Transakcje wewnatrzwspólnotowe z perspektywy ryzyka walutowego

Wstęp ……….4

Rozdzial I
Transakcje wewnatrzwspólnotowe- dostawa i nabycie towarów

1.1.Rozumienie i specyfika transakcji wewnatrzwspólnotowych………. 5
1.2. Wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów ……….9
1.3. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów ……….13

Rozdzial II
Ryzyko walutowe-rodzaje i sposoby zabezpieczenia

2.1. Pojecie ryzyka walutowego i klasyfikacja………. 18
2.2. Sposoby zabezpieczen przed ryzykiem walutowym ……….23
2.3. Wewnetrzne metody zabezpieczen przed ryzykiem walutowym………. 25
2.4. Zewnetrzne metody zabezpieczen przed ryzykiem walutowym………. 27

Rozdzial III
Rodzaje transakcji wewnatrzwspólnotowych i metody zabezpieczen przed ryzykiem walutowym w badanym przedsiębiorstwie

3.1. Charakterystyka badawcza przedsiębiorstwa………. 34
3.2. Rodzaje transakcji wewnatrzwspólnotowych w przedsiębiorstwie………. 39
3.3. Metody zabezpieczen przed ryzykiem walutowym-analiza metod wewnetrznych ……….43
3.4. Metody zabezpieczen przed ryzykiem walutowym-analiza metod zewnetrznych………. 50

Podsumowanie ……….52
Literatura ……….53
Spis tabel ……….56
Spis rysunków ……….57
Spis wykresów ……….57
Spis schematów ……….57
Zalaczniki


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,96 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,96 zł Promocja do końca miesiąca

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII