Transport ładunków ponadgabarytowych 4.24/5 (21)

1. Wstęp, cel pracy………. 4

2. Wprowadzenie ………. 5

Czesc teoretyczna

3. Transport ładunków nienormatywnych.
3.1 Regulacje prawne przewozu drogowego ładunków ponadgabarytowych………. 7
3.2 Podstawowe definicje w transporcie ładunków ponadgabarytowych………. 11
3.3 Prognozy przewozów ponadnormatywnych w Polsce………. 13
3.4 Dokumenty………. 14
3.5 Przygotowanie transportu ponadgabarytowego, organizacja przewozu………. 15
3.6 Warunki pilotowania środków transportowych stosowanych w przewozach ponadgabarytowych………. 20
3.7 Organa panstwowe uprawnione do kontroli transportu towarów ponadgabarytowych………. 23
3.8 Zadania dodatkowych firm i sluzb bioracych udzial w transporcie ładunków ponadgabarytowych………. 24


4. Klasyfikacja oraz rodzaje ładunków ponadgabarytowych………. 25

5. Zezwolenia w transporcie ładunków ponadgabarytowych………. 29

5.1 Rodzaje zezwolen………. 29
5.2 Kary dla przewozników zwiazane z transportem towarów ponadgabarytowych 38


6. Bezpieczenstwo przewozu i techniki mocowania ładunków ponadnormatywnych.

6.1 Sily dzialajace na ladunek………. 41
6.2 Techniki mocowania ladunku………. 43
6.3 Dziesiec najwazniejszych nakazów mocowania ładunków w transporcie drogowym i kolejowym………. 48


7. Dopuszczalne naciski na os na drogach RP………. 49
Czesc praktyczna

8. Środki transportowe wykorzystywane do przewozów ładunków ponadnormatywnych………. 55

9. Ladunek ponadnormatywny w róznych galeziach transportu.
9.1 Przewóz ładunków ponadgabarytowych transportem kolejowym………. 67
9.1.1 Zabezpieczenia ladunku z przekroczona skrajnia………. 68
9.1.2 Znakowanie i pozostale czynnosci zwiazane z przygotowaniem przesylki nadzwyczajnej………. 68
9.1.3 Uwarunkowania prawne………. 69
9.2 Przewóz ładunków ponadgabarytowych transportem morskim………. 70
9.3 Przewóz ładunków ponadgabarytowych transportem lotniczym………. 72


10. Charakterystyka wybranych polskich przedsiebiorstw przewozacych ladunki ponadgabarytowe………. 74

11. Przyklad wyboru optymalnego wariantu przewozu ładunków ponadgabarytowych z wykorzystaniem róznych galezi transportu………. 76

Podsumowanie i wnioski………. 80

Literatura………. 82
Spis rysunków………. 84
Spis tabel………. 84
Spis fotografii………. 84
Zalaczniki………. 86

Oceń