Tag: temat pracy licencjackiej pedagogika

Przystępując do zainicjowania przygotowań prowadzących do napisania pracy licencjackiej, musimy się liczyć z tym, że czeka na nas szereg różnych problematycznych kwestii. Jedną z nich jest określenie swoich zainteresowań badawczych, a zatem równa się to w większości przypadków z wyznaczeniem tematyki pracy. Oczywiście sam temat pracy licencjackiej pedagogika nie jest jedyną problematyczną kwestią. Mając już jakąś wiedzę czy doświadczenie pozwalające przygotować tematykę przyszłej pracy, to pojawia się kwestia uszczegółowienia i uporządkowania wiedzy tak, aby kierunek prowadzonych działań spójność pisania. Stąd też temat pracy licencjackiej pedagogika to dopiero początek większej całości poczynań. Warto zatem postępować w tej materii z rozwagą.

Wypalenie zawodowe u nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych oraz nauczycieli przedszkoli z oddziałami integracyjnymi. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……… 1 Rozdział 1. Wypalenie zawodowe w świetle literatury……… 3 1.1. Przyczyny wypalenia zawodowego……… 6 1.2. Objawy wypalenia zawodowego……… 7 1.3. Przebieg procesu wypalania się……… 8 1.4. Praca jako źródło stresu……… 9 1.4.1. Następstwa stresu zawodowego……… 11 1.5. Charakterystyka profesji…

Edukacja wczesnoszkolna 4.32/5 (25)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Zapisy ustawowe oraz modele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 1.1. Przedszkola 1.2. Szkoła podstawowa Rozdzał 2. Realizacja zapisów ustawowych 2.1.Przedszkola 2.2.Szkoła Podsumowanie Oceń

Przydatność technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej 5/5 (9)

Przez administrator

Wstęp……….4 Część teoretyczna Rozdział 1 Dydaktyka wczesnoszkolna 1.1. Rozwój dzieci w wieku od 5 do 9 lat……… 6 1.2. Praca dydaktyczna nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej ………11 Rozdział 2 Technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy dydaktycznej nauczyciela 2.1. Technologie informacyjno-komunikacyjne (tik)……… 19 2.2. Metody…

System pomocy społecznej w Polsce 4.25/5 (24)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Pomoc społeczna – podstawowe pojęci 1.1. Definicja pomocy społecznej 1.2. Rys historyczny systemu pomocy społecznej w Polsce 1.3. Cechy i formy pomocy społecznej 1.4. Cele i zadania pomocy społecznej Rozdział 2 Organizacja i zakres działania pomocy społecznej…

Miejsce baśni w terapii pedagogicznej 4.07/5 (72)

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I W magicznym świecie baśni i bajek 1.1. Baśń i bajka-próba definicji …………6 1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej………… 15 1.2.1. Terapia przez baśń ………… 16 1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych charakterystyka………… 21 1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24 1.3.2.…

Bajkoterapia czyli terapeutyczna rola bajki i baśni. 4.9/5 (805)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Biblioterapia – stan badań nad problematyką ………. 3 1.1. Biblioterapia – istota problemu ……….6 1.2. Rozwój biblioterapii w Polsce i na świecie ………. 14 1.3. Kategoryzacja biblioterapii……….. 17 1.4. Cele i zadania biblioterapii………. 22 1.5. Metody, środki…

Adaptacja dzieci 3 letnich do przedszkola 4.2/5 (59)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1………6 1. Adaptacja w literaturze pedagogiczna – psychologicznej………6 2. Rozwój psychofizyczny dziecka trzyletniego………9 2.1. Cechy rozwoju fizycznego………9 2.2. Sprawność ruchowa………10 2.3. Procesy poznawcze………11 2.4. Uczucia i kontakty społeczne………14 3. Dziecko a warunki przedszkola………15 3.1. Pojęcie dojrzałości przedszkolnej i…

Wpływ baśni na rozwój dziecka 4.33/5 (96)

Przez administrator

Wstęp…………4 Rozdział I W magicznym świecie baśni i bajek 1.1. Baśń i bajka-próba definicji …………6 1.2. Miejsce baśni w terapii pedagogicznej………… 15 1.2.1. Terapia przez baśń ………… 16 1.3. Rodzaje bajek terapeutycznych charakterystyka………… 21 1.3.1. Bajka relaksacyjna ………… 24 1.3.2.…

Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej. 4.26/5 (42)

Przez administrator

Wprowadzenie………….3 Rozdział 1. Miejsce agresji w psychopatologii ogólnej. 1.1. Definicja pojęcia psychopatologii………….4 1.2. Agresja w klasyfikacji zaburzen psychicznych………….5 1.3. Agresja jako zaburzenie zachowania………….5 Rozdział 2. Pojęcie agresji w świetle literatury fachowej. 2.1. Definicja pojęcia agresji………….6 2.2. Geneza agresji………….8 2.2.1. Agresja…

Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe. 4.33/5 (36)

Przez administrator

Streszczenie…………3 Wprowadzenie…………6 Rozdział I Wypalenie zawodowe – geneza, istota, czesci skladowe. 1.1. Pojęcie wypalenia zawodowego i próby jego definiowania…………8 1.2. Trójwymiarowa koncepcja wypalenia zawodowego…………11 1.3. Proces wypalenia zawodowego – stadia i czesci skladowe…………14 Rozdział II Metody badan nad wypaleniem zawodowym.…

Narkomania w srodowisku szkolnym na przykładzie badan 4.3/5 (44)

Przez administrator

Rozdział I Historia narkomanii w Polsce……….. 2 Rozdział II Podzial narkotyków. 2.1 Substancje dzialajace opózniajaco na osrodkowy uklad nerwowy i ich podzial……….. 7 2.2 Środki o oddzialywaniu na osrodkowy uklad nerwowy i ich podzial……….. 10 2.3 Substancje powodujace wywolywanie zaburzen…