Tag: wieku

Znaczenie mediów w wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym w opiniach rodziców i wychowawców Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..6 Rozdział I Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 1.1. Rozwój fizyczny i umiejętności motoryczne ………..9 1.2. Rozwój procesów poznawczych ………..10 1.3. Rozwój emocjonalny ………..17 1.4. Rozwój społeczny……….. 20 1.5. Czynniki warunkujące rozwój dziecka w wieku przedszkolnym……….. 23 Rozdział II Media w świetle literatury 2.1. Media – terminologia……….. 26 2.2.…

Znaczenie bajkoterapii w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 5/5 (4)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Bajkoterapia a dziecko w wieku przedszkolnym 1.1 Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2 Wpływ rodziny na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.3 Pojęcie biblioterapii i bajkoterapii 1.4 Rola bajki w życiu dziecka 1.5 Rodzaje bajek terapeutycznych 1.6 Przebieg zajęć bajkoterapeutycznych 1.7 Zalety i wady bajkoterapii Rozdział 2…

Stymulowanie rozwoju plastycznego u dzieci w wieku przedszkolnym z wykorzystaniem wybranych technik malarskich Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Rozwój przez twórczość 1.1. Malarstwo, jako forma aktywności twórczej 1.1.1. Historia malarstwa 1.1.2. Charakterystyka malarstwa 1.1.3. Malarstwo abstrakcyjne Rozdział II Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 2.1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 2.1.1. Rozwój psychofizyczny 2.1.2. Rozwój społeczny 2.1.3. Rozwój emocjonalny 2.2. Rozwój plastyczny dziecka w wieku…

Kary i nagrody w procesie wychowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Uwarunkowania procesu wychowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym 1.1. Definicja wychowania w świetle literatury pedagogicznej……… 5 1.2. Struktura procesu wychowania ………7 1.2.1. Ideał wychowania ………7 1.2.2. Cele wychowania ………8 1.2.3. Zasady wychowania……… 10 1.2.4. Metody wychowania……… 11 1.3. Proces wychowania w świetle dotychczasowych analiz i badań…………

Sposobów motywacji dzieci w wieku wczesnoszkolnym do podjęcia nauki. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Motywowanie dzieci w wieku wczesnoszkolnym do nauki 1.1. Pojęcie motywacji 1.2. Modele motywacji 1.3. Właściwości motywacji do uczenia się 1.4. Nauczyciel w procesie motywowania uczniów Rozdział 2 Metodologia badań 2.1. Cel i przedmiot badań 2.2. Problemy i hipotezy badawcze 2.3. Metody, techniki i narzędzie badawcze 2.4. Teren…

Zasady prawidłowej komunikacji rodziców z dzieckiem w wieku szkolnym na przykładzie szkoły podstawowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Komunikacja interpersonalna jako obszar kontaktu między osobami 1. Pojęcia i definicje komunikacji interpersonalnej ……….6 2. Teorie i modele komunikacji interpersonalnej ……….10 3. Komunikacja werbalna ……….14 3.1. Język jako system symboli ……….16 3.2. Zasady prawidłowej komunikacji językowej………. 18 4. Pozajęzykowe sposoby komunikowania się ……….20 4.1. Pozajęzykowe sposoby komunikowania…

Rola mediów w terapii pedagogicznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Teoretyczne podstawy pracy 1. Media ……….7 1.1. Ujęcie definicyjne………. 7 1.2. Rys historyczny oraz charakterystyka ……….8 1.3. Podział mediów i ich rodzaje ……….11 1.4. Funkcje mediów ……….14 2. Terapia pedagogiczna ……….15 2.1. Ujęcie definicyjne ……….16 2.2. Charakterystyka terapii pedagogicznej ……….17 2.3. Cele i zasady terapii pedagogicznej ……….19…

Rola Mediów w edukacji i wychowaniu dziecka w wieku 7-9 lat na podstawie badań przeprowadzonych w polskiej szkole podstawowej w New Ross w Irlandii Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..5 Rozdział I Media a kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym 1.1 Wybrane definicje i klasyfikacje …………..8 1.2 Współczesne środki masowego przekazu…………..9 1.3 Modele procesu komunikowania…………..11 1.4 Wpływ mediów na rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym…………..12 Rozdział II Dziecko w świecie mediów 2.1 Pojęcie pedagogiki medialnej i jej cele…………..14…

Rola Mediów w edukacji i wychowaniu dziecka w wieku 7-9 lat na podstawie badań przeprowadzonych w polskiej szkole podstawowej w New Ross w Irlandii Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..5 Rozdział I Media a kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku wczesnoszkolnym 1.1 Wybrane definicje i klasyfikacje …………..8 1.2 Współczesne środki masowego przekazu…………..9 1.3 Modele procesu komunikowania…………..11 1.4 Wpływ mediów na rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym…………..12 Rozdział II Dziecko w świecie mediów 2.1 Pojęcie pedagogiki medialnej i jej cele…………..14…

Potrzeby rodziców i przejawiane przez nich postawy rodzicielskie a typ zabaw dzieci w wieku przedszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Potrzeby rodziców 1.1. Charakterystyka potrzeb rodziców 1.1.1. Tło historyczne potrzeb rodziców 1.1.2. Pojęcie potrzeb 1.1.3. Rodzaje potrzeb 1.1.4. Skutki zaspokajanych potrzeb Rozdział 2 Postawy rodzicielskie 2.1. Charakterystyka postaw rodzicielskich 2.1.1. Pojęcie postaw rodzicielskich 2.1.2. Tło historyczne postaw rodzicielskich 2.1.3. Rodzaje postaw rodzicielskich 2.1.4. Skala postaw rodzicielskich 2.2.…

Korupcja jako problem XXI wieku oraz metody jej zwalczania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp i cel pracy…………3 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne 1.1. Historia korupcji …………5 1.2. Definicje i zjawisko korupcji …………8 1.3. Formy korupcji …………18 Rozdział 2 Uwarunkowania i konsekwencje korupcji 2.1. Czynniki przyczynowe korupcji …………22 2.2. Konsekwencje korupcji …………25 2.3. Formy walki z korupcją …………32 Rozdział III Społeczeństwo obywatelskie a korupcja 3.1…

Korupcja jako problem XXI wieku oraz metody jej zwalczania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp i cel pracy…………3 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne 1.1. Historia korupcji …………5 1.2. Definicje i zjawisko korupcji …………8 1.3. Formy korupcji …………18 Rozdział 2 Uwarunkowania i konsekwencje korupcji 2.1. Czynniki przyczynowe korupcji …………22 2.2. Konsekwencje korupcji …………25 2.3. Formy walki z korupcją …………32 Rozdział III Społeczeństwo obywatelskie a korupcja 3.1…

Zachowania agresywne dzieci w wieku przedszkolnym w opinii nauczycieli przedszkoli Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Problem agresji 1.1. Pojęcie agresji w literaturze przedmiotu………. 5 1.2. Formy i rodzaje agresji ……….8 1.3. Przyczyny oraz skutki agresji ……….11 Rozdział II Charakterystyka rozwoju dziecka w okresie przedszkolnym 2.1. Rozwój fizyczny oraz motoryczny………. 16 2.2. Rozwój emocjonalno-społeczny………. 19 2.3. Rozwój procesów poznawczych ……….24 Rozdział III Agresja…

Rola rodziny i nauczyciela w procesie adaptacji dzieci w wieku przedszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Okres adaptacji dzieci w wieku przedszkolnym 1.1. Definicja adaptacji – jej znaczenie dla funkcjonowania dziecka……… 5 1.2. Rola rodziny i nauczyciela w procesie adaptacji……… 6 1.3. Działania przedszkola wspierające proces adaptacji ………11 1.4. Trudności dziecka w adaptacji ………14 1.5. Strategie adaptacji w świetle literatury ………17 1.6. Współpraca…

Poziom sprawności fizycznej chłopców trenujących piłkę nożną w wieku 14 lat o różnym stażu treningowym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I Założenia teoretyczne 1.1. Pojęcie piłki nożnej i sprawności fizycznej………. 5 1.2. Etapy szkolenia piłkarzy ……….9 1.3. Rozwój 14 letniego chłopca………. 9 Rozdział II Metodologia badań 2.1. Cel pracy i pytania badawcze ……….14 2.2. Grupa badawcza ……….14 2.3. Metody badań i ich organizacja………. 14 Rozdział III Wyniki badań…

Ocena sposobu żywienia i aktywności fizycznej kobiet w wieku 35-45 lat Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wstęp……… 4 1.1. Znaczenie stylu życia dla zachowania zdrowia ………7 1.2. Uwarunkowania zdrowia kobiet w wieku 35-45……… 11 1.3. Konsekwencje zdrowotne nieprawidłowego stylu życia……… 16 2. Cel badań……… 21 3. Materiał i metody badań 3.1. Materiał ………22 3.2. Metody badań ………23 4. Wyniki 4.1. Charakterystyka badanych grup kobiet……… 24…

Brytyjska rodzina królewska na przełomie xx i xxi wieku – wybrane problemy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………….3 Rozdział 1 Monarchia parlamentarna w wielkiej brytanii i monarchia jako forma rządów 1.1. System polityczny i jego elementy ………….6 1.1.1. Podział systemu ze względu na strukturę i właściwości organów władzy…………. 8 1.1.2. Monarchia i jej rodzaje ………….11 1.1.3. Ewolucja systemu politycznego Zjednoczonego Królestwa…………. 14 1.2. Specyfika ustroju politycznego w…

Styl życia i aktywność fizyczna dzieci w wieku szkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1 Wstęp ……….2 2 Zdrowie i styl życia 2.1 Podstawowe pojęcia ……….4 2.2 Podstawowe uwarunkowania zachowań zdrowotnych dzieci w edukacji szkolnej ……….12 2.3 Czas wolny i jego podstawowe założenia ……….16 2.4 Aktywność fizyczna jako istotny czynnik zdrowia i stylu życia dzieci i młodzieży ……….26 3 Metodologia pracy badawczej 3.1 Cel…

Sposoby radzenia sobie ze stresem rodziców u dzieci w wieku przedszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Stres jako zjawisko w życiu człowieka 1.1. Istota i pojęcie stresu………. 4 1.2. Przyczyny i skutki stresu………. 9 1.3. Sytuacje stresowe ……….15 1.4. Sposoby radzenia sobie ze stresem ……….17 Rozdział II Wychowanie dziecka w wieku przedszkolnym 2.1. Rozwój dziecka w wieku 3-6 lat ……….19 2.2. Potrzeby dziecka…

Sposób wyrażania emocji poprzez rysunek dzieci w wieku przedszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 1.1 Rozwój fizyczny ………..6 1.2. Rozwój poznawczy ………..11 1.3. Rozwój osobowościowy ………..15 1.4 Rozwój społeczny ………..17 1.5 Rozwój emocjonalny ………..18 Rozdział II Rysunek w życiu dziecka przedszkolnego 2.1 Rysunek jako forma komunikacji dziecka ………..21 2.2 Znaczenie rysunku dziecka w diagnostyce i…

Bezpieczeństwo moralno-fizyczne dzieci w wieku przedszkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Rozdział I Rozwój i charakterystyka małego dziecka w wieku przedszkolnym 1.1 Charakterystyka rozwoju fizycznego 1.2 Charakterystyka rozwoju psychicznego 1.3 Charakterystyka rozwoju poznawczego 1.4 Charakterystyka rozwoju społecznego Rozdział II Charakterystyka bezpieczeństwa fizycznego 2. Bezpieczeństwa w domu 2.1.1 Niebezpieczeństwo drogowe 2.2 Niebezpieczeństwa dzieci trującymi roślinami 2.3 Zatrucia lekami 2.4 Niebezpieczeństwo moralne dziecka…

Koncepcje bezpieczeństwa Indii na przełomie XX i XXI wieku Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Zewnętrzne czynniki pozimnowojennej zmiany koncepcji bezpieczeństwa 1.1. Przeobrażenie charakteru stosunków z USA 1.2. Rosnąca potęga Chin 1.3. Utrata znaczenia Ruchu Państw Niezaangażowanych, narastanie napięcia w stosunkach z Pakistanem 1.4. Stosunki dwustronne Indie – Birma 1.5. Stosunki dwustronne Indie – Japonia 1.6. Terroryzm w Indiach i wpływ wojny…