Terroryzm – przyczyny i skala zjawiska oraz działania spolecznosci międzynarodowej na rzecz jego likwidacji


Wyakz skrótów………2
Wstęp………4

Rozdzial I
Terroryzm – definicje, odmianiy, typologia.

1.Problemy definicyjne……..12
2.Terroryzm miedzynarodowy i wewnetrzny……..15
3.Terroryzm panstwowy i sponsorowany……..17
4.Typologia terroryzmu……..18

Rozdzial II
Terroryzm po 1945 roku. Organizacje przywódcy, zamachy.

1.Al-Kaida………28
2.Inne, islamskie organizacje terrorystyczne……..30
3.IRA………43
4.ETA……..45
5.Organizacje terrorystyczne dzialajace we Francji, Wloszech i Niemczech……..46

Rozdzial III
Walka spolecznosci miedzynarodowej z terroryzmem.

1.Działania prawne w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej………52
2.Działania zbrojne w walce z terroryzmem – Afganistan i Irak………61
3.Zamachy w Madrycie i Londynie – ‚wybory Al-Kaidy’ i kara dla sojusznika USA………66

Zakończenie……..73
Bibliografia……..76


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>