Tanatoturystyka–od obrzędów i wierzeń, do zjawiska turystyki w przestrzeni śmierci Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 czerwca 2020 0 Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział I
Teoretyczne wprowadzenie do tematyki pracy

1.1. Ujęcie religijne i biologiczne śmierci-podstawowa terminologia………. 5
1.2. Obrazowanie postrzegania śmierci oraz pogrzebowe obrzędy w różnych rejonach świata………. 9
1.3. Dark turism i tanatoturystyka oraz interpretacje turystyki w przestrzeni śmierci……….20

Rozdział 2
Geografia dziedzictwa kulturowego w przestrzeni śmierci

2.1. Geograficzna typologia miejsc w uprawianiu turystyki………. 24
2.2. Rodzaje obiektów tanatoturystycznych, przedmiotów zainteresowania turysty oraz formy pochówków zmarłych………. 25

Rozdział 3
Oś czasu od prehistorii do religii w czasach nowożytnych.

3.1. Prehistoria i ich wierzenia, a współczesne praktykowanie religii………. 29
3.2. Symbolika cmentarzy i grobów elementem zainteresowania turystycznego………. 33

Podsumowanie………. 38
Bibliografia………. 40
Netografia ……….41
Indeks zdjęć………. 42
Streszczenie………. 43

Oceń