Transakcje wewnatrzwspólnotowe z perspektywy ryzyka walutowego

Wstęp ……….4

Rozdzial I
Transakcje wewnatrzwspólnotowe- dostawa i nabycie towarów

1.1.Rozumienie i specyfika transakcji wewnatrzwspólnotowych………. 5
1.2. Wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów ……….9
1.3. Wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów ……….13

Rozdzial II
Ryzyko walutowe-rodzaje i sposoby zabezpieczenia

2.1. Pojecie ryzyka walutowego i klasyfikacja………. 18
2.2. Sposoby zabezpieczen przed ryzykiem walutowym ……….23
2.3. Wewnetrzne metody zabezpieczen przed ryzykiem walutowym………. 25
2.4. Zewnetrzne metody zabezpieczen przed ryzykiem walutowym………. 27

Rozdzial III
Rodzaje transakcji wewnatrzwspólnotowych i metody zabezpieczen przed ryzykiem walutowym w badanym przedsiębiorstwie

3.1. Charakterystyka badawcza przedsiębiorstwa………. 34
3.2. Rodzaje transakcji wewnatrzwspólnotowych w przedsiębiorstwie………. 39
3.3. Metody zabezpieczen przed ryzykiem walutowym-analiza metod wewnetrznych ……….43
3.4. Metody zabezpieczen przed ryzykiem walutowym-analiza metod zewnetrznych………. 50

Podsumowanie ……….52
Literatura ……….53
Spis tabel ……….56
Spis rysunków ……….57
Spis wykresów ……….57
Spis schematów ……….57
Zalaczniki


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>