Tag: tematy prac magisterskich pedagogika specjalna

Gry i zabawy dydaktyczne w przedszkolu. 4.34/5 (41)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Znaczenie edukacji przedszkolnej rozwoju dziecka 1.1.Wybrane przejawy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 1.2. Cele i zadania edukacji przedszkolnej 1.3. Środki dydaktyczne w edukacji 1.4. Gry i zabawy dydaktyczne w edukacji Rozdział II Zalozenia metodologiczne badan wlasnych 2.1.…

Dziecko z zespolem Downa– studium indywidualnego przypadku. 4.4/5 (42)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Niepelnosprawnosc intelektualna i ruchowa w perspektywie teoretycznej. 1.1. Pojęcie i rodzaje niepelnosprawnosci……….6 1.2. Niepelnosprawnosc intelektualna i ruchowa w paradygmacie medycznym……….13 1.3. Niepelnosprawnosc intelektualna i ruchowa w paradygmacie społecznym……….14 Rozdział II Zespól Downa w literaturze przedmiotu. 2.1. Pojęcie…

Cyberprzemoc wśród młodzieży gimnazjalnej. 4.56/5 (18)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Cyberprzestrzen 1.1 Internet jako wirtualna rzeczywistosc 1.2 Wirtualny swiat. Spolecznosci wirtualne – cyberspolecznosci 1.3 Dzieci i Internet. Skutki korzystania z Internetu dla dzieci i mlodziezy. Uzaleznienie od sieci Rozdział II Cyberprzemoc 2.1 Cyberprzemoc forma przemocy szkolnej 2.2…

Przystosowanie dziecka 3 letniego do warunkow przedszkolnych na przykładzie przedszkola XYZ. 4.24/5 (21)

Przez administrator

Wstęp ………4 Rozdział I Problemy adaptacyjne 1.Pojęcie adaptacji oraz dojrzalosci przedszkolnej………5 2.Objawy trudnosci adaptacyjnych………7 3.Działania podjete przez rodziców wspomagajace proces adaptacji………12 4.Rola i zadania przedszkola w procesię adaptacji dzieci………14 5.Psychologiczne korzysci programów adaptacyjnych………19 Rozdział II Rozwój dziecka 3 letniego 1.Rozwój…

Adaptacja dziecka 3-letniego w przedszkolu. 3.58/5 (59)

Przez administrator

Adaptacja dziecka 3-letniego w przedszkolu Wstęp Rozdział I. Podstawowe zagadnienia w literaturze przedmiotu 1.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym ….10 1.2. Definicja adaptacji ….13 1.3. Przyczyny problemów adaptacyjnych dziecka 3-letniego….18 1.4. Rola rodziny i przedszkola w procesie adaptacyjnym…24 Rozdział II…

Motywy wyboru zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. 4.6/5 (15)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Charakterystyka zawodu nauczyciela 1.1. Pojęcie nauczyciela w literaturze przedmiotu……….5 1.2.Rola i funkcje nauczyciela w ujęciu historycznym oraz wspólczesnym……….11 1.3.Wlasciwosci nauczyciela……….15 1.3.1.Kompetencje nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej……….15 1.3.2.Cechy osobowosciowe nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej……….27 1.3.3.Ksztalcenie nauczycieli w Polsce……….32…

Rodzaje gier i zabaw przedszkolaków w srodowisku domowym. 4.32/5 (19)

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1 Srodowisko domowe dziecka w wieku przedszkolnym 1.1 Wyjasnienia pojec………..5 1.1.1 Działalność dziecka w wieku przedszkolnym………..13 1.2 Funkcje i pojecie gier oraz zabaw………..15 1.2.1 Gry i zabawy dydaktyczne………..22 1.2.2 Rola zabaw i gier………..30 Rozdział 2. Metologia badan 2.1…

Rola przedszkola w wychowaniu i rozwoju dziecka. 4.4/5 (121)

Przez administrator

Okres wczesnej edukacji dziecka, jest jednym z najważniejszych etapów przygotowania do dorosłego życia. Właśnie wtedy dziecko socjalizuje się z otoczeniem, uczy się nawiązywać kontakty z obcymi osobami i wykształca w sobie przydatne w przyszłości nawyki. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym…

ADHD- prezentacja Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Budowa mózgu. Definicja ADHD. Objawy Zaburzenia koncentracji Nadruchliwosc Impulsywnosc Przyczyny funkcjonowanie ukladu nerwowego dziecka z ADHD Diagnoza Terapia Zasady pracy z dzieckiem z ADHD Dziecko z ADHD w perzedszkolu Dziecko z ADHD w szkole Konspekt zajac dla dzieci z ADHD…