Tag: zwalczania

Korupcja jako problem XXI wieku oraz metody jej zwalczania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp i cel pracy…………3 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne 1.1. Historia korupcji …………5 1.2. Definicje i zjawisko korupcji …………8 1.3. Formy korupcji …………18 Rozdział 2 Uwarunkowania i konsekwencje korupcji 2.1. Czynniki przyczynowe korupcji …………22 2.2. Konsekwencje korupcji …………25 2.3. Formy walki z korupcją …………32 Rozdział III Społeczeństwo obywatelskie a korupcja 3.1…

Korupcja jako problem XXI wieku oraz metody jej zwalczania Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp i cel pracy…………3 Rozdział 1 Zagadnienia wstępne 1.1. Historia korupcji …………5 1.2. Definicje i zjawisko korupcji …………8 1.3. Formy korupcji …………18 Rozdział 2 Uwarunkowania i konsekwencje korupcji 2.1. Czynniki przyczynowe korupcji …………22 2.2. Konsekwencje korupcji …………25 2.3. Formy walki z korupcją …………32 Rozdział III Społeczeństwo obywatelskie a korupcja 3.1…

Systemy zwalczania przestępczości gospodarczej przez Policję Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Przestępczość — charakterystyka zjawiska 1.1 Pojęcie przestępczości 1.2 Podstawy prawne zwalczania przestępczości Rozdział II Rola Policji w systemie zwalczania przestępczości gospodarczej 2.1 Specyfika przestępczości gospodarczej 2.2. Uprawnienia i obowiązki Policji w zakresie zwalczania przestępczości 2.3 Sposoby zwalczania przestępczości gospodarczej przez Policję 2.4. Programy profilaktyczne i strategie prowadzone…

Efektywność służb w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………2 Rozdział I Charakterystyka przestępczości narkotykowej 1.1. Pojęcie narkomanii, narkotyku oraz przestępczości narkotykowej……… 5 1.2. Geneza rozwoju przestępczości narkotykowej w Polsce ………8 1.3. Dystrybucja narkotyków ………11 1.4. Istota przestępczości narkotykowej w Polsce ………13 1.5. Zorganizowana przestępczość narkotykowa……… 17 Rozdział II Wybrane zagadnienia prawne odpowiedzialności za przestępstwa związane z narkotykami 2.1.…

Zadania Policji w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp………..5 Rozdział I Geneza policji polskiej – rys historyczny. 1.1. Policja Państwowa 1919-1939………..7 1.2. Policja Polska Generalnego Gubernatorstwa 1939- 1944………..12 1.3. Milicja Obywatelska w Polsce ludowej okresu 1944- 1990………..14 1.4. Policja w Polsce po transformacji ustrojowej po 1990………..18 Rozdział II Prawne aspekty działania Policji. 2.1. Pojęcie Bezpieczeństwa wewnętrznego kraju………..30 2.2.…

Współpraca państw w celu zwalczania przejawów terroryzmu. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I. Zjawisko terroryzmu oraz jego charakterystyka………… 5 1.1 Pojęcie oraz istota terroryzmu i terroru 1.2 Przesłanki terroryzmu 1.3 Odmiany terroryzmu Rozdział II. Międzynarodowa walka z grupami terrorystycznymi…………22 2.1 Unia Europejska wobec fali zagrożeń terrorystycznych 2.2 Rola ONZ w kreowaniu Światowego bezpieczeństwa 2.3 Działania antyterrorystyczne 2.4 Kompetencje państwa oraz…

Międzynarodowa współpraca w zakresie zwalczania terroryzmu. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I. Specyfikacja terroryzmu 1.1. Pojęcie terroru i terroryzmu ………… 4 1.2. Cele terroryzmu 1.3. Rodzaje terroryzmu 1.4. Motywy działań terrorystycznych 1.5. Metody ataków terrorystycznych oraz strategia terroryzmu Rozdział II. Regulacje międzynarodowe dotyczące zwalczania terroryzmu………..23. 2.1. Konwencja o Ochronie Fizycznej Materiałów Jądrowych 2.2. Międzynarodowa Konwencja Przeciwko Braniu Zakładników 2.3.…

Międzynarodowa współpraca państw europejskich w zakresie zwalczania terroryzmu po roku 2001 4.67/5 (15)

Przez administrator

Wstęp………. 3 Rozdział 1. Zakres i specyfika terroryzmu 1.1. Terror i terroryzm ……….6 1.2. Cele terroryzmu ……….7 1.3. Rodzaje terroryzmu………. 9 1.4. Motywy działań terrorystycznych ……….10 1.5. Metody ataków terrorystycznych oraz strategia terroryzmu ……….12 1.6. Finansowanie terroryzmu i jego główni sponsorzy………. 14 Rozdział 2. Regulacje międzynarodowe dotyczące zwalczania terroryzmu w…

Zjawisko bezrobocia w Polsce w latach 2004-2014 oraz metody jego zwalczania. 4.35/5 (17)

Przez administrator

Wstęp ………..4 Rozdział 1. Bezrobocie, jego rodzaje oraz skutki……….. 6 1.1. Pojęcie zjawiska bezrobocia……….. 7 1.2. Rodzaje oraz przyczyny występowania bezrobocia ………..13 1.3. Społeczne oraz ekonomiczne skutki bezrobocia ………..19 Rozdział 2. Aktywne formy zwalczania bezrobocia w Polsce………..26 2.1. Pośrednictwo pracy i doradztwo zawodowe ………..27 2.2. Roboty publiczne i prace interwencyjne………..…

Wykorzystywanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w procesie zwalczania bezrobocia w latach 2011-2014 ( w powiecie płockim) 4.48/5 (21)

Przez administrator

Wstęp. Rozdział I Podstawowe definicje dotyczące runku pracy i bezrobocia 1. Podstawowe pojęcie związane z rynkiem pracy ………. 3 2. Definicja i klasyfikacja bezrobocia………. 9 3. Bezrobocie w sytuacji równowagi i nierównowagi na rynku pracy……….. 14 3.1 Ujęcie neoklasyczne bezrobocia……….. 14 3.2 Ujęcie keynesistowskie bezrobocia……….. 15 4. Bezrobocie jako negatywne…

Przestępczość zorganizowana – definicja, istota, formy oraz metody zwalczania 4.5/5 (22)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Podstawowa terminologia dotycząca przestępczości zorganizowanej w literaturze przedmiotu 1.1. Geneza i istota przestępczości zorganizowanej 1.2. Pojęcie i definicja przestępczości zorganizowanej 1.3. Kształtowanie się wybranych grup przestępczych w Polsce i na Świecie i ich charakterystyka Rozdział 2 Formy i metody działania zorganizowanych grup przestępczych 2.1. Rodzaje i formy…

Struktura Zorganizowanej Grupy Przestępczej oraz Metody Jej Zwalczania 4.38/5 (24)

Przez administrator

Wstęp…………3 Cel pracy…………3 Opis podjętych działań…………3 Rozdział 1 Definicja zorganizowanej grupy przestępczej…………3 Rozdział 2 Budowa organizacji przestępczych…………5 Rozdział 3 Czynniki utrudniające zwalczanie przestępczości zorganizowanej…………7 3.1 Polityczne…………8 3.2 Społeczne…………8 3.3 Prawne…………9 Rozdział 4 Metody zwalczania grup przestępczych…………11 Wnioski…………14 Streszczenie pracy…………14 Bibliografia…………15 Oceń

Zadania Policji w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej na przykładzie Komendy Miejskiej w Łodzi 4.5/5 (22)

Przez administrator

Wstęp…..3 Rozdział 1 Istota bezpieczeństwa państwa. 1.1. Pojęcie i cele bezpieczeństwa państwa…..5 1.2. Organizacja systemu bezpieczeństwa państwa…8 1.3. Bezpieczeństwo wewnętrzne….12 1.4. Narkotyki jako zagrożenie bezpieczeństwa….15 Rozdział 2 Policja i jej zadania w systemie bezpieczeństwa. 2.1. Geneza i etapy rozwoju Policji…22 2.2. Struktura organizacyjna Policji…..24 2.3. Zadania i kompetencje Policji…..30 2.4.…

System zwalczania przestępczości zorganizowanej w Polsce 4.6/5 (15)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Przestępczość zorganizowana – definicje i istota 1. Definicje przestępczości zorganizowanej 2. Geneza przestępczości zorganizowanej na świecie 3. Początki przestępczości zorganizowanej w Polsce 4. Zorganizowane struktury przestępcze w Polsce Rozdział 2 Rodzaje przestępczości zorganizowanej 1. Zorganizowana przestępczość pseudokibiców 2. Wymuszanie okupów 3. Fałszownie pieniędzy i dokumentów 4. Handel…

Polityczne i prawne aspekty zwalczania terroryzmu po 11 września 2001roku 5/5 (9)

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział I Współczesne zwalczanie terroryzmu 1.1. Tworzenie bezpieczeństwa USA przed terroryzmem po 11 września 2001 roku……….. 7 1.2. Europa i Unia Europejska tworzenie bezpieczeństwa przed terroryzmem po 11 września 2001 roku………. 16 1.3. Obecne działania polityczne UE w walce z terroryzmem……….. 18 1.3.1. Europejska Strategia Bezpieczeństwa………. 18 1.3.2. Deklaracja…

Przestępczość zorganizowana i metody jej zwalczania w Polsce 5/5 (8)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Definicja i geneza zjawiska przestępczości zorganizowanej 1.1 Sposoby definiowania zjawiska przestępczości zorganizowanej 1.1.1 Problemy zdefiniowania przestępczości zorganizowanej na świecie 1.1.2 Definiowanie zjawiska przestępczości zorganizowanej w Polsce 1.2 Geneza przestępczości zorganizowanej 1.2.1 Mafia sycylijska jako pierwowzór organizacji przestępczych 1.2.2 Rozwój zjawiska przestępczości zorganizowanej na przykładzie USA 1.3 Charakterystyka…

Metody zwalczania grzybowych chorób róz w latach 2007-2008r. 4.13/5 (23)

Przez administrator

Wstęp, cel pracy………..1 Rozdział 1. Ogólna charakterystyka grzybów róz. 1.1. Budowa grzybów………..4 1.2. Fizjologia………..5 1.3. Grzyby jako fitopatogeny………..7 1.4. Przebieg choroby (patogeneza)………..8 Rozdział 2. Charakterystyka najwazniejszych chorób róz wywolanych przez grzyby. 2.1. Maczniak wlasciwy (prawdziwy ) róz. ………..10 2.2. Maczniak rzekomy………..12 2.3. Rdza róz………..15 2.4. Szara plesn………..16 2.5. Werticillioza………..20 2.6.…

Wspólpraca panstw w celu zwalczania przejawów terroryzmu. 4.43/5 (44)

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I. Zjawisko terroryzmu oraz jego charakterystyka………… 5 1.1 Pojęcie oraz istota terroryzmu i terroru 1.2 Przeslanki terroryzmu 1.3 Odmiany terroryzmu Rozdział II. Miedzynarodowa walka z grupami terrorystycznymi…………22 2.1 Unia Europejska wobec fali zagrozen terrorystycznych 2.2 Rola ONZ w kreowaniu Swiatowego bezpieczenstwa 2.3 Działania antyterrorystyczne 2.4 Kompetencje państwa oraz…

Miedzynarodowa wspólpraca w zakresię zwalczania terroryzmu. 4.26/5 (46)

Przez administrator

Wstęp…………3 Rozdział I. Specyfikacja terroryzmu 1.1. Pojęcie terroru i terroryzmu ………… 4 1.2. Cele terroryzmu 1.3. Rodzaje terroryzmu 1.4. Motywy dzialan terrorystycznych 1.5. Metody ataków terrorystycznych oraz strategia terroryzmu Rozdział II. Regulacje międzynarodowe dotyczace zwalczania terroryzmu………..23. 2.1. Konwencja o Ochronie Fizycznej Materialów Jadrowych 2.2. Miedzynarodowa Konwencja Przeciwko Braniu Zakladników 2.3.…

Zjawisko bezrobocia w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej w latach 2000 – 2013 oraz metody jego zwalczania 4.21/5 (58)

Przez administrator

Wstęp……….5 Rozdział 1 Ogólna charakterystyka bezrobocia 1.1 Pojęcie i definicja bezrobocia……….. 7 1.2 Pojecia zwiazane z bezrobociem……….. 8 1.3 Przyczyny bezrobocia………. 10 1.4 Rodzaje bezrobocia……….. 11 1.5 Skutki bezrobocia……….. 13 1.5.1 Psychologiczne skutki bezrobocia……….13 1.5.2 Społeczne skutki bezrobocia ……….14 1.5.3 Ekonomiczne skutki bezrobocia ……….15 Rozdział 2 Struktura bezrobocia wedlug róznych…

Aktywne formy zwalczania bezrobocia 4.3/5 (53)

Przez administrator

Wstęp……….. 4 Rozdział I Charakterystyka bezrobocia podstawy teoretyczne. 1. Pojęcie i istota bezrobocia……….. 8 2. Przyczyny bezrobocia……….. 11 3. Rodzaje bezrobocia………..13 4. Skutki i znaczenie bezrobocia……….. 17 Rozdział II Ewolucja polskiej polityki rynku pracy. 1. Cele i instrumenty polityki rynku pracy……….20 2. Publiczne służby zatrudnienia jako podmioty realizujace Europejska Strategie…

Aktywne formy zwalczania bezrobocia i ich efektywnosc na przykładzie działalności UP w XYZ. 4.31/5 (49)

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział I Aktywne formy zwalczania bezrobocia………6 1.1. Prace interwencyjne………7 1.2. Roboty publiczne………9 1.3. Kredyty i pozyczki dla osób bezrobotnych na prowadzenie działalności gospodarczej lub utworzenie nowego miejsca pracy………11 Rozdział II Aktywizacja zawodowa absolwentów………16 2.1. Program 'Pierwsza Praca’ ………17 2.2. Staze, umowy absolwenckie………21 2.3. Centrum Informacji Zawodowej i Zatrudnienia………24 Rozdział…