Tarnopol – dawne polskie miasto od czasów II Wojny Światowej do dziś Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp………..3

Rozdział I
Przeobrażenia polityczne Tarnopola po wybuchu II Wojny Światowej w okresie okupacji

1. Miasto Tarnopol po wybuchu II wojny światowej i ewakuacja władz polskich……….. 4
2. Zajęcie miasta przez wojska radzieckie i reżim tzw. pierwszych Sowietów……….. 7
3. Wybuch wojny niemiecko-radzieckiej i niemiecka okupacja miasta ………..10
4. Ponownie zajęcie miasta przez wojska radzieckie i włączenie miasta do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej ………..14

Rozdział II
Przemiany demograficzne w Tarnopolu w pierwszych latach po ii Wojnie Światowej

1. Wysiedlenia ludności polskiej do Polski ………..16
2. Przyjazdy ludności ukraińskiej ewakuowanej z Polski ………..17
3. Ewakuacja polskich instytucji i dóbr kultury do Polski ………..20
4. Opustoszałe świątynie rzymskokatolickie. Zmiany w życiu religijnym ludności……….. 23

Rozdział III
Tarnopol – Współczesna stolica Podola

1. Ludność i gospodarka ………..29
2. Odbudowa duszpasterstwa rzymskokatolickiego po 1990 roku……….. 31
3. Rozwój towarzystw i organizacji polonijnych……….. 34

Rozdział IV
Zabytki historyczne

1. Kościoły i cerkwie……….. 36
2. Pomniki historyczne………..40
3. Cmentarze……….. 43

Zakończenie……….. 48
Wykaz źródeł i literatury ………..49
Wykaz rycin ………..53

Oceń