Tag: wycena nieruchomości praca magisterska

Rynek nieruchomości w latach 2012-2016 4.12/5 (26)

Wstęp……….2 Rozdzial I Podstawowe informacje o nieruchomosci 1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci……….4 1.2. Funkcje nieruchomosci……….14 1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18 Rozdzial II Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23 2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27 2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30 Rozdzial III Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2012-2016 3.1. Skala rynku nieruchomosci w […]

Rynek nieruchomości w latach 2010-2015 4.29/5 (24)

Wstęp……….2 Rozdzial I Podstawowe informacje o nieruchomosci 1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci……….4 1.2. Funkcje nieruchomosci……….14 1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18 Rozdzial II Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23 2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27 2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30 Rozdzial III Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2010-2015 3.1. Skala rynku nieruchomosci w […]

Rynek nieruchomości w Polsce i regulacje finansowo-prawno-podatkowe na nim występujace. 4.28/5 (18)

Wstęp………3 Rozdzial 1. Rynek nieruchomosci i obowiazujace regulacje prawne 8 1.1. Skala rynku nieruchomosci w Polsce………8 1.2 Rynek nieruchomosci, czesci skladowe i przynaleznosci1.3.Podzial nieruchomosci wedlug kryterium podmiotowego i przedmiotowego 11 1.3. Podzial nieruchomosci wedlug kryterium podmiotowego i przedmiotowego……… 14 1.4. Elementy prawa rzeczowego………19 Rozdzial 2. Wycena rynkowa nieruchomosci………28 2.1. Źródła teorii wyceny………28 2.2. Proces wyceny […]

Zarządzanie nieruchomościami. 4.19/5 (21)

Wstęp………3 Rozdzial I Pozycja prawna zarzadcy nieruchomosci………5 1.1. Licencja zawodowa………5 1.2. Umowa o zarzadzanie………10 1.3. Prawa i obowiazki zarzadcy………18 1.4. Zagadnienia zwiazane z budowa, eksploatacja oraz technicznym utrzymaniem nieruchomosci………31 Rozdzial II Stowarzyszenia zawodowe zarzadców nieruchomosci………36 Plan zarządzania nieruchomoscia………43 Zakończenie………66 Bibliografia………68 Oceń

Kształtowanie się cen na rynku nieruchomości w małych miastach 4.28/5 (18)

Wstęp……….. 3 Rozdzial I. Cenotwórstwo – ksztaltowanie polityki cen 1.1. Pojecie i funkcje cen ………..5 1.2. Rodzaje cen ………..11 1.3. Polityka kształtowania cen ………..13 1.4. Polityka cen a zmiany na rynku ………..17 1.5. Cena a wartosc……….. 22 Rozdzial II. Rynek nieruchomosci i jego struktura 2.1. Specyfika nieruchomosci jako dobra ekonomicznego ………..26 2.2. Wartość nieruchomosci i […]

Efektywność gospodarowania nieruchomościami w gminie XYZ 4.4/5 (20)

Wstęp ………. 5 Rozdzial 1.Cel pracy, zakres i metodyka 1.1 Zakres merytoryczny ………. 7 1.2 Metody i techniki badawcze ………. 8 Rozdzial 2. Przeglad literatury ………. 9 Rozdzial 3. Podstawy formalno-prawne gospodarowania komunalnym zasobem nieruchomosci 3.1 Gminny zasób nieruchomosci 18 3.2 Powstanie gminnego zasobu nieruchomosci ……….19 3.3 Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomosci ………. 20 3.4 Zasady […]

Zawód pośrednika w obrocie nieruchomościami. 4.31/5 (26)

Wstęp……..2 Rozdzial I. Podstawowe inforamcje o nieruchomosci……..4 1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci 1.2 Funkcje nieruchomosci 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci Rozdzial II. Charakterystyka rynku nieruchomosci ……..24 2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci 2.2 Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci 2.3 Instytucje rynku nieruchomosci 2.4 Pośrednik na rynku nieruchomosci Rozdzial III. […]

Analiza rynku lokalnego miasta Bytomia, Gliwic i Siemianowic slaskich. 4.3/5 (20)

Wstęp………4 Rozdzial I Historia I.I Bytom……… 6 I.II Gliwice ………9 I.III Siemianowice slaskie……… 11 I.IV Wnioski……… 12 Rozdzial II Rynek nieruchomosci Rozdzial III Analiza rynku lokalnego III.I Prognoza popytu ………19 III.I.1 Bytom ………20 III.I.2 Gliwice ………28 III.I.3 Siemianowice slaskie……… 31 III.I.4 Wnioski ………34 III.II Prognoza podazy ………39 III.II.1 Bytom ………39 III.II.2 Gliwice ………41 III.II.3 Siemianowice […]

Wycena nieruchomości. 4.43/5 (21)

Wstęp………..3 Czesc I Przeglad literatury dotyczacej wyceny nieruchomosci………..5 Rozdzial 1. Uwarunkowania wyceny nieruchomosci Rozdzial 2. Przedmiot szacowania……….. 6 2.1. Mienie 2.2. Prawa rzeczowe 2.3. Prawa zobowiazaniowe Rozdzial 3. Cele szacowania………..12 3.1. Podzial celów na grupy 3.2. Cele wynikajace z przepisów prawnych Rozdzial 4. Nieruchomości………..20 4.1. Charakterystyka nieruchomosci 4.2. Rodzaje nieruchomosci Rozdzial 5. Prawa rzeczowe ………..26 […]

Analiza funkcjonowania nieruchomości na przykładzie powiatu XYZ. 4.19/5 (31)

Wstęp……….2 Rozdzial I. Nieruchomości jako specyficzny przedmiot obrotu nieruchomosciami……….4 1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci 1.2 Funkcje nieruchomosci 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci Rozdzial II. Rynek nieruchomosci i jego struktura przedmiotowa……….26 2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci 2.2 Podmioty wystepujace na rynku nieruchomosci 2.3 Kształtowanie się popytu i podazy na […]

Gospodarowanie nieruchomościami w gminie. 4.31/5 (29)

Wstęp ………..5 Rozdzial I. Istota zarządzania nieruchomosciami 1.1. Pojecie i cel zarządzania ……….. 7 1.2. Charakterystyka zarządzania nieruchomosciami 1.2.1. Uwarunkowania prawne ……….. 8 1.2.2. Uwarunkowania ekonomiczne ……….. 11 1.2.3. Uwarunkowania organizacyjne ……….. 12 Rozdzial II. Gospodarowanie nieruchomosciami uslugowymi stanowiacymi wlasnosc gminy po akcesji do UE 2.1. Mienie komunalne……….. 14 2.2. Przeslanki gospodarowania nieruchomosciami stanowiacymi wlasnosc […]

Firma XYZ jako podmiot rynku nieruchomości. 4.24/5 (17)

Wstęp Rozdzial I. Nieruchomości jako przedmiot badan 1.1 Pojecie i rodzaje nieruchomosci 1.2 Funkcje i cechy nieruchomosci 1.3 Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami 1.4 Podstawowe metody wyceny nieruchomosci Rozdzial II. Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1 Istota i specyfika rynku nieruchomosci 2.2 Cechy rynku nieruchomosci 2.3 Instytucje i podmioty rynku nieruchomosci 2.4 Agencja Rozwoju Regionalnego na rynku […]

Studium możliwości otworzenia agencji nieruchomości w XYZ 4.82/5 (11)

Wstęp………4 Rozdzial 1. Projekt inwestycyjny oraz dzialalnosc gospodarcza………6 1.1. Działalność gospodarcza i formy jej prowadzenia………6 1.3. Podstawowe parametry projektu………11 1.4. Cykl rozwoju projektu………12 1.4.1 Faza przedinwestycyjna………13 1.4.2. Faza inwestycyjna………16 1.4.3. Faza operacyjna………16 Rozdzial 2. Otoczenie działalności gospodarczej i jego elementy………18 2.1. Pojecie otoczenia i jego elementy……….18 2.1.1. Elementy Makrootoczenia………20 2.1.2.. Elementy Mikrootoczenia……….25 2.2. Wybrane metody […]

Wpływ czynników ‚wewnetrznych’ i ‚zewnetrznych’ na wartość nieruchomości, na przykładzie wybranego rynku nieruchomości. 4.2/5 (20)

Wprowadzenie Rozdzial 1. Podstawowe informacje o rynku nieruchomosci……………4 1.1. Nieruchomosc jako dobro ekonomiczne 1.2. Definicje rynku nieruchomosci 1.3. Cechy szczególne rynku nieruchomosci 1.4. Rola popytu, podazy i ceny na rynku nieruchomosci Rozdzial 2. Miejsce wartosci na rynku nieruchomosci……………12 2.1. Definicje i charakterystyka podstawowych rodzajów wartosci 2.2. Wartość ekonomiczna a cena 2.3. Przejawy wartosci na rynku […]

Plan zarządzania nieruchomością komerycjna. 4.35/5 (26)

Wstęp ……….5 1.1. Podstawa formalna opracowania planu. 1.2. Oznaczenie Wlasciciela i Zarzadcy. ……….5 1.3. Przedmiot i zakres planu……….. 5 1.4. Cele opracowania planu i oczekiwania wlasciciela……….. 6 1.5. Podstawy prawne sporządzenia Planu Zarzadzania……….. 8 1.6. Źródła informacji wykorzystane do sporządzenia Planu Zarzadzania……….. 9 Rozdzial 1.Podstawowe informacje o nieruchomosci. 2.1. Stan prawny nieruchomosci i status wlasciciela………. […]

Gospodarowanie nieruchomościami PKP S.A.( na przykładzie oddziału gospodarujacego nieruchomościami w mieście XYZ) 4.18/5 (22)

Wstęp……… 4 Rozdzial 1. Ogólna charakterystyka nieruchomosci 1.1. Ogólne pojecie, rodzaje i funkcje nieruchomosci ……… 7 1.2. Rynek nieruchomosci………13 1.3. Posiadane zasoby PKP S.A. Oddzialu Gospodarowania Nieruchomościami………15 1.3.1. Budynki i budowle………17 1.3.2. Grunty i regulacja stanu prawnego gruntów………19 Rozdzial 2. Specyfika działalności oddziału gospodarowania nieruchomosciami 2.1. Zadania i zakres działania Oddzialu………24 2.2. Formy gospodarowania nieruchomosciami […]

Plan zarządzania nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Wstęp………..3 Rozdzial 1. Podstawowe informacje o analizowanej nieruchomosci ………..4 1.1.Okreslenie nieruchomosci, stan prawny 1.2. Struktura wlasnosciowa 1.3. Ogólna lokalizacja nieruchomosci 1.4. Lokalizacja szczególowa 1.5. Parametry techniczne budynków 1.6. Stan techniczny budynków 1.7. Charakterystyka nieruchomosci 1.8. Zawartość dokumentacji nieruchomosci 1.9. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomosci 1.10. Okreslenie potrzeb remontowych i inwestycyjnych 1.11. Sposób zarządzania nieruchomoscia 1.12. […]

Rynek nieruchomości w latach 2000-2008. 4.2/5 (25)

Wstęp……….2 Rozdzial I Podstawowe informacje o nieruchomosci 1.1. Pojecie i rodzaje nieruchomosci……….4 1.2. Funkcje nieruchomosci……….14 1.3. Formy i sposoby gospodarowania nieruchomosciami……….18 Rozdzial II Charakterystyka rynku nieruchomosci 2.1. Istota i specyfika rynku nieruchomosci……….23 2.2. Podmiotu wystepujace na rynku nieruchomosci……….27 2.3. Instytucje rynku nieruchomosci……….30 Rozdzial III Rozwój rynku nieruchomosci w latach 2000-20008 3.1. Skala rynku nieruchomosci w […]

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców. 4.19/5 (16)

Wykaz skrótów………3 Wstęp………4 Rozdzial I Historia ustawy z dnia 24 marca o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców. 1. Okolicznosci powstania ustawy………6 2. Uregulowania prawne w zakresię nabywania nieruchomosci przez cudzoziemców – pierwsza wersja i kolejne nowelizacje ustawy………8 Rozdzial II Zakres obowiazywania ustawy o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców. 1. Zakres podmiotowy. 1.1. Pojecie cudzoziemca w świetle prawa […]

Zarządzanie nieruchomościami podmiotu gospodarczego w aspekcie jego struktury, funkcji i pozycji rynkowej (na przykładzie Towarzystwa Ubezpieczeniowego). 4.67/5 (15)

Wstęp Rozdzial I Nieruchomości-zagadnienia ogólne 1. Charakterystyka nieruchomosci-ich podzial z uwzglednieniem nieruchomosci biurowych 2. Zarządzanie nieruchomosciami. Zarzadca nieruchomosci Rozdzial II Zarządzanie oraz nabywanie praw do nieruchomosci 1. Zarządzanie nieruchomosciami podmiotu gospodarczego przez osoby nalezace do personelu firmy 2. Praktyczny przebieg procesu nabywania praw do nieruchomosci przeznaczonych do prowadzenia działalności wlasnej Rozdzial III Zarządzanie nieruchomosciami nalezacymi […]

Przekształcenie dzialek rolnych na cele inwestycyjne wraz ze studium przypadku przeksztalcen w powiecie bedzinskim w latach 2005-2010. 4.38/5 (24)

Wstęp Rozdzial I 1. Najwazniejsze zagadnienia dotyczace nieruchomosci. 2. Pojecie gruntów rolnych w rozumieniu ustawy z 1995 roku. 3. Definicyjne zagadnienia ochrony gruntów rolnych. 4. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych. 5. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i lesnych 6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rozdzial II 1. Klasyfikacja gruntów mogacych zostac przeksztalconymi […]

Pośrednik a inne podmioty na rynku nieruchomości. 4.19/5 (26)

Wstęp………..5 Rozdzial 1 Istota rynku nieruchomosci 1.1. Pojecie rynku nieruchomosci………..7 1.2. Funkcjonowanie rynku nieruchomosci………..9 1.3. Rynek nieruchomosci jako system………..13 Rozdzial 2 Pośrednik na rynku nieruchomosci 2.1. Definicja posrednictwa, podstawowe prawa i obowiazki pośrednika w obrocie nieruchomosciami………..21 2.2. Działalność pośrednika w praktyce………..26 2.3. Uprawnienia pośrednika do prowadzenia działalności zawodowej………..33 Rozdzial 3 Inne podmioty funkcjonujace na rynku […]

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi w XYZ. 4.24/5 (21)

Wstęp………..2 Rozdzial I Istota I Rodzaje nieruchomosci komunalnych. 1.1. Pojecia i rodzaje nieruchomosci komunalnych………..4 1.2. Nieruchomości gruntowe………..7 1.3. Nieruchomosc lokalowa………..10 1.4. Nieruchomości budynkowa………..12 Rozdzial II Zasady gospodarowania nieruchomosciami komunalnymi. 2.1 Zasady prawidlowej gospodarki………..14 2.2 Zasada reprezentowania………..17 2.3. Zasada jawnosci………..19 2.4. Zasada ekwiwalentnosci swiadczen………..23 Rozdzial III Ocena dzialan gospodarowania przez gmine Wroclaw. 3.1. Ogólne dane dotyczace […]

Analiza tendencji na rynku finansowania nieruchomości mieszkalnych w Polsce. 4.16/5 (25)

Wstęp………..5 Rozdzial I Nieruchomosc jako przedmiot finansowania 1.1 Nieruchomosc i rynek nieruchomosci – ogólne definicje i cechy……….. 6 1.2 Źródła kapitału dla rynku nieruchomosci – techniki i metody finansowania……….. 12 1.3 Kredyt hipoteczny jako podstawowa metoda finansowania nieruchomosci mieszkalnych – definicje i charakterystyka……….. 20 Rozdzial II Poglebiona analiza sytuacji 2.1 Stan rynku nieruchomosci……….. 26 2.2 […]