Polityka przeciwdziałania bezrobociu w powiecie XYZ w roku 2008.

Wstęp…….5 Rozdzial I. Bezrobocie – zagadnienia wstepne 1.1 Pojecie bezrobocia…….6 1.2.Pomiar bezrobocia w Polsce……..7 1.2.1. Rejestracja bezrobotnych przez Urzedy Pracy……..7 1.2.2. Badanie aktywnosci ekonomicznej ludnosci BAEL……..9 1.3. Rodzaje bezrobocia…….9 1.3.1. Ze wzgledu na warunki podjecia pracy…….9 1.3.2. Ze wzgledu na Więcej

 

Popyt i podaz na rynku pracy

Wstęp Rozdzial 1. Rynek 1.1. Rynek pracy 1.1.1. Funkcjonowanie rynków pracy Rozdzial 2. Podaz pracy 2.1. Podaz wewnetrzna 2.2. Podaz zewnetrzna 2.3. Glówne czynniki okreslajace podaz pracy 2.4. Czynniki kształtujące podaz pracy na szczególnych rynkach 2.4.1. Kwalifikacje 2.4.2. Mobilnosc geograficzna Więcej

 

Wartość informacyjna sprawozdan finansowych.

Wstęp………3 Rozdzial 1. Istota sprawozdawczosci finansowej 1.1. Znaczenie sprawozdan finansowych………4 1.2. Cechy sprawozdan finansowych………8 1.3. Sporzadzanie sprawozdan finansowych wedlug MSR i MSSF………12 1.4. Prace poprzedzajace sporzadzenie rocznego sprawozdania finansowego………16 1.5. Etapy sporzadzania sprawozdan finansowych oraz ich uzytkownicy………19 Rozdzial 2. Czesci Więcej

 

Porównanie składników wynagrodzeń wynikajacych z kodeksu pracy a składników wynagrodzeń ujetych w ponad zakladowym ukladzie zbiorowym pracy

Wstęp Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzenia za prace i jego składników 1.Wynagrodzenia-istota 2.Systemy wynagrodzeń pracowników 3.Formy wynagrodzeń pracowników 4.Funkcje wynagrodzeń pracowników 5.Obligatoryjne i fakultatywne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy Rozdzial II. Przedstawienie składników wynagrodzeń w puzp w odniesieniu Więcej

 

Elastyczne formy zatrudnienia na przykładzie job-sharingu

> Wstęp………..3 Rozdział I Elastyczne formy zatrudnienia 1.1 Skutki zmian gospodarczych na rynku pracy w ostatnich latach………..5 1.2 Elastyczność zatrudnienia dla pracodawców i pracowników………..8 1.3 Zalety i wady elastycznych form zatrudnienia dla pracowników i pracodawców………..15 Rozdział II Charakterystyka elastycznych form Więcej

 

Porównanie składników wynagrodzeń wynikających z kodeksu pracy a składników wynagrodzeń ujętych w ponad zakładowym układzie zbiorowym pracy

> Wstęp Rozdział I. Podstawowe zagadnienia dotyczące wynagrodzenia za pracę i jego składników 1.Wynagrodzenia-istota 2.Systemy wynagrodzeń pracowników 3.Formy wynagrodzeń pracowników 4.Funkcje wynagrodzeń pracowników 5.Obligatoryjne i fakultatywne świadczenia pieniężne wynikające ze stosunku pracy Rozdział II. Przedstawienie składników wynagrodzeń w puzp w Więcej

 

Sposoby nawiazania i rozwiazania stosunku pracy

Wstęp………3 Rozdzial I Ogólna charakterstyka prawa pracy 1.1. Geneza prawa pracy………. 5 1.2. Pojecie i przedmiot prawa pracy………. 13 1.3. Źródła prawa pracy………. 17 Rozdzial II Strony stosunku pracy 2.1. Pracodawca- prawa i obowiazki………. 25 2.2. Pracownik- prawa i obowiazki………. Więcej

 

Dokumentacja w sprawach pracowniczych.

Wstęp………..2 Rozdzial I Dokumenty zwiazane z ubieganiem się o zatrudnienie 1.1. Zakres informacji udzielanych pracodawcy przez kandydata do pracy………. 4 1.2. Dokumenty wytworzone w procesię rekrutacyjnym………. 5 1.2.1. Kwestionariusz osobowy ubiegajacego się o zatrudnienie………. 5 1.2.2. Skierowanie na badania profilaktyczne Więcej

 

Sluzba Celna w Polsce.

Sluzba Celna w Polsce. – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8586 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac Więcej

 

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8586 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac Więcej