Teoria hamowania. Diagnozowanie układów hamulcowych. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy


Wstęp

Rozdział 1.
Teoria hamowania

1.1 Ruch opóźniony bez hamowania
1.2 Hamowanie samochodu. Droga hamowania
1.3 Rozkład nacisków osi przy hamowaniu
1.4 Blokowanie kół
1.5 Skuteczność hamowania


Rozdzizał 2.
Diagnozowanie układu hamulcowego

2.1 Zakres diagnozowania
2.1.1 Określenie zakresu badań
2.1.2 Przeznaczenie i charakterystyka techniczno-eksploatacyjna układu
2.1.3 Wymagania eksploatacyjne
2.1.4 Warunki zdatności technicznej
2.1.5 Zakres stosowania instalacji powietrznych w pojazdach
2.1.6 Określenie zakresu diagnozowania instalacji powietrznych
2.1.7 Wymagania eksploatacyjne instalacji powietrznych
2.2 Parametry diagnostyczne i kryteria oceny stanu technicznego
2.2.1 Parametry dotyczące mechanizmu uruchamiającego hamulce
2.2.2 Parametry określające stan techniczny mechanizmów
hamulcowych
2.2.3 Parametry oceny skuteczności działania układu
2.2.3.1 Parametry uzyskiwane podczas prób drogowych (opóźnienie
hamowania)
2.2.3.2 Całkowita siła hamowania i parametry uzupełniające
2.2.3.3 Ocena stanu technicznego układu hamulcowego
2.2.4 Parametry dotyczące powietrznych układów przenoszących
2.2.4.1 Wartości ciśnień
2.2.4.2 Szczelność układu przenoszącego
2.2.4.3 Czas reakcji hamulców
2.2.5 Parametry charakteryzujące stan mechanizmów hamulcowych
powietrznych
2.2.6 Parametry oceny skuteczności działania układu
2.2.7 Parametry dotyczące określonych zespołów powietrznych
2.3 Metody diagnozowania
2.3.1 Diagnozowanie wstępne
2.3.2 Badania układu metodami stacjonarnymi
2.3.2.1 Badania diagnostyczne instalacji powietrznej
2.3.2.2 Badania diagnostyczne zespołów powietrznych (po
wymontowaniu z pojazdu)
2.3.2.3 Ocena skuteczności działania układu przez pomiar sił
hamowania
2.3.3 Metody trakcyjne oceny skuteczności działania hamulców


Rozdział 3.
Urządzenia diagnostyczne

3.1 Przyrządy do diagnozowania wstępnego
3.2 Urządzenia do diagnozowania układu w warunkach stacjonarnych
3.2.1 Przyrządy do badania instalacji powietrznej
3.2.1.1 Manometryczne zestawy diagnostyczne (przenośne)
3.2.1.2 Przyrządy do badania czasu reakcji hamulców
3.2.2 Uniwersalne stanowiska do badań zespołów
3.2.2.1 Stanowiska do badań sprężarek
3.2.2.2 Uniwersalne stanowiska do badań zespołów powietrznych
3.2.3 Przyrządy do sprawdzania urządzeń przeciwblokujących
3.2.4 Urządzenia do pomiaru sił hamowania
3.2.4.1 Urządzenia rolkowe z hydraulicznym układem pomiarowym
3.2.4.2 Urządzenia rolkowe z elektronicznym układem pomiarowym
3.3 Przyrządy do badań trakcyjnych hamulców
3.3.1 „Piąte koło”
3.3.2 Opóźnieniomierze

Podsumowanie
Bibliografia

Oceń