Tolerancja jako wartość edukacyjna i wychowawcza w młodym wieku szkolnym Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

16 kwietnia 2020 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Definicyjne ujecia tolerancji

1.1.Typologia tolerancji i jej definicyjne ujecia………… 4
1.2. Tolerancja w świetle prawa…………17
1.3. Tolerancja wśród osób znaczacych w rodzinie…………23
1.4. Tolerancja w róznych placówkach opiekunczo wychowawczych w tym szkole…………28
1.5. Tolerancja w srodowisku społecznym w grupie rówiesniczej dziecka…………32


Rozdział II
Wskazniki tolerancji

2.1. Objawy i przyczyny nietolerancji wśród dzieci…………36
2.2. Skutki braku nietolerancji wśród dzieci…………38

Rozdział III
Proces opiekuńczo – wychowawczy w dobie XXI wieku

3.1. Rodzina a wychowanie dla tolerancji…………41
3.2. Szkoła jako środowisko wychowujace…………44
3.3. Znaczenie środowiska społecznego w procesię wychowania…………48
3.4. Rola grupy rówiesniczej w procesię wychowania…………50

Rozdział IV
Metodologia badan wlasnych

4.1. Cel i przedmiot badan…………56
4.2. Problemy badawcze i hipotezy robocze…………57
4.3. Zmienne i wskazniki…………60
4.4. Metody, techniki i narzedzia badawcze………… 60
4.5. Teren i organizacja badan…………62


Rozdział V
Tolerancja i jej granice w opinii gimnazjalistów

5.1. Charakterystyka badanej populacji…………63
5.2. Zjawisko tolerancji w opinii gimnazjalistów…………67
5.3. Czynniki wpływajace na tolerancje w opinii badanych…………71
5.4. Stopien tolerancji gimnazjalistów wobec uzaleznien…………77
5.5. Tolerancja badanych wobec wybranych zaburzen zachowania…………78
5.6. Tolerancja młodzieży wobec okreslonych form zachowania seksualnego…………80
5.7 Kształtowanie postawy tolerancji w opinii badanych …………81


Podsumowanie i wnioski…………84
Bibliografia…………87
Zalaczniki…………92
Aneks…………96


Oceń