Tag: zzl

Postrzeganie i ocena policji przez mieszkańców miasta XYZ 4.17/5 (30)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Bezpieczeństwo publiczne – istota i znaczenie 1.1. Pojęcie bezpieczeństwa publicznego………. 4 1.2. Zagrożenia bezpieczeństwa publicznego………. 7 1.3. Najważniejsze instytucje stojące na straży bezpieczeństwa publicznego………. 9 Rozdział 2 Policja kluczową instytucją dbającą o bezpieczeństwo publiczne 2.1. Struktura organizacyjna…

Ocena istniejącego stanu kultury organizacyjnej w dwóch wybranych firmach rodzinnych – analiza porównawcza 4.14/5 (35)

Przez administrator

Wstęp……….3 Rozdział 1 Definicja, istota i uwarunkowania firm rodzinnych 1.1 Istota i znaczenie przedsiębiorczości……….6 1.2. Definicja i istota przedsiębiorstwa rodzinnego………. 10 1.3. Geneza rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce………. 16 1.4. Modele, typy i rodzaje przedsiębiorstw rodzinnych………. 18 1.5. Znaczenie i…

Projekt usprawnień procesu logistyki magazynowej 4.59/5 (17)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Koncepcja i rozwój logistyki oraz magazyn jako element system logistycznego 1.1. Podstawowe pojęcia dotyczące logistyki 1.2. Magazyn, zapasy i logistyka magazynowa 1.3. Metody poprawy efektywności magazynowego procesu logistycznego 1.3.1. Outsourcing logistyki 1.3.2. Inteligentny magazyn 1.3.3. Systemy RFID…

Analiza i implementacja usprawnień przedsiębiorstw sektora przekąsek (chipsy) 4.09/5 (33)

Przez administrator

Wstęp Rozdział 1 Teoretyczne podstawy zarządzania przedsiębiorstwem 1.1. Charakterystyka podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania 1.2. Podejście do zarządzania 1.3. Wybrane koncepcje zarządzania 1.3.1. TQM 1.3.2. Lean Management Rozdział 2 Specyfika funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych sektora przekąsek 2.1. Ogólne wiadomości o specyfice funkcjonowania…

Rola analizy kosztów w procesie podejmowania decyzji (PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.) 4.2/5 (25)

Przez administrator

Wprowadzenie………..3 Rozdział I Analiza kosztów w działalności przedsiębiorstwa 1.1. Analiza kosztów jako element analizy ekonomicznej………..4 1.2. Rola oraz podstawowe cechy analizy kosztów………..7 1.3. Rodzaje i zakres analizy kosztów przedsiębiorstwa………..9 1.4. Źródła informacji na potrzeby analizy kosztów………..13 Rozdział II Metody analizy…

Cyberprzestrzeń jako obszar wyzwań i zagrożeń militarnych 4.13/5 (24)

Przez administrator

Wstęp………..4 Rozdział 1 Uwarunkowania bezpieczeństwa cyberprzestrzeni 1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu problematyki cyberprzestrzeni……….. 8 1.2. Ograniczenia bezpieczeństwa cybernetycznego……….. 11 1.3. Bezpieczeństwo cyberprzestrzeni w wybranych krajach ………..14 Rozdział 2 Wyzwania i zagrożenia w cyberprzestrzeni 2.1. Wyzwania stojące przed działaniami w cyberprzestrzeni………..…

Rola komunikacji w efektywnym zarządzaniu organizacją 4.38/5 (21)

Przez administrator

Wstęp………4 Rozdział 1 Kompleksowy wymiar komunikacji 1.1 Definicja, cechy i funkcje komunikowania……… 6 1.2 Formy komunikowania ………11 1.3 Bariery w komunikowaniu się……… 20 1.4 Nowe media w komunikowaniu społecznym ………24 Rozdział 2 Komunikacja w organizacji 2.1 Istota i znaczenie komunikacji…