Tag: wieku

Wpływ mass mediów na ksztlatownainie postaw dzieci w wieku szkolnym 4.05/5 (20)

Przez administrator

Wstęp………. 1 Rozdział I Rola i znaczenie mediów w dzisiejszym swiecie. 1.1. Massmedia – geneza pojęcia………. 3 1.2. Charakterystyka glównych środków masowego przekazu………. 12 1.3. Modele procesu komunikowania………. 19 1.4. Przekazy masowe a wartosci społeczne………. 31 Rozdział 2 Postawy społeczne a mass media. 2.1. Pojęcie postawy społecznej………. 37 2.2. Kształtowanie…

Rola zabaw tematycznych dzieci w wieku przedszkolnym 4.27/5 (26)

Przez administrator

Wstęp………… 2 Rozdział 1. Zabawa w literaturze przedmiotu 1.1. Teorie zabawy………… 6 1.2. Rodzaje zabawy………… 8 1.3. Specyfika zabaw w wieku przedszkolnym………… 12 1.4. Zabawa w rozwoju dziecka …………15 1.5. Zabawa tematyczna jako specyficzny rodzaj działalności dziecka………… 20 1.5.1. Charakterystyka zabawy tematycznej …………21 1.5.2. Rozwój zabawy tematycznej …………26 1.5.3. Tematy…

Rysunek rodziny dziecka w wieku przedszkolnym 4.35/5 (26)

Przez administrator

Wstęp…….2 Rozdział 1. Teoretyczne podstawy pracy 1. Definicyjne ujecia twórczosci plastycznej…….. 4 2. Charakterystyka rozwoju twórczosci plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym…….. 8 3. Tematyka prac plastycznych dzieci w wieku przedszkolnym…….. 12 4. Rozwijanie twórczosci plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym…….. 18 Rozdział 2 Metodologiczne podstawy badan wlasnych 1. Przedmiot i cel…

Zjawisko agresji i przemocy wśród uczniów w mlodszym wieku szkolnym. 4.19/5 (27)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Agresja i przemoc w ujęciu teoretycznym 1.1 Agresja i przemoc w literaturze przedmiotu………..5 1.2 Formy zachowan agresywnych………..15 1.3 Przyczyny powstawania zachowan agresywnych i przemocy………..20 1.4. Sposoby rozpoznawania ofiar i sprawców przemocy………..23 1.5 Przemoc szkolna jako objaw nieprzystosowania społecznego………..25 Rozdział II Agresja i przemoc rówiesnicza 2.1 Przemoc wśród…

Preferowane formy aktywnosci u dzieci w wieku wczesnoszkolnym 4.28/5 (18)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Aktywnosc dzieci w wieku wczesnoszkolnym w świetle literatury 1.1. Podstawowe pojęcia i definicje zwiazane z ruchem i aktywnoscia fizyczna………. 4 1.2. Czynniki majace wpływ na aktywny tryb zycia………. 7 1.3. Formy aktywnosci ruchowej ……….11 1.4. Znaczenie aktywnosci ruchowej na zdrowie dzieci w wieku wczesnoszkolnym………. 14 1.5. Konsekwencje…

Agresja u dzieci w wieku przedszkolnym. 4.29/5 (24)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1. Agresja- problem dzieci 1. Pojęcie agresji 2. Czynniki powodujace agresje 3. Przejawy agresji u dzieci 4. Agresja w rozwoju dziecka Rozdział 2. Agresja w przedszkolu 1. Przyczyny agresji u dzieci wieku przedszkolnym 2. Przejawy agresji u dzieci w przedszkolu 3. Przeciwdzialanie agresji w przedszkolu 4. Atmosfera porozumienia…

Terapia zaburzen stresowych i adaptacyjnych u dzieci w wieku przedszkolnym. 4.16/5 (19)

Przez administrator

Wstęp………..2 Rozdział 1. Zaburzenia stresowe i adaptacyjne- przeglad literatury 1.1 Zespól stresowy i adaptacyjny………..4 1.2 Dziecko zestresowane i z problemami adaptacyjnymi w przedszkolu………..10 1.3 Pomoc psychologiczna dla dzieci z zaburzeniami stresowymi i adaptacyjnymi………..14 Rozdział 2. Problematyka stresu i adaptacji w srodowisku przedszkolnym 2.1 Zbadanie negatywnych reakcji dzieci zwiazanych ze stresem…

Wizerunek nauczyciela w oczach dzieci w wieku przedszkolnym 4.2/5 (35)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I. Problematyka zawodu nauczyciela w świetle literatury 1.1 Geneza powstania zawodu nauczyciela………. 5 1.2 Kompetencje zawodowe nauczyciela………. 8 1.3 Funkcje i zadania nauczyciela ……….11 1.4 Wizerunek nauczyciela ……….14 1.5 Rola nauczyciela w procesie dydaktyczna – wychowawczym………. 17 1.6 Stosunek nauczyciela do uczniów ……….19 1.7 Osobowość i autorytet nauczyciela……….…

Wspólpraca nauczyciela z rodzicami w zapobieganiu i przezwyciezaniu niepowodzen szkolnych uczniów w mlodszym wieku szkolnym. 4.52/5 (21)

Przez administrator

Wstęp………..1 Rozdział 1 Rodzina i szkola jako podstawowe środowisko wychowawcze 1.1 Pojęcie i charakterystyka srodowiska wychowawczego ………..4 1.2 Rodzina jako podstawowe środowisko wychowawcze ………..7 1.3 Szkola jako indywidualna forma wychowania………..10 1.4 Formy współpracy rodziny i szkoly ………..12 Rozdział 2 Problematyka niepowodzen szkolnych w literaturze szkolnej. 2.1 Pojęcie i charakterystyka niepowodzen…

Domy pomocy społecznej jako środowisko zycia ludzi w podeszlym wieku 4.32/5 (22)

Przez administrator

Wstęp……..4 Rozdział I Problematyka starości w świetle wybranej literatury przedmiotu ……..7 1.1. Zjawisko starości i proces starzenia się ludzkiego organizmu …….. 8 1.2. Gerontologia jako nauka o starzeniu się i starosci…….. 13 1.3. Teorie starzenia sie…….. 15 1.4. Sytuacja seniorów w społeczenstwie i rodzinie…….. 19 Rozdział II Funkcjonowanie Domów Pomocy…

Systemy totalitarne XX wieku w Europie. Nazizm, Faszyzm, Komunizm. 4.21/5 (28)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1. Nazizm Rozdział 2. Faszyzm 2.1. Narodziny ruchu faszystowskiego w Europie 2.2. Powstanie faszyzmu we Wloszech 2.3. Faszyzm w Niemczech 2.4. Ruch faszystowski w innych krajach Rozdział 3 Komunizm 3.1. Źródła filozoficzne komunizmu 3.2. Ideologia komunizmu i ruch komunistyczny 3.3. Praktyka komunizmu 3.4. Komunizm wspólczesnie Podsumowanie Bibliografia Oceń

Rola pielegniarki szkolnej wobec problemu otylosci dzieci w wieku szkolnym. 4.29/5 (49)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Otylosc- pojecie ogólne 1.1.Definicja i typy otylosci……….. 4 1.2. Przyczyny i skutki otylosci……….. 11 1.3.Profilaktyka i leczenie otylosci ………..26 1.4. Interwencje w szkole……….. 37 1.3. Epidemiologia wystepowania otylosci na swiecie ………..40 Rozdział II Metodologia badan 2.1. Cel pracy ………..44 2.2. Material badawczy……….. 45 2.3. Metoda badan……….. 46…

Badanie otylosci wśród dzieci w wieku szkolnego w szkole podstawowej w XYZ oraz w szkole podstawowej w XXX 4.35/5 (43)

Przez administrator

Wstęp………6 Rozdział I Otylosc- pojecie ogólne 1.1.Definicja i ocena otylosci……… 7 1.2.Typy otylosci……… 11 1.3. Epidemiologia wystepowania otylosci na swiecie……… 13 Rozdział II Negatywny wpływ otylosci na organizm czlowieka 2.1. Przyczyny otylosci……… 18 2.2 Skutki otylosci ………23 2.3. Profilaktyka i leczenie otylosci……… 33 2.4. Interwencje w szkole ………44 Rozdział III…

Stosowanie suplementów diety przez kobiety w wieku 30-40 4.4/5 (40)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Suplementy diety- rodzaje i zastosowanie 1.1. Definicja i rola suplementów diet……….. 5 1.2. Korzysci i działania niepozadane ………..6 1.3. Podzial suplementów diety……….. 10 1.4. Spozycie suplementów diety w Polsce i na swiecie……….. 15 1.5. Postac suplementów diety ………..15 1.6. Podstawowe uregulowania prawne dotyczace suplementów diety ………..16 Rozdział…

Ocena ksztaltu krzywizn kregoslupa w plaszczyznie strzalkowej u dzieci w wieku gimnazjalnym 4.38/5 (40)

Przez administrator

I Czesc pierwsza Rozdział I. Anatomia i krzywizny kregoslupa 1.1. Budowa anatomiczna kregoslupa 1.2. Rozwój krzywizn kregoslupa 1.3. Funkcja kregoslupa Rozdział II. Postawa ciala czlowieka 2.1. Pojęcie prawidlowej postawy ciala 2.2. Cechy charakteryzujace postawe prawidlowa w plaszczyznie strzalkowej 2.3. Czynniki wpływajace na rozwój postawy Rozdział III. Wady postawy ciala 3.1.…

Ocena sprawnosci motorycznej i wystepowania wad postawy u dzieci w wieku wczesnoszkolnym w porównaniu do wyniku sprzed dziesieciu lat. 4.46/5 (37)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział 1. Rola aktywnosci fizycznej w życiu czlowieka ……….5 Rozdział 2. Rozwój fizyczny i motoryczny dzieci w wieku wczesnoszkolnym………. 6 Rozdział 3. Wady postawy u dzieci w wieku wczesnoszkolnym………. 7 Cel pracy ……….8 Pytania badawcze………. 8 Material i metody ……….9 Wyniki badan………. 10 Dyskusja ……….19 Wnioski ……….21 Pismiennictwo………. 22…

Procesy migracyjne Polaków na Europejskim rynku pracy na przykładzie Niemiec i Wielkiej Brytanii &211; przelom XX I XXI wieku. 4.41/5 (37)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Migracja sily roboczej: pojecie, rodzaje, kierunki. 1.1.Istota przeplywu sily roboczej. 1.1.1.Pojęcie migracji. 1.1.2.Rodzaje migracji. 1.1.3.Nowe formy migracji. 1.2.Zjawisko migracji w Europie. 1.2.1.Glówne przyczyny i tendencje migracji sily roboczej w skali miedzynarodowej. 1.2.2.Teoria push and pull – wymiar ekonomiczny przeplywu sily roboczej. 1.2.3.Europa jako konsolidowanie się rynków pracy.…

Plastikowa forma pieniadza jako jeden z rodzajów platnosci w XXI wieku. 4.36/5 (44)

Przez administrator

Wstęp……….4 Rozdział I. Idea bankowosci elektronicznej 1. Rozwój bankowosci elektronicznej w Polsce……….8 2. Wpływ integracji z Unia Europejska na rynek bankowosci elektronicznej……….11 3. Rynek kart platniczych w Polsce……….18 3.1 Rozwój rynku kart platniczych……….19 3.2. Siec punktów akceptujacych platnosci kartami……….21 3.3. Systemy platnosci rozliczajace transakcje kartami platniczymi……….22 3.3.1. Krajowy System Rozliczen…

Uwarunkowania, zakres i zapobieganie wykroczeniom młodzieży w wieku 17-19 lat w mieście Bialystok 4.32/5 (38)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I. Wykroczenia w świetle prawa i literatury przedmiotu 1.1. Definicja i istota wykroczen 1.2. Rodzaje wykroczen 1.3. Kary i srodki karne wymierzone w wyniku popelnienia wykroczenia. Rozdział II. Uwarunkowania popelniania wykroczen przez mlodziez 2.1. Czynniki społeczne. 2.2. Czynniki szkolne 2.3. Czynniki biologiczne. Rozdział III. Zapobieganie wykroczeniom mlodziezy. 3.1.…

Zagrozenia demograficzne w Europie w XXI wieku. 4.3/5 (43)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Sytuacja demograficzna w Europie 1.1. Ogólna charakterystyka zasad i metod analizy demograficznej 1.2. Podstawowe cechy dotychczasowych przemian demograficznych 1.3. Zmiany struktur demograficznych i perspektywy demograficzne 1.4. Kwestia demograficzna jako problem polityczny i gospodarczy Rozdział II Problemy demograficzne we wspólczesnej Europie 2.1. Problem starzenia się spoleczenstwa w Europie…

Sadownictwo administracyjne w XIX i XX wieku. 4.34/5 (35)

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Sadownictwo administracyjne w XIX i XX wieku – uwagi ogólne Rozdział IISadownictwo administracyjne Francji 2.1. Ewolucja ustroju Francji w XIX wieku 2.2. Sadownictwo administracyjne Francji Rozdział III Sadownictwo administracyjne Prus 3.1. Ewolucja ustroju państwa pruskiego w XIX wieku 3.2. Administracja lokalna i samorzad 3.3. Sadownictwo administracyjne Prus…