Tag: ubezpieczeniowego

Motywowanie i demotywowanie pracowników działu obsługi klienta na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeniowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Teorie i modele motywacji 1.1. Istota motywowania 1.2. Teorie motywacji 1.3. Modele motywacji Rozdział II Rodzaje motywacji 2.1. Motywacja negatywna i pozytywna 2.2. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna 2.3. Motywacja finansowa i pozafinansowa Rozdział III Narzędzia motywacyjne 3.1. Środki przymusu 3.2. Środki zachęty 3.3. Środki perswazji 3.4. Zasady…

Instrumenty marketingu oraz promocja w kreowaniu wizerunku rynku ubezpieczeniowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Metodologiczne ujęcie marketingu 1.1. Pojęcie i ewolucja marketingu 1.2. Podstawowe elementy marketingu i ich charakterystyka 1.3. Kształtowanie strategii marketingowych 1.3.1. Analiza otoczenia 1.3.2. Analiza SWOT 1.4. Znaczenie marketingu w rozwoju przedsiębiorstw Rozdział II Marketing w działalności ubezpieczeniowej 2.1. Badania i segmentacja rynku 2.2. Marketing-mix w działalności ubezpieczeniowej…

Motywowanie pracowników na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeniowego Allianz. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…….5 Rozdział 1 Pojęcie i istota motywacji pracowników w literaturze przedmiotu. 1.1. Pojęcie motywacji i motywowania…….7 1.2. Modele motywacji……..9 1.2.1. Tradycyjny model motywacji……..10 1.2.2. Model stosunków współdziałania…….10 1.2.3. Model zasobów ludzkich…….11 1.3. Teorie motywacji……..13 1.3.1. Teorie treści…….13 1.3.2. Teorie procesu…….16 1.3.3. Teorie wzmocnienia……..19 1.3.4. Systemowy pogląd na motywację…….21 Rozdział 2…

Konflikty społeczne i metody ich likwidowania na przykładzie międzynarodowego towarzystwa ubezpieczeniowego oddział w Polsce 4.57/5 (28)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Konflikt jako zjawisko społeczne 1.1. Pojęcie konfliktu i jego rodzaje ………..5 1.2. Przyczyny i konsekwencje powstawania konfliktu……….. 7 1.3. Przebieg konfliktu……….. 13 Rozdział II. metody likwidowania konfliktów 2.1. Tradycyjne metody likwidowania konfliktów……….. 19 2.1.1. Ignorowanie ………..19 2.1.2. Mediacje ………..20 2.1.3. Kompromis ………..21 2.2. Nowoczesne metody likwidowania konfliktów…

Motywowanie i demotywowanie pracowników działu obsługi klienta na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeniowego 5/5 (9)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Teorie i modele motywacji 1.1. Istota motywowania………. 5 1.2. Teorie motywacji ……….8 1.3. Modele motywacji……….15 Rozdział II Rodzaje motywacji 2.1. Motywacja pozytywna i negatywna ……….18 2.2. Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna ……….19 2.3. Motywacja finansowa i pozafinansowa………. 21 Rozdział III Narzędzia motywacyjne 3.1. Środki przymusu ……….23 3.2. Środki…

Konflikty społeczne oraz metody ich likwidacji na przykładzie towarzystwa ubezpieczeniowego. 4.3/5 (23)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I. Konflikt jako zjawisko społeczne 1.1. Pojęcie konfliktu i jego rodzaje ………..5 1.2. Przyczyny i konsekwencje powstawania konfliktu……….. 7 1.3. Przebieg konfliktu……….. 13 Rozdział II. metody likwidowania konfliktów 2.1. Tradycyjne metody likwidowania konfliktów……….. 19 2.1.1. Ignorowanie ………..19 2.1.2. Mediacje ………..20 2.1.3. Kompromis ………..21 2.2. Nowoczesne metody likwidowania konfliktów…

Analiza porównawcza ryzyk banku i towarzystwa ubezpieczeniowego 4.44/5 (41)

Przez administrator

Wstęp………… 4 Rozdział 1 Pojęcie ryzyka i zarządzania ryzykiem 1.1. Wprowadzenie ………… 6 1.2. Pojęcie ryzyka………… 9 1.2.1. Ryzyko ubezpieczeniowe i jego rodzaje………… 10 1.2.2. Ryzyko bankowe i jego rodzaje………… 12 1.3. Istota i znaczenie zarządzania ryzykiem………… 14 Rozdział 2. Charakterystyka ryzyka firmy ubezpieczeniowej 2.1. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej………… 16…

Analiza porównawcza ryzyk banku i towarzystwa ubezpieczeniowego. 4.21/5 (70)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. Pojęcie ryzyka i zarządzania ryzykiem………5 1.1. Wprowadzenie………5 1.2. Pojęcie ryzyka………7 1.2.1. Ryzyko ubezpieczeniowe i jego rodzaje………8 1.2.2. Ryzyko bankowe i jego rodzaje………13 1.3. Istota i znaczenie zarządzania ryzykiem………14 Rozdział 2. Charakterystyka ryzyka firmy ubezpieczeniowej……… 19 2.1. Podstawy prawne działalności ubezpieczeniowej………19 2.2. Podstawowe produkty ubezpieczeniowe 23 2.3. Mechanizm…