Tag: Umowa o pracę

Zobacz 11000 prac w jednym miejscu! Prace magisterskie, licencjackie, dyplomowe jako gotowe wzory i przykładowe prace naukowe. Za darmo temat, spis treści, plan pracy.

Umowa o pracę a elastyczne zarządzanie

Wstęp Rozdział I Aspekt teoretyczny zarządzania personelem       1.1. Pojęcie i istota zarządzania 1.2. Funkcje zarządzania 1.3. Zarządzanie personelem- pojęcie i istota 1.4. Różnice pomiędzy zarządzaniem personelem a zarządzaniem zasobami ludzkimi 1.5. Rola menadżera w zarządzaniu personelem Rozdział II Umowa o pracę       2.1. Pojęcie i istota umowy o pracę 2.2. Forma umowy o pracę 2.3. Tryb…
Przeczytaj więcej

Akta osobowe pracowników

Wstęp Rozdzial I Ogólne zasady prowadzenia akt osobowych 1.1 Akta osobowe a ochrona danych osobowych 1.2 Obowiazek prowadzenia akt osobowych 1.3 Kary za naruszenie obowiazku prowadzenia akt osobowych 1.4 Udostepnianie akt osobowych 1.5 Upowaznienie do wgladu w dokumentacje pracownicza Rozdzial II Czesc A akt osobowych 2.1 Dokumenty przechowywane w czesci A 2.2 Numerowanie i spis…
Przeczytaj więcej

Wynagrodzenia za prace: ich rola w systemie motywacji pracowników

Wstęp 1. Istota motywacji 2. Funkcja motywacyjna a pozostale funkcje wynagrodzen 3. Determinanty motywowania przez wynagrodzenia 4. Formy plac i ich wpływ na motywacje 5. Rola premii w motywowaniu pracowników 6. Zasady i przykazania skutecznego motywowania przez wynagrodzenia Podsumowanie

Polski rynek ubezpieczen, a posrednictwo ubezpieczeniowe.

Wstęp ……….. 4 Rozdzial I Zagadnienia prawne i kontekst spoleczno-kulturowy posrednictwa ubezpieczeniowego 1. Istota i pojecie posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 6 2. Posrednictwo ubezpieczeniowe w rozwijajacym się polskim prawie ubezpieczeniowym ……….. 8 3. Regulacje prawne w zakresię posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 10 4. Formy posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 12 5. Organizacje międzynarodowe reprezentujace interesy posredników ubezpieczeniowych.14 Rozdzial II…
Przeczytaj więcej

ONZ-UNESCO – jedna z wyspecjalizowanych organizacji ONZ.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Co powinnismy wiedziec o Organizacji Narodów Zjednoczonych. 1.1. Kilka slów o Lidze Narodów – poprzedniczce Organizacji Narodów Zjednoczonych 1.2. Jak powstala Organizacja Narodów Zjednoczonych?………7 1.3. Jakie sa cele Organizacji Narodów Zjednoczonych?……….10 1.4. Jakie sa glówne organy Organizacji Narodów Zjednoczonych i jakie sa ich kompetencje?……….11 1.5. Jak funkcjonuje Organizacja Narodów Zjednoczonych?……….15 1.6. Jakie…
Przeczytaj więcej

Archeologia morska. Aspekty prawne i prawno-międzynarodowe

Wstęp. Rozdzial 1. Ogólny zarys archeologii morskiej w Polsce 1.1. Zagadnienia terminologiczne 1.1.1. Archeologia podwodna 1.1.2. Kulturowy krajobraz morski 1.2. Poczatki archeologii jako nauki w Polsce 1.3. Zasady ochrony morskich stanowisk archeologicznych 1.4. Podsumowanie Rozdzial 2. Zasady wykonywania badan archeologicznych i ich archiwizacja 2.1. Zasady i metody wykonywania planów stanowisk pod prace archeologiczne 2.2. Wspólczesne…
Przeczytaj więcej

Neuronowa identyfikacja obrazów ultrasonograficznych w wybranych zagadnieniach inzynierii rolniczej program w C

1. Wstęp……… 9 2. Historia i etapy rozwoju …….. 10 3. Biologiczne inspiracje …….. 13 4. Topologie sieci neuronowych…….. 17 4.1. Sieci neuronowe liniowe …….. 18 4.2. Sieci neuronowe nieliniowe …….. 18 Perceptron wielowarstwowy typu MLP …….. 18 Sieci o radialnych funkcjach bazowych RBF…….. 19 Sieci regresyjne typu PNN …….. 20 Sieci Kohonena …….. 21…
Przeczytaj więcej

Powrót na rynek pracy osób wychodzacych z uzaleznienia narkotykowego

Wprowadzenie………. 6 Rozdzial I Podstawy teoretyczne 1 Doradztwo zawodowe – definicje, zakres ……….9 2 Uzaleznienia – definicja i ogólna charakterystyka……….. 16 3 Rynek pracy – obecny. Ogólna charakterystyka i definicje……….. 18 4 Rola psychologii w pracy doradcy zawodowego………. 22 5 Róznice w pracy z osoba uzalezniona a zwyklym klientem……….. 23 Rozdzial II Projekty i metodologia…
Przeczytaj więcej

Umowa o prace – zawarcie rozwiazanie i wygasniecie.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Umowa o prace – wiadomosci ogólne………4 Rozdzial 2. Rodzaje umów o prace………6 Umowa na okres próbny………7 Umowa na czas okreslony………8 Umowa na czas wykonania okreslonej pracy (umowa o dzielo, umowa zlecenie)………10 Umowa na czas nie okreslony………12 Rozdzial 3. Ustanie stosunku pracy Zagadnienia ogólne………13 Wypowiedzenie stosunku pracy………15 Rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia………28…
Przeczytaj więcej

Dokumentowanie stosunku pracy.

Wykaz skrótów………3 Wstęp………5 Rozdzial 1 Stosunek pracy. 1.1 Pojecie i koncepcje stosunku pracy……… 7 1.2 Charakter stosunku pracy wedlug prawa polskiego………8 1.3 Rodzaje stosunków pracy……… 11 Rozdzial 2 Umowa o prace jako glówna forma nawiazania stosunku pracy……… 25 2.1 Pojecie, charakter prawny i rodzaje umów o prace……… 25 2.2 Sposób i forma zawarcia umowy o…
Przeczytaj więcej

Funkcje zwiazków zawodowych w nowoczesnych systemach gospodarczych.

Wstęp………2 Rozdzial I Geneza i rozwój zwiazków zawodowych 1.1 Definicja zwiazku zawodowego i jego struktura………4 1.2 Funkcje i podzial zwiazków zawodowych………10 1.3 Podstawowe zasady działania zwiazków zawodowych………19 1.4 Prawne aspekty działalności zwiazków zawodowych………24 Rozdzial II Ochrona pracownika i zwiazków zawodowych 2.1 Ochrona wynagrodzenia za prace………30 2.2 Stosunek pracowników do działalności zwiazkowej………36 2.3 Skuteczna obrona praw…
Przeczytaj więcej

Umowa o prace na czas okreslony.

Wstęp………4 Rozdzial I. Pojecie, forma i tresc umowy o prace na czas okreslony. 1.1. Uwagi ogólne………6 1.2. Umowa o prace na czas okreslony – pojecie………7 1.3. Skladniki tresci umowy o prace na czas okreslony wynikajace z art. 29 ust. 1 k.p………9 1.4 Inne dodatkowe skladniki tresci umowy o prace na czas okreslony………13 1.5. Forma zawarcia…
Przeczytaj więcej

Podobienstwa i róznice umowy o prace i umowy agencyjnej

Wstęp Rozdzial I Rodzaje umów o prace 1. rodzaje umów o prace 1.1 Umowa na okres próbny 1.2 Umowa na czas okreslony 1.3 Umowa na czas wykonania okreslonej pracy 1.4 Umowa na czas okreslony Rozdzial II. Umowa o prace i jej cechy 2.2 Cechy stosunku pracy nawiazanego na podstawie umowy o prace 2.3 Forma umowy…
Przeczytaj więcej

Zakaz konkurencji w regulacjach prawnych i praktyce sadowej.

Wstęp ………. 9 Rozdzial I Uwagi wprowadzajace 1. Pojecie i historia zakazu konkurencji………. 12 2. Cel i rodzaje umowy o zakazie konkurencji ………. 17 Rozdzial II Umowa o zakazie konkurencji w czasię trwania stosunku pracy 1. Status prawny umowy o zakazie konkurencji ………. 20 2. Forma umowy o zakazie konkurencji ………. 24 3. Skutki naruszenia…
Przeczytaj więcej

Nawiazanie stosunku pracy na podstawie umowy o prace.

Wstęp………3 Rozdzial I Stosunek pracy 1.1. Pojecie stosunku pracy ………5 1.2. Cechy charakterystyczne stosunku pracy ………6 1.3. Strony stosunku pracy……… 8 1.3.a. Obowiazki pracownika……… 12 1.3.b. Obowiazki pracodawcy……… 14 1.4. Rekrutacja pracownika……… 15 Rozdzial II Umowa o prace 2.1. Pojecie umowy o prace ………18 2.2. Zawieranie umowy o prace……… 19 2.3. Tresc umowy o prace…………
Przeczytaj więcej

Formy zatrudnienia.

Wstęp………..3 Rozdzial 1. Umowa o prace – cechy umowy o prace 1.1 Umowa o prace – uwagi ogólne ………..4 1.2 Umowa na okres próbny……….. 8 1.3 Umowa na czas okreslony ………..10 1.4. Umowa na czas wykonania okreslonej pracy……….. 16 1.5. Umowa na czas nieokreslony……….. 17 Rozdzial 2. Umowa zlecenia 2.1. Umowa zlecenia – uwagi wstepne………..…
Przeczytaj więcej

Organizacja działalności Rzecznika Praw Dziecka w Polsce

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Prawa czlowieka, a prawa dziecka – zarys historyczny i podstawowe pojecia. 1.1. Geneza praw czlowieka i praw dziecka oraz ochrony tych praw……….5 1.2. Pojecie praw czlowieka i praw dziecka……….8 1.3. Prawa dziecka prawami czlowieka……….12 1.4. Źródła praw dziecka i Źródła ochrony tych praw……….14 Rozdzial 2. Powstanie instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich z uwzglednieniem…
Przeczytaj więcej

Ochrona kobiet w ciazy w czasię trwania stosunku pracy.

Wstęp Rozdzial I Ochrona praw kobiet w ciazy – standardy polskie, standardy europejskie i standardy prawa miedzynarodowego 1.Polskie rozwiazania dotyczace ochrony pracy kobiet w ciazy 1.1. Implikacje unormowan Konstytucji RP 1.2. Na tle unormowan Kodeksu pracy 2. Szczególna ochrona praw kobiet w ciazy pracujacych w systemie EKS 2.1.Analiza prawna gwarancji wynikajacych z art. 8 Karty…
Przeczytaj więcej

Status prawny pracownika mlodocianego

Wstęp Rozdzial I Pojecie i status prawny pracownika mlodocianego Rozdzial II Obowiazek doksztalcania Rozdzial III Umowa o prace z pracownikiem mlodocianym 3.1. Umowa o prace w celu przygotowania zawodowego 3.2. Umowa o prace w innym celu niz przygotowanie zawodowe 3.3. Czas pracy pracownika mlodocianego 3.4. Obowiazki pracownika mlodocianego Rozdzial IV Ochrona mlodocianych 4.1. Wzmozona ochrona…
Przeczytaj więcej

Przejscie zakladu pracy na innego pracodawce.

Wstęp Rozdzial 1. Pojecie zakladu pracy i jego przejscia 1.1. Pojecie zakladu pracy i jego czesci 1.2. Podstawa prawna przejscia zakladu pracy Rozdzial 2. Obowiazki pracodawcy w zwiazku z przejsciem zakladu pracy 2.1. Procedura powiadomienia o przejsciu zakladu pracy 2.2. Tresc informacji o przejsciu zakladu pracy Rozdzial 3. Sytuacja prawna pracowników 3.1. Pracownicy zatrudnieni na…
Przeczytaj więcej

Praca tymczasowa

Wstęp………..3 Rozdzial I Leasing pracowniczy 1.1 Leasing i jego rodzaje……….. 5 1.2 Pojecie leasingu pracowniczego jako elastycznej formy zatrudniania ………..12 1.3 Regulacje prawne……….. 19 Rozdzial II Wymogi zwiazane z zatrudnieniem pracownika tymczasowego 2.1 Umowa o prace tymczasowa ………..30 2.2 Czas pracy pracownika tymczasowego……….. 40 2.3 Urlop wypoczynkowy……….. 45 Rozdzial III Standardy ochrony prawnej pracownika tymczasowego…
Przeczytaj więcej

Leasing pracowniczy jako elastyczna forma zatrudnienia.

Wstęp………3 Rozdzial I Leasing pracowniczy 1.1 Leasing i jego rodzaje………5 1.2 Pojecie leasingu pracowniczego jako elastycznej formy zatrudniania………12 1.3 Regulacje prawne………19 Rozdzial II Wymogi zwiazane z zatrudnieniem pracownika tymczasowego 2.1 Umowa o prace tymczasowa………30 2.2 Czas pracy pracownika tymczasowego………40 2.3 Urlop wypoczynkowy ………45 Rozdzial III Standardy ochrony prawnej pracownika tymczasowego 3.1 Odpowiedzialnosc pracodawcy uzytkownika ………51…
Przeczytaj więcej

Wszystkie formy zatrudnienia w Polsce

Wstęp………5 Rozdzial I Umowa o prace 1. Charakterystyka ogólna……… 7 2. Umowa na czas nieokreslony ………13 3. Umowa na czas okreslony ………14 4. Umowa na okres próbny ………21 5. Umowa na czas wykonania okreslonej pracy……… 24 6. Inne formy zatrudnienia wedlug Kodeksu Pracy ………25 Rozdzial II Umowa zlecenia 1. Charakterystyka ogólna ………35 2. Wlasciwosci umowy…
Przeczytaj więcej

Umowa o prace.

Wstęp Rozdzial I Umowa o prace 1.1 Pojecie i funkcje prawa pracy 1.2 Źródła prawa pracy 1.3 Prawa i obowiazki stron stosunku pracy Rozdzial II Lamanie umowy o prace 2.1 Tresc umowy o prace 2.1.1 Normy czasu pracy 2.1.2 Okres rozliczeniowy 2.1.3 Pracownicze prawo do wypoczynku 2.2 Bezpieczeństwo pracy 2.3 Wadliwe wypowiedzenie umowy o prace…
Przeczytaj więcej

Umowa o prace – stabilna forma zatrudnienia w prawie polskim.

Wstęp……….5 Rozdzial I Zasady zatrudnienia pracownika obowiazujace w polskim prawie 1. Podstawy prawne dotyczace zatrudnienia………. 7 2. Pojecie stosunku pracy i jego strony ……….9 2.1. Obowiazki pracownika ……….12 2.2. Obowiazki pracodawcy ……….24 Rozdzial II Umowa o prace jako stabilna forma zatrudnienia 1. Pojecie umowy o prace ……….28 2. Zawieranie umowy o prace………. 30 3. Tresc…
Przeczytaj więcej

Umowa o prace, a umowy cywilne.

Wykaz skrótów……… 6 Wstęp ………8 Rozdzial 1 Stosunek pracy – zagadnienia ogólne 1.1 Pojecie stosunku pracy……… 10 1.2 Cechy stosunku pracy ………10 1.3 Podmioty prawa pracy ………13 1.3.1. Pojecie pracownika ………14 1.3.2. Pojecie pracodawcy ………16 Rozdzial 2 Stosunek pracy i jego rodzaje 2.1. Pojecie i tresc umowy o prace ………20 2.1.1. Umowa o prace na…
Przeczytaj więcej

Podstawy nawiazania stosunku pracy.

Wykaz skrótów………. 6 Wstęp ……….8 Rozdzial 1 Stosunek pracy – zagadnienia ogólne 1.1. Pojecie stosunku pracy ……….10 1.2. Cechy stosunku pracy………. 12 1.3. Podmioty prawa pracy ……….18 1.3.1. Pojecie pracodawcy ……….18 1.3.2. Pojecie pracownika ……….21 Rozdzial 2 Umowa o prace i jej rodzaje. 2.1 Umowne podstawy nawiazania stosunku pracy. 2.2 Pojecie i tresc umowy o…
Przeczytaj więcej

Umowa o prace, a umowa o dzieło i umowa zlecenie.

Wykaz skrótów……….. 7 Wstęp ………..9 Rozdzial 1 Umowa o prace. 1.1 Charakterystyka umowy o prace 1.1.1 Tresc umowy o prace ………..11 1.1.2 Zmiana tresci umowy o prace ………..15 1.2 Zawieranie i rozwiazanie umowy o prace……….. 17 1.2.1 Tryb zawarcia umowy o prace ………..17 1.2.2 Rozwiazanie i wygasniecie umowy o prace……….. 20 1.3 Strony stosunku pracy…
Przeczytaj więcej

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8652 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj prace Wymien prace katalog gotowych…
Przeczytaj więcej

Sytuacja spoleczna i zawodowa osób uzaleznionych od alkoholu

Wstęp………..5 Rozdzial I Alkoholizm jako choroba………..9 1. Definicje uzaleznienia. ………..10 2. Teorie powstawania nalogu alkoholowego. ………..12 3. Rozwój choroby alkoholowej. ………..17 4. Typy alkoholizmu. ………..18 5. Skutki naduzywania alkoholu. ………..20 5.1 Powiklania psychiczne………..20 5.2 Somatyczne skutki naduzywania alkoholu. ………..24 5.3 Społeczne skutki alkoholizmu………..26 5.4 Zagrozenia ekonomiczne………..28 Rozdzial II Zalozenia metodologiczne badan wlasnych………..29 1. Cele i…
Przeczytaj więcej

Wspomaganie rozwoju dziecka z trudnosciami w nauce w osrodku socjoterapii XYZ

Wstęp………5 Rozdzial I. Wspomaganie rozwoju dziecka z trudnosciami w uczeniu sie………6 1. Rozwój dziecka………6 2. Wspomaganie rozwoju………10 3. Przezwyciezanie trudnosci w uczeniu sie………11 4. Trudnosci w uczeniu się (przyczyny i objawy)………12 5. Specyficzne trudnosci w uczeniu sie………14 Rozdzial II. Geneza osrodka socjoterapii "XXX" 1. Baza lokalowa………28 2. Przepisy prawne regulujace prace osrodka………30 3. Organizacja pracy………31…
Przeczytaj więcej

Wiedza nauczycieli na temat wypalenia zawodowego

Wstęp……..6 Rozdzial 1. Wypalenie zawodowe w świetle literatury 1.1.Analiza podstawowych kategorii …….. 9 1.2. Przyczyny wypalenia zawodowego…….. 11 1.3. Objawy wypalenia zawodowego …….. 14 1.4. Przebieg procesu wypalania sie…….. 15 1.5. Praca jako źródłostresu …….. 16 1.6. Nastepstwa stresu zawodowego …….. 18 1.7 Charakterystyka profesji pomocowych …….. 19 Rozdzial 2 Wypalenie zawodowe u nauczycieli 2.1…
Przeczytaj więcej

Pobyt dziecka w szpitalu jako sytuacja trudna.

Wstęp……….2 Rozdzial I Pobyt dziecka w szpitalu 1. Sytuacja trudna – analiza pojecia………. 4 2. Warunki kształtujące psychike i przezycia dziecka w szpitalu………. 7 3. Zaburzenia rozwoju dziecka chorego………. 14 Rozdzial II Zajecia wychowawcze i ich wpływ na samopoczucie dziecka w szpitalu. 1. Geneza szkolnictwa szpitalnego ……….18 2. Zadania szkoly szpitalnej ……….20 3. Terapeutyczna rola…
Przeczytaj więcej

Silniki o zaplonie samoczynnym w samochodach osobowych z wtryskiem bezposrednim

Wstęp Rozdzial 1. Silniki o zaplonie samoczynnym 1.1 Wiadomosci ogólne 1.2 Specyfika pracy silników ZS Rozdzial 2. Rozruch silników o zaplonie samoczynnym 2.1 Wiadomosci ogólne 2.2 Istota tworzenia mieszaniny palnej i spalania w silnikach ZS 2.2.1 Paliwa do silników o zaplonie samoczynnym 2.2.1.1 Wlasciwosci paliw 2.2.1.2 Dobór paliw do silników o zaplonie samoczynnym 2.2.1.3. Dodatki…
Przeczytaj więcej

Silniki z wtryskiem bezposrednim w samochodach osobowych

Wstęp Rozdzial 1. Silniki o zaplonie samoczynnym 1.1 Wiadomosci ogólne 1.2 Budowa i zasada działania silników o zaplonie samoczynnym Rozdzial 2. Rozruch silników o zaplonie samoczynnym 2.1 Wiadomosci ogólne 2.2 Tworzenie mieszaniny palnej podczas rozruchu 2.2.1 Paliwa do silników o zaplonie samoczynnym 2.2.1.1 Wlasciwosci paliw 2.2.1.2 Dobór paliw do silników o zaplonie samoczynnym 2.2.1.3. Dodatki…
Przeczytaj więcej

Kształtowanie wizerunku firmy poprzez prace merchandisera na przykładzie firmy XYZ

Wstęp ………2 Rozdzial 1. Wizerunek i tozsamosc przedsiębiorstwa 1.1 Pojecie tozsamosci i wizerunku przedsiębiorstwa ………4 1.1.1 Kształtowanie wizerunku firmy ………6 1.1.2 Wizerunek a tozsamosc firmy – rozróznienie semantyczne ………8 1.2. Niewizualne czynniki wpływajace na tozsamosc przedsiębiorstwa ………14 Rozdzial 2. Merchandising, działania handlowe czy kreatywna ekspozycja. 2.1. Pojecie i geneza merchandisingu ………19 2.2. Elementy standardów merchandisingowych…
Przeczytaj więcej

Wdrożenie systemu jakości szansą na sukces firmy

Wstęp……….4 Rozdział I. Wprowadzenie do problematyki jakości ……….7 1.1 Ewolucja pojęcia jakości ……….7 1.2 System jakości w ujęciu normatywnym ……….25 1.3 Wymagania systemu jakości- norma ISO 9001:2000 ……….31 1.4. Dokumentacja systemu jakości………. 43 Rozdział II. Wdrożenie systemu jakości w przedsiębiorstwie ……….52 2.1 Kryteria wyboru i specyfikacja wdrażania systemu jakości ………. 52 2.2 Prace wstępne-procedura wdrażania……….…
Przeczytaj więcej

Zintegrowane systemy informatyczne (analiza porównawcza systemów)
analiza wdrozen na przykładzie SAP R/3, BAAN IV oraz MBS
Navision

Wstęp………4 Rozdzial I Charakterystyka zintegrowanych systemów zarządzania 1.1 Geneza systemów zarządzania………6 1.2 Budowa i funkcje systemów zintegrowanych………9 1.3 Ewolucja systemów zintegrowanych………22 1.4 Systemy klasy MRP i ERP obecne na polskim rynku………26 Rozdzial II Wdrozenia wybranych systemów zintegrowanych 2.1 Prace przedwdrozeniowe………41 2.2 Pulapki zwiazane z wdrazaniem………47 2.3 Przykladowe metodyki wdrazania………52 2.4 Wdrozenie systemuv65 Rozdzial III Analiza…
Przeczytaj więcej

Animacja czasu wolnego w hotelu.

Wstęp………5 Rozdzial I Omówienie problematyki czasu wolnego………7 1.1 Zarys rozwoju rekreacji i animacji 1.2 Pojecie animacji czasu wolnego 1.3 Role i metody animacji Rozdzial II Animacja czasu wolnego w hotelu………18 2.1 Zajecia sportowe i rekreacyjne 2.2 Organizacja czasu dla dzieci i młodzieży – gosci hotelowych 2.3 Organizacja czasu dla doroslych Rozdzial III Zawodowa sylwetka animatora…
Przeczytaj więcej

Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń przedsiębiorstwa XYZ

Wstęp……….5 Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzenia za prace i jego składników……….7 1.1 Wynagrodzenia – istota i tresc 1.2 Systemy wynagrodzeń pracowników 1.3 Formy wynagrodzeń pracowników 1.4 Funkcje wynagrodzeń pracowników 1.5 Obligatoryjne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy 1.5.1 Wynagrodzenie zasadnicze i uzupelniajace 1.5.2 Wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy 1.5.3 Swiadczenie z ubezpieczenia społecznego…
Przeczytaj więcej

Etyka i standardy w pracy audytora.

Wstęp Rozdzial I.Istota etycznego zachowania w pracy audytorskiej 1.1 Ogólna charakterystyka postaci audytora 1.2 Zachowania w pracy audytora Rozdzial II. Przepisy prawne regulujace prace audytora 2.1. Międzynarodowe standardy audytorskie 2.2. Standardy przeprowadzania kontroli w Polsce Rozdzial III. Kodeksy etyczne pracy audytorskiej 3.1. Podstawowe zasady etyki zawodowej audytora 3.2. Przykladowe standardy kodeksów etycznych audytu 3.3. Odpowiedzialnosc…
Przeczytaj więcej

Koszty finansowe ponoszone przez pracodawce w zwiazku z zatrudnieniem pracowników

Wstęp…………..3 Rozdzial I Wybrane zagadnienia zwiazane z praca zawodowa. 1.1. Pojecie pracy i jej istota …………..5 1.2. Rola i funkcje pracy zawodowej czlowieka…………..13 1.3. Zagadnienie motywowania do pracy…………..21 1.4. Wynagrodzenie za prace…………..30 Rozdzial II Stosunek pracy i jego cechy 2.1. Stosunek pracy w aspekcie przepisów prawa…………..35 2.2. Podmioty stosunku pracy…………..40 2.3. Prawa i obowiazki zatrudnionego…
Przeczytaj więcej

Projekt wnetrza osiedla mieszkaniowego przy ulicy XYZ w XYZ.

1.Wstęp……….6 2. Przedmiot, cel i zakres pracy……….7 3. Metodyka pracy……….8 4. Polozenie geograficzne i charakterystyka terenu opracowania……….9 4.1 Lokalizacja……….9 4.2 Uwarunkowania historyczne……….12 4.3 Ogólna charakterystyka terenu opracowania……….14 5. Warunki przyrodnicze panujace na terenie osiedla. 5.1 Uksztaltowanie terenu……….16 5.2 Warunki klimatyczne……….18 5.3 Budowa geologiczna……….20 5.4 Gleby……….21 5.5 Wody powierzchniowe i podziemne……….22 5.6 Szata roslinna……….23 6. Inwentaryzacja…
Przeczytaj więcej

Obowiazki pracodawców i pracowników w zakresię BHP

Wstęp………3 Rozdzial 1 Obowiazki pracodawców i pracowników w zakresię bhp oraz odpowiedzialnosc za naruszenie przepisów i zasad BHP 1.1.Prawa i obowiazki pracodawcy ………4 1.2. Prawa i obowiazki pracownika ………5 1.3. Umowa o prace ………9 1.4.Wygasniecie umowy o prace………12 1.5. Swiadectwo pracy ………13 1.6. Równe traktowanie kobiet i mezczyzn ………14 1.7. Czas pracy ………16 1.8.Alkohol w…
Przeczytaj więcej

Bezrobocie i jego przeciwdziałanie na terenie powiatu XYZ.

Wstęp. Rozdzial I Bezrobocie – ogólne zagadnienia w świetle literatury przedmiotu. 1.1. Pojecie i rodzaje bezrobocia. 1.2. Psychologiczne teorie bezrobocia. 1.2.1. Pracownicy szczególnie narazeni na bezrobocie. 1.3. Istota i charakter bezrobocia w Polsce. 1.4. Bezrobocie równowagi a niedopasowanie strukturalne na rynku pracy. Rozdzial II Działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresię ograniczenia bezrobocia w latach 2008-2013.…
Przeczytaj więcej

Szkolenia jako czynnik ograniczajacy bezrobocie.

Wstęp ……….4 Rozdzial I. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 1.1. Polityka rynku pracy w zakresię aktywizacji zawodowej bezrobotnych ……….6 1.2 Metody aktywizacji zawodowej bezrobotnych ……….10 1.2.1. Uslugi w zakresię posrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego ……….11 1.2.2. Szkolenia i reorientacja zawodowa ……….16 1.2.3. Staze i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy ……….18 1.2.4. Subsydiowane zatrudnienie ……….20 1.2.5. Prace…
Przeczytaj więcej

Równe traktowanie mezczyzn i kobiet w zakresię wynagrodzenia za prace

Wstęp 1.Podstawa prawna 2.Pojecie wynagrodzenia 3.Równe traktowanie i dyskryminacja 4.Zakaz dyskryminacji a dane ujawniane pracodawcy przez pracownika 5.Zasada równego wynagrodzenia; Jednakowa placa za swiadczenie jednakowej pracy 6.Gwarancje proceduralne 7.Rozklad ciezaru dowodu w sprawach na tle dyskryminacji Podsumowanie. Bibliografia.

Procesy migracyjne Polaków na Europejskim rynku pracy na przykładzie Niemiec i Wielkiej Brytanii &211; przelom XX I XXI wieku.

Wstęp Rozdzial I Migracja sily roboczej: pojecie, rodzaje, kierunki. 1.1.Istota przeplywu sily roboczej. 1.1.1.Pojecie migracji. 1.1.2.Rodzaje migracji. 1.1.3.Nowe formy migracji. 1.2.Zjawisko migracji w Europie. 1.2.1.Glówne przyczyny i tendencje migracji sily roboczej w skali miedzynarodowej. 1.2.2.Teoria push and pull – wymiar ekonomiczny przeplywu sily roboczej. 1.2.3.Europa jako konsolidowanie się rynków pracy. 1.3.Kierunki migracji. 1.4.Indywidualna motywacja emigrantów…
Przeczytaj więcej

Ochrona zdrowia mlodocianych.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Sytuacja prawna pracownika mlodocianego 1. Pojecie mlodocianego……….. 5 2. Ogólne warunki nawiazania i rozwiazania stosunku pracy z mlodocianym……….. 9 3. Prawo do wynagrodzenia……….. 14 Rozdzial II. Rodzaje umów o prace nawiazanych z mlodocianymi 1. Umowa o prace w celu przygotowania zawodowego……….. 18 1.1. Nauka zawodu……….. 20 1.2. Przyuczenie do wykonywania okreslonej pracy……….…
Przeczytaj więcej

Innowacyjne formy zatrudniania osób przebywajacych na urlopach wychowawczych

Wstęp ………… 3 Rozdzial 1. Elastyczne formy pracy przyjazne rodzinie 1.1. Elastycznosc zatrudnienia ………… 4 1.2. Innowacyjne formy zatrudniania pracowników………… 5 1.3. Prawne uwarunkowania pobytu na urlopie wychowawczym………… 7 Rozdzial 2. Telepraca forma godzenia zycia zawodowego i rodzinnego 2.1. Telepraca, aspekty prawne ………… 13 2.2. Telepraca , zalety i wady………… 18 2.3. Umowa o teleprace…
Przeczytaj więcej