Tag: znaczenie

Znaczenie hydro atrakcji w rozwoju turystycznym Żuław Wiślanych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

1. Wstęp ……….3 1.1. Cel i zakres pracy……… 3 1.2. Metody badań ………4 2. Charakterystyka fizyczno-geograficzna Żuław Wiślanych 2.1. Położenie geograficzne ………6 2.2. Budowa geologiczna i rzeźba terenu……… 8 2.3. Warunki klimatyczne ………16 2.3.1. Temperatura powietrza……… 16 2.3.2. Opady atmosferyczne ………18 2.4. Uwarunkowania hydrograficzne i hydrologiczne obszaru ………19 3. Zabudowa…

Znaczenie rajów podatkowych dla systemu podatkowego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Wysokość opodatkowania jako determinanta zachowania podatników 1.1. Polityka podatkowa państwa ………..6 1.2. Wpływ wysokości obciążeń podatkowych na decyzje podejmowane przez podatników ………..9 1.3. Międzynarodowy aspekt opodatkowania dochodów ………..13 Rozdział II Funkcjonowanie rajów podatkowych 2.1. Charakterystyka rajów podatkowych ………..17 2.2. Funkcjonowanie spółek offshore w rajach podatkowych ………..21 2.3…

Znaczenie mediów w wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym w opiniach rodziców i wychowawców Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..6 Rozdział I Charakterystyka rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 1.1. Rozwój fizyczny i umiejętności motoryczne ………..9 1.2. Rozwój procesów poznawczych ………..10 1.3. Rozwój emocjonalny ………..17 1.4. Rozwój społeczny……….. 20 1.5. Czynniki warunkujące rozwój dziecka w wieku przedszkolnym……….. 23 Rozdział II Media w świetle literatury 2.1. Media – terminologia……….. 26 2.2.…

Znaczenie bajkoterapii w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 5/5 (4)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Bajkoterapia a dziecko w wieku przedszkolnym 1.1 Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.2 Wpływ rodziny na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym 1.3 Pojęcie biblioterapii i bajkoterapii 1.4 Rola bajki w życiu dziecka 1.5 Rodzaje bajek terapeutycznych 1.6 Przebieg zajęć bajkoterapeutycznych 1.7 Zalety i wady bajkoterapii Rozdział 2…

Znaczenie marketingu internetowego w tworzeniu wizerunku firmy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział I Charakterystyka marketingu internetowego 1.1. Pojęcie marketingu internetowego……….. 6 1.2. Rys historyczny ………..9 1.3. Istota sieci Internet………..10 1.4. Rola marketingu internetowego ………..12 1.5. Sposoby komunikacji w Internecie ………..16 Rozdział II Media społecznościowe 2.1 Geneza i rozwój mediów ………..25 2.2 Pojęcie mediów społecznościowych……….. 28 2.3. Reklama w Internecie ………..33…

Znaczenie visual merchandasingu w sprzedaży Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Charakterystyka branży odzieżowej 1.1. Rynek odzieżowy w Polsce ……….7 1.2. Rola e-commerce, wielokanałowość i omnikanałowość w sprzedaży odzieży………. 8 1.3. Zachowania e-konsumentów………. 13 1.4. Znaczenie marketingu sensorycznego………. 13 1.5. Rola influencera ……….15 Rozdział 2 Rola i znaczenie sprzedawcy 2.1. Cechy skutecznego sprzedawcy ……….18 2.2. Czynniki wpływające na…

Znaczenie Internetu w działalności marketingowej przedsiębiorstwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Marketing w Internecie 1.1. Ogólne pojęcie marketingu 1.2. Internet jako nowe środowisko dla marketingu 1.2.1. Powstanie i rozwój Internetu 1.2.2. Rozwój Internetu w Polsce 1.3. Technologie internetowe wykorzystywane w marketingu Rozdział II Metodologia badań 2.1. Przedmiot i cel badań 2.2. Problemy badawcze 2.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze…

Znaczenie czynników płacowych i pozapłacowych w procesie motywowania pracowników Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Istota i formy motywacji 1.1. Pojęcie oraz istota motywacji………. 6 1.2. Teorie motywacji ……….11 1.3 Typologia czynników motywujących pracowników ……….18 1.4 Typologia czynników demotywujących pracowników………. 23 Rozdział II Metody i narzędzia motywowania pracowników 2.1 Metody motywowania pracowników – ZPC………. 27 2.2 Materialne narzędzia motywowania………. 34 2.3 Niematerialne…

Znaczenie czynników płacowych i pozapłacowych w procesie motywowania pracowników Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Istota i formy motywacji 1.1. Pojęcie oraz istota motywacji………. 6 1.2. Teorie motywacji ……….11 1.3 Typologia czynników motywujących pracowników ……….18 1.4 Typologia czynników demotywujących pracowników………. 23 Rozdział II Metody i narzędzia motywowania pracowników 2.1 Metody motywowania pracowników – ZPC………. 27 2.2 Materialne narzędzia motywowania………. 34 2.3 Niematerialne…

Referendum ogólnopolskie i jego znaczenie dla demokracji Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Referendum jako element demokracji 1.1. Pojęcie referendum ………..5 1.2. Rodzaje referendów ………..8 1.3. Zasięg referendów ………..11 1.4. Miejsce referendum w demokracji ………..12 1.5. Praktyka referendalna w Polsce przed 1989 rokiem……….. 16 1.5.1. Referenda w II Rzeczypospolitej ………..16 1.5.2. Referendum z 1946 roku ………..17 1.5.3. Referendum z 1987…

Znaczenie informacji w Logistyce Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I Informacja jako kategoria ekonomiczna i społeczna 1.1. Charakterystyka informacji …………5 1.2. Rola informacji w zarządzaniu …………8 1.3. Informacja jako produkt rynkowy …………14 Rozdział II Cele zarządzania Logistyką 2.1. Systemy logistyczne …………20 2.2. Istota zarządzania logistyką………… 24 2.3. Strategie logistyczne………… 30 Rozdział III Informacja jako system wsparcia w…

Znaczenie visual merchandasingu w sprzedaży Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………5 Rozdział 1 Charakterystyka branży odzieżowej 1.1. Rynek odzieżowy w Polsce ………7 1.2. Rola e-commerce, wielokanałowość i omnikanałowość w sprzedaży odzieży……… 8 1.3. Zachowania e-konsumentów ………13 1.4. Znaczenie marketingu sensorycznego……… 13 1.5. Rola influencera ………15 Rozdział 2 Rola i znaczenie sprzedawcy 2.1. Cechy skutecznego sprzedawcy……… 18 2.2. Czynniki wpływające na…

Znaczenie formowania i mocowania ładunków w funkcjonowania firmy transportowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział I Miejsce transportu w gospodarce 1.1. Pojęcie i istota transportu drogowego………. 6 1.2. Klasyfikacja i rodzaje transportu drogowego ……….11 1.3. Wpływ transportu na rozwój gospodarki i charakterystyka potrzeb transportowych………. 14 1.4 Specyfika przedsiębiorstwa transportowego ……….18 Rozdział II Zakres działania, przebiegu i pozycja firmy w branży 2.1. Potencjał i…

Znaczenie marki w budowaniu firmy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Znaczenie promocji w kreowaniu wizerunku 1.1. Pojęcie promocji i promotion mix 1.2. Funkcje promocji 1.3. Zachowania konsumentów na rynku Rozdział II Marka i jej znaczenie na rynku 2.1. Pojęcie i istota marki 2.2. Znaczenie marki jako narzędzia kreowania sprzedaży 2.3. Sposoby kreowania marki Rozdział III Rola marki…

Znaczenie visual merchandasingu w sprzedazy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstep………5 Rozdzial 1 Charakterystyka branzy odziezowej 1.1. Rynek odziezowy w Polsce ………7 1.2. Rola e-commerce, wielokanalowosc i omnikanalowosc w sprzedazy odziezy……… 8 1.3. Zachowania e-konsumentów ………13 1.4. Znaczenie marketingu sensorycznego……… 13 1.5. Rola influencera ………15 Rozdzial 2 Rola i znaczenie sprzedawcy 2.1. Cechy skutecznego sprzedawcy……… 18 2.2. Czynniki wplywajace na…

Znaczenie terapii zajeciowej dla niepelnosprawnych podopiecznych z ubezwlasnowolnieniem sadowym realizowanej na warsztatach terapii zajeciowej 4.83/5 (35)

Przez administrator

Wstep Rozdzial I Ubezwłasnowolnienie osoby dorosłej I.1 Sens ubezwłasnowolnienia I.2 Ubezwlasnowolnienie w przepisach prawa I.3 Pojęcie opiekuna prawnego i sprawowania opieki I.4 Obowiazki wynikajace ze sprawowania opieki nad osoba ubezwłasnowolniona Rozdzial II Niepełnosprawność jako problem spoleczny II.1 Definicje niepelnosprawnosci na podstawie literatury przedmiotu II.2 Rola i zadania Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób…

Programmatic Advertising – znaczenie, możliwości i szanse rozwoju w opinii wydawcy Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………. 4 Rozdział I Ekosystem programmatic 1. Geneza Programmatic ……….7 1.1 Pojęcie i istota Programmatic ……….8 1.2 Real Time Bidding ……….10 1.3 Najważniejsze komponenty Ekosystemu Programmatic ……….12 1.3.1 Ad Exchange ……….12 1.3.2 Demand-Side Platform ……….14 1.3.3 Supply-Side Platform ……….15 Rozdział II Dominująca pozycja modelu programmatic w zakupie reklamy cyfrowej 2.…

Znaczenie terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych podopiecznych z ubezwłasnowolnieniem sądowym realizowanej na warsztatach terapii zajęciowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Ubezwłasnowolnienie osoby dorosłej I.1 Sens ubezwłasnowolnienia I.2 Ubezwłasnowolnienie w przepisach prawa I.3 Pojęcie opiekuna prawnego i sprawowania opieki I.4 Obowiązki wynikające ze sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną Rozdział II Niepełnosprawność jako problem społeczny II.1 Definicje niepełnosprawności na podstawie literatury przedmiotu II.2 Rola i zadania Państwowego Funduszu Rehabilitacji…

Znaczenie nowych form bankowości w procesach zakupowych produktów bankowych Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

I Rozdział Rozwój technologii komunikacyjnych w procesach tworzenia i sprzedaży produktów finansowych 1. Technologia informacyjna i jej znacznie 2. Innowacyjne formy produktów finansowych tworzonych w oparciu o rozwój technologiczny 3. Internet w procesie sprzedaży produktów bankowych 4. Kierunki rozwoju bankowości elektronicznej II Rozdział Charakterystyka struktury systemu bankowego w Polsce 1.1…

Rola i znaczenie pośredników w kanale dystrybucji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………..3 Rozdział 1 Logistyka dystrybucji 1.1. Definicja dystrybucji…………..5 1.2. Kanał dystrybucji i jego znaczenie…………..10 1.3. Klasyfikacja kanałów dystrybucji…………..14 1.4. Funkcje logistyki dystrybucji…………..21 1.5. Zarządzanie logistyką dystrybucji…………..24 Rozdział 2 Pośrednicy w kanale dystrybucji 2.1. Miejsce pośredników w strukturze kanału dystrybucji…………..30 2.2. Charakterystyka pośredników…………..35 2.3. Wpływ pośredników na efektywność dystrybucji…………..40 Rozdział 3…

Znaczenie kompetencji zawodowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem rodzinnym na wybranych przykładach 4.36/5 (14)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Specyfika zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym 1.1. Pojęcie przedsiębiorstw rodzinnych w literaturze przedmiotu………..4 1.2. Misja, wizja i cele strategiczne firmy rodzinnej………..7 1.3. Rola przedsiębiorstw rodzinnych w gospodarce rynkowej………..10 1.3.1. Firmy rodzinne w Ameryce Północnej………..11 1.3.2. Firmy rodzinne w Ameryce Południowej………..11 1.3.3. Firmy rodzinne w Europie……….. 11 1.3.4. Firmy rodzinne…

Znaczenie Funduszy UE dla rozwiązania problemów rynku pracy na przykładzie powiatu oświęcimskiego 3.76/5 (21)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Bezrobocie-charakterystyka zjawiska 1.1 Pojęcie i rodzaje bezrobocia 1.2 Przyczyny bezrobocia 1.3 Skutki bezrobocia 1.4 Sytuacja kobiet na rynku pracy 1.5 Narzędzia walki z bezrobociem Rozdział 2 Polityka Unii Europejskiej i wdrażanie polityki spójności w Polsce 2.1 Polityka Rozwoju Regionalnego i fundusze strukturalne UE 2.2 Realizacja polityki spójności…

Znaczenie dzieciństwa w świadomości rodziców Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp ……….3 Rozdział I Teoretyczne podstawy problematyki pracy 1. Znaczenie dzieciństwa ……….5 1.1 Pojęcie dzieciństwa ……….5 1.2 Etapy rozwoju dziecka……….9 1.3 Style i systemy wychowania w rodzinie……….13 2. Znaczenie dzieciństwa w społeczeństwie na przestrzeni lat……….18 2.1 Ujęcie historyczne dzieciństwa……….18 3. Dzieciństwo we współczesności……….24 3.1 Sytuacja dzieci w świecie współczesnym……….24 3.2…

Znaczenie podatku od towarów i usług dla budżetu państwa Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług 1. Geneza, pojęcie i rola VAT dla Budżetu Państwa 2. Podmioty podlegające opodatkowaniu 3. Przedmiotowy zakres opodatkowania 4. Podmiotowe i przedmiotowe zwolnienia z opodatkowania Rozdział 2 Funkcjonowanie podatku od towarów i usług 1. Rodzaje dokumentów księgowych a)…

Rola, znaczenie reklamy politycznej i kampanii wyborczej na preferencje wyborcze i wyniki wyborów. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………5 Rozdział 1 Główne zagadnienia marketingu politycznego, reklamy politycznej i Public Relations 1.1 Reklama- definicja…………6 1.1.1. Cele i funkcje reklamy…………7 1.1.2. Skuteczność reklamy…………10 1.1.3. Podział reklamy…………12 1.2 Reklama polityczna…………18 1.2.1 Typy reklamy politycznej…………20 1.2.2 Rodzaj politycznej reklamy telewizyjnej…………20 1.2.3 Reklama w procesie komunikowania politycznego…………23 1.3 Marketing w polityce…………27 1.4 Budowanie…