Terapeutyczna rola zabawy w przedszkolu. Zarys monograficzny.


Wstęp ………..4

Rozdzial I
Teorie zabaw, poglady na ich istote charakter i znaczenie

1.1. Zabawa jako podstawowa forma aktywnosci w wieku przedszkolnym ………..6
1.1.1.Definicja zabawy ………..7
1.1.2 Funkcje zabawy ………..10
1.2. Poglady psychologów na zabawe ………..13
1.3. Rodzaje zabaw i ich rola w rozwoju dziecka ……….. 18

Rozdzial II
Metodologia badan wlasnych

2.1 Przedmiot i cel badan ………..31
2.2 Problemy badawcze ………..32
2.3 Metody, techniki i narzedzia badawcze ………..33

Rozdzial III
Terapeutyczna funkcja zabawy

3.1 Rodzaj zabawy zblizony do dramy ………..37
3.2 Muzykoterapia ………..43
3.3 Bajkoterapia ………..54

Podsumowanie ………..66
Bibliografia ………..70
Spis fotografii ………..74
Aneks

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>