Tag: Umowa o pracę

Wszystkie formy zatrudnienia w Polsce 4.45/5 (38)

Wstęp………5 Rozdzial I Umowa o prace 1. Charakterystyka ogólna……… 7 2. Umowa na czas nieokreslony ………13 3. Umowa na czas okreslony ………14 4. Umowa na okres próbny ………21 5. Umowa na czas wykonania okreslonej pracy……… 24 6. Inne formy zatrudnienia wedlug Kodeksu Pracy ………25 Rozdzial II Umowa zlecenia 1. Charakterystyka ogólna ………35 2. Wlasciwosci umowy […]

Umowa o prace. 4.4/5 (47)

Wstęp Rozdzial I Umowa o prace 1.1 Pojecie i funkcje prawa pracy 1.2 Źródła prawa pracy 1.3 Prawa i obowiazki stron stosunku pracy Rozdzial II Lamanie umowy o prace 2.1 Tresc umowy o prace 2.1.1 Normy czasu pracy 2.1.2 Okres rozliczeniowy 2.1.3 Pracownicze prawo do wypoczynku 2.2 Bezpieczeństwo pracy 2.3 Wadliwe wypowiedzenie umowy o prace […]

Umowa o prace – stabilna forma zatrudnienia w prawie polskim. 4.35/5 (46)

Wstęp……….5 Rozdzial I Zasady zatrudnienia pracownika obowiazujace w polskim prawie 1. Podstawy prawne dotyczace zatrudnienia………. 7 2. Pojecie stosunku pracy i jego strony ……….9 2.1. Obowiazki pracownika ……….12 2.2. Obowiazki pracodawcy ……….24 Rozdzial II Umowa o prace jako stabilna forma zatrudnienia 1. Pojecie umowy o prace ……….28 2. Zawieranie umowy o prace………. 30 3. Tresc […]

Umowa o prace, a umowy cywilne. 4.35/5 (49)

Wykaz skrótów……… 6 Wstęp ………8 Rozdzial 1 Stosunek pracy – zagadnienia ogólne 1.1 Pojecie stosunku pracy……… 10 1.2 Cechy stosunku pracy ………10 1.3 Podmioty prawa pracy ………13 1.3.1. Pojecie pracownika ………14 1.3.2. Pojecie pracodawcy ………16 Rozdzial 2 Stosunek pracy i jego rodzaje 2.1. Pojecie i tresc umowy o prace ………20 2.1.1. Umowa o prace na […]

Podstawy nawiazania stosunku pracy. 4.29/5 (52)

Wykaz skrótów………. 6 Wstęp ……….8 Rozdzial 1 Stosunek pracy – zagadnienia ogólne 1.1. Pojecie stosunku pracy ……….10 1.2. Cechy stosunku pracy………. 12 1.3. Podmioty prawa pracy ……….18 1.3.1. Pojecie pracodawcy ……….18 1.3.2. Pojecie pracownika ……….21 Rozdzial 2 Umowa o prace i jej rodzaje. 2.1 Umowne podstawy nawiazania stosunku pracy. 2.2 Pojecie i tresc umowy o […]

Umowa o prace, a umowa o dzieło i umowa zlecenie. 4.2/5 (50)

Wykaz skrótów……….. 7 Wstęp ………..9 Rozdzial 1 Umowa o prace. 1.1 Charakterystyka umowy o prace 1.1.1 Tresc umowy o prace ………..11 1.1.2 Zmiana tresci umowy o prace ………..15 1.2 Zawieranie i rozwiazanie umowy o prace……….. 17 1.2.1 Tryb zawarcia umowy o prace ………..17 1.2.2 Rozwiazanie i wygasniecie umowy o prace……….. 20 1.3 Strony stosunku pracy […]

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przetwornice hydrokinetyczne pojazdów usytkowych, stosowane do napedu i hamowania – Gotowe wzory i przykladowe prace: magisterskie, licencjackie, inzynierskie, dyplomowe. – PraceDyplomowe.edu.pl™ Prace naukowe: magisterskie, licencjackie, inzynierskie i dyplomowe . NOWOSCI poradnik artykuly faq kontakt Mamy 8652 przykladowe prace … …najwiekszy zbiór zawierajacy gotowe wzory prac w sieci! Kup prace Sprzedaj prace Wymien prace katalog gotowych […]

Sytuacja spoleczna i zawodowa osób uzaleznionych od alkoholu 5/5 (22)

Wstęp………..5 Rozdzial I Alkoholizm jako choroba………..9 1. Definicje uzaleznienia. ………..10 2. Teorie powstawania nalogu alkoholowego. ………..12 3. Rozwój choroby alkoholowej. ………..17 4. Typy alkoholizmu. ………..18 5. Skutki naduzywania alkoholu. ………..20 5.1 Powiklania psychiczne………..20 5.2 Somatyczne skutki naduzywania alkoholu. ………..24 5.3 Społeczne skutki alkoholizmu………..26 5.4 Zagrozenia ekonomiczne………..28 Rozdzial II Zalozenia metodologiczne badan wlasnych………..29 1. Cele i […]

Wspomaganie rozwoju dziecka z trudnosciami w nauce w osrodku socjoterapii XYZ 3.92/5 (24)

Wstęp………5 Rozdzial I. Wspomaganie rozwoju dziecka z trudnosciami w uczeniu sie………6 1. Rozwój dziecka………6 2. Wspomaganie rozwoju………10 3. Przezwyciezanie trudnosci w uczeniu sie………11 4. Trudnosci w uczeniu się (przyczyny i objawy)………12 5. Specyficzne trudnosci w uczeniu sie………14 Rozdzial II. Geneza osrodka socjoterapii "XXX" 1. Baza lokalowa………28 2. Przepisy prawne regulujace prace osrodka………30 3. Organizacja pracy………31 […]

Wiedza nauczycieli na temat wypalenia zawodowego 4.33/5 (48)

Wstęp……..6 Rozdzial 1. Wypalenie zawodowe w świetle literatury 1.1.Analiza podstawowych kategorii …….. 9 1.2. Przyczyny wypalenia zawodowego…….. 11 1.3. Objawy wypalenia zawodowego …….. 14 1.4. Przebieg procesu wypalania sie…….. 15 1.5. Praca jako źródłostresu …….. 16 1.6. Nastepstwa stresu zawodowego …….. 18 1.7 Charakterystyka profesji pomocowych …….. 19 Rozdzial 2 Wypalenie zawodowe u nauczycieli 2.1 […]

Pobyt dziecka w szpitalu jako sytuacja trudna. 4.36/5 (22)

Wstęp……….2 Rozdzial I Pobyt dziecka w szpitalu 1. Sytuacja trudna – analiza pojecia………. 4 2. Warunki kształtujące psychike i przezycia dziecka w szpitalu………. 7 3. Zaburzenia rozwoju dziecka chorego………. 14 Rozdzial II Zajecia wychowawcze i ich wpływ na samopoczucie dziecka w szpitalu. 1. Geneza szkolnictwa szpitalnego ……….18 2. Zadania szkoly szpitalnej ……….20 3. Terapeutyczna rola […]

Silniki o zaplonie samoczynnym w samochodach osobowych z wtryskiem bezposrednim 4.25/5 (20)

Wstęp Rozdzial 1. Silniki o zaplonie samoczynnym 1.1 Wiadomosci ogólne 1.2 Specyfika pracy silników ZS Rozdzial 2. Rozruch silników o zaplonie samoczynnym 2.1 Wiadomosci ogólne 2.2 Istota tworzenia mieszaniny palnej i spalania w silnikach ZS 2.2.1 Paliwa do silników o zaplonie samoczynnym 2.2.1.1 Wlasciwosci paliw 2.2.1.2 Dobór paliw do silników o zaplonie samoczynnym 2.2.1.3. Dodatki […]

Silniki z wtryskiem bezposrednim w samochodach osobowych 4.23/5 (30)

Wstęp Rozdzial 1. Silniki o zaplonie samoczynnym 1.1 Wiadomosci ogólne 1.2 Budowa i zasada działania silników o zaplonie samoczynnym Rozdzial 2. Rozruch silników o zaplonie samoczynnym 2.1 Wiadomosci ogólne 2.2 Tworzenie mieszaniny palnej podczas rozruchu 2.2.1 Paliwa do silników o zaplonie samoczynnym 2.2.1.1 Wlasciwosci paliw 2.2.1.2 Dobór paliw do silników o zaplonie samoczynnym 2.2.1.3. Dodatki […]

Kształtowanie wizerunku firmy poprzez prace merchandisera na przykładzie firmy XYZ 4.32/5 (22)

Wstęp ………2 Rozdzial 1. Wizerunek i tozsamosc przedsiębiorstwa 1.1 Pojecie tozsamosci i wizerunku przedsiębiorstwa ………4 1.1.1 Kształtowanie wizerunku firmy ………6 1.1.2 Wizerunek a tozsamosc firmy – rozróznienie semantyczne ………8 1.2. Niewizualne czynniki wpływajace na tozsamosc przedsiębiorstwa ………14 Rozdzial 2. Merchandising, działania handlowe czy kreatywna ekspozycja. 2.1. Pojecie i geneza merchandisingu ………19 2.2. Elementy standardów merchandisingowych […]

Wdrożenie systemu jakości szansą na sukces firmy 4.12/5 (26)

Wstęp……….4 Rozdział I. Wprowadzenie do problematyki jakości ……….7 1.1 Ewolucja pojęcia jakości ……….7 1.2 System jakości w ujęciu normatywnym ……….25 1.3 Wymagania systemu jakości- norma ISO 9001:2000 ……….31 1.4. Dokumentacja systemu jakości………. 43 Rozdział II. Wdrożenie systemu jakości w przedsiębiorstwie ……….52 2.1 Kryteria wyboru i specyfikacja wdrażania systemu jakości ………. 52 2.2 Prace wstępne-procedura wdrażania………. […]

Zintegrowane systemy informatyczne (analiza porównawcza systemów)
analiza wdrozen na przykładzie SAP R/3, BAAN IV oraz MBS
Navision 4.29/5 (24)

Wstęp………4 Rozdzial I Charakterystyka zintegrowanych systemów zarządzania 1.1 Geneza systemów zarządzania………6 1.2 Budowa i funkcje systemów zintegrowanych………9 1.3 Ewolucja systemów zintegrowanych………22 1.4 Systemy klasy MRP i ERP obecne na polskim rynku………26 Rozdzial II Wdrozenia wybranych systemów zintegrowanych 2.1 Prace przedwdrozeniowe………41 2.2 Pulapki zwiazane z wdrazaniem………47 2.3 Przykladowe metodyki wdrazania………52 2.4 Wdrozenie systemuv65 Rozdzial III Analiza […]

Animacja czasu wolnego w hotelu. 4.27/5 (15)

Wstęp………5 Rozdzial I Omówienie problematyki czasu wolnego………7 1.1 Zarys rozwoju rekreacji i animacji 1.2 Pojecie animacji czasu wolnego 1.3 Role i metody animacji Rozdzial II Animacja czasu wolnego w hotelu………18 2.1 Zajecia sportowe i rekreacyjne 2.2 Organizacja czasu dla dzieci i młodzieży – gosci hotelowych 2.3 Organizacja czasu dla doroslych Rozdzial III Zawodowa sylwetka animatora […]

Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń przedsiębiorstwa XYZ 4.17/5 (24)

Wstęp……….5 Rozdzial I. Podstawowe zagadnienia dotyczace wynagrodzenia za prace i jego składników……….7 1.1 Wynagrodzenia – istota i tresc 1.2 Systemy wynagrodzeń pracowników 1.3 Formy wynagrodzeń pracowników 1.4 Funkcje wynagrodzeń pracowników 1.5 Obligatoryjne swiadczenia pieniężne wynikajace ze stosunku pracy 1.5.1 Wynagrodzenie zasadnicze i uzupelniajace 1.5.2 Wynagrodzenie za czas niezdolnosci do pracy 1.5.3 Swiadczenie z ubezpieczenia społecznego […]

Etyka i standardy w pracy audytora. 4.35/5 (43)

Wstęp Rozdzial I.Istota etycznego zachowania w pracy audytorskiej 1.1 Ogólna charakterystyka postaci audytora 1.2 Zachowania w pracy audytora Rozdzial II. Przepisy prawne regulujace prace audytora 2.1. Międzynarodowe standardy audytorskie 2.2. Standardy przeprowadzania kontroli w Polsce Rozdzial III. Kodeksy etyczne pracy audytorskiej 3.1. Podstawowe zasady etyki zawodowej audytora 3.2. Przykladowe standardy kodeksów etycznych audytu 3.3. Odpowiedzialnosc […]

Koszty finansowe ponoszone przez pracodawce w zwiazku z zatrudnieniem pracowników 4.48/5 (42)

Wstęp…………..3 Rozdzial I Wybrane zagadnienia zwiazane z praca zawodowa. 1.1. Pojecie pracy i jej istota …………..5 1.2. Rola i funkcje pracy zawodowej czlowieka…………..13 1.3. Zagadnienie motywowania do pracy…………..21 1.4. Wynagrodzenie za prace…………..30 Rozdzial II Stosunek pracy i jego cechy 2.1. Stosunek pracy w aspekcie przepisów prawa…………..35 2.2. Podmioty stosunku pracy…………..40 2.3. Prawa i obowiazki zatrudnionego […]

Projekt wnetrza osiedla mieszkaniowego przy ulicy XYZ w XYZ. 4.28/5 (46)

1.Wstęp……….6 2. Przedmiot, cel i zakres pracy……….7 3. Metodyka pracy……….8 4. Polozenie geograficzne i charakterystyka terenu opracowania……….9 4.1 Lokalizacja……….9 4.2 Uwarunkowania historyczne……….12 4.3 Ogólna charakterystyka terenu opracowania……….14 5. Warunki przyrodnicze panujace na terenie osiedla. 5.1 Uksztaltowanie terenu……….16 5.2 Warunki klimatyczne……….18 5.3 Budowa geologiczna……….20 5.4 Gleby……….21 5.5 Wody powierzchniowe i podziemne……….22 5.6 Szata roslinna……….23 6. Inwentaryzacja […]

Obowiazki pracodawców i pracowników w zakresię BHP 4.52/5 (79)

Wstęp………3 Rozdzial 1 Obowiazki pracodawców i pracowników w zakresię bhp oraz odpowiedzialnosc za naruszenie przepisów i zasad BHP 1.1.Prawa i obowiazki pracodawcy ………4 1.2. Prawa i obowiazki pracownika ………5 1.3. Umowa o prace ………9 1.4.Wygasniecie umowy o prace………12 1.5. Swiadectwo pracy ………13 1.6. Równe traktowanie kobiet i mezczyzn ………14 1.7. Czas pracy ………16 1.8.Alkohol w […]

Bezrobocie i jego przeciwdziałanie na terenie powiatu XYZ. 4.33/5 (49)

Wstęp. Rozdzial I Bezrobocie – ogólne zagadnienia w świetle literatury przedmiotu. 1.1. Pojecie i rodzaje bezrobocia. 1.2. Psychologiczne teorie bezrobocia. 1.2.1. Pracownicy szczególnie narazeni na bezrobocie. 1.3. Istota i charakter bezrobocia w Polsce. 1.4. Bezrobocie równowagi a niedopasowanie strukturalne na rynku pracy. Rozdzial II Działania Powiatowego Urzędu Pracy w zakresię ograniczenia bezrobocia w latach 2008-2013. […]

Szkolenia jako czynnik ograniczajacy bezrobocie. 4.44/5 (41)

Wstęp ……….4 Rozdzial I. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu 1.1. Polityka rynku pracy w zakresię aktywizacji zawodowej bezrobotnych ……….6 1.2 Metody aktywizacji zawodowej bezrobotnych ……….10 1.2.1. Uslugi w zakresię posrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego ……….11 1.2.2. Szkolenia i reorientacja zawodowa ……….16 1.2.3. Staze i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy ……….18 1.2.4. Subsydiowane zatrudnienie ……….20 1.2.5. Prace […]