Terroryzm – przyczyny i skala zjawiska oraz działania spolecznosci międzynarodowej na rzecz jego likwidacji

25 października 2015 0 Przez administrator


Wyakz skrótów………2
Wstęp………4

Rozdział I
Terroryzm – definicje, odmianiy, typologia.

1.Problemy definicyjne……..12
2.Terroryzm miedzynarodowy i wewnetrzny……..15
3.Terroryzm panstwowy i sponsorowany……..17
4.Typologia terroryzmu……..18

Rozdział II
Terroryzm po 1945 roku. Organizacje przywódcy, zamachy.

1.Al-Kaida………28
2.Inne, islamskie organizacje terrorystyczne……..30
3.IRA………43
4.ETA……..45
5.Organizacje terrorystyczne dzialajace we Francji, Wloszech i Niemczech……..46

Rozdział III
Walka spolecznosci miedzynarodowej z terroryzmem.

1.Działania prawne w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej………52
2.Działania zbrojne w walce z terroryzmem – Afganistan i Irak………61
3.Zamachy w Madrycie i Londynie – 'wybory Al-Kaidy’ i kara dla sojusznika USA………66

Zakończenie……..73
Bibliografia……..76