Tag: Transportu

Rola transportu w logistyce na przykładzie firmy xyz

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I Przegląd literatury odnoszącej się do transportu 1.1 Definicja transportu ………5 1.2 Charakterystyka transportu……… 6 1.3 Rynek oraz konkurencja w świetle transportu. Popyt oraz podaż na usługi transportowe……… 10 1.4 Charakterystyka procesu transportowego……… 14 1.5 Bezpieczeństwo transportu ………16 Rozdział 2 Rola logistyki…

Charakterystyka procedur związanych z realizacją przewozów pasażerskich z wykorzystaniem taboru autobusowego – studium przypadku na podstawie przedsiębiorstwa transportu publicznego

Przez administrator

Wstęp ……….. 3 Rozdział 1 Charakterystyka podstawowych zagadnień z zakresu logistyki transportu. 1.1 Podstawowe pojęcia z logistyki miejskiej……….. 4 1.2 Pojęcie, zakres działania i funkcje transportu zbiorowego……….. 5 1.3 Organizacja transportu zbiorowego……….. 6 1.4 Istota infrastruktury logistycznej, infrastruktury transportu i inżynierii ruchu drogowego………..8 1.5 Ochrona…

Logistyka i transport żywności jako szczególna forma transportu ładunku

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Logistyka 1.1. Pojęcie logistyki ……….4 1.2. Cele, właściwości i założenia logistyki………. 10 1.3. Użyteczność systemu logistycznego ……….15 Rozdział II Transport żywności 2.1. Charakterystyka i podział gałęzi transportu ……….23 2.2. Znaczenie transportu drogowego w transporcie żywności ……….31 2.3. Wymagania sanitarne dla przewozu żywności…

Harmonogramowanie pracy środków transportu w przewozach materiałów sypkich za pomocą mateody PERT.

Przez administrator

1. Wstęp 2. Cel i zakres pracy 3. Przegląd literatury 3.1. Transport na tle gospodarki 3.2. Transport materiałów sypkich 3.2.1. Charakterystyka przedmiotu transportu 3.2.2. Charakterystyka wykorzystywanych środków transportu 3.3.3. Unormowania prawne 3.3. Harmonogramowanie 3.3.1.Ogólna charakterystyka harmonogramów 3.3.2. Metody tworzenia harmonogramów 4. Harmonogramowanie pracy środków transportu…

Harmonogramowanie pracy środków transportu w przewozach materiałów sypkich za pomocą mateody PERT.

Przez administrator

1. Wstęp 2. Cel i zakres pracy 3. Przegląd literatury 3.1. Transport na tle gospodarki 3.2. Transport materiałów sypkich 3.2.1. Charakterystyka przedmiotu transportu 3.2.2. Charakterystyka wykorzystywanych środków transportu 3.3.3. Unormowania prawne 3.3. Harmonogramowanie 3.3.1.Ogólna charakterystyka harmonogramów 3.3.2. Metody tworzenia harmonogramów 4. Harmonogramowanie pracy środków transportu…

Warunki bezpieczeństwa transportu produktów paliwowych

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Charakterystyka produktów paliwowych 1.1. Klasyfikacja paliw gazowych………. 4 1.2. Klasyfikacja paliw ciekłych………. 8 1.3. Klasyfikacja paliw stałych ……….11 1.4. Obowiązki uczestników transportu produktów paliwowych oraz zasady organizacji transportu oraz zasady organizowania transportu produktów paliwowych………. 13 Rozdział II Bezpieczeństwo w transporcie produktów paliwowych…

Analiza porównawcza kosztów transportu kolejowego i drogowego węgla z Warszawy do Bydgoszczy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Transport jako działalność gospodarcza 1.1. Logistyka i jej znacznie 1.2. Struktura systemu logistycznego 1.3. Transport jako forma aktywności gospodarczej 1.4. Miejsce transportu w gospodarce Rozdział II Infrastruktura transportowa 2.1. Charakterystyka infrastruktury drogowej 2.2. Charakterystyka infrastruktury kolejowej 2.3. Inne kanały transportu ładunków masowych…

Bezpieczeństwo i higiena pracy w różnych środkach transportu

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Istota BHP w transporcie 1.1. Pojęcie i rodzaje transportu……….. 5 1.2. Charakterystyka BHP……….. 10 Rozdział II BHP w transporcie drogowym 2.1. Szkolenia kierowców ………..15 2.2. Przygotowanie i sprawdzenie pojazdu przed wyjazdem ………..18 2.3. Prace załadunkowe pojazdu……….. 25 2.4. Transport ładunków ………..28 Rozdział…

Organizacja transportu zbiorowego na terenie powiatu gdańskiego

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Specyfika gospodarowania w transporcie miejskim 1. Istota i charakterystyka transportu miejskiego……….. 5 2. Infrastruktura i tabor transportu miejskiego ………..15 3. Modele organizacji i zarządzania transportem miejskim……….. 22 Rozdział II Charakterystyka miasta i gminy Pruszcz Gdański 1. Charakterystyka gospodarczo – ekonomiczna badanego obszaru…

Porty morskie jako węzły transportu intermodalnego

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Charakterystyka rynku 1.1. Zakres potrzeb transportowych w Polsce ……….5 1.2. Struktura podażowa rynku transportowego………. 11 1.2.1. Transport drogowy ……….11 1.2.2. Transport wodny ……….15 1.2.3. Transport lotniczy ……….16 Rozdział II Ocena infrastruktury liniowo-punktowej dla przewozów kombinowanych 2.1. Regulacje europejskie przewozów kombinowanych ……….19 2.2.…

Rozwój transportu samochodowego w kontekście polityki ekologicznej UE na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ sp. z o.o.

Przez administrator

Wstęp……….. 3 Rozdział I Miejsce transportu w gospodarce 1.1. Pojęcie i istota transportu drogowego ………..5 1.2. Klasyfikacja i rodzaje transportu drogowego ………..9 1.3. Wpływ transportu na rozwój gospodarki i charakterystyka potrzeb transportowych……….. 12 1.4 Specyfika przedsiębiorstwa transportowego……….. 19 Rozdział II Kierunki polityki ekologicznej UE i…

Zamierzenia rozwoju transportu pasażerskiego w portach Gdańska i Gdyni

Przez administrator

Wstęp……….. 3 1 Żegluga Pasażerska 1.1 Statki pasażerskie……….. 5 1.1.1 Ro-ro, promy, promy kolejowe……….. 7 1.1.2 Wycieczkowce……….. 8 1.2 Charakterystyka terminali do obsługi statków pasażerskich ………..10 1.3 Stan ruchu pasażerów w polskich portach w ostatnich latach ………..16 2 Port Gdańsk 2.1 Lokalizacja……….. 21 2.2 Żegluga…

Charakterystyka transportu lotniczego

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Charakterystyka transportu lotniczego 1.1. Pojęcie, istota i źródła transportu lotniczego………. 5 1.2. Charakterystyka współczesnego rynku usług lotniczych ……….8 1.3. Infrastruktura transportu lotniczego w Polsce ……….14 Rozdział II Kwestie prawne bezpieczeństwa lotów 2.1. Regulacje prawne związane z transportem lotniczym………. 21 2.2. Bezpieczeństwo lotów…

Infrastruktura transportu drogowego i rozwój przedsiębiorczości w regionach Polski

Przez administrator

Wstęp ……….5 Rozdział 1 Infrastruktura transportu jako czynnik warunkujący rozwój przedsiębiorstw 1.1 Istota rozwoju przedsiębiorstwa ……….6 1.2 Czynniki i bariery rozwoju przedsiębiorstwa ……….9 1.3 Liniowa i punktowa infrastruktura transportu drogowego………. 13 1.4 Cechy i funkcje infrastruktury ……….14 Rozdział 2 Metody oceny rozwoju infrastruktury oraz rozwoju…

Rola spedycji i transportu w łańcuchu dostaw

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział 1 Funkcjonowanie łańcucha dostaw w logistyce 1.1. Logistyka i jej specyfika………. 4 1.2. Charakterystyka procesów logistycznych………. 7 Rozdział 2 Transport w łańcuchu dostaw 2.1 Istota i pojęcie transportu ……….16 2.2 Klasyfikacja transportu ……….20 2.3 Procesy transportowe i ich charakterystyka………. 24 Rozdział 3 Charakterystyka…

Międzynarodowy obrót handlowy i ich wpływ na sektor transportu

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Handel w dobie globalizacji 1.1. Globalizacja jako zjawisko 1.2. Wpływ globalizacji na handel 1.3. Skutki globalnego obrotu towarowego Rozdział II Handel globalny 2015-2016 2.1. Wartość światowego handlu 2.2. Najważniejsi producenci światowi 2.3. Kierunki zmian w globalnym handlu Rozdział III Globalizacja w transporcie…

Możliwości i szanse rozwoju transportu ponadnormatywnego w wybranych obszarach województwa Kujawsko Pomorskiego

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Transport jako obszar działalności człowieka 1.1. Pojęcie i istota transportu drogowego 1.2. Klasyfikacja i rodzaje transportu drogowego 1.3. Wpływ transportu na rozwój gospodarki i charakter potrzeb transportowych 1.4. Funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych 1.5. Transport ponadnormatywny jako gałąź transportu Rozdział II Charakterystyka województwa Kujawsko-Pomorskiego…

Infrastruktura transportu drogowego jako kluczowy element infrastruktury logistycznej. Stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Przez administrator

Wstęp………..7 Rozdział 1 Zarys metodologiczny pracy 1.1 Problemy badawcze pracy ………..11 1.2 Metody, techniki i narzędzia badawcze ………..14 1.3 Źródła informacji ………..16 Rozdział 2 Infrastruktura transportu drogowego w literaturze 2.1 Pojęcie i rozwój infrastruktury transportu drogowego ………..19 2.2 Charakterystyka infrastruktury liniowej transportu drogowego ………..28 2.3…

Rozwój transportu lotniczego w Polsce

Przez administrator

Wprowadzenie………3 Rozdzial I Transport lotniczy jako jedna z glównych galezi transportu Podrozdzial 1.1. Pojecie, podzial i rola transportu lotniczego………4 Podrozdzial 1.2. Infrastruktura transportu lotniczego………8 Podrozdzial 1.3. Srodki transportu lotniczego………12 Rozdzial II Czynniki wplywajace na rozwój transportu lotniczego w Polsce w latach 2014-2019 Podrozdzial 2.1. Przepisy…

Ocena systemu transportu rowerowego mieszkańców Krosna i Greifswaldu

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział I Zarys organizacji systemu transportu rowerowego 1.1 Leksykon pojęć rowerowych………7 1.2 Program pięciu wymogów planowania i budowy infrastruktury rowerowej……… 9 1.3 Wymogi techniczne dla infrastruktury rowerowej……… 10 1.3.1 Rodzaje dróg dla rowerów i ich nawierzchnia……… 11 1.3.2 Sygnalizacja świetlna, oświetlenie oraz oznakowanie jako…

Doskonalenie transportu drogowego i spedycji na przykładzie przedsiębiorstwa

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział I Teoretyczne aspekty działalności spedycyjnej 1.1 Pojęcie i istota spedycji………..6 1.2 Rodzaje usług spedycyjnych………..9 1.3 Biznesowe aspekty spedycji………..11 1.4 Proces obsługi klienta………..14 1.5 Istota kompleksowej obsługi klienta………..17 Rozdział II Analiza usług transportowych na przykładzie firmy Real Logistics Sp z o.o. Sp.k. 2.1…

Wpływ nielegalnych migrantów na funkcjonowanie transportu europejskiego na przykładzie przeprawy promowej z Calais do Dover

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1 Teoretyczne aspekty migracji 1.1 Definicja i rodzaje migracji………. 6 1.2 Przyczyny migracji ……….8 1.3 Efekty migracji ……….12 Rozdział 2 Europa jako obszar procesów migracyjnych 2.1 Ujęcie historyczne………. 19 2.2 Zjawisko migracji we współczesnej Europie………. 23 Rozdział 3 Calais jako element europejskiego systemu…

Optymalizacja kosztów transportu

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Zagadnienie transportu oraz kosztów transportu 1.1. Transport i jego charakterystyka 1.2. Koszty i ekonomika firm transportowych Rozdział 2 Pojęcie i rola optymalizacji w zakresie zmniejszania kosztów transportu – zarys problemu 2.1. Optymalizacja jako podstawa racjonalizacji czynności transportowych 2.2. Wybrane możliwe kierunki optymalizacji…

Analiza transportu samochodowego w relcjach Polska – Ukraina – Polska

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Istota transportu samochodowego 1.1 Transport w procesie gospodarowania 1.2 Pojęcie transportu samochodowego 1.3 Pojęcie infrastruktury transportu samochodowego 1.4 Środki transportu samochodowego Rozdział II Stan infrastruktury transportu samochodowego Polski i Ukrainy. 2.1. Stan infrastruktury transportu samochodowego w Polsce 2.2. Stan infrastruktury transportu samochodowego…

Projekt usprawnienia transportu samochodowego elementów ponadgabarytowych na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Charakterystyka transportu samochodowego elementów ponadgabarytowych 1.1. Definicja, podział i znaczenie transportu samochodowego………..7 1.2. Pojęcie i klasyfikacja ładunków ponadgabarytowych………..11 1.3. Regulacje prawne dotyczące przewozu elementów ponadgabarytowych………..15 1.4. Warunki, wymagania, ograniczenia w transporcie samochodowym elementów ponadgabarytowych………..17 Rozdział II Organizacja transportu samochodowego elementów ponadwymiarowych. 2.1.…