Handel elektroniczny w dobie społeczeństwa informacyjnego

Wstęp Rozdział 1 Społeczeństwo informacyjne 1.1. Definicja społeczeństwa informacyjnego 1.2. Rozwój i geneza społeczeństwa informacyjnego 1.3. Cechy charakterystyczne społeczeństwa informacyjnego 1.4. Handel elektroniczny, a zarządzanie relacjami w społeczeństwie informacyjnym Rozdział 2 Pojęcie i istota handlu elektronicznego 2.1 Geneza handlu elektronicznego Więcej

Wpływ podatków na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Wstęp…………2 Rozdzial I. Analiza wyniku finansowego jako jedna z metod ocenydzialalnosci przedsiębiorstwa. 1. Pojecie i cechy przedsiebiorstw…………3 2. Rodzaje przedsiebiorstw…………8 3. Metody oceny przedsiębiorstwa…………26 4. Wynik finansowy jako miara oceny działalności przedsiębiorstwa…………31 4.1. Pojecie wyniku finansowego…………32 4.2. Rachunek zysków i Więcej

Monografia biura obrachunkowego XYZ.

Rozdzial I Przedmiot i metody pracy…………3 1. Biuro Obrachunkowe XYZ…………3 2. Przedmiot badan…………7 3. Metody prowadzonych badan…………9 Rozdzial II Sytuacja ekonomiczna Biura Obrachunkowego XYZ…………11 1. Wynik finansowy w teorii ekonomicznej…………11 2. Wynik finansowy Biura…………16 Rozdzial III Biuro Obrachunkowe XYZ…………21 1. Więcej

Wynik finansowy przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ

Wstęp……… 4 Rozdzial I Wynik finansowy przedsiębiorstwa………5 1. Pojecie wyniku finansowego……… 5 1.1. Zasady ustalania wyniku finansowego………5 1.2. Cel glówny przedsiębiorstwa a maksymalizacja zysku. Wartosc rynkowa……….6 2. Formuly ustalania wyniku……… 10 2.1. Kalkulacyjny rachunek zysków i strat………10 2.2. Porównawczy rachunek Więcej

Źródła finansowania spółek prawa handlowego na przykładzie spółki akcyjnej XYZ.

I. Wstęp Rozdzial 1. Istota i struktura kapitalu. Rozdzial 2. Kapital wlasny. 2.1. Kapital akcyjny. 2.2. Podwyzszanie i obnizanie kapitału akcyjnego. Rozdzial 3. Kapital obcy. 3.1. Finansowanie dlugoterminowe. 3.1.1. Dlugoterminowe kredyty bankowe i pozyczki. 3.1.2. Emisja obligacji jako alternatywa dla Więcej

Zarządzanie plynnoscia finansowa przedsiębiorstwa.

Wstęp………3 Rozdzial I. Istota plynnosci finansowej………4 1.1. Plynnosc finansowa – kategorie………4 1.2. Plynnosc a zyskownosc………6 1.3. Ocena plynnosci finansowej na podstawie glównych sprawozdan finansowych………8 1.3.1. Bilans………8 1.3.2. Rachunek zysków i strat………14 1.3.3. Zaleznosci miedzy bilansem a rachunkiem zysków i strat………17 Więcej

Giełda Papierów Wartosciowych i jej znaczenie na rynku finansowym.

Wstęp Rozdzial 1 Istota rynku finansowego i jego podzial 1.1. Pojecie rynku finansowego i jego znaczenie w gospodarce rynkowej 1.2. Instrumenty ryzyka finansowego 1.3. Charakterystyka gieldy i jej znaczenie w polskiej gospodarce rynkowej Rozdzial 2 Giełda Papierów Wartosciowych – jej Więcej

Źródło finansowania przedsiebiorstw

Wstęp Rozdzial 1 Finansowanie działalności gospodarczej 1.1. Istota finansowania działalności 1.2. Charakterystyka finansowania wewnetrznego i zewnetrznego 1.3. Cechy kapitału wlasnego i obcego 1.4. Koszt kapitału 1.5. Rentownosc kapitalów wlasnych 1.6. Dostep do kapitału obcego 1.7. Struktura kapitału a wartość firmy Więcej

Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego w zakładzie techniki medycznej XYZ

Rozdzial I. Istota i metody pomiaru wyniku finansowego………2 1.1. Istota wyniku finansowego………3 1.2. Metody pomiaru wyniku finansowego………10 1.2.1. Wariant porównawczy………10 1.2.2. Wariant kalkulacyjny……….19 Rozdzial II. Dokumentacja i czynniki okreslajace rozmiar wyniku finansowego w XYZ………27 2.1. Dokumentacja ksiegowa przychodów i kosztów………28 Więcej

Środki pieniężne i ich ewidencja

Wstęp ……… 3 Rozdzial I. Podstawy prawne, formy rozliczeń pienieznych oraz zasady wyceny środków pienieznych 1.1 Pojecie i klasyfikacja środków pienieznych ……… 5 1.2 Formy rozliczeń pienieznych ……… 9 1.3 Wycena środków pienieznych ……… 17 Rozdzial II. Środki pieniężne w Więcej

Weksel jako papier wartosciowy

Wstęp ……… 3 Rozdzial I Papiery wartosciowe – zagadnienia podstawowe 1. Pojecie papieru wartosciowego ……… 5 2. Rys historyczny ……… 6 3. Papiery wartosciowe w polskim systemie prawnym ……… 9 4. Rodzaje papierów wartosciowych ……… 11 Rozdzial II Weksel jako Więcej

Problemy ewidencji instrumentów pochodnych w księgach rachunkowych

Wstęp……….4 Rozdzial I Charakterystyka instrumentów pochodnych 1.1. Istota i pojecie instrumentów pochodnych……….6 1.2. Rodzaje instrumentów pochodnych……….16 1.3. Prawne aspekty instrumentów pochodnych ……….22 Rozdzial II Rodzaje transakcji finansowych z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i ich ewidencji 2.1. Transkacje zabezpieczajace przy użyciu instrumentów Więcej

Wpływ podatku dochodowego na wynik finansowy przedsiębiorstwa

Wstęp………3 Rozdzial I Istota ekonomiczna i prawna przedsiębiorstwa 1. Przedsiebiorstwo – pojecie i cele………5 2. Przeglad teorii przedsiębiorstwa ………12 3. Prawno-organizacyjne formy przedsiebiorstw ………15 4. Otoczenie ekonomiczne przedsiębiorstwa ………47 5. Źródła finansowania działalności gospodarczej………57 Rozdzial II Obciazenia finansowe przedsiebiorstw 1. Więcej

Możliwości finansowania małych i srednich przedsiebiorstw wynikajace z przystapienia Polski do UE

Wstęp……….3 Rozdzial I Male i srednie przedsiębiorstwa – zagadnienia wstepne……….6 1.1. Klasyfikacja przedsiebiorstw 1.1.1. Kryteria jakosciowe 1.1.2. Kryteria ilosciowe 1.2. Klasyfikacje szczególowe 1.3. Klasyfikacja MSP wedlug prawa polskiego i unijnego 1.4. Znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw dla gospodarki 1.5. Wspieranie Więcej

Finansowanie polskiej działalności agroturystycznej po wejściu Polski do Unii Europejskiej

Wstęp………2 Rozdzial 1. Znaczenie agroturystyki dla terenów wiejskich. 1. Pojecie i funkcje agroturystyki………4 2. Produkt i usluga agroturystyczna………8 3. Rola agroturystyki w rozwoju wsi w Polsce………16 4. Bariery rozwoju agroturystyki w Polsce………21 Rozdzial 2. Organizacji i ekonomika działalności agroturystcznej. 1. Więcej

Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń przedsiębiorstwa XYZ

Wstęp……….5 Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzenia za prace i jego składników……….7 1.1 Wynagrodzenia – istota i tresc 1.2 Systemy wynagrodzeń pracowników 1.3 Formy wynagrodzeń pracowników 1.4 Funkcje wynagrodzeń pracowników 1.5 Obligatoryjne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy 1.5.1 Wynagrodzenie Więcej

Nowe formy finansowania w działalnosci.

1. Wstęp 2. Tradycyjne formy finansowania 2.1 Akcje wlasne – Kapital obcy 2.2 Obligacje 2.3 Weksle 2.4 Kredyty kupieckie 3. Nowe formy 3.1 Leasing 3.2 Faktoring 3.3 Franchising 3.4 Forfaiting 4. Funkcjonowanie leasingu 5. Funkcjonowanie faktoringu 6. Funkcjonowanie forfaiting 7. Więcej

Źródła finansowania przedsiebiorstw na przykładzie banku XYZ.

Rozdzial I. Charakterystyka banku XYZ 1.1 Działalność banku XYZ 1.2 Kapital akcyjny banku XYZ Rozdzial II. Charakterystyka kredytów gospodarczych 2.1 Klasyfikacja kredytów 2.2 Procedury kredytowe 2.3 Zabezpieczenie splaty kredytu Rozdzial III. Źródła dlugoterminowego i krótkoterminowego finansowania zewnetrznego przedsiebiorstw 3.1 Istota Więcej

Finansowe wsparcie małych przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej.

Wstęp………… 2 Rozdzial I Charakterystyka małych przedsiebiorstw w gospodarce rynkowej 1.1. Cechy charakterystyczne gospodarki rynkowej………… 4 1.2. Podmioty gospodarcze w gospodarce rynkowej………… 6 1.3. Pojecie małych przedsiebiorstw………… 15 1.4. Rynkowy rozwój małych przedsiebiorstw………… 17 Rozdzial II Potrzeby finansowe małych przedsiebiorstw Więcej

Źródła finansowania przedsiebiorstw na przykładzie XYZ.

Wstęp ……….. 4 Rozdzial 1. Finansowanie przedsiębiorstwa 1.1. Istota procesów finansowania ……….. 6 1.2. Rodzaje finansowania wykorzystywanego w przedsiębiorstwie ……….. 10 1.3. Struktura terminowa finansowania przedsiębiorstwa ……….. 12 1.4. Kapitaly wlasne i obce w finansowaniu przedsiębiorstwa ……….. 19 1.4.1. Czynniki Więcej

Franchising jako źródło finansowania działalności gospodarczej na przykładzie sieci sklepów XYZ.

Wstęp………4 Rozdzial I Istota i znaczenie franchisingu jako formy prowadzenia dzialalnosci 1.1. Historia rozwoju franchisingu……..5 1.2. Istota franchisingu……..8 1.3. Klasyfikacja transakcji franczyzowych……..10 Rozdzial II Podstawy prawno- ekonomiczne franchisingu 2.1. Regulacje prawne umowy franchisingu……..18 2.2. Zawarcie umowy franchisingowej i jej charakter……..20 Więcej

Sposoby pokrywania długów panstwowych.

Wstęp. Rozdzial I Dlug publiczny i deficyt budżetowy. Pojecia wstepne. 1.1 Pojecie dlugu publicznego i deficytu budżetowego………..5 1.2 Przyczyny powstawania dlugu publicznego i deficytu budżetowego………..8 Rozdzial II Dlug publiczny. 2.1 Zarządzanie dlugiem publicznym i jego finansowanie………..9 2.2 Zadluzenie zagraniczne Polski Więcej

Poziom zadłużenia Polaków jako konsekwencja rozwoju spoleczenstwa konsumpcyjnego

Wstęp ………3 Rozdzial 1. Kultura konsumpcyjna 1.1. Obywatel Klient – pozycja jednostki w rzeczywistosci konsumenckiej………5 1.2. Proces rozwoju globalizacji na swiecie 1.3. Niedosyt jako cecha spoleczenstwa konsumpcyjnego 1.4. Znaczenie marki w społeczenstwie konsumenckim 1.5. Reklama jako nosnik wiedzy ogólnospołecznej 1.6. Więcej

Międzynarodowe instytucje finansowe

Wstęp………….2 Rozdzial I Międzynarodowe instytucje finansowe. 1.1. Miedzynarodowy rynek finansowy elementem systemu instytucji finansowych………….4 1.2. Pojecie miedzynarodowej instytucji finansowej………….7 1.3. Instytucje międzynarodowe jako podmioty stosunków miedzynarodowych………….8 1.4. Ewolucja miedzynarodowych organizacji finansowych wzgledem kryzysów finansowych………….11 1.5. Propozycje zmian w miedzynarodowych instytucjach Więcej

Analiza ryzyka w spółce akcyjnej XYZ na podstawie danych finansowych.

Wstęp……….2 Rozdzial I Charakterystyka Spólki XYZ S.A. 1. Przedmiot działalności Spólki……….5 2. Struktura akcjonariatu……….5 3. Zarzad Spólki i Rada Nadzorcza……….6 4. Strategia rozwoju……….6 Rozdzial II Analiza marketingowa Spólki XYZ S.A. 1. Produkty……….8 2. Sprzedaz i marketing……….9 3. Eksport……….10 4. Analiza Więcej

Rola prywatnych oszczednosci w funkcjonowaniu III filara systemu emerytalnego w Polsce.

Wstęp Rozdzial 1. Ewolucja systemu emerytalnego w Polsce 1.1. Umiejscowienie w teorii polityki społecznej zabezpieczenia emerytalnego – geneza, klasyfikacja i funkcje 1.2. Wady starego systemu 1.3. Wielofilarowosc systemu emerytalnego w Polsce Rozdzial 2. Wykorzystanie prywatnych oszczednosci w III filarze 2.1. Więcej

Miejsce funduszy inwestycyjnych i ubezpieczen na zycie z funduszami kapitalowymi w strukturze oszczednosci gospodarstw domowych w Polsce.

Wstęp Rozdzial 1. Oszczednosci i inwestycje w świetle teorii 1.1 Pojecie oszczednosci……….6 1.2 Sposoby oszczedzania………. 7 1.3 Glówne przesłanki oszczedzania gospodarstw domowych ……….12 1.4 Programy regularnego oszczedzania ……….17 Rozdzial 2. Charakterystyka funduszy zbiorowego inwestowania 2.1 Idea wspólnego inwestowania………. 23 2.2 Więcej

Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.

Wstęp Rozdzial I. Ogólne problemy rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce 1.1. Pojecie malego sredniego przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej i Polsce……. 4 1.2. Znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw w rozwoju Polski w latach 2007-2010……. 11 Rozdzial II Finansowanie działalności Więcej

Analiza dynamiki i struktury dochodów i wydatków gospodarstw domowych rolników po 2004 R.

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Gospodarstwa domowe w świetle literatury 1.1. Definicja gospodarstwa domowego………. 5 1.2. Funkcje gospodarstwa domowego………. 9 1.3. Budżet gospodarstwa domowego ……….11 1.4. Klasyfikacja gospodarstw domowych ……….15 1.5. Charakterystyka gospodarstw domowych rolników ……….16 Rozdzial 2. Dochody gospodarstw domowych rolników Więcej

Franczyza jako jedna z metod pozyskiwania kapitału obcego w przedsiębiorstwie na przykładzie Supermarketu Piotr i Pawel

Wstęp ………. 2 Rozdzial I Źródła finansowania przedsiebiorstw 1. Kapitaly jako źródło finansowania majatku ………. 3 2. Klasyfikacja kapitalów wlasnych i obcych ………. 8 3. Źródła zewnetrze i wewnetrzne pozyskiwania kapitalów ………. 15 Rozdzial II Istota franchisingu 1. Pojecie i Więcej

Venture capital jako przyklad nowoczesnych form finansowania działalności gospodarczej w Polsce i na swiecie

Wstęp Rozdzial 1. Venture capital jako forma finansowania przedsiebiorstw 1.1. Geneza zjawiska venture capital 1.2. Interpretacja pojecia venture capital 1.3. Cechy kapitału podwyzszonego ryzyka 1.4. Uczestnicy rynku venture capital 1.5. Zalety i wady inwestycji typu venture capital 1.6. Czynniki determinujace Więcej

Produkty strukturyzowane a bezposrednia alokacja środków w fundusze inwestycyjne

Wstęp………..5 Rozdzial I. Formy lokowania oszczednosci 1.1. Pojecie oszczedzania i inwestowania ………..7 1.2. Klasyczne możliwości lokowania oszczednosci………..11 1.2.1. Konto rozliczeniowo-oszczednosciowe………..12 1.2.2. Lokaty bankowe ………..13 1.2.3. Fundusze inwestycyjne………..15 1.2.4. Waluty ………..17 1.2.5. Instrumenty gieldowe………..19 1.2.5.1. Akcje………..20 1.2.5.2. Obligacje ………..21 1.2.6. Skarbowe Więcej

Zachowanie gospodarstw domowych w aspekcie ich dochodów.

Wstęp Rozdzial 1. Przeglad literatury 1.1 Pojecie, funkcje i klasyfikacja gospodarstw domowych 1.2 Zachowanie gospodarstw domowych 1.3 Analiza ekonomiczno-finansowa gospodarstwa domowego 1.3.1 Pojecie i struktura budżetu 1.3.2 Analiza budżetu 1.4 Podstawy gospodarstw domowych wzgledem OFE Rozdzial 2. Zakres metodyczny badan Więcej

Podatek VAT w obrocie wewnatrzwspólnotowyn na przykładzie firmy XYZ

Wstęp……….5 Rozdzial 1. Charakterystyka podatku VAT i jego harmonizacja w ramach UE 1.1. Pojecie, funkcje i rola podatków………. 7 1.2.Historia podatku VAT………. 9 1.3.System opodatkowania VAT………. 11 1.4. Podstawy harmonizacji podatków posrednich w UE i glówne zasady opodatkowania podatkiem VAT Więcej

Zysk netto jako miernik korzysci ekonomicznych.

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Postrzeganie korzysci ekonomicznych we wspólczesnym przedsiębiorstwie. 1.1. Korelacja celów działalności przedsiębiorstwa z korzysciami ekonomicznymi……….5 1.2. Pomiar korzysci ekonomicznych w rachunkowości……….16 1.3. Szczególne miejsce zysku netto wśród mierników korzysci ekonomicznych……….25 1.4. Zysk netto jako źródłopomnazania kapitału wlascicieli……….30 1.5. Więcej

Roczny plan gospodarczy a funkcjonowanie wspólnoty mieszkaniowej

Wykaz skrótów powolywanych aktów prawnych Wstęp Rozdzial 1. Nieruchomosc jako przedmiot zarządzania 1.1 Istota i rodzaje nieruchomosci 1.2 Formy władania nieruchomosciami 1.3 Gospodarowanie nieruchomosciami 1.4 Korzysci i koszty posiadania nieruchomosci Rozdzial 2. Wspólnota mieszkaniowa 2.1 Podstawy prawne działania wspólnoty mieszkaniowej Więcej

Analiza Europejskiego Funduszu Spolecznego z punktu widzenia polityki społecznej w Polsce.

Wstęp………….5 Rozdzial I Polityka spoleczna w Polsce 1.1 Definicja polityki społecznej…………. 6 1.2 Sektory polityki społecznej…………. 7 1.3 Podmioty panstwowe polityki społecznej…………. 10 1.4 Jednostki administracji samorzadowej…………. 14 1.5 Instrumenty polityki społecznej…………. 16 1.6 Wybrane obszary polityki społecznej ………….21 1.6.1 Więcej

Finanse małych i srednich przedsiebiorstw

Wstęp………..4 Rozdzial 1 Funkcjonowanie małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce. 1.1. Definicja malego i sredniego przedsiębiorstwa………..6 1.2. Struktura organizacyjna MSP………..10 1.3. MSP w polskiej gospodarce………..13 Rozdzial 2 Kapital finansowy wlasny małych i srednich przedsiebiorstw. 2.1. Istota kapitału wlasnego przedsiębiorstwa………..20 2.2. Więcej

Ekonomiczne aspekty funkcjonowania Zakladów Pracy Chronionej.

Wstęp……….2 Rozdzial 1 Historia statusu zakladów pracy chronionej 1. Pojecie niepelnosprawnosci, osoby niepelnosprawnej………. 5 2. Stopnie niepełnosprawności i ich orzecznictwo………. 8 3. Badanie niepełnosprawności w Polsce………. 14 4. Warunki uzyskania statusu pracy chronionej………. 19 5. Uprawnienia zakladów pracy chronionej………. 20 Więcej

Zarządzanie ryzykiem walutowym

Wstęp………… 1 Rozdzial 1 Specyfika ryzyka walutowego 1.1 Definiowanie i znaczenie ryzyka walutowego………… 3 1.2 Klasyfikacja ryzyka walutowego………… 5 1.2 Strategie zarządzania ryzykiem walutowym………… 10 Rozdzial 2.Metody zabezpieczania się przed ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie. 2.1 Metody wewnetrzne………… 17 2.2 Metody Więcej

Emisja obligacji jako źródło finansowania przedsiębiorstwa na przykładzie PGNIG SA

Wstęp Rozdzial I Obligacje jako forma finansowania działalności przedsiębiorstwa 1.1 Przedsiebiorstwo i źródła jego finansowania 1.2 Obligacja jako dluzny papier wartosciowy 1.3 Przeslanki emisji obligacji przez przedsiębiorstwa Rozdzial II. Obligacje jako instrument notowan na rynku Catalyst 2.1 Procedura emisji obligacji Więcej

Finansowanie małych i srednich przedsiebiorstw

Wstęp……… 5 Rozdzial I. Male i srednie przedsiębiorstwa. 1.1. Klasyfikacja przedsiebiorstw……… 7 1.2. Definicja MSP i ich podzial……… 13 1.3. MSP – znaczenie w rozwoju gospodarczym Polski……… 15 Rozdzial II. Źródła finansowania MSP kapitalami wlasnymi. 2.1. Finansowanie wlasne……… 32 2.2. Więcej

Podatkowe, ekonomiczne i finansowe aspekty dywidend oraz determinanty ich wyplat

Wykaz skrótów………. 5 Wstęp ……….6 Rozdzial 1. Dywidendy i polityka ich wyplat 1.1. Procedura wyplaty i forma dywidend………. 10 1.2. Rodzaje dywidend ……….13 1.3. Wskazniki opisujace poziom wyplaty dywidend………. 15 1.4. Modele wyplat dywidend ……….16 Rozdzial 2. Determinanty wyplat dywidend Więcej