Tag: szczególna

Logistyka i transport żywności jako szczególna forma transportu ładunku

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Logistyka 1.1. Pojęcie logistyki ……….4 1.2. Cele, właściwości i założenia logistyki………. 10 1.3. Użyteczność systemu logistycznego ……….15 Rozdział II Transport żywności 2.1. Charakterystyka i podział gałęzi transportu ……….23 2.2. Znaczenie transportu drogowego w transporcie żywności ……….31 2.3. Wymagania sanitarne dla przewozu żywności…

Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy kobiet w ciąży

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1.Polskie rozwiązania dotyczące ochrony pracy kobiet w ciąży 1.1.Implikacje unormowań Konstytucji RP 1.2.Na tle unormowań Kodeksu pracy Rozdział 2.Szczególna ochrona praw kobiet w ciąży pracujących w systemie Europejskiej Karty Socjalnej 2.1. Analiza prawna gwarancji wynikających z art. 8 Karty 2.2. Gwarancje praw w…