Telepraca jako elastyczna forma zatrudnienia 1/5 (1)

10 lutego 2020 0 Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Elastyczne prawo pracy

a) Elastyczne prawo pracy i flexicurity.
b) Elastyczność prawa pracy w kontekście realizacji polityki WLB.
c) Instrumenty elastycznego prawa pracy w Polsce.

Rozdział II
Telepraca – uwarunkowania faktyczne i normatywne

1. Geneza telepracy
2. Telepraca w prawie międzynarodowym
3. Telepraca w prawie europejskim
4. Telepraca w polskim prawie pracy
4.1. Pojęcie telepracy i telepracownika
4.2. Regulamin i porozumienie w sprawie telepracy
4.3. Umowa o pracę z telepracownikiem

Rozdział III
Elastyczność w telepracy

1. Określenie zasad wykonywania pracy przez telepracownika.
2. Miejsce wykonywania pracy przez telepracownika.
3. Określenie zasad porozumiewania się i sposobu potwierdzania obecności.
4. Elastyczność czasu pracy w telepracy.
5. Korzystanie ze sprzętu prywatnego przez telepracownika.
6. Kontrola telepracownika w miejscu pracy.
7. Telepraca a bhp.

Zakończenie
Bibliografia
Zestawienie spisów

Oceń