Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

30 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….2

Rozdział 1
Koncepcja elastycznych form zatrudnienia w (Polsce)

1.1. Podstawowe pojęcia i założenia ……….4
1.2. Przesłanki rozwoju elastycznych form zatrudnienia………. 8
1.3. Rodzaje i charakterystyka elastycznych form organizacji czasu pracy ……….13
1.4. Korzyści i ograniczenia związane z wykorzystaniem elastycznych form pracy dla pracodawców i pracowników ……….20

Rozdział 2
Telepraca jako nietypowa forma zatrudnienia

2.1. Geneza i rozwój (istota) telepracy………. 25
2.2. Formy organizacyjne telepracy ……….29
2.3. Telepraca w polskim prawie pracy ( Kodeksie pracy)………. 32
2.4. Rozwój telepracy na świecie( Psychologiczne zagrożenia telepracy) ……….36

Rozdział 3
Ocena telepracy jako nietypowej formy zatrudnienia- badanie własne

3.1. Metodyka badań empirycznych………. 41
3.2. Charakterystyka badanej populacji ……….41
3.3. Wyniki badań ……….45

Zakończenie ……….46
Bibliografia………. 47
Netografia ……….51
Spis tabel ……….52
Spis rysunków ……….53
Spis załączników ……….54

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto