Tag: wypowiedzi

Pojęcie przyjaźni u dzieci 5-6 letnich na podstawie wypowiedzi i rysunku tematycznego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Przyjaźń w ujęciu teoretycznym i empirycznym 1.1. Definicja i istota przyjaźni………. 5 1.2. Czynniki kształtujące relacje rówieśnicze dziecka………. 9 1.3. Znaczenie przyjaźni w życiu dziecka ……….13 1.4. Przegląd wybranych badań tematycznych………. 18 Rozdział 2 Rozwój dziecka 5-6 letniego – charakterystyka 2.1. Rozwój poznawczy ……….22 2.2. Rozwój emocjonalny……….…

O komplementach na podstawie wypowiedzi uczniów klas trzecich szkoły podstawowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1. O grzeczności słów kilka 1.1. Ogólne definicje grzeczności………5 1.2. Grzeczność werbalna………6 1.3. Grzeczność niejęzykowa………10 Rozdział 2. O komplementach i komplementowaniu………13 Rozdział 3. Charakterystyka dziecka w młodszym wieku szkolnym………18 Rozdział 4. Metodologiczne podstawy badań własnych………22 4.1. Cel, przedmiot, metoda badawcza………22 4.2. Charakterystyka szkoły………26 4.3. Charakterystyka zespołu klasowego. Rozdział…

Modele wychowania sportowców w Polsce i w Chinach. Analiza wybranych wypowiedzi medialnych, dzieł filmowych i literatury naukowej 4.56/5 (16)

Przez administrator

Rozdział 1. Powstanie i przemiany koncepcji wychowania fizycznego 1.1. Sport w prehistorii jako element przetrwania 1.2. Kultura fizyczna w antycznej Grecji i Rzymie 1.3. Profesjonalizacja sportu Rozdział 2. Wychowanie sportowców w dzisiejszej kulturze 2.1 Sport we współczesnej kulturze 2.2 Wzór sportowca idealnego 2.3 Modele wychowania sportowców 2.3.1. Popularne modele wychowania…

Wypowiedzi ustne i pisemne w edukacji wczesnoszkolnej, poziom wiedzy nauczycieli 5/5 (12)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Podstawowa terminologia w świetle literatury 1.1 Definicja i funkcje szkoły……….. 4 1.2 Edukacja……….. 8 1.3 Rola nauczyciela w procesie edukacji ………..12 Rozdział II Formy wypowiedzi w edukacji wczesnoszkolnej w ujęciu definicyjnym 2.1 Charakterystyka środowiska szkolnego – edukacja wczesnoszkoln……….. 18 2.2 Formy wypowiedzi ………..21 2.2.1 Wypowiedz ustna ………..22…

Modele wychowania sportowców w Polsce i w Chinach. Analiza wybranych wypowiedzi medialnych, dziel filmowych i literatury naukowej 4.38/5 (24)

Przez administrator

Rozdział 1. Powstanie i przemiany koncepcji wychowania fizycznego 1.1. Sport w prehistorii jako element przetrwania 1.2. Kultura fizyczna w antycznej Grecji i Rzymie 1.3. Profesjonalizacja sportu Rozdział 2. Wychowanie sportowców w dzisiejszej kulturze 2.1 Sport we wspólczesnej kulturze 2.2 Wzór sportowca idealnego 2.3 Modele wychowania sportowców 2.3.1. Popularne modele wychowania…