 22 1.6.1 Uwarunkowania miedzynarodowe………. 22 1.6.2 Uwarunkowania wewnatrz krajowe………. 23 Rozdzial II Bezpieczenstwo ekonomiczne Polski 2.1 Pojecie i czynniki bezpieczenstwa ekonomicznego ……….24…
Przeczytaj więcej

Polityczno-wojskowa rola NATO w zapewnieniu bezpieczenstwa swiatowego w latach 1989-2004

Wstęp Rozdzial I Geneza,charakterystyka i zasady funkcjonowania Paktu Pólnocnoatlantyckiego 1.1 Powstanie i organizacja Sojuszu Pólnocnoatlantyckiego w 1949 r. 1.2 Instytucje polityczne 1.3 Instytucje wojskowe Rozdzial II Misje NATO a rozwiazywanie konfliktów w latach 1995-1999 2.1 Pojecie i przyczyny konfliktów 2.2 Uwarunkowania wobec misji pokojowych 2.3 Pokój w Bosni i Hercegowinie 2.4 Sily IFOR jako przedluzenie…
Przeczytaj więcej

Unia europejska – geneza, system organizacyjny, rozwój, wybitni przywódcy

Wstęp………… 3 Rozdzial 1 Sytuacja w Europie po zakonczeniu II Wojny swiatowej. 1.1. Zniszczenia wojenne i powojenny uklad sil………… 5 1.2. Niemcy po traktacie poczdamskim………… 11 1.3. Plan Marshalla………… 19 Rozdzial 2 Poczatki Unii Europejskiej i system funkcjonowania. 2.1. Geneza Unii Europejskiej………… 29 2.2. Zasady i cele funkcjonowania………… 34 2.3. Instytucje Unii Europejskiej………… 42 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Rola organizacji regionalnych w ksztaltowaniu bezpiecznstwa

Wstęp 1. Geneza Organizacji Narodów Zjednoczonych 2. Cele, kompetencje w dziedzinie bezpieczenstwa oraz struktura organizacji Podsumowanie Bibliografia

Panstwa skandynawskie a UE – wspólpraca polityczna i gospodarcza.

Wstęp 1. Pomoc panstw skandynawskich – ujecie ilosciowe 2. Przeslanki współpracy rozwojowej panstw skandynawskich 3. Struktura instytucjonalna dwustronnej współpracy rozwojowej 4. Wspólpraca z instytucjami badawczymi 5. Wspólpraca rozwojowa w oczach opinii publicznej 6. Uwarunkowania prawne współpracy rozwojowej w krajach nordyckich 7. Priorytety współpracy rozwojowej krajów skandynawskich 8. Kraje skandynawskie wobec współpracy wielostronnej Podsumowanie Bibliografia

Media i polityka- wzajemne relacje

1. Media a polityka 2. Model ideologii dominujacej 3. Model pluralistyczny 4. Model rynkowy Wnioski Bibliografia

Kubanski kryzys rakietowy z 1962r.

Wstęp Rozdzial 1 Rewolucja Fidela Castro-1959r. 1.1. Kryzys i upadek rzadów F. Batisty na Kubie (1956-1959) 1.2. Wybory prezydenckie na Kubie (03.11. 1958) 1.3. Poczatek rzadów Fidela Castro Rozdzial 2 Kuba w polityce USA i ZSRR. 2.1. Narastanie konfliktu kubansko-amerykanskiego, próby jego przezwyciezenia na przelomie 1959-1960 2.2. Dyplomacja USA wobec rzadów Fidela Castro na forum…
Przeczytaj więcej

Wpływ globalizacji na funkcjonowanie wspólczesnej gospodarki rynkowej

Wstęp………3 Rozdzial I. Globalizacja wspólczesnej gospodarki rynkowej 1. Pojecie globalizacji……….5 1.1 Wpływ globalizacji na zycie róznych spoleczenstw……… 6 1.2 Geneza i istota globalizacji……… 7 2. Czynniki globalizacji gospodarczej……….9 3. Pojecie regionalizmu……….10 Rozdzial II. Globalizacja a gospodarka rynkowa 2.1. Historyczne tendencje gospodarki rynkowej……… 11 2.2. Wolny rynek ………13 2.3. Teorie globalizacji……… 15 2.4. Proces historyczny rozwoju…
Przeczytaj więcej

Wojskowa sluzba kobiet w XXI w

Wstęp – prezentacja celów pracy – ogólna charakterystyka poszczególnych rozdzialów – charakterystyka literatury i zródel wykorzystanych w pracy Rozdzial I Rola kobiety w społeczenstwie na przestrzeni dziejów 1.1 Czasy biblijne 1.2 Starozytny Rzym 1.3 Sredniowiecze 1.4 Przywództwo kobiet w XXI Rozdzial II Kobiety w polskich silach zbrojnych na Zachodzie 2.1 Pomocnicza Wojskowa Sluzba Kobiet (PWSK)…
Przeczytaj więcej

Zabezpieczenie platnosci w obrocie handlowym z zagranica.

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka obrotu handlowego z zagranica 1.1 Natura handlu zagranicznego 1.2 Kontrakt jako podstawowa umowa wykorzystywana w obrocie z zagranica 1.3 Glówne bodzce warunkujace wybór produktu w handlu miedzynarodowym 1.4 Glówne rodzaje platnosci wystepujacych w obrocie handlowym z zagranica 1.5 Podsumowanie Rozdzial II Charakterystyka obrotu handlowego z zagranica 2.1 Regulacje krajowe 2.2 Regulacje…
Przeczytaj więcej

Ryzyko kursu walutowego w obrocie miedzynarodowym oraz sposoby jego ograniczania.

Wstęp Rozdzial I Charakterystyka obrotu handlowego z zagranica 1.1 Natura handlu zagranicznego 1.2 Kontrakt jako podstawowa umowa wykorzystywana w obrocie z zagranica 1.3 Glówne bodzce warunkujace wybór produktu w handlu miedzynarodowym 1.4 Glówne rodzaje platnosci wystepujacych w obrocie handlowym z zagranica Rozdzial II Ryzyko w obrocie miedzynarodowym 2.1 Istota pojecia ryzyko 2.2 Klasyfikacja ryzyka Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Zadluzenie publiczne we wspólczesnych gospodarkach rynkowych

Wstęp Rozdzial I Istota dlugu publicznego 1. Rodzaje dlugu publicznego 2. Przyczyny powstawania Rozdzial II Zaciaganie dlugu publicznego 1. Pozyczki publiczne 2. Zarządzanie dlugiem Rozdzial III Ograniczenie poziomu dlugu publicznego Podsumowanie Bibliografia

Przeobrazenia spoleczno-gospodarcze Polski w latach 1989-2009 na tle przemian w Europie srodkowo-wschodniej

Wstęp……….. 4 Rozdzial I Przemiany spoleczno-gospodarcze w Polsce w latach 1989-2009 1.1.Upadek systemu gospodarki centralnie sterowanej……….. 7 1.2. Wprowadzenie w zycie Planu Balcerowicza ………..13 1.3.Recesja transformacyjna w 1991 roku i powrót na sciezke wzrostu gospodarczego 1992-1993 ………..17 1.4. Lata 1994-2004 okres rosnacej stabilizacji makroekonomicznej ………..23 1.5. Rok 1999 rokiem czterech wielkich reform ustrojowo-administracyjnych……….. 30 1.6.…
Przeczytaj więcej

Iran Mahmouda Ahmadinejada w polskiej prasię politycznej

Wstęp………. 4 Rozdzial I Rewolucja islamska 1979 roku 1.1. Dyktatura szacha Mohammada Rezy Pahlawiego………. 8 1.2. Opozycja swiecka i partyzantka ……….15 1.3. Opozycja religijna i rewolucja ……….21 Rozdzial II Iran do rzadów Ahmadinejada w 2005 roku 2.1. Referendum w sprawie konstytucji islamskiej………. 31 2.2. Wojna iracko-iranska ……….35 2.3. Okres prezydentury Rafsandzaniego………. 38 2.4. Okres prezydentury…
Przeczytaj więcej

Wspólna Polityka Bezpieczenstwa i Obrony Unii Europejskiej

Wstęp………3 Rozdzial 1 Geneza Europejskiej Polityki Bezpieczenstwa i Obrony………. 4 1.1 Geneza współpracy UE z NATO……… 8 Rozdzial 2 Organy EPBiO……… 11 2.1 Organy formulowania strategii politycznej ………12 2.1.1 Rada Europejska ………12 2.1.2 Rada ds. Ogólnych i Stosunków Zewnetrznych……… 12 2.1.3 Komitet Stalych przedstawicieli (COREPER) ………13 2.1.4 Parlament Europejski ………13 2.1.5 Instytut Studiów Bezpieczenstwa Unii…
Przeczytaj więcej

Polska gospodarka na tle Unii Europejskiej.

Wstęp…………4 Rozdzial I. Podstawowe wskazniki gospodarcze. 1.1. Pojecie wskazników gospodarczych…………5 1.2. Wielkosc wskazników gospodarczych w Polsce…………10 Rozdzial II. Charakterystyka gospodarki Polski. 2.1. Wielkosc produkcji …………15 2.2. Bilans budżetu państwa i obroty z zagranica…………16 2.3. Stan bezrobocia…………20 2.4. Poziom inflacji…………37 Rozdzial III. Sytuacja gospodarcza Polski na tle Unii Europejskiej. 3.1. Wzrost konkurencyjnosci gospodarki…………43 3.2. Funkcjonowanie systemu…
Przeczytaj więcej

Dylematy stosunków polsko-rosyjskich.

Wprowadzenie………..4 Rozdzial I. Przemiany polityki zagranicznej Polski po 1989 roku. 1.1. Usamodzielnienie dzialan Polski………..8 1.2. Zmiana sojuszy………..11 1.3. Orientacja zachodnia Polski………..14 Rozdzial II. Dylematy stosunków polsko-rosyjskich lat 90………..17 Rozdzial III. Spór o tradycje polityczne. 3.1. Spór o sprawy katynskie………..23 3.2. Spór o wojne 1920 roku………..29 3.3. Róznice zdan w ocenie drugiej wojny swiatowej………..34 Rozdzial IV.…
Przeczytaj więcej

Stosunki Polska-Rosja w kontekscie polityki bezpieczenstwa narodowego

Wstęp………. 4 Rozdzial I Geneza i rozwój stosunków miedzy Polska a Rosja z perspektywy bezpieczenstwa narodowego 1.1. Stosunki polsko-rosyjskie w XVI-XVII w……….. 8 1.2. Stosunki polsko-rosyjskie w XXw……….. 19 1.2.1. Wpływ wojny polsko – bolszewickiej na zachowanie narodowej suwerennosci ………. 19 1.2.2. Relacje Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z Zwiazkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich do 1990r……….. 26 1.2.3.…
Przeczytaj więcej

Dlug publiczny w Polsce i Unii Europejskiej.

Wstęp Rozdzial I. Wybrane teoretyczne aspekty dlugu publicznego 1.1. Istota i rodzaje dlugu publicznego 1.2. Przyczyny powstawania dlugu publicznego 1.3. Instrumenty zaciagania dlugu publicznego 1.4. Prawne regulacje dlugu publicznego w Polsce 1.5. Istota i cele zarządzania dlugiem publicznym Rozdzial II. Analiza dlugu publicznego w Unii Europejskiej 2.1. Prawne regulacje dlugu publicznego w Unii Europejskiej 2.2.…
Przeczytaj więcej

Stosunki polsko-amerykanskie na poczatku XXI wieku

Wstęp………… 5 Rozdzial I Problemy dyplomacji od 1989 do 2012 roku. 1.1 Stany Zjednoczone w polityce zewnetrznej Polski po roku 1989…………. 8 1.2. Polska wobec USA w kontekscie dazen euroatlantyckich …………11 Rozdzial II Stosunki polsko-amerykanskie za kadencji George W. Busha (2001-2009). 2.1. Udział Rzeczpospolitej Polskiej w operacji ‚Trwala Wolnosc’ w Afganistanie………… 20 2.2. Operacja ‚Iracka…
Przeczytaj więcej

Perspektywy rozwoju gospodarczego Chinskiej Republiki Ludowej w latach 2010 – 2011 w oparciu o Model Grawitacji.

Wstęp Rozdzial I. Sytuacja gospodarcza Chinskiej Republiki Ludowej 1.1 Otwarcie chinskiej gospodarki na swiat 1.2 Swiatowa Organizacja Handlu i jej znaczenie 1.3 Wymiana miedzynarodowa Rozdzial II. Model grawitacji, jako narzedzie analizy wymiany miedzynarodowej Rozdzial III. Perspektywy rozwoju gospodarczego Chinskiej Republiki Ludowej w latach 2010 – 2011 w oparciu o Model Grawitacji 3.1 Baza danych dla…
Przeczytaj więcej

Polityka Energetyczna Unii Europejskiej

Wstęp ………4 Rozdzial I Dynamika uwarunkowan prawnych i politycznych koncepcji w dziedzinie energetyki Unii Europejskiej 1.1. Wspólnotowe regulacje dotyczace energetyki w latach 1952- 1985 ………..10 1.1.1. Traktat Paryski ………..10 1.1.2. Traktaty Rzymskie………..12 1.1.3. Kryzys naftowy z pierwszej polowy lat 70-tych i jego implikacje dla polityki energetycznej EWG………..16 1.2. Na drodze do wewnetrznego rynku energii………..19 1.2.1.…
Przeczytaj więcej

Archeologia morska. Aspekty prawne i prawno-międzynarodowe

Wstęp. Rozdzial 1. Ogólny zarys archeologii morskiej w Polsce 1.1. Zagadnienia terminologiczne 1.1.1. Archeologia podwodna 1.1.2. Kulturowy krajobraz morski 1.2. Poczatki archeologii jako nauki w Polsce 1.3. Zasady ochrony morskich stanowisk archeologicznych 1.4. Podsumowanie Rozdzial 2. Zasady wykonywania badan archeologicznych i ich archiwizacja 2.1. Zasady i metody wykonywania planów stanowisk pod prace archeologiczne 2.2. Wspólczesne…
Przeczytaj więcej

Rola i znaczenie dyplomacji gospodarczej w stosunkach miedzynarodowych

Wstęp. Rozdzial 1 Historia i ewolucja dyplomacji gospodarczej w stosunkach miedzynarodowych w Europie 1.1 Charakterystyka dyplomacji w czasach starozytnosci 1.2 Narodziny nowozytnej dyplomacji 1.3 Wpływ I i II wojny swiatowej na dalsze działania dyplomatyczne 1.4 Osiagniecia dyplomacji Rzeczypospolitej szlacheckiej na przelomie XVI i XVII wieku Rozdzial 2. Pojecie i geneza dyplomacji gospodarczej 2.1 Zakres i…
Przeczytaj więcej

Stosunki gospodarcze Polski ze Stanami Zjednoczonymi w latach 2004 – 2011

Wstęp Rodzial I. Handel zagraniczny 1.1. Pojecie i istota handlu zagranicznego 1.2. Istota handlu zagranicznego dla obu gospodarek 1.3. Czynniki kształtujące stosunki handlowe USA z Polska Rozdzial II. Glówna charakterystyka sektorów gospodarek USA i Polski 2.1. Charakterystyka gospodarki USA 2.1.1. Uwarunkowania gospodarki USA 2.1.2. Kierunki rozwoju gospodarki USA 2.1.3. Sektory gospodarki amerykanskiej 2.2. Charakterystyka gospodarki…
Przeczytaj więcej

Udział Sil Zbrojnych RP w misjach stabilizacyjnych na Pólwyspie Balkanskim.

Wstęp……….5 Rozdzial 1. Istota i typologia bezpieczenstwa 1.1. Pojecie, typologia i funkcje bezpieczenstwa………. 9 1.2. Istota bezpieczenstwa państwa podmiotowego ……….14 1.3. Istota bezpieczenstwa państwa przedmiotowego………. 20 Rozdzial 2. Sytuacja polityczna na pólwyspie balkanskim 2.1. Jugoslawia jako podmiot bezpieczenstwa miedzynarodowego………. 29 2.2. Elementy polityki i dyplomacji w rozwiazywaniu konfliktu………. 35 2.3. Skutki rozpadu Jugoslawii ……….41 Rozdzial…
Przeczytaj więcej

Konflikty narodowosciowe i etniczne we wspólczesnej Hiszpanii

Wstęp………3 Rozdzial I Wprowadzenie do problematyki pracy 1.1 Pojecie konfliktu i jego rodzaje………. 5 1.2 Podstawowe wiadomosci na temat Hiszpanii……… 13 1.3 Regiony w Hiszpanii……… 15 Rozdzial II Konflikt w Katalonii 2.1 Podstawowe informacje o regionie……… 22 2.2 Historia Katalonii ………23 2.3 Autonomia Katalonii ………24 2.4 Geneza oraz przebieg konfliktu……… 25 Rozdzial III Konflikt w…
Przeczytaj więcej

Pozycja gospodarcza Wloch w Unii Europejskiej.

Wstęp……….. 4 Rozdzial I. Polityka regionalna Wloch 1.1. Ogólna charakterystyka Wloch……….. 6 1.2. Rozwój gospodarczy Wloch ………..13 1.3. Europejska polityka regionalna wobec Wloch……….. 17 Rozdzial II Czynniki kształtujące wymiane handlowa Wloch 2.1. „Cud gospodarczy” Wloch ………..23 2.2. Sytuacja gospodarcza Wloch ………..27 2.3. Najwazniejsze sektory gospodarcze Wloch ………..33 2.4. Wymiana handlowa Wloch……….. 40 2.5. Wspólpraca inwestycyjno-kapitalowa………..…
Przeczytaj więcej

Korpus piechoty morskiej U.S. Marines jako narzędzie dyplomacji USA.

Rozdzial 1. Narodziny i rozwój US Marine Corps 1.1. Pierwsze walki amerykanskich „morskich zolnierzy” w brytyjskim oddziale kolonialnym Gooch Marines 1.2. Oficjalne decyzje dotyczace powolania i reorganizacji Korpusu Piechoty Morskiej U. S. Marines 1.3. Struktura organizacyjna U. S. Marine Corps i pozycja marines w amerykanskich silach zbrojnych Rozdzial 2. Polityka zagraniczna USA i jej glówne…
Przeczytaj więcej

Stosunek UE wobec przemytu dóbr konsumpcyjnych na granicy Polska – Kaliningrad po 2004 roku.

Wstęp………5 Rozdzial 1. Aspekty prawne zwalczania przemytu w UE 1.1.Unijne regulacje prawne dotyczace zwalczania przemytu dóbr konsumpcyjnych……… 7 1.2. Ustawodawstwo celne dotyczace zwalczania przemytu dóbr konsumpcyjnych……… 11 1.3. Normy prawne działania Strazy Granicznej dotyczace zwalczania przemytu dóbr konsumpcyjnych ………13 1.4. Maly Ruch Graniczny……… 14 Rozdzial 2. Przemyt 2.1. Prohibicja a przestepstwo czyli definicja przemytu oraz…
Przeczytaj więcej

Projekty reform ONZ

Wstęp……….2 Rozdzial 1. Organizacja Narodów Zjednoczonych i Rada Bezpieczenstwa 1.1. Charakterystyka Narodów Zjednoczonych i Rady Bezpieczenstwa………. 4 1.2. Działalność ONZ ……….14 Rozdzial 2. Reformy w Organizacji Narodów Zjednoczonych 2.1. ONZ do 2000 roku ……….16 2.2. ONZ w trzecim tysiacleciu ……….24 Rozdzial 3. Krytyka podjetych reform ONZ……….32 Rozdzial 4.Polska W ONZ ……….35 Podsumowanie ……….40 Bibliografia ……….42…
Przeczytaj więcej