Akta osobowe pracowników

Wstęp Rozdzial I Ogólne zasady prowadzenia akt osobowych 1.1 Akta osobowe a ochrona danych osobowych 1.2 Obowiazek prowadzenia akt osobowych 1.3 Kary za naruszenie obowiazku prowadzenia akt osobowych 1.4 Udostepnianie akt osobowych 1.5 Upowaznienie do wgladu w dokumentacje pracownicza Rozdzial Więcej

Wynagrodzenia za prace: ich rola w systemie motywacji pracowników

Wstęp 1. Istota motywacji 2. Funkcja motywacyjna a pozostale funkcje wynagrodzen 3. Determinanty motywowania przez wynagrodzenia 4. Formy plac i ich wpływ na motywacje 5. Rola premii w motywowaniu pracowników 6. Zasady i przykazania skutecznego motywowania przez wynagrodzenia Podsumowanie

Polski rynek ubezpieczen, a posrednictwo ubezpieczeniowe.

Wstęp ……….. 4 Rozdzial I Zagadnienia prawne i kontekst spoleczno-kulturowy posrednictwa ubezpieczeniowego 1. Istota i pojecie posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 6 2. Posrednictwo ubezpieczeniowe w rozwijajacym się polskim prawie ubezpieczeniowym ……….. 8 3. Regulacje prawne w zakresię posrednictwa ubezpieczeniowego ……….. 10 Więcej

ONZ-UNESCO – jedna z wyspecjalizowanych organizacji ONZ.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Co powinnismy wiedziec o Organizacji Narodów Zjednoczonych. 1.1. Kilka slów o Lidze Narodów – poprzedniczce Organizacji Narodów Zjednoczonych 1.2. Jak powstala Organizacja Narodów Zjednoczonych?………7 1.3. Jakie sa cele Organizacji Narodów Zjednoczonych?……….10 1.4. Jakie sa glówne organy Organizacji Więcej

Archeologia morska. Aspekty prawne i prawno-międzynarodowe

Wstęp. Rozdzial 1. Ogólny zarys archeologii morskiej w Polsce 1.1. Zagadnienia terminologiczne 1.1.1. Archeologia podwodna 1.1.2. Kulturowy krajobraz morski 1.2. Poczatki archeologii jako nauki w Polsce 1.3. Zasady ochrony morskich stanowisk archeologicznych 1.4. Podsumowanie Rozdzial 2. Zasady wykonywania badan archeologicznych Więcej

Neuronowa identyfikacja obrazów ultrasonograficznych w wybranych zagadnieniach inzynierii rolniczej program w C

1. Wstęp……… 9 2. Historia i etapy rozwoju …….. 10 3. Biologiczne inspiracje …….. 13 4. Topologie sieci neuronowych…….. 17 4.1. Sieci neuronowe liniowe …….. 18 4.2. Sieci neuronowe nieliniowe …….. 18 Perceptron wielowarstwowy typu MLP …….. 18 Sieci o Więcej

Powrót na rynek pracy osób wychodzacych z uzaleznienia narkotykowego

Wprowadzenie………. 6 Rozdzial I Podstawy teoretyczne 1 Doradztwo zawodowe – definicje, zakres ……….9 2 Uzaleznienia – definicja i ogólna charakterystyka……….. 16 3 Rynek pracy – obecny. Ogólna charakterystyka i definicje……….. 18 4 Rola psychologii w pracy doradcy zawodowego………. 22 5 Więcej

Umowa o prace – zawarcie rozwiazanie i wygasniecie.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Umowa o prace – wiadomosci ogólne………4 Rozdzial 2. Rodzaje umów o prace………6 Umowa na okres próbny………7 Umowa na czas okreslony………8 Umowa na czas wykonania okreslonej pracy (umowa o dzielo, umowa zlecenie)………10 Umowa na czas nie okreslony………12 Rozdzial Więcej

Dokumentowanie stosunku pracy.

Wykaz skrótów………3 Wstęp………5 Rozdzial 1 Stosunek pracy. 1.1 Pojecie i koncepcje stosunku pracy……… 7 1.2 Charakter stosunku pracy wedlug prawa polskiego………8 1.3 Rodzaje stosunków pracy……… 11 Rozdzial 2 Umowa o prace jako glówna forma nawiazania stosunku pracy……… 25 2.1 Pojecie, Więcej

Funkcje zwiazków zawodowych w nowoczesnych systemach gospodarczych.

Wstęp………2 Rozdzial I Geneza i rozwój zwiazków zawodowych 1.1 Definicja zwiazku zawodowego i jego struktura………4 1.2 Funkcje i podzial zwiazków zawodowych………10 1.3 Podstawowe zasady działania zwiazków zawodowych………19 1.4 Prawne aspekty działalności zwiazków zawodowych………24 Rozdzial II Ochrona pracownika i zwiazków zawodowych Więcej

Umowa o prace na czas okreslony.

Wstęp………4 Rozdzial I. Pojecie, forma i tresc umowy o prace na czas okreslony. 1.1. Uwagi ogólne………6 1.2. Umowa o prace na czas okreslony – pojecie………7 1.3. Skladniki tresci umowy o prace na czas okreslony wynikajace z art. 29 ust. 1 Więcej

Podobienstwa i róznice umowy o prace i umowy agencyjnej

Wstęp Rozdzial I Rodzaje umów o prace 1. rodzaje umów o prace 1.1 Umowa na okres próbny 1.2 Umowa na czas okreslony 1.3 Umowa na czas wykonania okreslonej pracy 1.4 Umowa na czas okreslony Rozdzial II. Umowa o prace i Więcej

Zakaz konkurencji w regulacjach prawnych i praktyce sadowej.

Wstęp ………. 9 Rozdzial I Uwagi wprowadzajace 1. Pojecie i historia zakazu konkurencji………. 12 2. Cel i rodzaje umowy o zakazie konkurencji ………. 17 Rozdzial II Umowa o zakazie konkurencji w czasię trwania stosunku pracy 1. Status prawny umowy o Więcej

Nawiazanie stosunku pracy na podstawie umowy o prace.

Wstęp………3 Rozdzial I Stosunek pracy 1.1. Pojecie stosunku pracy ………5 1.2. Cechy charakterystyczne stosunku pracy ………6 1.3. Strony stosunku pracy……… 8 1.3.a. Obowiazki pracownika……… 12 1.3.b. Obowiazki pracodawcy……… 14 1.4. Rekrutacja pracownika……… 15 Rozdzial II Umowa o prace 2.1. Pojecie Więcej

Formy zatrudnienia.

Wstęp………..3 Rozdzial 1. Umowa o prace – cechy umowy o prace 1.1 Umowa o prace – uwagi ogólne ………..4 1.2 Umowa na okres próbny……….. 8 1.3 Umowa na czas okreslony ………..10 1.4. Umowa na czas wykonania okreslonej pracy……….. 16 1.5. Więcej

Organizacja działalności Rzecznika Praw Dziecka w Polsce

Wstęp……….3 Rozdzial 1. Prawa czlowieka, a prawa dziecka – zarys historyczny i podstawowe pojecia. 1.1. Geneza praw czlowieka i praw dziecka oraz ochrony tych praw……….5 1.2. Pojecie praw czlowieka i praw dziecka……….8 1.3. Prawa dziecka prawami czlowieka……….12 1.4. Źródła praw Więcej

Ochrona kobiet w ciazy w czasię trwania stosunku pracy.

Wstęp Rozdzial I Ochrona praw kobiet w ciazy – standardy polskie, standardy europejskie i standardy prawa miedzynarodowego 1.Polskie rozwiazania dotyczace ochrony pracy kobiet w ciazy 1.1. Implikacje unormowan Konstytucji RP 1.2. Na tle unormowan Kodeksu pracy 2. Szczególna ochrona praw Więcej

Status prawny pracownika mlodocianego

Wstęp Rozdzial I Pojecie i status prawny pracownika mlodocianego Rozdzial II Obowiazek doksztalcania Rozdzial III Umowa o prace z pracownikiem mlodocianym 3.1. Umowa o prace w celu przygotowania zawodowego 3.2. Umowa o prace w innym celu niz przygotowanie zawodowe 3.3. Więcej

Przejscie zakladu pracy na innego pracodawce.

Wstęp Rozdzial 1. Pojecie zakladu pracy i jego przejscia 1.1. Pojecie zakladu pracy i jego czesci 1.2. Podstawa prawna przejscia zakladu pracy Rozdzial 2. Obowiazki pracodawcy w zwiazku z przejsciem zakladu pracy 2.1. Procedura powiadomienia o przejsciu zakladu pracy 2.2. Więcej

Praca tymczasowa

Wstęp………..3 Rozdzial I Leasing pracowniczy 1.1 Leasing i jego rodzaje……….. 5 1.2 Pojecie leasingu pracowniczego jako elastycznej formy zatrudniania ………..12 1.3 Regulacje prawne……….. 19 Rozdzial II Wymogi zwiazane z zatrudnieniem pracownika tymczasowego 2.1 Umowa o prace tymczasowa ………..30 2.2 Czas Więcej

Leasing pracowniczy jako elastyczna forma zatrudnienia.

Wstęp………3 Rozdzial I Leasing pracowniczy 1.1 Leasing i jego rodzaje………5 1.2 Pojecie leasingu pracowniczego jako elastycznej formy zatrudniania………12 1.3 Regulacje prawne………19 Rozdzial II Wymogi zwiazane z zatrudnieniem pracownika tymczasowego 2.1 Umowa o prace tymczasowa………30 2.2 Czas pracy pracownika tymczasowego………40 2.3 Więcej

Wszystkie formy zatrudnienia w Polsce

Wstęp………5 Rozdzial I Umowa o prace 1. Charakterystyka ogólna……… 7 2. Umowa na czas nieokreslony ………13 3. Umowa na czas okreslony ………14 4. Umowa na okres próbny ………21 5. Umowa na czas wykonania okreslonej pracy……… 24 6. Inne formy zatrudnienia Więcej

Umowa o prace.

Wstęp Rozdzial I Umowa o prace 1.1 Pojecie i funkcje prawa pracy 1.2 Źródła prawa pracy 1.3 Prawa i obowiazki stron stosunku pracy Rozdzial II Lamanie umowy o prace 2.1 Tresc umowy o prace 2.1.1 Normy czasu pracy 2.1.2 Okres Więcej

Umowa o prace – stabilna forma zatrudnienia w prawie polskim.

Wstęp……….5 Rozdzial I Zasady zatrudnienia pracownika obowiazujace w polskim prawie 1. Podstawy prawne dotyczace zatrudnienia………. 7 2. Pojecie stosunku pracy i jego strony ……….9 2.1. Obowiazki pracownika ……….12 2.2. Obowiazki pracodawcy ……….24 Rozdzial II Umowa o prace jako stabilna forma Więcej

Umowa o prace, a umowy cywilne.

Wykaz skrótów……… 6 Wstęp ………8 Rozdzial 1 Stosunek pracy – zagadnienia ogólne 1.1 Pojecie stosunku pracy……… 10 1.2 Cechy stosunku pracy ………10 1.3 Podmioty prawa pracy ………13 1.3.1. Pojecie pracownika ………14 1.3.2. Pojecie pracodawcy ………16 Rozdzial 2 Stosunek pracy i Więcej

Podstawy nawiazania stosunku pracy.

Wykaz skrótów………. 6 Wstęp ……….8 Rozdzial 1 Stosunek pracy – zagadnienia ogólne 1.1. Pojecie stosunku pracy ……….10 1.2. Cechy stosunku pracy………. 12 1.3. Podmioty prawa pracy ……….18 1.3.1. Pojecie pracodawcy ……….18 1.3.2. Pojecie pracownika ……….21 Rozdzial 2 Umowa o prace Więcej

Umowa o prace, a umowa o dzieło i umowa zlecenie.

Wykaz skrótów……….. 7 Wstęp ………..9 Rozdzial 1 Umowa o prace. 1.1 Charakterystyka umowy o prace 1.1.1 Tresc umowy o prace ………..11 1.1.2 Zmiana tresci umowy o prace ………..15 1.2 Zawieranie i rozwiazanie umowy o prace……….. 17 1.2.1 Tryb zawarcia umowy Więcej

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8652 przykladowe prace … …najwiekszy Więcej

Sytuacja spoleczna i zawodowa osób uzaleznionych od alkoholu

Wstęp………..5 Rozdzial I Alkoholizm jako choroba………..9 1. Definicje uzaleznienia. ………..10 2. Teorie powstawania nalogu alkoholowego. ………..12 3. Rozwój choroby alkoholowej. ………..17 4. Typy alkoholizmu. ………..18 5. Skutki naduzywania alkoholu. ………..20 5.1 Powiklania psychiczne………..20 5.2 Somatyczne skutki naduzywania alkoholu. ………..24 5.3 Więcej

Wspomaganie rozwoju dziecka z trudnosciami w nauce w osrodku socjoterapii XYZ

Wstęp………5 Rozdzial I. Wspomaganie rozwoju dziecka z trudnosciami w uczeniu sie………6 1. Rozwój dziecka………6 2. Wspomaganie rozwoju………10 3. Przezwyciezanie trudnosci w uczeniu sie………11 4. Trudnosci w uczeniu się (przyczyny i objawy)………12 5. Specyficzne trudnosci w uczeniu sie………14 Rozdzial II. Geneza Więcej

Wiedza nauczycieli na temat wypalenia zawodowego

Wstęp……..6 Rozdzial 1. Wypalenie zawodowe w świetle literatury 1.1.Analiza podstawowych kategorii …….. 9 1.2. Przyczyny wypalenia zawodowego…….. 11 1.3. Objawy wypalenia zawodowego …….. 14 1.4. Przebieg procesu wypalania sie…….. 15 1.5. Praca jako źródłostresu …….. 16 1.6. Nastepstwa stresu zawodowego Więcej

Pobyt dziecka w szpitalu jako sytuacja trudna.

Wstęp……….2 Rozdzial I Pobyt dziecka w szpitalu 1. Sytuacja trudna – analiza pojecia………. 4 2. Warunki kształtujące psychike i przezycia dziecka w szpitalu………. 7 3. Zaburzenia rozwoju dziecka chorego………. 14 Rozdzial II Zajecia wychowawcze i ich wpływ na samopoczucie dziecka Więcej

Silniki o zaplonie samoczynnym w samochodach osobowych z wtryskiem bezposrednim

Wstęp Rozdzial 1. Silniki o zaplonie samoczynnym 1.1 Wiadomosci ogólne 1.2 Specyfika pracy silników ZS Rozdzial 2. Rozruch silników o zaplonie samoczynnym 2.1 Wiadomosci ogólne 2.2 Istota tworzenia mieszaniny palnej i spalania w silnikach ZS 2.2.1 Paliwa do silników o Więcej

Silniki z wtryskiem bezposrednim w samochodach osobowych

Wstęp Rozdzial 1. Silniki o zaplonie samoczynnym 1.1 Wiadomosci ogólne 1.2 Budowa i zasada działania silników o zaplonie samoczynnym Rozdzial 2. Rozruch silników o zaplonie samoczynnym 2.1 Wiadomosci ogólne 2.2 Tworzenie mieszaniny palnej podczas rozruchu 2.2.1 Paliwa do silników o Więcej

Kształtowanie wizerunku firmy poprzez prace merchandisera na przykładzie firmy XYZ

Wstęp ………2 Rozdzial 1. Wizerunek i tozsamosc przedsiębiorstwa 1.1 Pojecie tozsamosci i wizerunku przedsiębiorstwa ………4 1.1.1 Kształtowanie wizerunku firmy ………6 1.1.2 Wizerunek a tozsamosc firmy – rozróznienie semantyczne ………8 1.2. Niewizualne czynniki wpływajace na tozsamosc przedsiębiorstwa ………14 Rozdzial 2. Merchandising, Więcej

Wdrożenie systemu jakości szansą na sukces firmy

Wstęp……….4 Rozdział I. Wprowadzenie do problematyki jakości ……….7 1.1 Ewolucja pojęcia jakości ……….7 1.2 System jakości w ujęciu normatywnym ……….25 1.3 Wymagania systemu jakości- norma ISO 9001:2000 ……….31 1.4. Dokumentacja systemu jakości………. 43 Rozdział II. Wdrożenie systemu jakości w przedsiębiorstwie Więcej

Zintegrowane systemy informatyczne (analiza porównawcza systemów)
analiza wdrozen na przykładzie SAP R/3, BAAN IV oraz MBS
Navision

Wstęp………4 Rozdzial I Charakterystyka zintegrowanych systemów zarządzania 1.1 Geneza systemów zarządzania………6 1.2 Budowa i funkcje systemów zintegrowanych………9 1.3 Ewolucja systemów zintegrowanych………22 1.4 Systemy klasy MRP i ERP obecne na polskim rynku………26 Rozdzial II Wdrozenia wybranych systemów zintegrowanych 2.1 Prace przedwdrozeniowe………41 Więcej

Animacja czasu wolnego w hotelu.

Wstęp………5 Rozdzial I Omówienie problematyki czasu wolnego………7 1.1 Zarys rozwoju rekreacji i animacji 1.2 Pojecie animacji czasu wolnego 1.3 Role i metody animacji Rozdzial II Animacja czasu wolnego w hotelu………18 2.1 Zajecia sportowe i rekreacyjne 2.2 Organizacja czasu dla dzieci Więcej

Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń przedsiębiorstwa XYZ

Wstęp……….5 Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzenia za prace i jego składników……….7 1.1 Wynagrodzenia – istota i tresc 1.2 Systemy wynagrodzeń pracowników 1.3 Formy wynagrodzeń pracowników 1.4 Funkcje wynagrodzeń pracowników 1.5 Obligatoryjne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy 1.5.1 Wynagrodzenie Więcej

Etyka i standardy w pracy audytora.

Wstęp Rozdzial I.Istota etycznego zachowania w pracy audytorskiej 1.1 Ogólna charakterystyka postaci audytora 1.2 Zachowania w pracy audytora Rozdzial II. Przepisy prawne regulujace prace audytora 2.1. Międzynarodowe standardy audytorskie 2.2. Standardy przeprowadzania kontroli w Polsce Rozdzial III. Kodeksy etyczne pracy Więcej

Koszty finansowe ponoszone przez pracodawce w zwiazku z zatrudnieniem pracowników

Wstęp…………..3 Rozdzial I Wybrane zagadnienia zwiazane z praca zawodowa. 1.1. Pojecie pracy i jej istota …………..5 1.2. Rola i funkcje pracy zawodowej czlowieka…………..13 1.3. Zagadnienie motywowania do pracy…………..21 1.4. Wynagrodzenie za prace…………..30 Rozdzial II Stosunek pracy i jego cechy 2.1. Więcej

Projekt wnetrza osiedla mieszkaniowego przy ulicy XYZ w XYZ.

1.Wstęp……….6 2. Przedmiot, cel i zakres pracy……….7 3. Metodyka pracy……….8 4. Polozenie geograficzne i charakterystyka terenu opracowania……….9 4.1 Lokalizacja……….9 4.2 Uwarunkowania historyczne……….12 4.3 Ogólna charakterystyka terenu opracowania……….14 5. Warunki przyrodnicze panujace na terenie osiedla. 5.1 Uksztaltowanie terenu……….16 5.2 Warunki klimatyczne……….18 Więcej

Obowiazki pracodawców i pracowników w zakresię BHP

Wstęp………3 Rozdzial 1 Obowiazki pracodawców i pracowników w zakresię bhp oraz odpowiedzialnosc za naruszenie przepisów i zasad BHP 1.1.Prawa i obowiazki pracodawcy ………4 1.2. Prawa i obowiazki pracownika ………5 1.3. Umowa o prace ………9 1.4.Wygasniecie umowy o prace………12 1.5. Swiadectwo Więcej

Bezrobocie i jego przeciwdziałanie na terenie powiatu XYZ.

Wstęp. Rozdzial I Bezrobocie – ogólne zagadnienia w świetle literatury przedmiotu. 1.1. Pojecie i rodzaje bezrobocia. 1.2. Psychologiczne teorie bezrobocia. 1.2.1. Pracownicy szczególnie narazeni na bezrobocie. 1.3. Istota i charakter bezrobocia w Polsce. 1.4. Bezrobocie równowagi a niedopasowanie strukturalne na Więcej

Szkolenia jako czynnik ograniczajacy bezrobocie.

Wstęp ……….4 Rozdzial I. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 1.1. Polityka rynku pracy w zakresię aktywizacji zawodowej bezrobotnych ……….6 1.2 Metody aktywizacji zawodowej bezrobotnych ……….10 1.2.1. Uslugi w zakresię posrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego ……….11 1.2.2. Szkolenia i reorientacja zawodowa ……….16 Więcej

Równe traktowanie mezczyzn i kobiet w zakresię wynagrodzenia za prace

Wstęp 1.Podstawa prawna 2.Pojecie wynagrodzenia 3.Równe traktowanie i dyskryminacja 4.Zakaz dyskryminacji a dane ujawniane pracodawcy przez pracownika 5.Zasada równego wynagrodzenia; Jednakowa placa za swiadczenie jednakowej pracy 6.Gwarancje proceduralne 7.Rozklad ciezaru dowodu w sprawach na tle dyskryminacji Podsumowanie. Bibliografia.

Procesy migracyjne Polaków na Europejskim rynku pracy na przykładzie Niemiec i Wielkiej Brytanii &211; przelom XX I XXI wieku.

Wstęp Rozdzial I Migracja sily roboczej: pojecie, rodzaje, kierunki. 1.1.Istota przeplywu sily roboczej. 1.1.1.Pojecie migracji. 1.1.2.Rodzaje migracji. 1.1.3.Nowe formy migracji. 1.2.Zjawisko migracji w Europie. 1.2.1.Glówne przyczyny i tendencje migracji sily roboczej w skali miedzynarodowej. 1.2.2.Teoria push and pull – wymiar Więcej

Ochrona zdrowia mlodocianych.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Sytuacja prawna pracownika mlodocianego 1. Pojecie mlodocianego……….. 5 2. Ogólne warunki nawiazania i rozwiazania stosunku pracy z mlodocianym……….. 9 3. Prawo do wynagrodzenia……….. 14 Rozdzial II. Rodzaje umów o prace nawiazanych z mlodocianymi 1. Umowa o prace Więcej

Innowacyjne formy zatrudniania osób przebywajacych na urlopach wychowawczych

Wstęp ………… 3 Rozdzial 1. Elastyczne formy pracy przyjazne rodzinie 1.1. Elastycznosc zatrudnienia ………… 4 1.2. Innowacyjne formy zatrudniania pracowników………… 5 1.3. Prawne uwarunkowania pobytu na urlopie wychowawczym………… 7 Rozdzial 2. Telepraca forma godzenia zycia zawodowego i rodzinnego 2.1. Telepraca, Więcej