Tag: wybrane

Róznice w sposobie odzywiania się studentów uprawiajacych wybrane dyscypliny sportowe.

Przez administrator

Wstęp ……….4 I Czesc teoretyczna 1. Procesy energetyczne ……….5 1.1. Podstawowa i spoczynkowa przemiana materii ……….6 1.2. Calkowita przemiana materii ……….7 1.3. Kryteria ciezkosci pracy ……….8 1.4. Źródła energii w pracy miesni ……….9 2. Skladniki odzywcze ……….11 2.1. Skladniki energetyczne………. 12 2.2. Skladniki budulcowe………. 20 2.3. Skladniki regulujace ……….26 3.…

Rynek obligacji skarbowych w Polsce i wybrane rynki zagraniczne.

Przez administrator

Wstęp …….. 4 Rozdział I. Pojęcie i klasyfikacja obligacji 1. Pojęcie obligacji………6 2. Klasyfikacja obligacji ……… 8 2.1 Podzial obligacji z uwagi na emitenta……… 8 2.2 Podzial obligacji z uwagi na rynek emisji………9 2.3 Obligacje zabezpieczone i bez zabezpieczen……… 9 2.4 Podzial obligacji z punktu widzenia ogólnych kryteriów dopuszczania papierów…

Wybrane aspekty funkcjonowania banku w obszarze bankowości elektronicznej.

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Geneza bankowosci elektronicznej 1.1.Definicja i istota bankowosci elektronicznej 1.2.Historia bankowosci elektronicznej na swiecie oraz w Polsce 1.3.Rodzaje elektronicznych form dystrybucji usług i produktów bankowych 1.3.1. Home/corporate banking 1.3.2. Bankowośćinternetowa 1.3.3. Bankowośćtelefoniczna 1.3.4. Bankowośćterminalowa 1.3.5. TV-banking Rozdział 2 Elektroniczne instrumenty platnicze 2.1.Pojęcie i klasyfikacja elektronicznych instrumentów platniczych 2.2.Pojęcie…

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa XYZ sp. z o.o. wybrane aspekty

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I. Zakres i cele analizy finansowej 1.1 Pojęcie i znaczenie analizy finansowej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi………… 5 1.2 Rodzaje i metody analizy finansowej …………7 1.3 Sprawozdawczość finansowa jako źródłoinformacji o firmie …………10 1.3.1 Analiza bilansu …………12 1.3.2 Analiza rachunku zysków i strat …………17 Rozdział II. Charakterystyka grupy XYZ…

Zarządzanie granicami w strefie Schengen – wybrane aspekty.

Przez administrator

> Wstęp Rozdział I. Charakterystyka układu Schengen 1.1. Istota zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zarządzania granicami państwowymi 1.2. Charakterystyka strefy Schengen – ogólne aspekty 1.3. System Informacyjny Schengen 1.4. Kształtowanie się polityki migracyjnej 1.5. Polityka wizowa oraz azylowa w ramach Schengen 1.6. Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych Rozdział…