Techniki i formy pracy z uczniem zdolnym.


Wstęp

Rozdzial I.
Techniki i formy pracy z uczniem zdolnym w literaturze

1. Pojecie zdolnosci i uzdolnien
2. Etapy rozwoju dziecka
3. Zdolnosc, a samodzielnosc dziecka
4. Zdolnosc, a twórczosc dziecka
5. Techniki pracy z uczniem zdolnym
6. Formy pracy z uczniem zdolnym

Rozdzial II.
Techniki pracy z uczniem zdolnym w polskiej szkole

1. Zdolnosci dziecka w wieku szkolnym
2. Wspieranie rozwoju dziecka uzdolnionego
3. Jak pracowac z uczniem zdolnym?
4. Indywidualizacja i inne formy pracy w zakresię ksztalcenia
5. Wspólczesny nauczyciel stymulujacy rozwój uzdolnien dzieci i młodzieży

Zakończenie i wnioski koncowe
Bibliografia

Uwaga: Rozdzial I posiada przypisy tylko w pierwszym podpunkcie.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>