Teoria hamowania. Diagnozowanie ukladów hamulcowych.


Wstęp

Rozdzial 1.
Teoria hamowania

1.1 Ruch opózniony bez hamowania
1.2 Hamowanie samochodu. Droga hamowania
1.3 Rozklad nacisków osi przy hamowaniu
1.4 Blokowanie kól
1.5 Skutecznosc hamowania


Rozdzizal 2.
Diagnozowanie ukladu hamulcowego

2.1 Zakres diagnozowania
2.1.1 Okreslenie zakresu badan
2.1.2 Przeznaczenie i charakterystyka techniczno-eksploatacyjna ukladu
2.1.3 Wymagania eksploatacyjne
2.1.4 Warunki zdatnosci technicznej
2.1.5 Zakres stosowania instalacji powietrznych w pojazdach
2.1.6 Okreslenie zakresu diagnozowania instalacji powietrznych
2.1.7 Wymagania eksploatacyjne instalacji powietrznych
2.2 Parametry diagnostyczne i kryteria oceny stanu technicznego
2.2.1 Parametry dotyczace mechanizmu uruchamiajacego hamulce
2.2.2 Parametry okreslajace stan techniczny mechanizmów
hamulcowych
2.2.3 Parametry oceny skutecznosci działania ukladu
2.2.3.1 Parametry uzyskiwane podczas prób drogowych (opóznienie
hamowania)
2.2.3.2 Calkowita sila hamowania i parametry uzupelniajace
2.2.3.3 Ocena stanu technicznego ukladu hamulcowego
2.2.4 Parametry dotyczace powietrznych ukladów przenoszacych
2.2.4.1 Wartosci cisnien
2.2.4.2 Szczelnosc ukladu przenoszacego
2.2.4.3 Czas reakcji hamulców
2.2.5 Parametry charakteryzujace stan mechanizmów hamulcowych
powietrznych
2.2.6 Parametry oceny skutecznosci działania ukladu
2.2.7 Parametry dotyczace okreslonych zespolów powietrznych
2.3 Metody diagnozowania
2.3.1 Diagnozowanie wstepne
2.3.2 Badania ukladu metodami stacjonarnymi
2.3.2.1 Badania diagnostyczne instalacji powietrznej
2.3.2.2 Badania diagnostyczne zespolów powietrznych (po
wymontowaniu z pojazdu)
2.3.2.3 Ocena skutecznosci działania ukladu przez pomiar sil
hamowania
2.3.3 Metody trakcyjne oceny skutecznosci działania hamulców


Rozdzial 3.
Urzadzenia diagnostyczne

3.1 Przyrzady do diagnozowania wstepnego
3.2 Urzadzenia do diagnozowania ukladu w warunkach stacjonarnych
3.2.1 Przyrzady do badania instalacji powietrznej
3.2.1.1 Manometryczne zestawy diagnostyczne (przenosne)
3.2.1.2 Przyrzady do badania czasu reakcji hamulców
3.2.2 Uniwersalne stanowiska do badan zespolów
3.2.2.1 Stanowiska do badan sprezarek
3.2.2.2 Uniwersalne stanowiska do badan zespolów powietrznych
3.2.3 Przyrzady do sprawdzania urzadzen przeciwblokujacych
3.2.4 Urzadzenia do pomiaru sil hamowania
3.2.4.1 Urzadzenia rolkowe z hydraulicznym ukladem pomiarowym
3.2.4.2 Urzadzenia rolkowe z elektronicznym ukladem pomiarowym
3.3 Przyrzady do badan trakcyjnych hamulców
3.3.1 „Piate kolo”
3.3.2 Opóznieniomierze

Podsumowanie
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>