Źródła finansowania sektora usług turystycznych w Polsce.

Wstęp Rozdzial 1. Charakterystyka sektora usług turystycznych w Polsce 1.1. Usluga turystyczna jako produkt marketingowy 1.1.1. Pojecie usługi turystycznej 1.1.2. Cechy usług turystycznych 1.2. Uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce 1.3. Rola usług turystycznych w Polsce 1.4. Turystyka zdrowotna w Więcej

Źródła finansowania inwestycji infrastrukturalnych w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie gminy XYZ w latach 2008-2010.

Wstęp 1. Cel, przedmiot, zakres i metodyka pracy 2. Podstawy przygotowania i realizacji inwestycji w jednostkach samorządu terytorialnego 2.1. Definicja inwestycji infrastrukturalnych i ich podzial 2.2. Planowanie rozwoju gminy 2.3. Źródła finansowania inwestycji 2.4. Zadania gminy i jej kompetencje 2.5. Więcej

Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw.

Wstęp Rozdzial I Istota funkcjonowania małych i srednich przedsiebiorstw 1.1 Male i srednie przedsiębiorstwa a przedsiebiorca, przedsiebiorczosc – analiza teoretyczna 1.2 Male i srednie przedsiębiorstwa a ich funkcjonowanie w gospodarce rynkowej 1.3 Wpływ małych i srednich przedsiebiorstw na ograniczanie bezrobocia Więcej

Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce

Wstęp………4 Rozdzial I. Male i srednie przedsiębiorstwa jako glówny podmiot zycia gospodarczego 1.1. Pojecie i klasyfikacja przedsiebiorstw……… 5 1.2. Cechy małych i srednich przedsiebiorstw……… 10 1.3. Rozwój małych i srednich przedsiebiorstw oraz znaczenie w rozwoju gospodarczym Polski ………10 Rozdzial II. Więcej

Źródła finansowania spółek prawa handlowego na przykładzie spółki akcyjnej XYZ.

I. Wstęp Rozdzial 1. Istota i struktura kapitalu. Rozdzial 2. Kapital wlasny. 2.1. Kapital akcyjny. 2.2. Podwyzszanie i obnizanie kapitału akcyjnego. Rozdzial 3. Kapital obcy. 3.1. Finansowanie dlugoterminowe. 3.1.1. Dlugoterminowe kredyty bankowe i pozyczki. 3.1.2. Emisja obligacji jako alternatywa dla Więcej

Źródła finansowania przedsiebiorstw na przykładzie banku XYZ.

Rozdzial I. Charakterystyka banku XYZ 1.1 Działalność banku XYZ 1.2 Kapital akcyjny banku XYZ Rozdzial II. Charakterystyka kredytów gospodarczych 2.1 Klasyfikacja kredytów 2.2 Procedury kredytowe 2.3 Zabezpieczenie splaty kredytu Rozdzial III. Źródła dlugoterminowego i krótkoterminowego finansowania zewnetrznego przedsiebiorstw 3.1 Istota Więcej

Źródła finansowania przedsiebiorstw na przykładzie XYZ.

Wstęp ……….. 4 Rozdzial 1. Finansowanie przedsiębiorstwa 1.1. Istota procesów finansowania ……….. 6 1.2. Rodzaje finansowania wykorzystywanego w przedsiębiorstwie ……….. 10 1.3. Struktura terminowa finansowania przedsiębiorstwa ……….. 12 1.4. Kapitaly wlasne i obce w finansowaniu przedsiębiorstwa ……….. 19 1.4.1. Czynniki Więcej

Źródła finansowania małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce.

Wstęp Rozdzial I. Ogólne problemy rozwoju małych i srednich przedsiebiorstw w Polsce 1.1. Pojecie malego sredniego przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej i Polsce……. 4 1.2. Znaczenie małych i srednich przedsiebiorstw w rozwoju Polski w latach 2007-2010……. 11 Rozdzial II Finansowanie działalności Więcej